regnbue linje
Dharmahjulet - logo for Tilogaard Meditationskole - klik her for Tilogaards baggrunde og historie

Tilogaard
Meditationskole

Klik her for at åbne indholdslisten

Nyhederne

9. december 2017.  

Karma Ling i Frankrig er brændt ned

Lama Denis’ store Karma Ling Dharma center i Sydøst Frankrig, som havde en forbindelse med  Kalu Rinpotje, er brændt ned til grunden den første december. Hovedbygningen, som var 400 år gammel og et tidligere katolsk kloster, er ødelagt, mens retreat faciliteterne har undgået ulykken. Der er gang i en tre års retreat, som afsluttes til næste år. Det fortsætter som planlagt.
Karmaling brandtomt december 2017. Foto fra Lions Roar.

         Billedet viser de rygende ydermure på Karma Ling’s hovedbygning,
                     som er de sørgelige rester af det historiske hus.

 Centeret er tilknyttet den 'alternative’  Karmapa Ugyen Thrinle. Brand årsagen er endnu ikke kendt. Karma Ling informerer, at der har tidligere været forsøg på brandstiftelse i november måned, som ikke førte til brand. Politiet har startet en undersøgelse. Ingen er kommet til skade. Det forventes, at der vil gå et par år, før man får bygget noget nyt.
 

---[12. december 2017.]--------------------------------------------------------------------------

En utroværdig Lama

 Lama Denis og Karma Ling har et blandet rygte. Lama Denis udnævnte sig selv til Vadjracharya   [tantra mester]  kort tid efter, at Kalu Rinpotje var død. Hvis titlen var virkelig og ægte, havde Kalu Rinpotje udnævnt ham offentligt og anbragt ham på en trone og velsignet ham i alles påsyn.  Det er aldrig sket. I stedet har Lama Denis fremvist et dokument med hans titel, som den forrige Kalu Rinpotje har underskrevet. Underskriftens ægthed er bevidnet af den lokale Notar, men dokumentet er ikke på tibetansk - det eneste sprog, som Rinpotje talte. Så Kalu Rinpotje kunne ikke læse, hvad han skrev under på. Lama Denis røbede ikke noget, før den gamle Lama var død og borte. Derfor er der ingen alvorlige mennesker, som tror på Lama Denis.  Det skete for længe siden.

 I gamle dage hed centeret simpelthen Karma Ling. Nu er titlen ændret til Shangpa Karma Ling, så centeret gør opmærksom på, at de specialiserer sig i Shangpa Kadjy. De vil ikke vide af Karmapa Thinle Taye Dordje, mens de samtidigt kalder sig ‘usekteriske’ - som det fremgår af titlen på hjemmesiden: www.unirimay.org. ‘Rimay’ betyder usekterisk.  Så det er en noget rodet butik, som er brændt af.

Branden var påsat

 Der forlyder intet om brandstifteren, skønt vedkommende formodes at have skrevet breve om sin hensigt til centeret. Sandsynligvis finder politiet den skyldige, og vi kan så sidenhen måske få oplyst motivetet til en så forfærdelig handling. Karma Ling meddeler, at de har modtaget et trusselsbrev den 7. december, hvor centerets beboere opfordres til at forlade området.  Brevet truer med flere ild påsættelser.

 Det er godt nok en underlig historie. Måske er Lama Denis en skidt person, men det kan næppe forklare bålet i brandstifterens hjerte...

   Læs mere her (Lions Roar Magazine, USA).
Klik her for toppen af siden

Tilogaards logo, anandachakra.

Links til de seneste nyheder
 

                          Kadjy Mønlam i Bodhgaya i Indien

                       Sharminub Kloster er kommet godt i gang

                    Certificering for ‘mindfulness’ instruktører  (USA)

                Dialog: ‘arvesynden’ er ikke så slem som antaget

             Den sande verdenshistorie

          Rohingya folket på flugt fra Burma (Miyanmar)

       Karmapa om gensidig afhængighed

                         Klik her for alle de ‘Gamle Nyheder’ fra 2017
                                          (starter med januar 2017)
 

Klik her for toppen af siden

  Klik på  ikonet til højre, så  åbner  næste side

Klik her for den næste side
Klik her for den næste side

Mangler titel-bjælken foroven? Klik her

11. december 2017.  

Hvornår lærer de det?
Den mystiske bevidsthed - og de dunkle processer i sindet og hjernen - samt den biokemiske suppe i hovedet. Freud og psykofarmaka.

Freud's urne, Golder's Green Columbarium. Foto fra Wikipedia. 
Hvad blev der af psykoanalysen, Freud og hans besynderlige ideer? Det stoppede som terapi med opdagelsen af psykofarmaka. Man kunne med større effekt og færre penge ændre den biokemiske suppe i hjernen fremfor at styrke kraften ved ret tænkning og eksistentiel erkendelse. Psykofarmaka har overbevist mange mennesker om, at  sindet - og bevidstheden - er et produkt af hjernens aktivitet. Virkeligheden er naturligvis lidt mere indviklet - og bevidsthed meget enklere...

 Så lige nu ved man ikke - rent videnskabeligt - om hjernen som biokemi og elektromagnetisk fænomen er det same som sindet med et hav af sansninger, følelser, fantasi og tanker. Hvordan bliver den biokemiske suppe til et hav af bevidsthed?
 Det er det såkaldte 'hårde problem' med bevidsthed. Videnskaben kan ikke undgå at bemærke sindets ikke-fysiske karakter, men ønsker alligevel at henregne bevidstheden som noget et eller andet, der svømmer rundt i den biokemiske suppe.

 Det er en hårdnakket hypotese, at sindet på en eller anden måde må og skal være fysisk. Denne hypotese er en simpel forventning og  fordom, som man i århundreder har anvendt for at slippe af med midelalder fordommen om sjæl og ånd i en tilstand af inkarnation i den fysiske krop. Det var i virkeligheden oprindeligt et oprør mod den kristne kirke i Vesten. Når det metafysiske ikke eksisterer, hvad skal vi så med religion? Uden religion vil fornuft og videnskab herske. Derfor vil videnskaben have fysiske forklaringer på alt.
 Man ønsker ingen religiøse og metafysiske overraskelser.  Man antager, at alt kan sanses, måles,  vejes og erkendes korrekt ved observationer og analyser. Alt andet er overnaturligt - tilsyneladende - og venter blot på en fremtidig videnskabelig forklaring, som helt sikkert vil dukke op senere...

 Det positive i denne 'videnskabelige' holdning er, at man anser  uvidenhed som problemet. Det koblede man så sammen med en positiv forventning om, at alt kan kendes, forklares og udtrykkes præcist på en videnskabeligt forsvarlig måde. Det er den egentlige grundtanke i den såkaldte 'oplysningstid' for et par hundrede år siden. Denne oplysnings tanke har præget tidsånden lige siden. Den er blot ikke særlig oplyst, fordi den i sig selv er en fordom og ideologisk forventning - eller noget, der faktisk ligner en religiøs  tro, som virkeligheden så bare har at rette sig efter. Ingen plads til overraskelser - vi ønsker bekræftelse på, hvad vi allerede tror i forvejen.

 Så videnskab er blevet til en overordnet tro på, at vores  sansninger er virkelige, mens bevidstheden, som opfatter sansningerne i sindet, er blevet en mystisk størrelse, som man benytter sig af i sin egenskab af  'videnskabelig observatør' - mens man i tavshed forbigår, hvad bevidsthed mon er for noget.

 I al videnskab er bevidstheden forblevet det 'hårde' problem. Man håber med tiden på en forklaring og realistisk forståelse, mens man i mellemtiden forbeholder sig ret til at benævne bevidsthed som en frembringelse af hjernens biologiske aktivitet. Ikke for noget - sådan  TROR  man bare, at det forholder sig.
  Imidlertid er det endnu ikke lykkedes for videnskaben at beskrive, hvad bevidsthed egentlig er. Man har heller endnu ikke formået at beskrive, hvilke processer i hjernen, som må formodes at understøtte bevidsthed, hvis bevidsthed er noget, som svømmer i den biokemiske suppe i hovedet.

Tibetansk metal spejl med silkebånd. Symbol på sindet reflektive karakter ved både sansning, følelse, fortolkning, reaktion og bevidsthed. Tegning af Gerard Muguet. I Dharma'en beskrives bevidsthed ret præcist, fordi vi ikke prøver på at gøre noget mentalt til noget fysisk.
        Billedet viser en tegning af et metal
        spejl, symbol på sindets karakter.
Det virkelige mysterium anses for at være sindets inkarnation i vores krop. Hvordan forbindes noget mentalt med noget fysisk? Det er ikke spor åbenbart, selvom det er det, som opleves hele tiden. Årsagen er den instinktive illusorisk  dualisme  eller opfattelse af tohed. Når vi undersøger vores egen bevidsthed indgående og præcist under meditation, opdager vi illusionen.

 Det er sindet, som er nærværende - og det er det fysiske, som er transcendent. Altså i vores faktiske oplevelse af os selv og verden - hvilket er en manifestation af dualisme på et lidt andet niveau. Videnskaben er endnu ikke nået til denne forståelse på grund af sin kamp for fritænkeri i modsætning til den kristne tro på metafysiske virkeligheder. Videnskaben har endnu ikke forstået, at denne kamp også er en fordom og en tro.
 Videnskaben vedkender sig dog det 'hårde' problem ved bevidsthed. Så mangler man blot det der med videnskabelig fordom.

M M Owen, tegning fra Misfit Press, Vancouver, Canada.Vi må heller ikke glemme, at for videnskabsfolk drejer det sig også altid om videnskabelig karriere - de skal jo have brød på bordet og betale husleje. 'Farlige’ videnskabelige teorier kan ødelægge en ellers lovende akademisk karriere.

Billedet viser en karikatur af M. M. Owen - fra Misfit Press’ hjemmeside.

 
 M. M. Owen fra Vancouver, Canada  har skrevet et  essay til internet magasinet Aeon om dette emne. 
Artiklen sætter Freud og psykofarmaka i perspektiv i vores moderne tid. Owen skriver:

    ‘We don’t need Freud; we need an approach which takes seriously the mental nature of the mind.  And since Freud was the one who has done that most thoroughly, that seems to me the correct place to start.’

 M. M. Owen er freelance skribent. I øvrigt arbejde han på sin PhD. ved University of British Columbia i Vancouver. Han er også chefredaktør for 'Misfit Press' - ligeledes i Vancouver.

Læs også de tidligere rapporter fra i år:  Bevidsthed som en dawinistisk evolution Er bevidsthed fysisk?  -  Det hårde problem med bevidsthed De reaktive planter og bevidsthed.
Klik her for toppen af siden

Her går stregen og slutter siden ...        Klik her for indholdsliste, sitemap    © tilogaard   -   Tilogaard registrer ikke noget om din færden på netstedet. Ingen tracking - ingen cookies - ingenting.  Tilogaards sikring af dit privatliv er enkel: kun dine emails og breveLama Tendar Olaf Høyer CV
                                            bliver gemt. Søger du bestemte emner, kan du indtaste dine søge ord i din brawsers søgefelt,    efterfulgt af:  site:tilogaard.dk-   f. eks.: karma site:tilogaard.dk