Dharmahjulet - logo for Tilogaard Meditationskole - klik her for Tilogaards baggrunde og historie. Tegning af Gerard Muguet.

Tilogaard
Meditationskole

Klik her for at åbne indholdslisten

Nyhederne

Læs på dette link om redaktionen af nyhederne
Nyhederne redigeres  og skrives af Lama Tendar Olaf Høyer, med mindre andre er angivet.

9. april - opdateret 17. april 2018.  

Overset periodisk problem i ‘kunstig intelligens’ - algoritmerne bliver syge

De store data mængder i ‘Big Data’  indeholder almindelige fordomme  som bevirker syge algoritmer hos ‘Big Tech’ firmaerne til skade for os alle

(Does my algorithm have a mental-health problem?)

Det er et alvorligt etisk problem som kræver handling

Thomas T Hills, psykologi professor Warwick Universitet

 

Thomas T. Hills, professor i psykologi, har skrevet en artikel til internet magasinet Aeon om de ‘mentale problemer’ hos algoritmerne, som bruges til ‘kunstig intelligens.’

 

 

Tilogaard skrev tidligere om  de fordomsfulde og sågar hallucinerende algoritmer. Nu er der en ny artikel, som beskriver hvorledes vigtige algoritmer brugt ikke blot af Google, Facebook og så videre, men også af politiet  (Palantir)  og det sidste nye: maskinernes internet, Internet of Things  (IoT), bliver vildt misvisende og syge. Jo længere tid, de kører, jo værre bliver det. Den kunstige intelligens mangler både følelse og intelligens.

 Når algoritmerne bliver syge, kan de vel helbredes. Men i det virkelige liv fungerer det ikke sådan. Algoritmerne er ofte privat ejede og for offentligheden lukkede systemer, som kun kan tilgås og opdateres af ejerne. I Cathy O'Niel's bog:Weapons of Math Destruction’ fra 2016, beskrives en sand gyser ved kommercielle algoritmer, hvis almindelige lumske sygelighed kommer til at ødelægge folks liv.
  Der skal lov indgreb til for at ændre tingenes tilstand. Algoritmerne kan ikke få lov til at forblive hemmelige, utilgængelige og uregulerede, når de får afgørende betydning for hvordan, samfundet fungerer og retter sig selv.

Abstrakt umulig figur. Den algoritmiske skillelinje, som adsiller de rige fra de fattige, er særligt iøjenfaldende. De fattige er mere udsat for at få en dårlig kredit værdighed, at leve i områder med megen kriminalitet, hvor de er omgivet af andre fattige med lignende problemer. Derfor udpeger algoritmerne sådanne individder til vildledende reklamer, som driver rov på deres fortvivlelse, og tilbyder dem 'nemme' lån  (til tårnhøje renter og gebyrer). Andre algoritmer sender mere politi til deres beboelses kvarter, hvilket øger chancerne for, at de vil blive stoppet af politiet, som søger at opklare forbrydelser  - forbrydelser, som foregår i lignende omfang i de mere velbeslåede kvarterer, hvor de så ikke efterforskes nær så ihærdigt, og hvor mennesker ikke nær så ofte stoppes på gaderne af politiet. Det er jo ikke særligt hensigts mæssigt. Politiet tror, at de har fået et orakel, mens minoriteterne føler sig forfulgt. Ingen af delene er rigtige, og IT firmaerne tjener store penge på ingenting.

 Læs artiklen om ‘lov og orden AI’ fra Pro Publica  (undersøgende journalisme i USA).

 Imens tager samfundets moral alvorlig skade. I byernes middelklasse kvarterer føler folk, at politiet ikke gør tilstrækkeligt mod indbrud og så videre. I de socialt belastede kvarterer føler folk, at politiet chikanerer uskyldige borgere. ‘Kunstig intelligens’ er det nye ‘vilde Vesten.’ Her er lovløst. Lovgiverne ønsker ikke umiddelbart at gribe ind overfor den private ejendomsret til de dyrt udviklede computer programmer, som udgør den ‘kunstige intelligens.’Overvågnings ‘øjet’ hos super-computeren ‘HAL’ i filmen 2001
‘Kunstig intelligens’ udvikler ‘karakterafvigelse’ og ‘sygelige fordomme’ med tiden. Billedet viser overvågnings ‘øjet’ hos super-computeren ‘HAL’ i filmen 2001.
Det kan dog ikke fortsætte på denne måde. ‘Kunstig intelligens’ skal reguleres ved lov, myndighederne skal overvåge software udvikling og kontrollere private firmaers brug af kunstig intelligens.
 Det står værst til i USA, mens Europa synes mere på vej mod egentlig regulering. Men der gøres slet ikke nok i den retning. Både software udviklerne og politikerne er ofre for ønsketænkning. Ingen højere etik er medregnet, og det er også et spørgsmål, om det kan lade sig gøre. En regnemaskine kan vel ikke besidde medfølelse, reflektere og i en virkelig forstand ‘lære af sig selv.’ Derfor er en regulering ved lov stærkt påkrævet.

 Algoritmer brugt af rets systemet i USA foreslår dommerne at give de socialt udsatte mennesker længere fængsels straffe, formindsker deres mulighed for løsladelse på prøve, øger deres rente sats på lån og bevirker højere forsikrings præmmier og så videre. Den praksis sætter spørgsmålstegn ved lighed for loven, skønt det vel ikke var hensigten. Medfølelse og social indignation medregnes ikke. Det er på tide, at vi alle vågner op til denne ‘fagre nye verden’ af indbildning og ansvarsløshed.

 Det bliver nødvendigt for samfundets sikkerhed, at vi ikke blot lejer eller låner ‘kunstig intelligens’ software fra private firmaer i fremtiden. Vi bliver nødt til at købe selve teknologien og eje den som samfund for at kunne styre, overvåge og ændre kunstig intelligens i samfundets tjeneste. Samfundet bliver også nødt til at ansætte vores egne software udviklere til at udføre disse tjenester for samfundet i fremtiden. Det er ikke lige denne udvikling, som ‘Big Tech’ - software firmaerne - har tænkt sig. De har i hvert fald i øjeblikket en helt anden forretnings model med udlejning. Så det bliver ikke helt let, men det er afgørende nødvendigt for samfundets sikkerhed og funktions dygtighed. Den afgørende årsag til, at samfundet nødvendigvis må socialisere denne software, er etik. Private firmaer kan ikke forventes at dyrke den nødvendige etik. De har altid en ‘privat’ etik, som handler om at gavne sig selv. Samfundet som helhed har jo også en begrænset etik, men her betyder ‘gavn for sig selv’ gavn for os alle.  I hvert fald hos demokratierne...
 Hvad er hurtigere end lyset? Det er mørket naturligvis, så pas på...

            Læs den foruroligende artikel her  (af psykologi professor Thomas T. Hills, University of Warwick, på magasinet Aeon).

            Se også Memo Akten's sjove video på Aeon  (om 'kunstig intelligens' udsat for kunst).

            Læs også om kunstig intelligens i krigs maskineriet

            Fremtiden truer - John Naughton om AI på The Guardian

 På Tricycle Magazine i USA diskuterer Steve Omohundro and Nikki Mirghafori 'kunstig intelligens, karma og vores robot fremtid’ med flere perspektiver  (12. april).

Klik her for toppen af siden

18. april 2018.  

Der er noget i vejen med internettet

'Internet cat apology' - New York Magazine.Billede fra New York Magazine

 

Noah Kulwin er skribet hos New York Magazine. Hun har skrevet en artikel om, hvad der gik galt med udviklingen af internettet.
 Hun skriver:  "Selv de mennesker, som udviklede vores digitale verden, er forfærdede over, hvad de har skabt. Her er en analyse af, hvad der gik galt  - af de arkitekter, som byggede det."
 Hun har talt med flere vigtige personer, som på forskellig vis har bidraget til dannelsen af internettet.
 De er: Jaron Lanier (Atari og Microsoft), Antonio García Martínez  (Facebook), Ellen Pao (Reddit), Can Duruk (Uber), Kate Losse  (Facebook), Tristan Harris  (Google), Ethan Zuckerman (opfinder af pop-up reklamer), Dan McComas (Reddit og Imzy), Sandy Parakilas  (Uber), Guillaume Chaslot (YouTube), Roger McNamee (investor) og Richard Stallman  (GNU).

 De taler sammen om udviklingen i 15 trin, hvorved det hele gik galt. Det minder lidt om den generelle buddhistiske bøn, at i  samsara  går alting galt, så må du ikke blive helt gal på det.
 Udviklingen af internettet beskrives som 'social atomisering.' Det er en forretnings logik, som lover at skabe samfund, mens faktisk det modsatte fremelskes. Folk isoleres i fælles interesse bobler. Her er overskrifterne i artiklen:
 1.   Begynd med gode hippie hensigter...
 2.   ...bland det godt med kapitalisme på steroider.
 3.   Da børshajerne ankom til Silicon Valley blev det ikke bedre...
 4.   og det kostede dyrt at give internettet gratis
       [med reklame finansiering].
 5.   Alt blev designet med henblik på virkelig afhængighed.
 6.   Til at begynde med virkede det godt, næsten for godt.
 7.   Ingen fra Silicon Valley blev holdt ansvarlig...
 8.   ...selv da sociale netværk blev både farlige og giftige
 9.   ...selv da de invaderede vores privatliv.
10.  Så landede 2016 [Trump og Brexit].
11.  De ansatte hos 'Big Tech' begyndte at revoltere.
12.  For at få internettet til at fungere ordentligt, har vi brug
        for en ny forretnings model...
13.  ... og gennemgribende regulering
14.  Måske vil intet ændres...
15.  ... med mindre der i det mindste kommer nye ledelser.

 "Internettet som mange mennesker benyttede sig af gennem mange år, er ikke hvad nye brugere opdager i dag.
Magten er så koncentreret hos så få firmaer, at det er blevet muligt for dem at benytte internettet til deres egne formål 
[weaponize]  i stor stil."
— Tim Berners-Lee, den oprindelige udvikler af World Wide Web.

            Læs artiklen her (New York Magazine).

Læs også den tidligere artikel om ‘Big Data,’ internet og privatliv.

Klik her for toppen af siden

Tilogaards logo, anandachakra.

Links til de seneste nyheder
 

   Om Facebook skandalen i marts 2018
   (artiklen er arkiveret sammen med artiklen om internettet,  ‘Big
   Data’ og privatlivs diskussionen)

   Karmapa på FN dagen om lykke

   Det 'hårde' problem med bevidsthed  - nu med IIT

   Hjælp til buddhister i krise i Sverige, især alderdom, sygdom og død

   Ogyen Dordje får lov at besøge Sikkim, dog ikke Rumtek

   Kina forsøger at kontrollere buddhismen i hele verden


(Se  indholdslisten  for de øvrige gamle nyheder.)
 

Klik her for toppen af siden
Klik her, så åbner næste side
Klik her, så åbner næste side

Mangler titel-bjælken foroven? Klik her

 Klik på ‘like’ (thumbs up billedet)  -  klik igen
 og igen  -  og igen  -  indtil du er afvænnet...
Læs mere her:  Humane Tech

21. april 2018.  

Buddhistisk modernisme eller den nye fortolkning
Dharma'ens nyere historie i Vesten er præget af mangler

Lama dansere fra 'Aeon Magazine' artikel, foto Wang Zhao for Getty Images.

 

‘Not your Tibetan Buddhism - Behind the beatific image of Tibetan Buddhism lies a dark, complicated reality. But is it one the Western gaze wants to see?’ Artikel i ‘Aeon’ af Mark Hay.

"Nogle siger, at det er godt for religionen at tilpasse sig nye sammenhænge. Andre indvender, at den særlige Vestlige udlægning af Buddhismen har afskaffet helt vitale afdelinger så som forståelse for  genfødsel eller værdien ved kloster traditionen som et sted til at fremelske bevægelse i retning af Oplysningen.”

 “Nogle argumenterer sågar, at vi har iværksat brugen af buddhistiske redskaber til at forstærke strukturer, som fører til  lidelse. For eksempel bruges buddhistisk 'mindfulness' træning  [sanskrit:  smriti] til at lære de utilfredse ‘tandhjul’ i virksomhederne eller de sociale systemer til at finde sig i tingenes tilstand og komme videre."  [citat fra artiklen.]

 Artiklen er skrevet af Mark Hay for Aeon Magazine i USA. Han beskriver, hvorledes der er forskel på, hvordan  Buddhadharma opfattes i Asien og i Vesten. Mark Hay angriber den overfladiskhed, hvormed mange i Vesten tilgår Buddhismen. Han beskriver også den synkretisme, som mange synes at være i gang med at udvikle, for at Dharma'en kan sætte rod i Vesten.

 Imidlertid er han også selv overfladisk i sin beskrivelse, kunne man indvende, skønt det kan skyldes artiklens begrænsede længde. Han slår ned på flere vigtige ting, for eksempel  Dalai Lama’s status. Her kunne han godt have undgået at betegne Dalai Lama som 'overhoved' for  Gelug traditionen. Det er han jo ikke. Dalai Lama er blot den vigtigste Gelug  Tulku. Mark Hay's beskrivelse af Trungpa Rinpotje er mere korrekt og tanke vækkende, skønt igen alt for kortfattet.
 Ikke desto mindre er det en interessant artikel, som du måske kan blive lidt klogere af at læse.

            Her er link'et til Aeon Magazine.

Klik her for toppen af siden

april 2018.  

Religiøs synkretisme

Avalokitesvara som Shiva, statue af den 10. Karmapa Tjøying Dordje, Pritzker Collection.

Bodhisatva Avalokitesvara som guden Shiva, en statue af den 10. Karmapa Tjøjing Dordje. Fra Pritzker Collection.

 Det vides ikke, hvorfor  Karmapa lavede denne smukke statue. Man skulle jo tro, at der hører en eller anden  sadhana  til. Imidlertid har vi ikke hørt om en sådan meditation på Tilogaard. Det indgår i  Tantra mytologien, at  Chakrasamvara, tibetansk: Khorlo Demtjok, er meget lig guden Shiva, som han forstås og bruges i de Saivitiske traditioner i Indien, som også er Tantra traditioner, men af Shiva slagsen.  Avalokitesvara i sit aspekt som Lokeshvara betyder ‘verdens hersker’ i samme betydning som Shiva. Lokeshvara kan beherske verden, fordi han behersker sit eget sind. Det er spændende at denne statue overhovedet er lavet, og så af en Karmapa. Bemærk de smukke  Naga’er, som snoer sig om tronens smalle sted. Det vides ikke, hvem de to figurer, som holder tronen, er. Nederst findes teksten, som siger, at statuen er Avalokitesvara lavet af den  10. Karmapa. Teksten er nemt læselig.  Billedet af statuen er offentliggjort på  Asian Art.

Klik her for toppen af siden

Tilogaards logo

Anbefalede Dharma kursus

 

wvline

 

Bodhi Path logo. bodhipath.org.

Kursus hos Renchen-Ulm Bodhi Path i Tyskland

Thrinle Tulku om Ngøndro - den forberedende praksis - til Mahamudra  - i Bededagsferien 27/4 - 1/5.

Jigme Rinpotje om en Bodhisatva’s 37 bestræbelser  - i Pinsen 18/5 - 21/5.

Shangpa Rinpotje kursus  den 18. og den 19. juli.
 

wvline

 

Stupaen i Vesterbølle - Karma Shedrup Ling - 'Drivhuset.'

Kursus i ‘Drivhuset’ Karma Shedrup Ling

   Dubsing Rinpotje retreat 9. - 14. maj:
    To gange Nyungne retreat

(Mandag den 14. maj kl. 19.30 - 22.00 Dubsing Rinpotje i København hos Phendeling, Nørregade 7B - 2.sal th. København. Foredrag om Vadjrayana.)

Dubsing Rinpotje kursus 9. - 14. juli:
  Ngøndro kursus og Sangdje Menla   (Medicin Buddha)

Shangpa Rinpotje kursus 3. - 8. august:
  Lodjung kursus

Tulku Tseyang Rinpotje kommer også til Danmark 24/5 -  12/6
 

wvline


Lama Walli's lotus.

Lama Walli retreat

den  5. til 13. maj

Visdom, medfølelse og lodjung retreat ved Flensborg
 

wvline


Guru Rinpotjes vadjra fra Dzogchen Urgyen Ling

Tulku Dakpa Rinpotje i Gjerrild

den  8. til 13. maj

Kursus om dharmata, tilstanden mellem død og genfødsel
 

wvline


Karmapa's visdoms flag,

Flere Kursus på Dhagpo i Frankrig

Sommer program for Dhagpo Kadjy Ling i Frankrig - opdateret.
 Besøg af blandt andre  Thrinle Tulku,   Khenpo Tjødrak, Nendo Rinpotje og Phakchok Rinpotje. I August er der de sædvanlige kursus og retreats med  Jigme Rinpotje og Lama Jampa Taye. Mere nyt senere. Nendo - og Phakchok Rinpotje’s tidsplan foreligger ikke endnu.  (Programmet som PDF fil på fransk)
 Også Kundreul Ling Kloster har udgivet deres sommer program  med blandt andre  Khenpo Tjødrak.
 

wvline


Karmapa's visdoms flag,

Khenpo Tjødrag om karma i Sverige

                                  Den 2. til den 7. august 2018.
 Kursus med  Khenpo Tjødrak Rinpotje i Sverige om  karma forklaret ved  Årsagskædens 12 led fra  Śalistambasūtra.
 

wvline


Gomde logo.

Tjø Dji Nyima Rinpotje og Gomde

 Gomde meddeler, at Tjø Dji Nyima Rinpotje vil lave kursus igen i år. Det bliver dog senere på sommeren end normalt. Endnu ingen datoer.
 Kyabgøn Phakchok Rinpotje forventes også på besøg  - heller ingen datoer endnu.
 

*****
 

Disse links fører til  artikler med detaljer om kursus.
 

Klik her for toppen af siden
Blomstrende mirabelle hæk på Tilogaard, 2013. Arkivfoto af   Lama Tendar Olaf Høyer

Her går stregen og slutter siden ...
        Klik her for indholdsliste, sitemap    © tilogaard   -   Tilogaard registrer ikke noget om din færden på netstedet. Ingen tracking - ingen cookies - ingenting.  Tilogaards sikring af dit privatliv er enkel: kun dine emails og breveLama Tendar Olaf Høyer CV
                                            bliver gemt. Søger du bestemte emner, kan du indtaste dine søge ord i din brawsers søgefelt,    efterfulgt af:  site:tilogaard.dk-   f. eks.: karma site:tilogaard.dk