Dharmahjulet - logo for Tilogaard Meditationskole - klik her for Tilogaards baggrunde og historie. Tegning af Gerard Muguet.

Tilogaard
Meditationskole

Klik her for at åbne indholdslisten

Nyhederne

Læs på dette link om redaktionen af nyhederne
Nyhederne redigeres  og skrives af Lama Tendar Olaf Høyer, med mindre andre er angivet.

21. februar 2018.  

Privatliv, Internet og ‘Big Data’

 

'Hall,' computer øjet  - fra filmen 'Rumrejsen år 2001.'Artiklen blev lidt for lang for en almindelig nyhed. Der er mange detaljer og indviklinger og anbefalinger. Måske interesserer emnet dig ikke, men du vil gerne læse de almindelige nyheder. Så derfor er artiklen nu flyttet til sin egen side på netstedet.

    billedet viser ‘Hall’ computerens øje          Klik her så åbner artiklen.
     fra filmen ‘Rumrejsen år 2001.’

 

19. februar 2018.  

Stort program i ‘Drivhuset’ på Himmerland

Karma Shedrup Ling byder på kursus, retreats og indvielser over forår og sommer i år
 

Dubsing Rinpotje. Foto fra Drivhusets hjemmeside.

Dubsing Rinpotje leder en Nyungne reterat - praksis på Avalokitesvara med de 1000 arme  og 11 ansigter - 

Onsdag d. 9. maj kl. 18
til mandag d. 14. maj kl. 13

Nyungne er en særlig to dages meditatios retreat. Denne type retreat er karakteriseret ved flere typer   sadhana omkring  Avalokitesvara (tib.: Tjenresig), som udføres den ene efter den anden. Avalokitesvara har i denne form 1000 arme og 11 ansigter. Ved denne retreat udføres ritualet i to omgange. Rinpotje starter med at forklare retreaten.

 Denne type sadhana blev oprindeligt udviklet for at lægfolk kunne leve ligesom munke og nonner i en kort periode.  Sadhana'en blev sidenhen udviddet, så den også kom til at omfatte streng faste og tavshed på anden dagen for ritualet. Resultatet er stor friskhed og et rent sind  - bagefter. En sådan retreat kan virke ret anstrengende, men hold ud - resultatet er altid godt og man glemmer aldrig, at man var med.
              Læs om det her.

Klik her for toppen af siden

________________________________________

 

Dubsing Rinpotje fortsætter den 9. - 14. juli med:

Ngøndro kursus og Medicin Buddha

Medicin Buddha'en - Sangdje Menla (Baishadjaguru eller Vaidurya). Fotograf ukendt.
 Et kort kursus i Ngøndro - den forberedende  sadhana til  Mahamudra med 4 discipliner. Kursus indledes med en indvielse til Buddha-aspektet  Vadjrasattva.
 Derpå giver Dubsing Rinpotje en indvielse til Buddha-aspektet Sangye Menla  (Medicin Buddha’en ) samt forklaringer på denne sadhana  (praksis).
Billedet viser Sangdje Menla.

                 Her er datoerne:

Vajrasattva-indvielse og Ngøndrokursus
Mandag d. 9. juli  til og med  onsdag d. 11. juli.

Sangye Menla-indvielse og kursus
Torsdag d. 12. juli  til og med  lørdag d. 14. juli.

        Læs om det her.

Klik her for toppen af siden

________________________________________

 

 

Sensommerkursus med Shangpa Rinpoche
3/8 kl. 10   til   8/8 kl. 18

Om Lodjung

Shangpa Rinpotje. Foto fra Drivhusets hjemmeside.

 Lodjung betyder træning i forståelse med hjertet i forbindelse med vågent nærvær  - af nogle kaldet ‘mindfulness.’  Lodjung  træning er mere end kontemplativ træning ved vågent nærnær, sanskrit:  smriti. Lodjung er den meget brugte tradition fra Chekawa Rinpotje om udvikling af  Bodhicitta. Shamar Rinpotje lagde stor vægt på denne type træning, og skrev bogen:  Vejen til Oplysning  - som nu også er oversat til dansk.  (Den engelske titel er:  The Path to Awakening).

 Shangpa Rinpoche har selv skrevet en bog om lodjung: The Seven Points Of Mind Training - Practical Instructions On The Path To Awekening. Der findes faktisk en hel del bøger om  lodjung (link til  titlerne i litteratur listen).

        Læs om kursus her.

Klik her for toppen af siden

Bodhi Path logo. bodhipath.org.

Kursus hos Renchen-Ulm Bodhi Path i Tyskland

 

Thrinle Tulku om Ngøndro - den forberedende praksis - til Mahamudra  - i Påske ferien

Jigme Rinpotje om en Bodhisatva’s 37 bestræbelser  - i Pinsen

Disse links fører til  artikler med detaljer om kursus.

Klik her for toppen af siden

Tilogaards logo, anandachakra.

Links til de seneste nyheder
 

   Den ‘alternative’ Karmapa Ogyen Dordje bor nu i USA

   Ny malla og app fra Acer computer firmaet på Taiwan

   Kina forsøger at kontrollere buddhismen i hele verden

   Tysk lov mod spredning af had gælder også her

   Larung Gar sat under direkte kinesisk styring

   Amerikansk Dharma i bevægelse over 60 år


Klik her for alle de ‘Gamle Nyheder’ fra 2018, kapitel 1

(Se  indholdslisten  for de øvrige gamle nyheder.)
 

Klik her for toppen af siden
Klik her, så åbner næste side

Mangler titel-bjælken foroven? Klik her

Thumbs Up. Fra Clipart Gallery - med en modifikation. Klik på ‘like’ (thumbs up billedet)  -  klik igen
 og igen  -  og igen  -  indtil du er afvænnet...
Læs mere her:  Humane Tech

21. februar 2018.  

Lyden af tomhed

Mario Centeno, præsidenten for Eurogruppen med en tibetansk klokke i hånden. Foto: Reuters, Yves Herman.

 Gruppen af Euro møntfodens lande holdt møde under præsident Mario Centeno's myndige ringen med en tibetansk klokke (!) ved finansministrenes møde i gruppen den 22. januar i Brusselles.
  (Måske skal Euro'en nu styres af principper om kærlighed og medfølelse, visdomsind og alle oplyste principper? Det kunne måske være et middel til at få flere med i Eurogruppen, som er en underlig og meget sammensat flok. Det er dog næppe meningen. Han holder klokken i den forkerte hånd  - og han har glemt  vadjra’en, som han burde have holdt i sin højre hånd.)
 Fotografiet er af Yves Herman for 
Reuters.

 

18. februar  -  opdateret 22. februar 2018.  

Brand i Jokhang Templet i Lhasa by, Tibet

Det er angiveligt et mindre kapel, som er brændt

 

Branden ved Jokhang Templet. Fotograf ukendt.

 Jokhang Tempel komplekset i Lhasa by i det centrale Tibet blev ramt af en brand lørdag den 17. februar om morgenen. Der er ikke meget info, som de kinesiske myndigheder har ladet slippe ud om begivenheden. Myndighederne har også været hurtige til at fjerne forskellige beskrivelser, billeder og video på de sociale medier om branden.
Jokhang Tempel i brand, Lhasa by, Det centrale Tibet. 17  februar 2018.  Reuters media.

 Tilsyneladende er det ikke hovedbygningen, som er brændt, ligesom den vigtigste Buddha Statue 'Jowo Rinpotje' angiveligt er uskadt. Det kan ikke fastslås, hvor omfattende skaderne er. Der er rapporter om, at det var en annex bygning, som brændte - og ikke hoved templet, men som det ses på billedet var det en alvorlig og omfattende brand.

     Det forlyder i dag  (den 22. februar), at Jokhang var åbent for besøg i går, men atter lukket i dag. Bagtæppet af silke til statuen var blevet udskiftet i følge tibetanske kilder. Så muligvis er der skader meget tæt på Jowo Rinpotje statuen. Mærkeligt nok er der intet nyt i øvrigt.

 Jokhang Templet er omgivet af 'Barkhor’ -  pilgrims ruten i midten af den gamle Lhasa by. Templet er midtpunktet blandt flere templer og klostre, som udgør et samlet kompleks af bygninger, gårde og smalle stræder. Billederne kunne tyde på, at branden har hærget de tempel rum, som huser diverse Dharma beskyttere  (Dharmapalas) og ‘verdslige’ beskyttere, såsom guden Pehar, som angiveligt taler gennem stats oraklet, kaldet Nechung. Hvis det er tilfældet, er det symbolsk set meget alvorligt.
 Hvor om alting er, huser tempel komplekset utroligt mange uvurderlige kunst genstande, bøger og old gammel arkitektur og bygnings kunst. Så uanset hvad, der er brændt, er det givetvis uerstatligt og et stort tab. Jokhang er et særligt beskyttet område af UNESCO som en ‘verdensarv’ for hele menneskeheden.

 De kinesiske myndigheder har blot meddelt, at branden er slukket, partisekretæren har besøgt stedet og der er ro i området. Men intet om skadernes omfang. Begivenheden svarer jo til, at Roskilde Domkirke eller Peters Kirken i Rom brændte ned - og så kunne vi ikke få noget at vide om skaderne. Desværre kunne dette tyde på, at skaderne er ganske omfattende. Heldigvis er ingen kommet til skade.

 Det er jo netop nu både kinesisk og tibetansk nytår. I den forbindelse anses det både i Kina og i Tibet for meget uhelds varslende med en så alvorlig begivenhed. Det må anses for årsagen til myndighedernes tavshed.
 Jokhang Templet anses blandt tibetanere for det vigtigste Tempel i Tibet, fordi det var det første, som blev bygget i landet, dengang Kong Rolf Krake regerede i Danmark.

       Kilde:  Reuters.                               Læs her Karmapa’s reaktion.

Se også denne korte video (Twitter).

Klik her for toppen af siden

19. februar 2018.  

Kursus med Lama Walli ved Flensborg

Lama Walli laver kursus under et retreat format i to dele

5.  -  13.  maj

Lama Walli. Foto fra hendes netsted.

     1. Visdom og medfølelse -  start den 5.  maj.

Lørdag den 5. maj til og med onsdag den 9. maj underviser  Lama Walli i emnet bearbejdning af sine følelser, således som emnet bliver forklaret af den 9. Karmapa Wangchuk Dordje i hans bog:  Mahamudra, Ocean of True Meaning. Karmapa’s bog er en grundig indføring i  Mahamudra,  både som anskuelse og meditations system. Mahamudra er den forenende anskuelse af  Cittamatra  og  Madhyamaka,  som aktualiseres i en forening af de klassiske  shamatha  -  vipashyana  instruktioner og både  Sutra  og  Tantra.

     2. Lodjung -  start den 9. maj.

Onsdag den 9. maj om aftenen til og med søndag den 13. maj påbegynder Lama Walli transmissionen af  Lodjung. Hun beskriver det således:
  'på denne dybsindige vej lærer vi at forstå sindets natur som uden et Selv med hjælp fra vækst af venlig kærlighed  (maitri)  og medfølelse  (karuna).’

 Lodjung betyder ‘øvelse i  forståelse med hjertet.’ Lodjung er træning af vågent nærvær  (sanskrit: smriti -  ofte oversat som ‘mindfulness’)  kombineret med træning i udvikling af  relativt -  og opdagelse af absolut  Bodhicitta. Lodjung er den meget brugte tradition fra Chekawa Rinpotje om udvikling af  Bodhicitta. Shamar Rinpotje lagde stor vægt på denne type træning, og skrev bogen:  Vejen til Oplysning  - som nu også er oversat til dansk.  (Den engelske titel er:  The Path to Awakening).

    For ikke at forstyrre denne retreat form, er spontane besøg ikke mulig i kursus tiden.

            Læs om det her.

Klik her for toppen af siden
Klik her, så åbner næste side

Her går stregen og slutter siden ...
        Klik her for indholdsliste, sitemap    © tilogaard   -   Tilogaard registrer ikke noget om din færden på netstedet. Ingen tracking - ingen cookies - ingenting.  Tilogaards sikring af dit privatliv er enkel: kun dine emails og breveLama Tendar Olaf Høyer CV
                                            bliver gemt. Søger du bestemte emner, kan du indtaste dine søge ord i din brawsers søgefelt,    efterfulgt af:  site:tilogaard.dk-   f. eks.: karma site:tilogaard.dk