regnbue linje
Dharmahjulet - logo for Tilogaard Meditationskole - klik her for Tilogaards baggrunde og historie

Tilogaard
Meditationskole

Klik her for at åbne indholdslisten

Information
 

Tilogaards hovedhus set fra NV

Tilogaard Meditationskole

 Lama Olaf Høyer 
Bulbrovej 28,  Nybølle Strand 
 DK 4913 Horslunde 
Danmark 

 telefon ikonTelefon:  +(45) 458 319 49
        Mobil:  +(45) 244 537 18

klik her for udskrift af god kvalitet (PDF)

Klik:   E-mail  
hvis du ønsker at sende mig en besked.
Bruger du Gmail, Hotmail eller andre internet baserede E-mail tjenester, så må du til tasterne og selv skrive email adressen på adresse feltet i din email klient:


info(snabel-A)tilogaard.dk  -  OBS: (snabel-A) står for: @.

Klik her for at se et kort til Tilogaard med rejse vejledning.

Read about Tilogaard in English here

wvline1

 

Bank:  Danske Bank (Reg.nr. 3215)   kontonr.  000 1 93 06 05
- Tilogaard Meditationskole
tiggerskål


wvline1

Ønsker du  undervisning, tjenester eller foredrag,
så send en   E-mail   eller ring, og lad os lave en aftale. Lama virksomhedens
  finansiering forklares på dette link.
 

wvline1


 

Dharmahjulet på Tilogaard, tegnet af Gerard Muguet.

Links om institutionen Tilogaard Meditationskole

Klik her for vedtægt og medlemskab
Klik her om  Tilogaards fremtid
Klik her om Tilogaards finansiering
Klik her for regnskabet
 

Klik her for toppen af siden

 LINKS:

Vindhesten   Shamarpa’s netsted            
 (officielt netsted, som nu er passivt)   Shar Minub Kloster        
Bodhi Path International    
Bodhi Path Renchen-Ulm        
Bodhi Path Norge                   
Bodhi Path Finland              

Nyheder fra Karmapa (dokumentations projekt)
  Den 17. Karmapa Thrinle Taye Dordje (officielt netsted)
     Dhagpo Kagyu Ling (Karmapas hovedsæde i EU)
        Klosteret i Frankrig (Kyndrøl Ling / Le Bost)
           KIBI institutet i Indien (Akademia, New Delhi)

Karmapa Institute (Lama Trehor, Nice)
   Lama Tønsang (Monchardon, ved Alperne)
     ‘Drivhuset’ (Karma Shedrup Choeling, Himmerland)
         Lama Tashi Andreas i Mecklenburg (B.P. Rostock)
             Lama Tilman (Lhündrub) (Freiburg i Sydtyskland)
                 Marfond (Lama Walli & Lama Henrik i Frankrig)
                    Lama Walli’s hjemmeside
                        Karma Kagyü Sangha Vienna (Østrig)
                            Karma Kadjy i Sverige

 Karmapa papers (Rumtek Kloster - retsagen i Indien - Netstedet er
              tilsyneladendet nedlagt -  læs  PDF filen i stedet)
 Karmapa profetierne (Sylvia Wong’s bog om de 2 Karmapa’er)

        Andre interessante
        buddhistiske net steder:

Dharmakalenderen (dansk hjemmeside om Dharma begivenheder)
    Alex Berzin Archives (essays)
       Dansk selskab for tibetansk kultur (Tarab Tulku)
          Gomde på Helgenæs (Tjødji Nyima Rinpotje)            
Karma Kagyu Stiftung (tysk Dharma fond, som støtter retreats)
  Tricycle Review (tidsskrift i USA)
      Nitartha (Pønlop Tulku, tibetanske skrifttegn)
         ACIP (Asian Input-output project)
             Tibetan Himalayan Library (tekster & media)
                 Enlightented Heart - New Zeeland  (2 Karmapa’er)

        Sanskrit ordbøger:
Buddhist hybrid sanskrit ordbog
      Universitetet i Kölns klassiske sanskrit ordbog
            Gandhari org - flere sanskrit ordbøger

         Netsteder med nogen relevans:
    Weleda (sund hudpleje)
        Dr.Hauschka (sund hudpleje)
            Det grønne varehus
                Fairtrade (Fairtrade produkter)
 Stop industrilandbruget  (naturkomite.dk)
   Dyrenes Beskyttelse
      Danmarks Naturfredningsforening
        Fugleværns fonden
          Kunstmaler Corinna McNeice (bidragsyder)
            Kunstmaler Marianna Rydvald (bidragsyder)
              Sikker og privat lager i ‘data skyen’:  kolabnow.com
                 (ulig de andre data lagre i ‘skyen’ beholder du egen kontrol
                        og copyright af dine egne data og beskyttes mod
                        uvedkommendes adgang til de data om dit privatliv,
                        som du lagrer i ‘skyen’ - tjek wikipedia om:
                        overvågnings kapitalisme)
 

wvline1

 Tilogaard er ikke på nogen måde nødvendigvis enig med - eller ansvarlig for - indhold, synspunkter og holdninger, som disse links har eller måtte opfattes at have. Tilogaard anbefaler sine partnere som kilde til ægte Dharma, mens de interessante steder er interessante af mange forskellige årsager - og det er tænkeligt, at også du vil finde dem relevante på en eller anden måde, eller i det mindste underholdende.

Klik her for toppen af siden

Klik her for den næste side
Klik på ikonet til venstre, så åbner næste side.
Klik på ikonet til venstre,
så åbner næste side.
Klik her for den næste side

Mangler titel-bjælken foroven? Klik her

Dharmahjulet på Tilogaard

 Tilogaard er opkaldt efter  Tilopa  (Tilo på sanskrit). Tilopa betyder manden som presser sesamfrø (mere  info på næste side).  Tilogaard Meditationskole  blev selvejende institution den 5. oktober 2012. Skolen er den formelle institution for min virksomhed som  Lama. Virksomheden går for det meste ud på personlig instruktion i meditation og den ledsagende anskuelse for den enkelte eller få personer ad gangen.
 
Størrelsen af kreditforenings lånet i huset gør, at institutionen først kan overtage ejerskabet af selve ejendommen i 2024, hvor gælden i huset vil være væsentligt nedbragt. Det er min bestemte hensigt, at det sker så hurtigt som muligt. Hvorfor, hvordan og hvorledes forklares i detaljer på siden:  Tilogaards fremtid.

 Tilogaard Meditationskole er en selvstyrende  Karma Kadjy institution, som har et særligt forhold til  Bodhi Path, Shamar Rinpotje’s internationale netværk af centre og grupper, fordi Shamar Rinpotje  var min vigtigste Lama. Han instruerede og vejledte mig og bad mig om at undervise i  Bodhi Path Læreplanen, som er det, Tilogaard har til fælles med Bodhi Path centrene. Bodhi Path centrenes særlige organisations form deltager jeg ikke i. Jeg er faktisk glad ved, at Karma Kadjy traditionen er så omfattende som en åndelig familie. Der er både plads til flere forskellige netværk, meget traditionelle klostre, moderne akademiske institutter, klassiske 3 års tilbagetræknings steder og mange uafhængige Lama’er og  yogi’er. Karma Kadjy’s spirituelle overhoved er den 17.  Karmapa  Thrinle Taye Dordje.

  - Lama  Olaf Høyer.

understregning i regnbue farver

  Nyhedsbrev  

Når du klikker på  ‘Nyhedsbrev’  for oven  åbner dit email program. Skriv at du gerne vil modtage nyt og send mail’en afsted. Bruger du web baseret email, må du skrive adressen:

Symbolerne for Tilogaard

 Tilogaard er stiftet for at formidle Buddha’s Lære til de virkeligt interesserede, så de kan få den ægte og uforfalskede Buddha Dharma  i hænde, både hvad angår kunsten at meditere og evnen til at anvende synsvinklen  (opfattelsen eller anskuelsen), som  Buddha Sakyamuni anviste os for så længe siden.

 Derfor er Tilogaard Meditationskole’s logo Dharma-hjulet, symbol for  Buddha’s Lære. De fleste traditioner fra de nordlige buddhistiske skoler,  Mahayana  eller  Bodhisatvayana, bruger dette symbol for de steder, hvor man kan finde  Buddha’s Dharma. Tilogaard er i denne forstand helt traditionel. Dharmahjulet, tegnet af Gerard Muguet.
                      Tilogaards Dharma-hjul ser sådan ud:
 Dharma-hjulet har 8 eger, hvilket symboliserer  den 8 foldige vej.  De 3 sammen-strømmende dråber i hjulets midte eller nav med de 3 farver hedder  ananda-chakra  på sanskrit  [den store glædes hjul]. Anandachakra symboliserer tre niveauer af udfoldelse for  Buddha Sakyamuni’s inkarnation, som kaldes for de tre kroppe (sanskrit: trikaya), hvilket også defineres som  Buddha Sakyamuni’s krop, tale og sind. Han brugte alle tre i sin formidling af Dharma. De 3 sammen-strømmende dråber symboliserer også  de 3 Fartøjer til befrielse. Hvor dette symbol findes, bør man også kunne finde  Buddha’s Lære.  Det er en klassisk Dharma med alle 3 fartøjer til befrielse, som du finder på Tilogaard.

wvline1

 

 

Bodhi marga - vejen til oplysningen

  Tilogaard søger at virkeliggøre Dharma formidling og læreproces gennem  Bodhi Path Læreplanen fra  Shamar Rinpotje.  Styrken i Læreplanen er enkelhed, dybde og omfang.
 
Shamar Rinpotje pointerer, at denne kvalitet kommer fra  Buddha Sakyamuni  selv ved de metoder og anskuelser, som han benyttede sig af til sin egen  befrielse. Først og fremmest fuldstændig færdighed i   shamatha, samadhi og vipashyanaBuddha opnåede sin fuldstændige oplysning under et bodhitræ  (pipal træet, ficus religiosa), så dette træs blade har siden  Buddha Sakyamuni’s  egen tid været brugt som symbol på  Nirvana  (Derfor bruger  Bodhi Path netværket  et bodhi blad som logo). Et bodhi bladEt blad fra det hellige bodhitræ i Bodhgaya, som faldt lige ned i hænderne på Lama Olaf Høyer engang ved et besøg i Bodhgaya. fra det hellige træ i   Bodhgaya, hvorunder  Buddha Sakyamuni  blev oplyst, ser sådan ud:

 Aktiviteterne på Tilogaard og min
almindelige Lama virksomhed rundt omkring foregår derfor mest indenfor rammerne af Bodhi Path  Læreplanen, som
  er samlet og formuleret for almindelige moderne mennesker, så man kan leve et normalt liv og samtidigt virkeliggøre en ægte og oprindelig buddhistisk træning og udvikling. ‘Bodhi Path’ kan således betegnes som et   franchise, fordi Læreplanen er et uddrag af den samlede  Mahamudra   tradition fra  Karma Kadjy, som jeg jo har modtaget  transmission til.  Nogle mennesker har brug for mere end blot noget af det hele.  Så jeg underviser også i andre emner end de specifikke ‘Bodhi Path’ områder, når det er nødvendigt eller ønskeligt.

 Tilogaard har Karmapa Thrinle Taye Dordje  som 
protektor, da den hidtidige, Shamar Rinpotje døde i juli 2014.
 

Rød nøkke blomst i Dordogne, Frankrig. Foto: Lama Olaf Høyer.

 Hjemmesiden er komponeret ved hjælp af programmet NetObjects Fusion 2015. Tak for det. Design og layout er lavet af Lama Olaf Høyer. Baggrunds   billedet er Tilogaard  Dharmahjul på standard siderne. Dharmahjulet er tegnet af Gerard Muguet og er farvet og manipuleret af Lama Olaf Høyer. Baggrunds billedet er ellers en stenstatue af Buddha Amitabha fra Bali. Fotografen er ukendt. På visse andre sider er baggrunden malet af en ukendt kinesisk kunstner. Titlen på billedet er: Lotus og ænder. Det er malet på en silkerulle og stammer fra det 13.- eller 14. århundrede.  Billedet findes Ostasiatische Kunstabteilung, Staatliche Museum, Berlin. Baggrund for fotogallerierne er Kejser Kuang-Wu krydser en flod - Chiu Ying - Ming perioden, farver og tusch på silke - National Gallery of Canada - Ottawa.

understregning i regnbue farver


Klik her for toppen af siden

Her går stregen og slutter siden ...        Klik her for indholdsliste, sitemap    © tilogaard   -   Tilogaard registrer ikke noget om din færden på netstedet. Ingen tracking - ingen cookies - ingenting.  Tilogaards sikring af dit privatliv er enkel: kun dine emails og breveLama Tendar Olaf Høyer CV
                                            bliver gemt. Søger du bestemte emner, kan du indtaste dine søge ord i din brawsers søgefelt,    efterfulgt af:  site:tilogaard.dk-   f. eks.: karma site:tilogaard.dk