regnbue linje
Dharmahjulet - logo for Tilogaard Meditationskole - klik her for Tilogaards baggrunde og historie

Tilogaard
Meditationskole

Klik her for at åbne indholdslisten

klik her for udskrift

Om Lama Olaf Høyer
 

Lama Olaf Høyer, foto: Jes Larsen © territorium
 Mit borgerlige navn er  Olaf Høyer.
 Navnet  Tendar fik jeg som munk i 1984 af min mester  Tenga Rinpotje, som stod for ordinationen. Jeg er ikke munk længere, men navnet er blevet hængende ved mig hos mange, som kender mig fra gamle dage. Derfor bruger jeg det fortsat. Jeg blev født 1948 og voksede op i Brede, hvor Nationalmuseet ligger i dag. Folkeskolen i Lundtofte prøvede at give mig undervisning i 7 år. Herefter gik jeg på Johannesskolen, Frederiksberg, hvorfra jeg blev klassisk sproglig student i 1967. Derpå, først i en alder af 19 år, begyndte jeg for alvor at lære noget vigtigt. Jeg var hippie og boligaktivist 1968 - 1971 (Sofiegården, Stengården og Christiania). I 1975 forlod jeg Christiania.

  I min ungdom var jeg interesseret i filosofi, psykologi, religioner og psykedeliske stoffer (- jeg havde god gavn af LSD, skønt det i almindelighed er helvedes farligt for det psykiske helbred og ikke kan anbefales for nogen som helst. Det var jeg lykkeligt uvidende om dengang. Det var slut med LSD for mig i 1970).
 Jeg levede af småjobs indenfor mange fag og var også bager og cykeltaxi-mand på Christiania.
 I 1976 blev jeg buschauffør, hvilket har skaffet mig smør på brødet i mange år, når jeg ikke var på rejser eller modtog sponsorater. Jeg har også kørt en del taxa i København og omegn. De sidste 8 år før min pensionering kørte jeg rutebil her på Lolland.
 Jeg har nået en sådan anstændig alder nu, at det danske folk sponserer mig med en folkepension. Det er jeg meget taknemmelig for.

   Jeg mødte Hans Hellighed den 16. Karmapa, Rangdjung Rigpæ Dordje allerede i 1974, hvilket gjorde et stort indtryk, da han tydeligt var en helgen  (sanskrit:  Bodhisatva). Det blev jeg dog ikke buddhist af ved den lejlighed, men jeg havde aldrig før mødt et sådant helt rent menneske. Ingen mørke. Kun lys, åbenhed og venlighed. Jeg var fortryllet, men forstod ikke så meget om den Buddha.dharma, som han repræsenterede. Jeg syntes dengang, at jeg manglede en ordentlig forklaring. Desuden var jeg i reglen ret skæv på den tid, fordi jeg røg en hel del fniseurt (galar, chares, cannabis sativa indica).
 

Klik her for at komme øverst på siden

  I januar 1977 mødte jeg i København den kendte Lama  Kalu Rinpotje (#),  som var så elskværdig at  introducere mig til sindets egentlige natur, den umiddelbare og direkte indsigt i sindets natur  (sanskrit: Mahamudra), hvorefter jeg tog  tilflugt i de 3 Ædelsten, som det hedder.
 Det var ellers slet ikke min hensigt at blive buddhist, da jeg opsøgte Kalu Rinpotje, men det forekom fuldstændig logisk efter den oplevelse, som han havde givet mig. Kalu Rinpotje gav den fuldstændige forklaring inklusive en demonstration, sanskrit:  darshan, af sindets natur, som jeg manglede, og som fuldstændigt overraskede mig.
 Han gav også mange transmissioner og instruktioner i de følgende uger.

 Siden hen har mange andre Lamaer uddannet mig. Først og fremmest meditations mesteren  Gendjyn Rinpotje (#), som tog mig gennem den traditionelle 3 års meditative tilbagetrækning i Frankrig fra 1991 til 1994 og trænede mig.  Shamar Rinpotje (#) blev min mester i 1982. Han har været en stadig kilde til forundring, da han var en af de mest præcise og afklarede Lamaer i min tid. Jeg lærte Shamar Rinpotje at kende, da jeg var hans chauffør i et års tid først i firserne ude i Nepal, hvor jeg boede på det tidspunkt. Lige siden har han over mange år givet mig de vigtige Dharma transmissioner og de afgørende personlige instruktioner, som vejledte mig i mit videre livsforløb. Således henviste han mig til Gendjyn Rinpotje i Frankrig for min dybere træning i Dharma’en.

 Endelig var  Tenga Tulku (#) også min mester  (fra 1978 af), som altid havde svar på selv de vanskeligste spørgsmål, både af filosofisk og teknisk art. Jeg nød også godt af hans mesterskab i meditation. I perioden fra foråret 1982 til foråret 1985 boede jeg det meste af tiden i Kathmandu ikke langt fra Tenga Tulku’s hus. Jeg besøgte Tenga Tulku næsten hver dag, når jeg opholdt mig i byen, hvor han beredvilligt instruerede mig i meditation og anskuelse og besvarede utallige spørgsmål.
 Disse 4 mestre har været en sand  velsignelse for mig i mit liv.

 Desuden har jeg modtaget transmission til Dharma'en (Buddhismen) fra, først og fremmest, den 16. Karmapa Rangdjung Rigpæ Dordje (#), Jamgon Kongtrul Tulku (#), Thrangu Tulku, Bokar Tulku (#) og Tsultrim Gyamtso Rinpotje.
 
Jeg har også stiftet bekendtskab med mange andre Lama’er, først og fremmest,  H. H. Dalai Lama, Tjø Dji Nyima Tulku (fra Kathmandu i Nepal), Lopøn Tjetju Rinpotje (# - fra Buthan og Kathmandu i Nepal) , Lama Yeshe Dordje (# - fra Dharamsala i Indien), Lama Thubten (# - fra Nice i Frankrig), Lama Wangdor (fra Tso Pema i Indien), Lama Tarchin (# - fra Nepal, senere USA), Lama Sherab Gyaltsen (fra Pokara i Nepal), den franske Lama Yeshe Nyingpo (fra Le Bost i Frankrig) og den engelske Lama Gelongma Rinchen (også fra Le Bost), som alle har enten instrueret, hjulpet eller inspireret mig eller gjort alle 3 på en gang.
 Mange af disse Lama’er er sidenhen døde, hvilket er markeret med dette tegn: # (Klik her  for billeder af mine Lærere og vigtige Lamaer).
 

Klik her for at komme øverst på siden

  Min uddannelse begyndte i 1977 og foregik mange steder, både her i Danmark, Frankrig, Tyskland, Indien og Nepal, hvor jeg opholdt mig  i næsten 3 år i en periode først i firserne. Jeg var 4 år i Frankrig først i halvfemserne.

 Fra midt i 1985 til midten af 1989 var jeg leder af det buddhistiske center  Karma Drub Djy Ling  (Karma Kadjy Skolen) i København. I den position var det muligt at få Buddhismen stats-anerkendt og at få centeret gjort til en rigtig institution og gældfri. (I dag er centeret en del af Diamondway Buddhistiske Centres internationale netværk. Dengang var det en meget broget Karma Kadjy forening med flere grupperinger omkring forskellige Lama’er).
 Jeg deltog også i filmen:  ‘Den Skjulte Virkelighed’, som viser pudsige billeder fra den tid. I 1988 var jeg som leder af centeret vært for Dalai Lama. Han boede i centeret under sit ophold i København. Det var lidt af en oplevelse.

 I 1989 tog jeg til Frankrig, deltog i forberedelsen af et Tempel projekt for Dhagpo Kagyu Ling (Karmapas hovedsæde for Europa i Frankrig) i Dordogne og gik derpå i 3 års retreat i 1991 på tilbagetræknings-centeret Le Bost (Kyndrøl Ling) i Auvergne, hvor også Klosteret ligger i dag samt et stort Tempel. Disse 2 centre med deres sattelit-centre er organiseret som Dhagpo Kagyu Mandala, som jeg stadig har forbindelse med.

  Jeg blev munk i 1984, hvor  Tenga Tulku ordinerede mig som Geltsyl (novicemunk). I 1988 modtag jeg Gelong ordination (sanskrit: Bikshu, fuldt ordineret munk) af Kenchen Thrangu Tulku. Jeg gav løfterne tilbage i år 2000, fordi det ikke var muligt at leve som munk i Danmark på den rette måde på det tidspunkt  (Der er ingen klostere, og jeg turde ikke leve som hjemløs på grund af mit helbred).
 Gendjyn Rinpotje  udnævnte mig til Lama, da jeg forlod min 3 års tilbagetrækning i maj 1994.  Shamar Rinpotje har derpå bekræftet udnævnelsen. Fordi jeg ikke var tilknyttet noget formelt Dharma netværk dengang, udstete han et ‘svendebrev’ til mig,  som du kan læse ved at klikke her.
  Jeg har en begrænset virksomhed, hvor jeg fortrinsvis modtager private elever og klienter. Da jeg ikke selv er mester, men blot udlært i dette åndens håndværk, har jeg lagt mest vægt på min egen træning fremfor undervisning. Der er meget at vænne sig til, øve sig på og at mestre også for en udlært svend.

Klik her for at komme øverst på siden

Anandachakra - logo for Tilogaard

  Shamar Rinpotje bad mig i 2006 om at etablere  ‘Bodhi Path’  her i Danmark, hvilket så skete formelt i 2007.  I 2009 blev der oprettet en Bodhi Path gruppe i København på mit initiativ. Tilogaard er dog ikke deltager i noget formelt Dharma netværk. Jeg er blot en Bodhi Path Dharma-lærer.

 Bodhi Path Læreplanen er udviklet af Shamar Rinpotje for moderne mennesker med sans for traditionel buddhistisk meditation og dyb gammel Dharma visdom. Shamar Rinpotje har sammensat et lære- og trænings- program, som både består af megen oprindelig Dharma fra  Tilopa  og  Atisha, og som er særlig god for moderne mennesker. Læreplanen er enkel, dyb og meget omfattende. Den sigter på  Mahamudra. Den primære undervisning på Tilogaard foregår derfor indenfor denne ramme.

Lama Tendar Olaf Høyer, 2009. Foto: Ove Lauridtsen.Tilogaard er en lidt speciel  Karma Kadjy institution, fordi elever og støtter kommer fra hele landet, mens der næsten ikke findes elever eller støtter i lokal området. Tilogaard er også residens for en Lama. Karma Kadjy traditionen er karakteriseret ved både store internationale netværk og små selvstændige institutioner som Tilogaard. Det er hensigten, at Tilogaard skal udbygges som et velegnet mødested, hvor også eksterne Karma Kadjy Dharma-lærere kommer på besøg og underviser.

 Tilogaard skal udvikles videre som meditationskole, hvor du simpelthen kan lære at meditere traditionelt, og hvorledes du anvender Dharma som anskuelse i praksis. Senere håber jeg på, at et helt nyt buddhistisk refugium med nye kursus faciliteter og gæstelejligheder kan opføres. Det sker, når og hvis jeg kan finde sponsorer til det.
 Hele ejendommen skal overgå til den selvejende institution,  Tilogaard Meditationskole, så der fortsat er Dharma virksomhed på Tilogaard også efter min død. Det er det, som jeg arbejder for skal lykkes med Tilogaard. (Læs mere her om Tilogaards fremtid)
 Mine ønsker i den retning synes i øjeblikket en illusion. Der er ingen opbakning, ingen penge og ingen hjælpere. Så måske bliver det ikke til noget.

  Udtrykket  Lama betyder flere ting, men mest  instruktør og træner. Jeg  giver instruktion i formel meditation og i anvendelsen af de buddhistiske anskuelser, både under meditation og i hverdagen  (den akademiske Dharma anskuelse skal præsenteres af akademikere, hvilket jeg ikke er). Derpå træner jeg eleverne over tid, ligesom enhver anden træner eller coach i andre discipliner gør.
 I min hippie tid syntes det at være Lama som det højeste og bedste, man kunne stræbe efter at blive.  I vore dage er titlen knap så attraktiv, fordi den sættes i forbindelse med udnyttelse af folk både finansielt og seksuelt. Desuden kan det egentlig være lige meget, når folk blot ønsker instruktion i Sutra træning. Det er faktisk kun indenfor Tantra, at Lama’en er nødvendig. Den Tantra, som jeg underviser, er virkelig meget begrænset. Erotisk Tantra underviser jeg ikke i. Min begejstring for titlen er derfor efterhånden forduftet, men mine mestre mente noget andet. Det er jeg nødt til at respektere.

 Jeg udfører også ritualer for klienter, som har brug for det (klienter er folk, som ønsker tjenester snarere end instruktion). Ritualer (Pudja) kan ikke blot løfte stemningen, hjælpe de levende og de døde, men under gunstige omstændigheder kan de også ændre begivenhedernes gang ved simpelthen at vise Dharma-dimensionen i folks liv, så de selv kan gribe fat i den eller gribes af den. Pudja (ritualer) kan således stoppe eller udsætte dårlig karma og fremme og nære den gode. Manifestation af  Buddha’s Dharma påvirker naturligvis de sind, som udsættes for manifestationen, på en positiv måde. Derfor er Pudja  (ritualer) en god ting. Det er dog sjældent, at nogen føler trang til at få en Lama som mig til at lave Pudja for dem. Folk ringer næsten kun, når nogen dør.

  Oplæring og instruktion foregår mest for enkelte eller få elever ad gangen, ud fra den enkeltes situation. Her på Tilogaard er der kun plads til privat undervisning indtil videre.

  Lama virksomheden er også en forretning, hvis jeg skal have brød på bordet og  konsolideret Tilogaard Meditationskole  (som skal overtage ejendommen, når gælden er tilstrækkeligt nedbragt), men helt traditionelt følger virksomheden ikke de moderne markedsprincipper. Det ser jeg ingen grund til. Man kan lige så godt vænne sig til den traditionelle måde, fordi den bringer penge væk fra den direkte interaktion og i stedet fokuserer på frembringelse af den gode  karma  i samspillet.  Læs mere om det Klik her for at komme øverst på sidenpå  siden:  finansiering.

 

Klik her for den næste side
Klik her for den næste side

Mangler titel-bjælken foroven? Klik her

Lama’en

      Lytter til stilheden.
   Jo mere jeg hører,
  desto mere enig
.

Den 16. Karmapa Rangdjung Rigpæ Dordje

 

 16. Karmapa

Kalu Rinpotje, som jeg tog Tilflugt hos

 

 Kalu Rinpotje

Gendjyn Rinpote, min retreatmester

 

Gendjyn Rinpotje

Shamarpa i cirkel

 

 

14. Shamarpa

Tenga Rinpotje, som ordinerede mig som munk

 

 Tenga Tulku

Le Bost, eller Kyndrøl Ling tilbagetræknings centeret i Auvergne, Frankrig

Le Bost retreat. Jeg boede bag det andet vindue t. h. på første sal.

 

Nytårshilsen fra år 2000

Om Mani Peme Hung
Du ønskes et dejligt og bedre nyt årtusinde, uden krig, elendighed og ulykke, men fyldt med glæde, overskud og frihed. Ned med død og fatale tilknytninger og længe leve alle selvbefriende kvaliteter. I samsara går alting galt, så må du ikke gå galt i samsara, men leve længe, sundt og godt. Må indsigt komme helt ubesværet af sig  selv, som en fugl lander på en køn gren og kvidrer, og må hjertets inderste lytte til Lamaens velsignelser, som jo til syvende og sidst er det eneste, vi oplever. Må alle blive lykkelige og tilfredse, må fryd og grænseløs glæde overstrømme alle de tilfældige grænser, som vaner har bygget overalt. Må alle, som søger forbindelse til godhed og menneskelighed, finde den. Må alle, som åbner hjertet, finde hjertelige svar overalt. Må intet, som gøres til gavn for andre, blive formålsløst. Må alle handlinger blive meningsfulde, og ingen energi gå til spilde i samvær med andre. Må alle opleve øjeblikkets vidunderlige smag, farve, lyd og så videre. Må lidenskabernes fantastiske tankeløshed blive værdsat og virkeliggjort i ægte og afslappet visdomsind. Må tiden og alle bevidsthedstilstande blive mere rummelige, behagelige og menneskelige. Kort sagt, hav det godt, lev sundt og dø gammel med følelse.

         MKH, Tendar.

 

Universaltorma på alteret i Tilogaard. Tormaen er malet af Tenga Rinpotje. Foto: Ove Lauridsen.
                           Torma på Tilogaards alter

 

Katten på Tilogaard, som sjældent ses af de besøgende. Foto: Lama Olaf Høyer.

Her går stregen og slutter siden ...        Klik her for indholdsliste, sitemap    © tilogaard   -   Tilogaard registrer ikke noget om din færden på netstedet. Ingen tracking - ingen cookies - ingenting.  Tilogaards sikring af dit privatliv er enkel: kun dine emails og breveLama Tendar Olaf Høyer CV
                                            bliver gemt. Søger du bestemte emner, kan du indtaste dine søge ord i din brawsers søgefelt,    efterfulgt af:  site:tilogaard.dk-   f. eks.: karma site:tilogaard.dk