regnbue linje
Dharmahjulet - logo for Tilogaard Meditationskole - klik her for Tendar Olaf Høyers CV

Forsiden

sitemap

Tendar

Klik her for artiklen som PDF fil for optimal udskrift på din printer. På PDF filerne er der blandt andet side tal. Teksten er den samme som her på siden, men med et lidt andet design med henblik på udskrift på papir i A4 størrelse.

Gensidig afhængig oprindelse
eller   Årsagskædens 12 led
 (nidana)


 
På billedet ses de 6 verdener afbildet med symboler for de 3 lidenskaber begær, vrede og uvidenhed inde i midten, som er årsagen til disse verdener (en slange, en hane og en gris). Det er tilknytningens og identifikationernes djævel, Mara, som fastholder Livs-hjulet, mens den frigjorte  Buddha står udenfor til venstre. På andre billeder ses et  paradis ligeledes udenfor hjulet. Faktisk synes der kun at være 5 verdener, idet de 2 slags gude-regioner bekriger hinanden over rammen mellem deres riger. På hjulets rand er 12 billeder, som viser symboler for gensidig afhængig oprindelse (sanskrit: pratitya-samutpada). De er som følger:

     Begreb:

  Billede:

 1   Ukendskab (uvidenhed):  avidya

Blind kvinde

 2   Vaner:  samskaras

Pottemager

 3   Bevidsthed:   vidjñana

Abe

 4   Bevidst om selv & andre og andet:            namarupa - d. v. s. navn og form

Menneske i båd

 5   6 sanse evner:   (ayatanas)

Tomt hus med vinduer

 6   Kontakt (sans & sansegenstande =)                sansning:   sparsa

Par kysser hinanden

 7   Følelse (behag, ubehag, neutral):                    vedana

Pil i øjet

 8   Trang (tørst):   trishna

Øldrikker

 9   Tilknytning (afhængighed):  upadana

Frugt-plukning

10  Tilblivelse (mønsterdannelse, liv):                bhava

Gravid kvinde

11  Fødsel:  djati

Barnefødsel

12  Alderdom & død:  djaramarana

Lig (bæres på en båre)


 

  Fra fødsel opstår sygdom, alderdom og død; sorg, jammer, smerte, modløshed og fortvivlelse.
 Sådan er oprindelsen til hele denne ophobning af ulykke.
Der er lidelse ved lidelse  (smerte), lidelse ved forandring og lidelse ved sammensathed  (også kaldet eksistentiel lidelse ’ - det at være sammensat medfører klyngen til sin identitet).
 

  Det er lidelse at blive adskilt fra det, man holder af, ikke at få det, man ønsker, og at få det, man ikke vil have. Kort sagt vil al tilknytning til enhver af  de 5 skandhaer  indebære lidelse.
 Princippet om gensidigt betinget og samtidigt opstået afhængighed kaldes for pratitya samutpada  [pratītyasamutpāda]. Pratitya betyder omstændigheder, tibetansk:  tendrel.
 

 Den grundlæggende  uvidenhed (sanskrit: avidya),  sætter denne kædereaktion i gang, og når først den er sat i bevægelse kører den videre af sig selv som et hjul, der triller ned ad bakken. Derfor kaldes hele denne symbolske sammensætning for Livshjulet.  Det er på grund af  de 5 skandha’er, at vi er i stand til at opleve disse kredsløb, sanskrit:  samsara.
 Læs også i ordforklaringen om:  årsager og betingelser.
Læs mere i artiklerne:  Hvad er en oplevelse? 
Sunya - nulpunktet  &  De 4 grundlag fo vågent nærvær.

 

 

Om de 6 verdener

 I de seks – eller fem – verdener befinder sig  deva’erne, guderne, som bebor forskellige himle på toppen af  Meru bjerget og i dimensioner ovenover. Dette bjerg er ikke afbildet på maleriet, fordi det indgår i en anden beskrivelse af virkeligheden, men i stedet kan du betragte billedet til højre med en model af den såkaldte  Chakravala  (Ringen af Jernbjerge)  kosmologi.
 Denne kosmologiske model svarer naturligvis ikke til Jordens geografi. Meru bjerget, omgivet af syv bjergkæder af jern og syv have, er et mytologisk landskab, som viser relationer mellem de  sansende væsner, men ikke geografi, som vi kender det. Nogle spekulative mennesker har forestillet sig, at Meru bjerget er vores galakses centrum, og de fire kontinenter er så fire forskellige planeter med liv i Mælkevejen. Denne spekulation er misvisende, fordi solen og månen siges at kredse om Meru. Så mytologien skal forstås som en multi dimensionel geografi, hvor der også er usynlige verdener og sansende væsner, som kun mennesker med  meget usædvanlige evner, sanskrit:  siddhi, kan se.
 

 Ned ad siden på bjerget bor  asura’erne, de misundelige guder. Nogle gange regnes asura’ernes verden for en selvstændig verden – eller de regnes med i gudernes. Nedenfor bjerget befinder de sidste fire verdener sig. Her gives sanskrit navnene: manushyas  [manuṣyas], mennesker – tiryagyonis, dyr – pretas, sultne spøgelser – og narakas, sansende væsner i helvedes verdenerne. Læs videre om disse verdener i Ordforklaringen under:  Chakravala – og om:  kosmologi.

Click here to get to the top

 

 

Mangler titel-bjælken foroven? Klik her

Bhavachakra; livshjulet, symbol for samsara og årsagskæden.

Chakravala

Chakravala; Meru bjerg kosmologien med de 4 kontinenter omkring bjergets fod. En tangkha lavet af sammensyede brokade stykker. Fotograf ukendt.

Meru bjerg systemet. Billedet er lavet ligesom med et fiskeøje objektiv på et fotografi apparat. Meru bjergets flade slette på toppen er centrum for perspektivet, så bjergets nedre regioner forskyder sig med perspektiv, ligesom guden Indras slot på toppen af det hele glider ligesom tilbage i billedet. Selve maleriet er vævet i silkebrokade. Det er jo interessant, at kunstneren har valgt et fiskeøje perspektiv.
  Billedet viser:
I midten omgivet af syv jern bjergkæder og syv have rejser Meru sig op i enorme højder. Bjerget er relativt smalt for neden, udvidder sig oven over midten og snævrer sig atter ind mod bjergtinden. Her oppe er guden Indra’s slot, men her bor også mange andre guder og deres tjenende ånder. Udenfor de syv bjergkæder ligger de fire kontinenter i kompas retningerne, hvor mennesker og dyr bor. Hver af de 4 kontinenter har to sattelitter eller mindre øer. Det er dog muligvis øer som Madagaskar og Sri Lanka, som der menes, så disse øer er ikke helt små – de er bare mindre end kontinenterne.  Hele systemet omgives af en stor ring af jernbjerge. Klik på billedet og læs mere om denne model  -  eller klik her.
 

Click here to get to the top

Her går stregen og slutter siden ...
            © tilogaard   -   Tilogaard registrer ikke noget om din færden på netstedet. Ingen tracking - ingen cookies - ingenting.  Tilogaards sikring af dit privatliv er enkel: kun dine emails og breve
                                               bliver gemt.  Tilogaards internet udbyder - www.i123.dk - samler kun statistisk information om antallet af 'hits,' som Tilogaards netsted modtager.

                                               Søger du bestemte emner, kan du indtaste dine søge ord i din brawsers søgefelt,    efterfulgt af:  site:tilogaard.dk-   f. eks.: karma site:tilogaard.dk