regnbue linje
Dharmahjulet - logo for Tilogaard Meditationskole - klik her for Tilogaards baggrunde og historie

Tilogaard
Meditationskole

Klik her for at åbne indholdslisten

Nyhederne

15. oktober 2017.  

Karmapa om ødelæggelse og fordrivelse af Rohingya folket i Burma

Etnografisk kort over Burma (Miyanmar). Kort fra Wikipedia.Karmapa Taye Dordje har udsendt et brev i anledning af de forfærdelige begivenheder i delstaten Rakhine i Burma   (Miyanmar), hvorfra en halv million mennesker er flygtet til nabolandet Bangladesh, og hvor et ukendt antal lokale Rohingya’er  er blevet massakreret i den senere tid. Der tales om folkedrab i medierne.

Kortet viser de etniske majoritets områder i Burma.  Bamar folket (burmeserne - orange farvede områder) udgør flertallet i hele landet. Rohingya’ernes udbredelse ses som  det lille blå område mod Vest (venstre) på dette kort. Se detaljer på det næste kort for neden.
                                                  Læs Karmapa’s brev her.

 Vold, oprør og politik i Burma er en meget kompliceret affære, men  disse overgreb taler deres eget sprog. Man skulle jo ikke tro, at såkaldte buddhister i Burma kunne opføre sig så forfærdeligt, som det er tilfældet i Rakhine. Nobelpristageren Aung Suu Kyi, som er Burmas faktiske leder, har skuffet mange ved sin mangel på reaktion.
Delstaten Rakhine i Burma med angivelse af Rohingya folkets udbredelse. Fra Wikipedia. Massedrab og forfølgelse i Rakhine er dog først og fremmest en sag, som militæret styrer og udfører.  (Angiveligt for at undertrykke et oprør og forhindre jihadister eller Kalifatfacister i at løsrive den nordlige del af Rakhine og erklære en Islamisk stat. Kortet  til venstre viser delstaten Rakhine. De mørke violette områder viser,  hvor Rohingya’erne udgør majoriteten. De lyse violette områder angiver Rohingya’erne som minoritet. Den grønne farve viser Bangladesh’ grænseområde optil Rakhine. Denne opgørelse stammer fra før folk flygtede til Bangladesh, og folk er især flygtet fra Rohingya’ernes majoritets område op mod Bangladesh.)  

 De lokale muslimske Rohingyas ønsker statsborgerskab i
Burma, hvortil deres forfædre flyttede for mere end 100 år siden. Det var de engelske koloniherrer, som havde inviteret dem. Da Burma blev selvstændigt i 1947, ville regeringen ikke anerkende dette krav, så de stakkels mennesker er statsløse. Rohingya’erne er i hovedsagen muslimer, men der er også hinduer blandt dem. I modsætning til de fleste andre folkeslag i Burma stammer Rohingya’erne fra bengalske indoeuropæere, som kom til Burma fra Vestbengalen i Indien og Bagladesh i atten hundrede tallet.

 De lokale burmesere i Rakhine, som er en helt anden
nationalitet i slægt med tibetanerne, kan ikke lide Rohingya’erne, ligesom danskere i lange tider ikke kunne lide sit eget tyske mindretal. Rohingya’erne er ikke de eneste mindretal, som er blevet behandlet ret forfærdeligt af Burma’s skiftende regeringer. Burma er et kluddetæppe af minoriteter og folkeslag - på ingen måde en egentlig national stat som Danmark med i hovedsagen kun et folk.  De forskellige folkeslag i landet har en lang historie med gensidig krig og oprør. Der har næsten konstant været et eller andet oprør igang et eller andet sted, lige siden Burma blev uafhængigt af Storbritanien. Det vil sige i 80 år. Det er næsten for meget for enhver stat at være i krigstilstand så længe.

 Hertil kommer en ekstrem politisk bevægelse, hvis kerne er ophidsede nationalistiske munke, som følger en forvrænget opfattelse af Buddhismen. Der er faktisk eksempler på, at disse ‘munke’ udøver vold mod muslimer, hvilket er helt uhørt og chokerende for os andre, fordi det er et absolut brud på munkenes løfter og helt i strid med  Buddhas Dharma.

 Karmapa’s brev følger i sporet på mange kendte menneskers protester og FN’s fordømmelse af undertrykkelsen af Rohingya’erne. Foreløbig har det ingen virkning haft. Hver dag brændes Rohingya landsbyer af og endnu flere flygter og uskyldige mennesker dør under sådan flugt.

 Læs den tidligere rapport.  Der har været - og er fortsat - mange rapporter i medierne om de stakkels Rohingya’er. På  Wikipedia kan du finde opsummeringer.

 Sidste nyt i denne fortsatte gyser er Aung Suu Kyi’s nye initiativ for at starte en repatriering af de nu over 500.000 landflygtige Rohingya’er fra Bangladesh’ improviserede flygtningelejre.  Læs om det her i ‘The Guardian’ (UK).
Artiklen indeholder også uddybende information og en video.

Klik her for toppen af siden

11. oktober 2017.  

Tilogaard's logo

Organ donations registeret når en million deltagere

 En million danskere har tilmeldt sig. De er alle villige til at give deres indre organer til værdigt trængende, hvis de selv skulle blive sat ud af spillet ved hjernedød.  Læs om det her  (DR)

 Selvom det umiddelbart lyder som noget godt og gavnligt, så gør deltagerne i registeret sig næppe klart, hvad det faktisk indebærer.  Læs endelig den uddybende artikel her (Rædsel og gavmildhed).

Klik her for toppen af siden
Anandachakra - logo for Tilogaard
       Klik nedenfor, hvis du vil læse:
  De ‘Gamle Nyheder’ fra 2017

  Klik på  ikonet til højren, så  åbner  næste side

Klik her for den næste side
Klik her for den næste side

Mangler titel-bjælken foroven? Klik her

23. juni 2017.  

Kadjy Mønlam i Bodhgaya til vinter

fra den 14. til den 20. december 2017.17 Karmapa Thrinle Taye Dordje, Grenoble 2017. Foto: Thule Jug.

Den 17.
Karmapa Thrinle Taye Dordje vil igen i år forestå Kadjy Mønlam ceremonien i  Bodhgaya.
Det er blevet en tradition, at mange  Karma Kadjy  Dharmalærere og elever mødes her hvert år og deltager i programmet.


Billedet viser den 17.  Karmapa Thrinle Taye Dordje.
 

 Det færdige program er endnu ikke fastlagt. Hoved praksis vil være recitation af 'Kongebønnen' - Samanthabhadra's ønske bøn, som på fuldstændig måde udtrykker hele  Mahayana's tilstræbelse af både relativt og ultimativt  Bodhicitta. Bønnen findes oversat til dansk som:  Sammendrag af Alle Smukke Skildringer. Det er en privat udgivelse, så måske er den svær at få fat i.
 Der findes også en engelsk udgave med Shamar Rinpotje’s kommentarer:  The King of Prayers.
 Du kan få fat i selve  bønnen på tibetansk og engelsk på de følgende links  (PDF filer)Sangtjø Mønlam med små bogstaver  -  Sangtjø Mønlam med store bogstaver.

 Der vil sandsynligvis også foregå store Pudja'er, Karmapa's instruktioner og indvielser. Vi kan også gå ud fra, at det hele starter med de traditionelle Lama danse, som plejer at foregå i Karma Templet et par dage før de egentlige ceremonier påbegyndes ved  Bodhi træet og  Mahabodhi Templet, hvor  Buddha Sakyamuni opnåede  Nirvana.

Tsepagme Wang i Karma Temple, Bodhgaya 2016. Foto: Thule Jug.
                       Tsepagme indvielsen i Karma Templet i Bodhgaya 2016.

 Læs om  betydningen af  Mønlam her.

Sidste nyt og arkiv fra de tidligere Mønlams findes på  Kadjy Mønlam's hjemmeside:
                   www.kagyumonlamchenmo.org
Klik her for toppen af siden

11. oktober 2017.  

Jamgon Kongtrul  besøger Dhagpo

Jamgon Kongtrul Rinpotje besøger Dhagpo i Frankrig:

Fredag den 3. november til og med søndag den  5.

Jamgon Rinpotje vil undervise i  Samantabhadra's ønskebøn - 'kongen blandt bønner' - som er den vigtigste bøn ved Kadjy  MønlamBodhgaya, som udføres hvert år i december. Det er vigtigt at kende til denne bøn. Over disse tre dage gennemgår Jamgon Rinpotje denne tekst sætning for sætning, hvilket i sig selv er meget lærerigt.Den fjerde Jamgon Kongtrul Rinpoche, 2017

 Jamgon Rinpotje vil også give indvielse (Abhisheka) til  Mandjusri om lørdagen klokken 14.
Det hele vil foregå på tibetansk og blive oversat til fransk. Der er simultan oversættelser til engelsk, tysk eller spansk, hvis folk ønsker det, men et sådant ønske vil arrangørerne gerne kende til i forvejen. Kontakt: www.dhagpo.org/sejour.

*****
 

Jamgon Rinpotje besøger også Renchen-Ulm Bodhi Path  i Sydtyskland efterfølgende

Kursus og indvielse til Avalokitesvara
17.  til og med den 19. november.

Jamgon Rinpotje besøger også  Renchen-Ulm Bodhi Path center, hvor han giver indviels til  Avalokiteshvara. Rinpotje vil også undervise i  7 punkts træning i forståelse med hjertet - som normalt kaldes ‘sindstræning.’ Det kaldes for  lodjung  på tibetansk. Det vides ikke, hvor meget af emnet han kan nå at præsentere på så kort tid.

*****

   Retreat med Lama Tashi i Renchen-Ulm
 Umiddelbart efter Rinpotje's besøg følger Lama Tashi's guidede retreat på 5 dage. Lama Tashi er elev af  Gendjyn Rinpotje.Lama Tashi fra Rostock Bodhi Path center.
Han gennemførte to retreats på 3 år og 3 måneder i Frankrig, før han slog sig ned ved Rostock, hvor han startede et  Bodhi Path center. Han var også i en periode Gendjyn Rinpotje's tjener. Gendjyn Rinpotje udpegede ham som Lama i 1994. Lama Tashi er ikke længere munk, men gift og driver Rostock Bodhi Path center, som foregår i sammenhæng med en kommerciel kursus  ejendom, hvor man kan leje sig ind til retreats og kursus.

Klik her for toppen af siden

Her går stregen og slutter siden ...        Klik her for indholdsliste, sitemap    © tilogaard   -   Tilogaard registrer ikke noget om din færden på netstedet. Ingen tracking - ingen cookies - ingenting.  Tilogaards sikring af dit privatliv er enkel: kun dine emails og breveLama Tendar Olaf Høyer CV
                                            bliver gemt. Søger du bestemte emner, kan du indtaste dine søge ord i din brawsers søgefelt,    efterfulgt af:  site:tilogaard.dk-   f. eks.: karma site:tilogaard.dk