regnbue linje
Dharmahjulet - logo for Tilogaard Meditationskole - klik her for befirelse og oplysning

Forsiden

sitemap

Tendar

De gamle nyheder 2019

Læs på dette link om redaktionen af nyhederne

Indhold

   Slut med Nyheds tjenesten som du kender den - artikel til højre

   Se og lyt med dit hjerte: folk drukner på flugt. Karmapa i bøn.

   Vinter i Kham   (stort fotografi)

   Nu er de ved at lære det: 'The human person is a process, not a thing'


   Tibetansk Nytår var tidligt i år

   Forbyd burhøns ved lov - ny kampagne ved Dyrenes beskyttelse

   Så forsvandt Bodhi Path Foreningen uden en lyd

   Mikro dosis med hallucinogener mod depresion


   Nu er det 60 år siden at ‘oprøret’ i Lhasa fandt sted

   Dalai Lama vil genfødes i Indien  - Kina protesterer

   Karmapa om terror anslaget mod New Zeeland’s 2 moskeer

   Lama Tønsang i Monchardon, Frankrig, er alvorligt syg


   Folk drives til vanvid i udrejse center Sjælsmark

   Hjernen er beregnende - er den så en regnemaskine?

   Forbudt at flytte til Larung Gar - en slags belejring er begyndt

   Min astrolog Douglas Kløvedal er død

   Problemet med 'mindfulness'


   Folketinget ønsker flere organ donationer  

Maj:
   Karmapa Thaye Dordje bliver 36 år gammel

   Genfødsel stiger i popularitet hos danskerne

   Vesak faldt i år på den 18. maj

   En politisk Dalai Lama  -  på besøg i Rusland

   Nyt håb for Burma’s mindretal  - en munk viser vej


   For 30 år siden døde håbet for demokrati i Kina på Tiananmen

   Karmapa kursus hos Dhagpo i Frankrig til september

   Nær døds oplevelser er ret almindelige viser det sig

   Planter er ikke sansende væsner, fordi de er uden hjerne og sanser


   Teenage organ donation er nu tilladt, skønt teenagerne ikke er myndige

   Overvægt er overset som sygdom

   Bodhi træet i Bodhgaya har det svært

   Månestråler, en ny oversættelse af Tashi Namgyal's bog


August:
   Fremmedgjort eller 'super sund' kosmopolit

   Ladakh udskilles fra delstaten Kashmir i Indien ved en ny lov

   Karmapa om Indiens uafhængighedsdag

   Lama Tønsang fik en blodprop, men overlevede og har det godt

   Den skandaløse Sogyal Rinpotje er død

   Kadjy Mønlam 2019 afholdes 15 - 21 december


   Jamgon Kongtrul Lodrø Taye - ny biografi og et biografi projekt

   Det halve af Yarchen Gar klostre og shedra i Kham er revet ned og nonnerne derfra blev sendt i koncentrationslejre

  Film om Bokar Tulku og tummo, den indre ild

   USA’s kongres støtter Dalai Lama’s ret til selv at bestemme sin genfødsel med santioner mod Kina

   Lama Wangdor er død
   Tibetansk kunst, som smerter 'Min verden er i din blinde plet'


Oktober:
   Karmapa fejrer Mahatma Gandhi’s 150 års fødselsdag

   Khenpo Karthar er afgået ved døden i en alder af 95

   Google browser Chrome i tilbagegang - private data problem


   Karmapas søn Thugsey må være den nye 15. Shamarpa


   Buddha Expres toget til de 4 pilgrims steder i Nordindien

   Den halve stupa faldt sammen - en uheldig rekonstruktion

   Den danske social hjælp er syg


   De to Karmapa'ers fælles bøn for den nye 15. Shamarpa


   Lama Tønsang er i bedring


   Dalai Lama vil nedlægge eller reformere Tulku Traditionen


   Det hårde problem med bevidsthed - igen, men nu på video

   Den 15. Shamarpa video fra besøget hos Le Bost i september

   Round Up skal rundes ned  - endelig

   Troen på penge - en materialistisk religion

   Pas på i trafikken - fordgængerfelt i 3D

   14. Dharma konference i Dharamsala afholdt - intet nyt om at afskaffe Tulku traditionen


   600 vagabonderende tibetanske flygtninge flyttes - Frankrig er blevet flygtningenes foretrukne asyl land

   Lumbini i Nepal får ny international lufthavn med navnet 'Gautam Buddha International Airport'

   En illusorisk spøgelses historie om bevidstheds biologi

   Din bil sladrer om dit privatliv til data høsterne på internettet

   Klima loven vedtaget, men indtil videre er det blot en hensigts erklæring - i 2020 skal en handlings plan vedtages i Folketinget

   2019 var et godt år for dyrs rettigheder  - sådan da
 

Klik her for toppen af siden

Mangler titel-bjælken foroven? Klik her

Læs også:            De gamle nyheder 2018,  kapitel  10

2. januar 2019.  

Slut med nyhedstjenesten som du kender den

 

The Human Condition, 1933 - maleri af Rene Magritte. Fotograf ukendt.

 

René Magritte: ‘den menneskelige tilstand’

 

 

Nyheds siden på Tilogaards netsted har været her lige siden hjemmesiden blev etableret.
 De første år i netstedets historie blev der ikke rapporteret så særlig meget. Det handlede mest om kursus og enkelte epoke gørende nyheder, som for eksempel Ole Nydahl’s brev udveksling med  Shamarpa i 2010 og  Dalai Lama’s abdikation som konge af  Tibet i 2011. I 2012 begyndte de rapporterede nyheder at fylde mere, hvilket øges i de følgende år. I 2017 blev der så rapporteret mange flere nyheder end tidligere.

 Jeg ved ikke helt, om det skete, fordi der dukkede flere interessante begivenheder op, eller om jeg blot syntes, der skulle rapporteres noget mere. Men i 2018 har det virkeligt eksploderet. Der har faktisk været mange ting at skrive om, så det er blevet til 10 kapitler. Der er også i de senere år blevet rapporteret om udviklinger i den akademiske verden, som på flere måder angår buddhisterne og de traditionelle betragtninger, som man anvender i  Buddhadharma. Især spørgsmål om bevidsthed, naturligvis.
 De politiske forhold og nye lovgivning, som i disse tider har trukket Danmark væk fra frisind og tolerance, er blevet rapporteret i deres mest groteske udgaver, fordi ikke alt kan rapporteres her. Hjerteløsheden har bredt sig i Danmark, så det er noteret under protest, ligesom Dronningen gjorde i sin Nytårs tale.

 Jeg er kommet til den konklusion, at jeg i stigende grad har skrevet om alt muligt, fordi vi ikke har noget buddhistisk magasin i Danmark, og fordi jeg som pensionist har fået mere tid til at skrive. Jeg håber, at især de sidste to års rapportager har vist, hvorledes man kan lave et buddhistisk magasin, som dækker bredt. Nu er der jo alle mulige andre Lama Redaktøren -Tendar Olaf Høyer, juni 2018. Selvportræt.artikler på  Tilogaards netsted, som beskriver Buddhas Lære og hvorledes, den indvirker på os danskere. Det vil jo også være oplagt for et magasin.  Et magasin burde også rapportere endnu bredere, end jeg har gjort.

  Billedet viser nyhedsredaktør Lama’en.

 Der er vist et behov for rapportager fra alle de buddhistiske traditioner, som i øjeblikket udfolder sig i Danmark. Det er næsten alle dem, som findes i verden, bortset fra de kinesiske, som synes at være fraværende. Men det er slut nu her på netstedet, for jeg har ikke længere tid til det.

 Der vil fortsat være en side med nyheder, men det vil kun være de aller vigtigste ting, som rapporteres. For eksempel om den nye  Shamarpa,  Karmapa på besøg i Europa og interessante Dharma kursus, som kan anbefales. Og den evige diskussion om bevidsthed. Og lignende. Men de mange artikler om alt muligt bliver der ikke mere af. Det må andre lave andre steder.
 Jeg håber, at der vil blive dannet et godt buddhistisk magasin i Danmark.

 Men du kan stadig læse de gamle nyheder i  netstedets arkiv fra 2007 og til nutiden.
 

Klik her for toppen af siden

10. januar 2019.  

Vinter i Kham

Pilgrimme på vej til Labrang Kloster i Kham i snevejr; foto He Jian.

Kham’pa pilgrimme på vej til Labrang Kloster i  Kham, mens det sner. De er på vej fra sted til sted, og alt er enkelt, skønt det ser lidt koldt ud.

Klik her for toppen af siden

25. januar 2019.  

Nu er de ved at lære det:
'The human person is a process, not a thing'

 

En artikel i Aeon online magasinet af Katie Javanaud beskriver den Vestlige tilgang til selvbedragets kunst, inklusive de klassiske og de moderne filosoffers bidrag. Og holder det op mod klassisk buddhisme i al sin enkelhed, hvad angår Selv, person og identitet. Og de to slags sandhed.
 Katie Javanaud er kandidat i teologi og filosofi ved Keble College på Oxford Universitetet. Hun har undersøgt de klassiske buddhistiske anskuelser og er blevet lidt af en berømthed på det i akademiske kredse.Katie Javanaud. Ukendt fotograf.

 

 

 Hun skriver:
"Skønt det kan forekomme belejligt fra tid til anden at bedrage sig selv, så er det i det lange løb 'selv' fremmedgørende. Og som vi vil opdage, opnår de buddhistiske tilgange til selv bedrag en syntese af praktisk og filosofisk udredning, som er mere fuldstændig end de fremherskende Vestlige teorier."

"De tidlige buddhister diskuterede ikke eksplicit problemet med selv bedrag - i hvert flad ikke i den forstand, som det opfattes i Vestlig filosofi. Men det de faktisk gjorde, var at fremstille en detaljeret beskrivelse af de tre teorier, som til sammen skaffer et svar til både de filosofiske og praktiske aspekter ved problemet.
 De er for det første: teorien om ikke-selv, sanskrit:  anatman; for det andet: teorien om villig uvidenhed, sanskrit:  avidya; og for det tredje: teorien om de  to slags sandhed."

 Læs artiklen her  (Aeon.co).
 

Klik her for toppen af siden

4. marts 2019.  

Bodhi Path Foreningen er forsvundet uden en lyd...

Bodhi Path International's logo, som bruges af Bodhi Path centrene. Bemærk det gyldne blad fra Bodhi træet i midten. Bodhi bladet er symbolsk for befrielse og oplysning, fordi Buddha Sakyamuni sad under et Bodhi træ, da han erfarede Nirvana.
Bodhi Path netværkets logo

 

Det er ganske vist længe siden, at vi har hørt noget fra foreningen, men nu er den forsvundet fra internettet og er blevet fjernet fra  Bodhi Path International’s liste over centre (Copenhagen Bodhi Path Center). Som stifter af foreningen burde jeg egentlig kunne fortælle hele den langtrukne ophørs historie, men jeg har faktisk ikke haft kontakt med folkene omkring foreningen siden 2013.

 I de senere år har foreningen kun holdt et par video aftener hos sekretæren. Formanden har tilsyneladende ophørt sine aktiviteter i længere tid. Det er meget beklageligt, at Bodhi Path Foreningen ikke formåede at forvalte en så dygtigt formuleret  Læreplan og samle folk omkring formidlingen af den. Du kan dog stadig lære efter planen her på Tilogaard, fordi jeg fik transmission til det hele af  Shamarpa.

 Tilogaard var tidligere et Bodhi Path center på Shamar Rinpotje’s opfordring, men efter hans død fik hele netværket en noget anden karakter og søgte en form for ensretning, som ikke var helt kompatibel med min egen måde at kommunikere og undervise. I respekt for min mester er Tilogaard dog forblevet ‘associeret’ med Bodhi Path, men deltager sådan set ikke i netværket. Det er netop Shamarpa og Læreplanen, som vi har til fælles, mens Bodhi Path netværkets organisations form ikke er egnet til Tilogaard Meditationskole.

 Også Lama Sønam og Dargyé Ling i Frankrig, Lama Luigi og Brescia centeret  (nu kaldet for: Karma Tegsum Ciò Ling) i Italien samt Lama Mariangela og det græske center i Athen  (Karma Drubgyu Chokhor Ling) har forladt Bodhi Path i Europa. Til gengæld er der nu et nyt center i Ungarn. Det er selvfølgelig ikke det samme uden Shamarpa.

Klik her for toppen af siden

6. marts - opdateret den 13. marts 2019.  

Mikro dosis med hallucinogener mod depresion

 

Rainbow Road; af Daniel Mercadante.

 

 

 

Der synes at være tvetydige resultater om mikro dosis af enten LSD, psilycybin, ketamin eller DMT mod depression. Det antydes, at den bedste alder for den slags terapi er for folk mellem 30 og 40 år gamle. Derimod er det tilsyneladende ikke så godt for yngre, hvor hjernerne stadig er i vækst, eller for ældre end 40 år gamle.  Disse undersøgelser og deres resultater er på ingen måde udtømmende eller afgørende. Undersøgelserne kan knapt nok kaldes videnskabelige. Men det er da mere end ingenting.

 Det handler om dosis. Mikrodosis synes at hæmme dannelse ny nerve forbindelser i hjernen. Den almindelige dosis for LSD, psilicybin og DMT, så man kommer på et rigtigt ‘bevidtsheds udviddende’ trip, viser en modsat viksomhed. Nydannelser i hjernens nerve forbindelser stimuleres ved almindelig trip dosis. Det lyder jo lidt kontra intuitivt, men med de sparsomme undersøgelser, som til dato er foretaget, synes dette mønster at fremgå. Det kan dog kun anses for foreløbige resultater og en anledning til yderligere undersøgelser. For eksempel findes der måske en ideel dosis, som er større end mikro dosis, men mindre end en ‘trip’ provokerende dosis.

 Hallucinogener er muligvis også godt for andre sygdomme, restituering efter blodprop i hjernen og lignende. Men det er svært at forske i, når stofferne er forbudte og videnskabs folk har berørings angst.
 Det man hidtil har formodet om den rette dosis for at opnå en terapeutisk virkning, må vi nu gå ud fra er forkert.

                        Læs om det i online magasinet 'The Atlantic.'

 I USA er en næse spray med et ketamin lignende lægemidel netop blevet godkendt af FDA. Lægemidlet hedder Spravato (kemisk navn: esketamine).

 Læs også Jacob Stegenga’s artikel på Aeon Online Magazine, hvor han skriver om de gængse lægemidler mod depression, som måske slet ikke virker. Når de virker, er der muligvis tale om placebo virkninger.

 Læs hos Gizmodo om den manglende forskning og nye produkter.

Læs også den tidligere artikel

 samt:  artiklen om cannabis  (fra 2017).

Klik her for toppen af siden

15. marts - opdateret 21. marts 2019.  

Karmapa om det voldsomme og rædsomme terror angreb på fredelige forsvarsløse  lovlydige
og uskyldige muslimer i New Zeeland

Må det aldrig ske igen noget steds. Må alle få fred.

 

Den 17. Karmapa Thaye Dordje, februar 2019. Foto Thule Jug.

 

Ved fredagsbønnen den 15. marts blev to moskeer angrebet af i hvert fald en sindsforvirret person. Med et halvautomatisk våben skød og dræbte denne person 49 uskyldige mennesker, som i fred dyrkede deres religion. Et lignende antal mennesker blev sårede ved disse angreb. Politiet har foretaget en anholdelse. Det vides ikke, om flere var med i en sammensværgelse omkring denne terror handling. 3 andre personer er anholdt, men der vides ikke noget om deres deltagelse eller støtte til voldsmanden. Den anholdte massemorder er fra Australien. Han var ikke kendt af politiet eller sikkerheds tjenesterne i New Zeeland og Australien.
                         Læs om det her  (Reuters).

  I den anledning har Karmapa Thaye Dordje straks udsendt dette brev til os alle:

                          “Kære Dharma venner.”
 "Jeg blev meget ked af det, da jeg hørte om skyderiet på masserne ved moskeerne i Christchurch, New Zeeland. Mens jeg skriver, er mindst 40 mennesker blevet dræbt under deres fredagsbøn, og 48 mennesker er sårede.”   [I alt 49 mennesker er indtil nu døde i følge Reuters.]New Zeelands flag på halv.
 “Bed af hele dit hjerte for fred i sindet hos de, som døde. Bed for de, som er ramt af denne tragedie og for alle de, som er ramt af de andre tragedier, som rører vores hjerter.”
 “Bliv ikke fortvivlet. Bed i stedet af hele dit hjerte, på hvilken som helst måde, som du kender til.”
 “Meditér, hvis du kan, men lad ikke håbløshed ramme dit hjerte, og lad dig ikke bukke under for overvældende frygt.”
 “Lad os bede for ofrene for dette forfærdelige angreb og deres kære  [efterladte] og for hele folket på New Zeeland.”
                        “Med følelse, den 17. Karmapa."

Læs den oprindelige meddelelse her.
 

 Karmapa udsendte dette brev midt i sin undervisning på KIBI instituttet i New Delhi, Indien. Karmapa Thaye Dordje underviste i  Bodhicitta...

 

KIBI kursus sluttede med besøg

Karmapas søn Thugsey med mor

 

 Karmapa Thaye Dordje afsluttede sit kursus i  KIBI med et besøg af sin kone  Rintjen Yangzom og søn Thugsey til alles begejstring  (se billedet).

Klik her for toppen af siden

31. marts 2019.  

Lama Tønsang er alvorligt syg

Lama Tønsang. Foto fra hans hjemmeside.

 

 

 

 

 

Den store  Mahamudra mester og  Tjødmester Lama  Tønsang  (se billedet) i Montchardon ved Grenoble i Frankrig er blevet alvorligt syg. Han er allerede en gammel mand. Tidligere i marts måned blev der konstateret anæmi, altså blodmangel i Lama Tønsang’s system. Han fik så blod på hospitalet og fik det straks meget bedre. Da lægerne undersøgte årsaget til anæmien, fandt de en kræft knude i hans mave. Den var ikke særlig stor og uden metastaser, så den gamle Lama skal nu opereres og bagefter i kemoterapi. Lad os håbe, at alt går godt.

                        Læs meddelelsen her  (PDF).

Klik her for toppen af siden

17. april 2019.  

Hjernen er beregnende
- er den så en regnemaskine?

 

Kevin Lande. Foto fra hans netsted.

Kevin Lande 

 

En artikel i Aeon online magasinet foreslår, at ingen ved, hvad udtrykket 'hjernen er en computer' egentlig betyder. Problemet er, at det er svært at definere 'beregning' - hvad er det for noget? Vi kan relativt nemt regne ud, at hjernen beregner, men hvordan bærer den sig ad? Hvad er beregning for en hjerne?
"We’re on to something when we say the brain is a computer, but it might not be clear for a while what exactly it is that we’re on to."

 Artiklen er skrevet af Kevin Lande, Ph. D. i filosofi fra UCLA.
For tiden er han ansat på Antwerpens universitet, men tiltræder et professorat i York universitet til juli 2019. Hans expertise er i filosofi om sind og psykologi.

Klik her for artiklen.

Klik her for toppen af siden

20. april  - opdateret den 21. april 2019.  

Forbudt at flytte til Larung Gar

nu er den gal igen igen...

Larung Gar, småhuse i traditionel tømmer konstruktion.

 

Billedet viser et typisk udsnit af husene i Larung Gar. 

 

I følge RFA (Radio Free Asia), det amerikanske propaganda medie, er den gal igen i Larung Gar. Det er nu blevet forbudt for institutionen at modtage nye studenter og beboere. Larung Gar er en  shedra, et traditionelt institut for højere studier af  Buddhadharma, som opstod som følge af liberaliseringen i Kina under Deng i firserne. Larung Gar ligger i  Kham i en højt beliggende og afsides del af landet. Stedet blev hurtigt et stort foretagende, hvilket de kinesiske kommunister har opfattet som en trussel mod deres kontrol over de  tibetanske lande. Larung Gar er en  Nyingma institution og flere klostere for både munke og nonner.

 Der er nu lukket helt for tilgangen af nye studerende og bosættere. I de senere år er der blevet revet rigtig mange huse ned og flere tusinde beboere er tvunget væk. Men tilsyneladende har disse tiltag ikke været nok for den kinesiske regering. Det kunne jo tyde på, at de bortviste blot siver tilbage. Det er en stor tragedie. Larung Gar er ikke en politisk organisation, men den spontane måde, hvorpå hele byen er opstået, er åbenbart ikke noget kommunisterne billiger.
 På Larung Gar’s bedste tid var der omkring 16.000 beboere ved et konservativt skøn. Andre mener, at der var mellem 20.000 og 40.000. Hvor mange der er nu er uvist. Det er meget sparsomt med nyt fra denne del af verden.

Læs om det her.  

 EU parlamentet har den 19. april 2019 vedtaget en resolution, som tager afstand fra Kinas undertrykkelse af menneskerettighederne, især hvad angår tibetanere, Uighurer, Kazakker og kristne i det kinesiske imperium. Måske burde Folketinget gøre noget tilsvarende.

                        Læs resolutionen her.

 

 Noget tilsvarende foregår i Yarchen Gar i  Kham. Tusinder af munke og nonner er blevet fordrevet.
Forvisninger og nedrivningerne i Yarchen Gar i dette forår følger lige i hælene på  belejringen af Larung Gar.

  Læs om det herog her  (RFA).

Læs også den tidligere artikel.

Klik her for toppen af siden

22. april 2019.  

Min astrolog Douglas Kløvedal er dødDouglas Kløvedal i 1971. Fotograf ukendt.

 

 

 

Douglas i 1971. 

 

Det var ikke fordi jeg brugte hans ekspertise særlig meget, hvilket mange andre derimod har gjort. Men tilbage i 1973 var han helt afgørende for mit opgør med militærnægter tjenesten, så jeg kun brugte 8 aktive dage i statens tjeneste som militærnægter. Hans forudsigelser var meget præcise og brugbare, selvom hans horoskoper var meget vanskelige at læse. Han håndskrev dem altid i meget små rubrikker. Det er en historie helt for sig selv. Det lå i kortene, at Douglas skulle være astrolog allerede fra hans tidlige ungdom.  Douglas blev efter halvfjerdserne stigende optaget af kinesisk astrologi. Han slog sig ned på Christainshavn i tresserne, hvor han fik kontakt med den daværende danske ungdoms avantgarde, som siden blev kaldt for hippier. Han var et varmt og empatisk menneske. Hans kone Marca Merica  (fødenavn: Marca van Wassenaaroverlever ham og bor nu i Berlin.

 Douglas Kløvedal Lannark kom oprindeligt fra USA. Han blev født i 1944. Douglas boede i kollektivet ‘Maos Lyst’ sammen med de andre berømte medlemmer af ‘Kløvedal’ klanen fra slutningen af tresserne. Han har også haft en virksomhed i Berlin. Ebbe Kløvedal Reich præsenterede Douglas i dansk fjernsyn i en udsendelses række, hvor astrologi blev sat til afstemning for sin pålidelighed. Douglas gav en glimrende præsentation, men seernes flertal troede ikke på ham. Douglas medvirkede i 1989 i Janne Gieses film ”Mellem himmel og jord”. Han har lavet horoskoper for utrolig mange kendte 'hippier' fra tresserne og halvfjerdserne. Han fik sidenhen KOL, som besværede ham i mange år. I det sidste års tid kunne han ikke ret meget og hukommelsen begyndte at svigte. Han sov stille ind i 'Mao's Lyst' kollektivet den 16. april 2019. En legende er borte. Længe leve hans minde.

Klik her for toppen af siden

5. maj 2019.  

Karmapa har fødselsdag

17 Karmapa portræt 2019 foto Tokpa Korlo_350px

 

 

 

 

 

Mandag den 6. maj er det  Karmapa  Thaye Dordje’s fødselsdag. Han bliver 36 år gammel. I den anledning laver de  pudja på KIBI institutet i New Delhi, som varer i tre dage og slutter den sjette.
 Folkene på KIBI laver  Mahakala Pudja med  ganachakra og vil også recitere alle  Pradjñaparamita Sutra'erne. Mandag morgen vil folkene give en  Mandala ofrings ceremoni for at Karmapa måtte leve længe og godt.

Læs om det her.

Klik her for toppen af siden

7. maj 2019.  

Genfødsel stiger i popularitet

Skoene er stillet.

 

 

Andelen af danskere, der anser reinkarnation for virkelig, er nu steget til 24 procent af befolkningen, viser en ny undersøgelse. Dermed er  genfødsel, som det kendes fra de indiske kulturer og Østasien, en mere anvendt forestilling end de kristnes forventning om genfødsel blot i et  paradis eller en 'evig fortabelse.'
 Den klassiske kristne forstilling om paradis og helvede er jo også en tro på genfødsel, men der er traditionelt kun disse to muligheder. Til gengæld varer begge tilstande for evigt  - i følge traditionel kristendom. Typisk tror 19 procent af danskerne på et kristent paradis. Der oplyses ikke noget om, hvor mange som tror på ‘helvede.’
 Der er således flere, som anser genfødsel i en eller anden almindelig form  - for eksempel som menneske en gang til -  for realistisk, mens det traditionelle kristne syn ikke svarer til, hvad et flertal af Folkekirkens egne medlemmer mener i vore dage. Det har vi vidst længe, men nu er der altså nogle nye tal. Hvad det store flertal af danskere så mener, siger undersøgelsen ikke noget om. Men undersøgelsen antyder, at de ‘rigtige’ kristne kun udgør 19% af Danmarks befolkning. Resten af Folkekirkens store medlems skare følger altså ikke den officielle kristne teologi. Imidlertid er de måske mere i overensstemmelse med Jesus,  end Kirken er.

 Kristeligt Dagblad skrev:  "Poul Henning Bartholin mener, at problemet ligger i, at man i folkekirken har været tilbageholdende med at sætte ord på, hvad der sker efter døden. Det skyldes især teologen P. G. Lindhardt, der i 1950’erne gjorde op med de meget klare forestillinger om efterlivet  [som var almindelige før i tiden]. Og de tanker blev efterhånden til den gængse teologi på området i folkekirken."
 Det religiøse dagblad fortæller ikke, hvad disse ‘klare forestillinger’ om ‘livet efter døden’ var for noget, og hvorfor dette her omtales som et problem. Ligesom de heller ikke skriver noget om, hvad man traditionelt i Øst- og Sydasien forbinder med tanker om reinkarnation, og hvorfor dette burde være i strid med kristendommen.

 Så vi blev ikke særlig klogere af denne øvelse. Man kunne jo have spurgt folk, om de virkelig forventer genfødsel, eller om de blot håber på, at alt trods alt ikke er helt slut og overstået, når de dør. Selvom denne nyhed måske gør visse kristne nervøse, så er forventningen om genfødsel ikke nødvendigvis særlig realistisk.  (Læs her om:  bardo). De fleste føler blot en vis lettelse ved, at de skal have et nyt og friskt liv. Deres angst er, at der er intet efter livet og at død betyder det store og totalt afsluttende punktum.  Buddha Sakyamuni sagde, at hvis alt ophører med døden, så ville der ikke være noget problem for den enkelte. Problemet er faktisk, at du bliver genfødt, hvad enten du vil eller ej  - på grund af  karma. Og du kan ikke styre det...

Læs om det her  (Kristeligt Dagblad).  Læs også om:  genopstandelse.

Klik her for toppen af siden

24. maj - opdateret 30. maj 2019.  

Håbet genopstår i Burma

 

Theravada munken U Bandatta Seindita fra Burma; fotograf ukendt.

 

 

 

 

Den 16. maj 2019 begyndte et lys at sprede sig i Burma  (Miyanmar)Theravada munken U Bandatta Seindita  (se billedet)  startede bevægelsen:  #WhiteRose4Peace. Han besøgte Yangon  (Rangoon), hvor et muslimsk forsamlings sted i anledning af Ramadan var blevet angrebet og ødelagt af en hob voldelige antimuslimske aktivister. U Bandatta Seindita uddelte hvide roser til muslimerne her og påkaldte 'empati, velvilje, medfølelse og tolerance.' U Bandatta Seindita's handling har spredt budskabet og ført til mange lignende begivenheder rundt om i Burma. Det var da også på tide.

 Alt imens denne spæde begyndelse på accept af mindretal udfolder sig, sidder der stadig hundrede tusinder af Rohingya flygtninge i flygtningelejre, mest i nabo staten Bangladesh, men også internt i Burma. Der er meget lang vej endnu, før alt er fjong i det splittede land. Rohingya’erne er ikke de eneste nationale og religiøse mindretal i Burma. Landet ligner et kludetæppe af folkeslag, som er mistænkelige overfor hinanden, når de ikke direkte gør oprør mod regeringen og fører krig mod både hær, politi og andre etniske grupper i landet.

Læs om det her (Buddhist Door).
Læs også den tidligere artikel.
 

Rabiat nationalistisk munk er nu efterlyst i Burma

30. maj.   Sidste nyt: en domstol i Burma  (Miyanmar) har udsendt en efterlysning af den rabiate munk Wirathu, som leder en stækt  pro-Bamar-folk nationalistisk bevægelse i Burma, informerer Reuters. Det har længe undret, at en munk som ham med et budskab om had mod Burmas minoriteter, religiøs forfølgelse og vold, kan få lov til at gå frit rundt i landet. Det kan også godt undre, at han ikke er blevet frataget sin ordination som munk endnu.
 Politiet fortæller til Reuters, at Wirathu anklages for optøjer eller oprør. Men politiet er ikke præcis om hvilke begivenheder, som måtte opfattes som oprør eller optøjer, og som Wirathu menes at have ledet eller deltaget i.

Læs om det her (Reuters).

Klik her for toppen af siden

4. juni  - opdateret 10. juni, 2019.  

Tiananmen massakren fandt sted for 30 år siden

 

Tank manden i Bejing. Foto fra dagen derpå, den 5 juni 1989. Fotograf ukendt.

 

 

Den 4. juni var det 30 år siden, at håbets lys om demokrati i Kina blev brutalt slukket, og mange mennesker blev dræbt.

 Studenternes fredelige demonstrationer for demokrati mødte stor sympati i alle Kinas store byer. Men kommunisterne ville ikke afgive deres monopol på magten. Der var uregerligt mange mennesker i demonstrationerne, så derfor følte magthaverne, at det var nødvendigt at anvende dødelig vold. Lige siden har kineserne været bange for deres regering og det herskende kommunist parti.

 Bemærk venligst, at ikke blot mangler Kina demokrati. Imperiet mangler også en retsstat. Ingen er sikre i Kina, heller ikke de udenlandske investorer.

Læs om det her  

- og her  (Reuters).

30 år efter Tiananmen  (The Atlantic).

Læs også den sidste artikel om vold og uret i det kinesiske imperium
 

Klik her for toppen af siden

29. juni 2019. 

Nær døds oplevelser er ret almindelige
viser en ny videnskabelig undersøgelse

William Blake: Illustration til Robert Blair's: Graven. Sjælen svæver over kroppen.

 

 

 

Et samarbejde mellem neurologer fra Rigshospitalet, Københavns Universitet, Trondheims Teknologiske Universitet og Centeret for hjerteslag forskning i Berlin, har påvist, at hver tiende person har haft nær døds oplevelser.  Undersøgelsen omfattede 1034 personer og er foregået i 35 lande. 289 mennesker svarede, at de havde haft nær-døds-oplevelser. Typisk er, at kun nogle af disse mennesker havde haft hjertestop eller umiddelbart dødelige erfaringer, hvor de efterfølgende blev genoplivet eller kom til live af sig selv. Ved tidligere undersøgelse havde man kun forsket i personer, som var klinisk døde men genoplivet, i forbindelse med ulykker eller anfald. I denne undersøgelse har man spurgt alle mulige mennesker.

 Forsker holdets konklusioner blev præsenteret i Oslo ved en neurologisk konference. Undersøgelsen viser, at 87% af de berørte mennesker havde unormal tids opfattelse, 65% oplevede lynhurtig tanke virksomhed, 63% erfarede usædvanlige afklarede sansninger, samt 53% oplevede adskillelse fra eller ud-af-kroppen oplevelser.

Læs om det her (Eureka Alert).

                  Læs også den tidligere  nyheds artikel om hjernedød.
                         Læs også artiklen:  Organ donation.

Klik her for toppen af siden

4. juli 2019.  

Teenage organ donation

Cykelstien går til himmels; fotograf ukendt.

 

 

 

Den 1. juli trådte en revision af sundheds loven i kraft, så mindreårige helt ned til 15 års alderen nu har ret til at forære deres organer bort, hvis de skulle afgå ved døden i utide. Det kan de gøre ved at tilmelde sig donor registeret uden samtykke fra deres forældre eller værger. Hidtil har folk skullet være myndige , altså mindst 18 år gamle for at kunne træffe en sådan beslutning lovligt.  Hospitaler og sundheds experter har ønsket denne ændring af loven, fordi der ‘mangler’ organer til organ donation. Det er så blevet lov nu.

 Der er dog den klausul i loven, at forældre kan modsætte sig sådan organ donation, skulle en sådan gave blive aktuel, hvis den mindreårige endnu ikke er fyldt 18 og dermed er blevet myndig i al almindelighed.

  Organ donation er en flot gave, men også en problematisk en af slagsen. Teenagere  bliver nemt emotionelt overbeviste om alt muligt, så det er meget tænkeligt, at de kan blive overbevist om fortræffelighederne ved en sådan stor gave, uden at overveje problematikken omkring  hjernedød og den egentlige død, som først indtræffer et stykke tid efter, at alle livstegn er ophørte.
  Atter er det på sin plads at advare mod traumatiske oplevelser i sådanne sammenhænge, som donoren er helt uvidende om og uforberedt på.  Læs nærmere i artiklen:  Organ donation.  Læs også om:  bardo; mellem tilstanden mellem død og  genfødsel.

Læs nyheden på DR.    Læs også den tidligere artikel.

Klik her for toppen af siden

23. juli 2019.  

Bodhi træet i Bodhgaya lider

 

Bodhitræet. Foto Lama Tendar Olaf Høyer.

Bodhitræet omgivet af et elefanthegn. Bagved ses Mahabodhi Templet.

 Det amerikanske magasin 'Tricycle' rapporterer, at det hellige  Bodhitræ, hvorunder  Buddha Sakyamuni sad, da han  blev  befriet  og  oplyst for 2600 år siden, har det dårligt. Det stakkels træ er det samme som det oprindelige, for så vidt at noget forbliver det samme over en periode på 2600 år.

 Træet har en forunderlig historie. En misundelig dronning prøvede at slå træet ihjel, fordi kongen var mere interessereti  Bodhgaya end i hende. Træet fik det ganske vist meget dårligt, men kom sig hurtigt. I øvrigt er der mange rapporter om, at Bodhitræet var væltet  - mange gange faktisk. På grund af alderdom. Men mens det gamle træ såledees lå væltet og knust og uden liv, så voksede der hver gang et nyt træ op fra roden af den store faldne kæmpe.
         (I artiklen i ‘Tricycle’ fortælles en lidt misvisende variant af denne
           beretning. Artiklens forfatter kender åbenbart ikke hele historien.)

 Sidste gang det skete, var i 1880'erne, hvor den engelske arkæolog Cunningham udgravede  Mahabodhi Templet. I den forbindelse blev der fjernet op til tre meter jord i dybden, som havde ophobet sig omkring den 1500 år gamle bygning. Så pludselig befandt Bodhitræet sig  på en jordhøj, hvilket fik det gamle træ til at vælte. Især buddhisterne på Sri Lanka blev meget bekymrede dengang, og sendte en stikling af det oprindelige træ, som de havde plantet om til et sted på deres ø. Imidlertid groede Bodhitræet atter op fra sine gamle rødder.
 Derfor har vi i dag faktisk to træer, som er vokset sammen i Bodhgaya. Træet har, siden det væltede sidste gang, atter groet sig mægtigt med en meget stor krone. Den er faktisk så vældig, at man har måttet opsætte jernstænger til at understøtte de stor grene, som spreder sig langt ud til tre sider. Træet vokser op ad det store Mahabodhi Tempel, så på den fjerde side kan grenene ikke vokse sig særligt lange.

Kadjy Mønlam, 2013. Det ses tydeligt, hvor meget træet breder sig og de understøttende jernstænger, som holder de store grene.Men træet har på det seneste viste tegn på stress og muligvis sygdom. Der blev konstateret problemer for træet i sin dag og nat cyklus på grund af kunstigt lys. Der blev også konstateret sod under træets blade fra de mange røgelses pinde og stearinlys, som blev ofret til stedet for oplysningen af de mange pilgrimme, som konstant kommer på besøg. Untagen måske i den varme periode.

 Nå, man fik ændret på belysningen, så træet kan finde sin naturlige nat rytme. Og man fik også anbragt røgelses afbrændingen og de mange lys ofringer lidt på afstand af træet, så bladene ikke får sod under sig. Men det vil først senere vise sig, om disse tiltage er nok.
 Den nationale indiske skov styrelse har undersøgt træet og mener, at det nok skal kunne klare sig 50 år mere.
 Hvis det skulle vælte igen, får vi så se, om der atter vil gro et nyt træ frem. Det vil der jo nok. Ingen ved, hvor stort og dybt et rodnet, som det hellige træ måtte have. Det er ret forunderligt, at disse rødder kan blive ved med at skyde et nyt træ op, når det gamle falder.  Men det er på denne måde, at Bodhitræet er det samme, som det Buddha sad under, skønt der næppe er et atom tilbage fra det oprindelige træ.

Læs om det her (Tricycle).    
 

Klik her for toppen af siden

4. august 2019.  

Fremmedgjort eller 'super sund' kosmopolit

 

Diogenes, den græske kyniker og filosof.

Billedet viser filosoffen Diogenes i sin tønde, hvor han boede sammen med gadehunde i byen Korinth i sit senere liv i det femte århundrede FVT.

Psykiater og filosof Neel Burton har skrevet en artikel til Aeon Magazine om 'super sundhed.' Det er et udtryk, som den såkaldte 'anti-psykiater' R. D. Laing lancerede i halvfjerdserne. Angiveligt opstår super sundhed, når den fremmedgørelse, som stammer fra civilisation, bykultur og stats dannelser, bliver overstået og opgivet af den enkelte.

 Neel Burton er tilknyttet 'Green Templeton College' ved Oxford Universitet. Hans seneste bog hedder: Hypersanity: Thinking Beyond Thinking (2019).
 Denne beretning ligner den gamle historie om filosoffen og det almindelige menneske  (for så vidt at der nogen sinde har eksisteret sådanne almindelige). Men denne artikel belyser alligevel, hvorfor der er så få  Buddha'er i verden. Det er ikke lige sådan at lægge sin kulturelle indpakning fra sig. Når man gør det, føler man sig nøgen og får en række problemer af den grund.

 Neel Burton bruger især den Oldgræske kyniker og filosof Diogenes som eksempel. Det er interessant, fordi Diogenes' opførsel og livsførelse har alle tegn på, hvad der ellers indenfor  Tantra er blevet kendt som 'crazy' visdom. Jeg skriver 'kendt som' - fordi udtrykket egentlig burde hedde:  usædvanlig visdom.  Eller:  visdom ved demonstration. Og Diogenes er en klassiker i den betydning. Diogenes levede som tigger og boende i en stor tønde. Da hans samtidige konge Alexander den Store kom forbi, spurgte han, om han havde brug for noget. Diogenes svarede, "Ja, du kan flytte dig lidt. Du skygger for solen."

 Artiklen diskuterer således alt muligt fra den almindelige fremmedgørelse, over galskab og til 'super sundhed.' Det kan jo lyde noget elitært, men for en gangs skyld er der nogen, som beskriver den virkelige fremmedgørelse, og hvor svært det er, at slippe af med den.

 I øvrigt blev Diogenes betegnet som kyniker, fordi selve dette ord betyder noget med 'hund' på Oldgræsk, og Diogenes levede et 'hundeliv' og holdt vældig meget af hunde.
 Han dyrkede ikke hensynsløshed, hvilket ordet kynisme ellers sidenhen er blevet forbundet med. Han var en provokatør, hvilket er noget ganske andet. Han var også den første i historien til at betegne sig selv som kosmopolit. Det siges, at folk i Korinth holdt meget af ham. Efter hans død hædrede de ham med en søjle, hvor en statue af en hund var anbragt på toppen.

Læs artiklen her  (Aeon Magazine).
 

Klik her for toppen af siden

14. august 2019.  

Karmapa's brev
på anledning af Indiens uafhængigheds dag

 

17. Karmapa Thaye Dordje, 2019; foto Tokpa Korlo.

 

 

 

 

Den  17. Karmapa Thaye Dordje  hylder Indiens historiske omsorg for religion og spiritualitet og ønsker den Indiske Union alt godt i fremtiden i et åbent brev på sin hjemmeside.

 Her er et uddrag:
"I årtusinder har Indiens forskellige religiøse og spirituelle traditioner været i hjertet af menneskelig virksomhed. I disse udfordrende tider med omvæltninger er Indien derfor i en bedre position end andre lande til at tilbyde håb og spirituel støtte til alle  sansende væsner i vores verden."
"Må samfundet i Indien og alle dets børn vedblive med at trives."
 

 Læs hele brevet her  -  eller hent brevet som et billede her.

Klik her for toppen af siden

29. august 2019.  

Kadjy Mønlam 2019
fra den 15. til og med den 21. december

Den 17. Karmapa, 2019; foto Tokpa Korlo.

 

 

 

 

Kadjy Mønlam 2019 vil finde sted i  Bodhgaya i Indien, stedet for  Buddha Sakyamuni'Nirvana, den 15 til 21 december.  Den 17. Karmapa Thaye Dordje vil lede begivenhederne. Først og fremmest vil forsamlingen af mennesker fra hele verden recitere  Samanthabhadra’s Ønskebøn, den såkaldte Kongen af Ønskebønner. Bønnen er oversat til dansk som:  Sammendrag af Alle Smukke Skildringer. Oversætteren er Birgit Scott og bogen er en privat udgivelse  (ISBN 87-988141-1-7)Shamar Rinpotje har redigeret en engelsk oversættelse:  The King of Prayers, A Commentary om The Noble King of Prayers of Exellent Conduct. Bogen indeholder Samanthabhadra's Ønskebøn med Rinpotje's kommentarer og forklaringer  (ISBN 978-9937-2-4137-5). Du kan også hente Ønskebønnen som PDF fil her fra Tilogaard’s netsted:
Med store bogstaver  - og -  Med små bogstaver.
 For de, som ikke deltager, bliver det muligt at opleve begivenhederne via 'live streming' på Karmapa's netsted.

 Traditionelt starter det hele med Karmapa's ankomst og modtagelse i  Beru Khyentse Rinpotje's kloster i Bodhgaya. Så vil der foregå Lama danse i klosteret. Derpå begynder det egentlige program under  Bodhitræet ved  Mahabodhi Templet. Så hvis du ønsker at deltage, bør du nok ankomme nogle dage forinden de officielle dato'er, for de angår kun begivenhederne ved Bodhitræet.

 Ved de forrige Kadjy Mønlams har Karmapa også givet indvielser, sanskrit:  abhisheka. Så det gør han sikkert også i år. Desuden plejer der også at være undervisning om emner, som relaterer til  mønlam praksis.

Læs meddelelsen her
 

Klik her for toppen af siden

7. september 2019.  
 

Tusindvis af nonner fjernet fra Yarchen Gar i Kham
det kinesiske imperiums regering har sendt nonnerne i koncentrationslejre
 

Alvorlige brud på religions frihed i Kina
og mange uskyldige ofre

 

 Det kendte buddhistiske institut og kloster Yarchen Gar i Kham har fået halveret sin størrelse, efter regeringens omfattende nedrivninger af nonnernes huse. De hjemløse nonner blev derpå sendt tilbage til deres fødeegne, hvor de er blevet anbragt i koncentrations lejre lokalt.

 Det er mest folk fra andre steder end den lokale Sichuan provins i det kinesiske imperium, som er blevet sendt til 'genopdragelses lejre' i de områder, som de oprindeligt var kommet fra. Det er sparsomt med information om, hvordan det rent faktisk er foregået, og hvilke lidelser det har medført for de berørte.

 Nonnerne har ikke begået noget kriminelt eller opført sig i strid med god moral. Deres 'forbrydelse' består i at deltage i en stor koncentration af mennesker, som ikke er organiseret af det imperialistiske kommunist parti i Kina.
 

Shedra og kloster komplekset Yarchen Gar efter nedrivningerne september 2019. Fotograf ukendt.

                  Billedet viser den halve nedrevne by, som nu er dækket af grønt plastik (?),
                        hvor der åbenbart skal laves en græs mark eller måske en park.

Klik her for toppen af siden

 Udviklingen i både Yarchen Gar og det nærliggende Larung Gar, som er endnu større, var ellers en spontan og ægte revitalisering af  Buddhadharma i Kham området og  Amdo. Det er også typisk for denne udvikling på græsrods niveau, at det ikke blot er folk fra de to østlige tibetanske kultur områder, som blev tiltrukket Larung Gar og Yarchen Gar. Et stort antal beboere begge steder var Han-kinesere fra hele Kina, som blev tiltrukket af den ægte spirituelle atmosfære og muligheden for uddannelse og dygtiggørelse i  meditation.

 Disse netværk af Han-kinesere, som strækker sig over hele Kina, har også i høj grad finansieret begge steder. Det er uvist, hvad der sket med disse Han-kinesere, som boede i Larung Gar og Yarchen Gar.

 Egentlig skulle den kinesiske grundlov beskytte disse nonner og deres kinesiske støtter. Religions frihed er beskyttet i følge forfatningen. Men grundloven befinder sig under det kinesiske imperiums kommunist partis skalten og valten. Når partiet vil noget andet, ser man blot bort fra grundloven. Så Kina er kun en retsstat på overfladen.

 Disse begivenheder er ikke blot en påmindelse om menneskerettighedernes sande tilstand i selve Kina og de kinesisk besatte områder af Centralasien. Det er også en advarsel til alle investorer, som måtte tro sig beskyttet af kinesisk lov, når de engagerer sig i Kina. Det er en illusion.
 Al lov er underlagt partiet. Og loven brydes dagligt overalt i det kinesiske imperium, fordi det er i partiets interesse  - mener i hvert fald partiet selv. Og der er ingen over partiet. Og partiet er bange for at miste magten, når nogen organiserer sig udenfor partiet.

                        Læs om det her (Buddhistdoor Magazine, Hongkong).
            Og her (Radio Free Asia, USA propaganda station).
                                     Læs også den tidligere artikel.
 

Klik her for toppen af siden

24. september 2019.  

Hvem skal bestemme?
Dalai Lama's genfødsel er åbenbart ikke privat

Dalai Lama; 2019. Fotograf ukendt.

 

 

 

Det kinesiske imperium ønsker som bekendt at bestemme, hvem der skal være den næste  Dalai Lama, når den nuværende dør. At en imperialistisk stat, som har besat  Tibet og omegn, og som er anti-religiøs i følge sin kommunistiske ideologi, skulle kunne træffe en sådan afgørelse i kraft af andet end sin magt og sit militær, er fuldstændigt absurd. Det giver kun mening, når en imperialistisk magt ønsker at manipulere en besat befolkning til lydighed og underkastelse.

 De kinesiske magthavere er sig ikke bevidste, at deres forehavende er i strid med de kinesiske folks interesse, fordi de risikerer at ødelægge de buddhistiske  transmissioner ved en sådan indblanding i religiøse samfunds egne anliggender, hvor det er usundt med en stats indblanding.

 Dalai Lama har tidligere meddelt, at han ikke vil genfødes i det besatte Tibet, men i stedet vil søge et nyt liv i Indien, når den tid kommer, hvor han må give slip på sin nuværende krop og inkarnation.

 Nu får Dalai Lama støtte fra USA's kongres. Formanden for Repræsentanternes Hus' kommision om Kina, James McGovern, har formuleret et lovforslag, som vil indføre sanktioner mod sådanne kinesiske politikere og embedsfolk, som måtte blive involveret i den kinesiske politik angående Dalai Lama's genfødsel.

 Lovforslaget, The Tibetan Policy and Support Act of 2019, bliver i øjeblikket behandlet af Repræsentanternes Hus. Bliver den vedtaget, skal den også forelægges USA's Senat. Sanktionerne omfatter indefrysning af vedkommende personers eventuelle formuer i USA samt indrejse forbud.
 Loven har samlet støtte fra både demokraterne og republikanerne, så vi kan næsten gå ud fra, at den vedtages i begge kamre med stort flertal. Rent praktisk er loven måske ikke særlig vigtig, men symbolsk er det et vigtigt skridt.

 Nu mangler vi blot, at også EU reagerer på tilsvarende vis. Og naturligvis den danske regering. Altså med sanktioner.
 Det danske erhvervsliv håber på at tjene mange penge i Kina. Og det har de for tiden da også udsigt til. Af den grund er den danske regering tilbageholdende med kritik af det kinesiske imperium. Især Mærsk har meget store interesser i Kina. Imidlertid bør både erhvervs interesserne og regeringen overveje deres holdninger til dette ondsindede, magtgale og brutale imperium. Kina er ikke en retsstat.
 Alle, som involverer sig i Kina, risikerer at miste det hele, for de har i grunden slet ingen sikkerhed og beskyttelse.
 Så gør som Dalai Lama. Find jeres fremtid i Indien. Drop Kina.

Læs om det her (RFA, USA's propaganda medie i Asien)
 -   og her  (Tricycle Magazine).

                  Læs også den tidligere artikel.
 

Klik her for toppen af siden

28. september 2019.  

Tibetansk kunst, som smerter
'Min verden er i din blinde plet'

 

Tenzing Rigdol: 'My World is in Your Blind Spot.' Silke brokade og maleri; foto Sarah Magnatta.

Tenzing Rigdol: 'My World is in Your Blind Spot.’
Silke brokade og maleri; foto: Sarah Magnatta.
 

 Kunstneren Tenzing Rigdol udstiller sine malerier af  Buddha’er hos Tibet House i New York. Der er en ganske særlig alvorlig, foruroligende og vigtig anledning til malerierne. Buddha'erne brænder på mystisk vis inde i deres kroppe, mens de sidder i  samadhi med deres munketøj og glorier ubrændte og uforstyrrede. Malerierne udtrykker den forfærdelige stemning hos mange tibetanere, som er udløst af de flere hundreder af såkaldte 'selv afbrændinger,' hvor mest munke og nonner har hældt bezin på deres kroppe og sat ild til. For derefter at blive meget slemt forbrændte eller at dø i bålet.

 Dels er disse selv afbrændinger utroligt uhyggelige, desperate, nærmest ubegribelige og helt og aldeles forfærdelige protester. Dels et rædomt udtryk for afmagt, og for håbløs modstand mod fremmed besættelse ved et fjendtligt indstillet imperium, kaldet Kina  - af ens eget land, sprog og kultur. Og en klar modstand mod det hykleri, som de kinesiske kommunister påtvinger både sig selv og alle de andre, som de hersker over.

 Disse makabre protester får ikke megen omtale i medierne, for de er så groteske, og fordi de er så uforståelige for almindelige mennesker i Vesten. Hvordan er det muligt, at sådan besættelse af nabo lande og undertrykkelse af befolkningerne både fysisk og mentalt  - kan lade sig gøre? Hvorfor er det sket?  Hvornår holder det op? Hvordan kan vi dog hjælpe? Tibet ligner en håbløs sag og et stort nederlag for medmenneskelighed i verden.
 Den kinesiske besættelse af hele det tibetanske kultur område må ophøre på en eller anden måde. Sandsynligvis kræver det, at hele det kinesiske imperium først bliver til rigtigt frie lande med tre deling af magten og parlamentarisk demokrati. Måske kan imperiet opløses i en union af frie stater, så vi undgår revolutioner og massedrab. Men kineserne er endnu ikke nået til denne erkendelse. Og det kan have lange udsigter...

 Tenzin Rigdol prøver at give vores sind den rummelighed og deltagelse, som begivenhederne fortjener. Selv afbrænding kan umuligt være den rette protest form for buddhister, som kender  Buddhadharma. Men alligevel sker det stadig i det tibetanske kultur område. Og det er som om, at det kun bliver værre for tiden.

Læs om udstillingen her (hos Tricycle Magazine).
Læs også om Yarchen Gar og Lharung Gar.
 

Klik her for toppen af siden

8. oktober 2019.  

Khenpo Karthar er død

 

Khenpo Karthar fra Woodstock New York state. Ukendt fotograf.

 

Khenpo Karthar er afgået ved døden i en alder af 95 i delstaten New York, USA.
Khenpo Karthar var overhoved for den 'alternative' Karmapa  Ogyen Dordje's 'Dharmachakra Center' i Woodstock i delstaten New York i USA. Han blev i sin tid udnævnt af den 16. Karmapa som bestyrer af det store center. Sammen med Bador Tulku udviklede han centeret og lavede også et tre års retreat center.

 Da den 16.  Karmapa kom til Amerika i 1974 på sin første verdens omspændende rejse, besluttede han sig for at etablere et kloster som sit hovedsæde i USA. Karmapa udpegede khenpo Karthar til at bestyre klosteret. Fire år senere blev klosteret opført i Woodstock.

 Khenpo Karthar stammer fra  Thrangu Klosteret i  Amdo. Som så mange andre flygtede han fra den kinesiske undertrykkelse og forfølgelse i 1959. Først slog han sig ned i den berygtede Buxador flygtninge lejr nær grænsen til Bhutan i Indien. Da den 16. Karmapa havde etableret sig i  Rumtek Kloster i Sikkim, inviterede han khenpo Karthar til Rumtek. Khenpo Karthar opholdt sig også i Himachal Pradesh og Bhutan i denne periode, indtil Karmapa sendte ham til USA i 1978. Der er ikke mange, som kender ham her i Europa, men i USA kom han til at spille en stor rolle i formidling af  Buddhadharma.

 Hvorfor khenpo Karthar og Woodstock centeret valgte at følge  Situ Rinpotje i hans udnævnelse af Ogyen Dordje som den nye ‘alternative’ 17. Karmapa, vides ikke på nuværende tidspunkt. Men vi må antage, at det skyldes hans oprindelse i Thrangu Kloster, så han ville have været tilbøjelig til at følge  Thrangu Rinpotje i dette valg, fordi disse gamle tibetanere opretholder en middelaldeerlig alliance med deres moder klostre. Thrangu Rinpotje var en af arkitekterne i udnævnelsen af Ogyen Dordje i 1992.

 Ogyen Dordje har endnu ikke kommenteret dødsfaldet, men Woodstock centeret skriver rigtig meget og står også for at tage sig af khenpo Karthar’s lig. Det skal kremeres senere.

Læs om det her (Tricycle Magazine)
og her (Lions Roar Magazine).

Klik her for toppen af siden

12. oktober 2019.  

Den 17. Karmapa Thaye Dordje på besøg
hos Le Bost i Frankrig, oktober 2019
 

Thugsey med mor Rinchen Yangsom hos Le Bost, oktober 2019. Foto fra Karmapa's netsted.

Mor og søn hos Le Bost

Karmapa præsenterede sin søn Thugsey
for forsamlingen af Lama’er, munke, nonner og lægfolk.
Karmapa sagde, at der er en særlig forbindelse
mellem hans søn og folkene fra Le Bost og Lausedat.

Det leder tankerne i retning af Shamar Rinpotje.
 

 Karmapa besøgte  Le Bost i Auvergne i Frankrig, hvor hans eget hus befinder sig midt i Kundreul Ling Kloster. Karmapa lavede tidligere retreat her og opholder sig jævnligt i sit lille hus. Det er faktisk kun på størrelse med et almindeligt sommerhus.
 Der var et formelt møde med munkene fra Kundreul Ling og nonnerne fra Lausedat i nærheden. Mødet foregik i det store Tempel, hvor også Karmapa's kone og lille søn var til stede. Efter  Mandala ofring og så videre holdt Karmapa en lille tale.
     Han sagde da følgende:

 "Det er en stor fornøjelse at være sammen med jer alle og at vise jer  [min søn]  Thugsey-la..."
 "Jeg ved, at der er en ganske særlig forbindelse mellem jer og ham, som det er meget svært at beskrive. Men jeg er sikker på, at denne forbindelse vil skabe vidunderlige erindringer. Ikke blot i dette liv, men for altid og evigt."
 "Sangyum-la [Karmapa's kone Rinchen Yangsom], mig selv og vores familie er glade for at være en del af dette  [denne forbindelse]. Naturligvis bærer jeg [selv] på et historisk navn  [titel], men ikke desto mindre i  [min sønsnærvær føler jeg stærkt, at jeg blot er en del af det  [hele]. Jeg er meget glad for at være en deltager i denne begivenhed  [besøget af hele familien hos Le Bost]. Må det  blive til stor gavn for os alle."
 "Livet er et stort teater, og Thugsey-la spiller den fuldkomne baby rolle. Lad os alle spille vores respektive roller, nogle som forældre, nogle som venner, nogle af os som tilskuere. Det giver os et glimt af, hvor forbløffende og smukt livet kan være."


 Det kan næsten ikke siges mere klart. Karmapa fortæller os, at hans søn Thugsey er en stor  Tulku. Så naturligvis må man spørge, hvem denne lille dreng er en genfødsel af? Det åbenbare svar er  Shamar Rinpotje. Men det har Karmapa endnu ikke erklæret i sådant tydeligt sprog, som jeg anvender her.
 Men det kan næsten ikke betyde andet. Den forrige Shamar Rinpotje var meget ofte ikke blot hos  Dhagpo Kagyu Ling i Dordogne, hvor han gav mange indvielser og megen undervisning i årenes løb. Han har også givet mange af de indvielser, sanskrit:  abhisheka, som folkene i tre års retreat i Le Bost og Lausedat har modtaget i forbindelse med deres meditations tilbagetrækning. Så hvem ellers kan siges at have en stærk forbindelse med folkene i Dhagpo Mandala’en? Det skulle da lige være  Gendjyn Rinpotje, men han er jo allerede til stede som en ung mand i forsamlingen, også ved denne lejlighed.

 Når Karmapa ikke på stedet erklærer sin søn for Shamarpa's Tulku, må det skyldes drengens alder. Men vi kan anse det for en offentlig hemmelighed, at Shamar Rinpotje er blevet genfødt i denne lille dreng. Alt det officielle ved en sådan stor genfødsel vil følge senere, når drengen er gammel nok.

 På denne tid kunne Shamar Rinpotje næppe vælge en bedre egnet genfødsel. Han vil forblive hos Karmapa og sin mor indtil han bliver myndig. Han vil ikke blive revet væk fra sin familie og anbragt i et kloster med fremmede mennesker. Det er også en fordel, at han ikke blev genfødt i  Tibet, fordi det kinesiske imperium er i gang med at implementere en politik med henblik på at kontrollere alle sådanne Tulku børn.

Læs om det her (Le Bost).
Læs også den tidligere artikl  (2018).
(Læs videre nedenfor om de to Karmapa’ers fælles bøn for den nye 15. Shamarpa, hvor også hans nye navn angives.)

Klik her for toppen af siden

30. oktober 2019.  

 

Den danske social hjælp er syg

Lisbeth Riisager Henriksen. Fotograf ukendt.

Det er på høje tid med en fuldstændig gentænkning af kontanthjælpssystemet, skriver forfatter Lisbeth Riisager Henriksen (se billedet). Der alvorlige etiske og rets filosofiske problemer

"Jeg ville ønske, at regeringen ville ændre den lovgivning og kommunerne den forvaltningspraksis, som har betydet, at mange borgere med langvarige sygeperioder, alvorlige kroniske sygdomme eller sociale problemer er blevet parkeret i kontanthjælpssystemet."  Sådan skriver hun på Altinget.

Læs hendes tankevækkende kronik her
Læs også den forrige artikel.

Klik her for toppen af siden

Read this paper in English.                                          27. oktober, opdateret 28. oktober 2019.  

 

Shamar Mipham Gargyi Wangtjuk Rinpotje

er navnet på den nye 15. inkarnation af Shamarpa
De to Karmapaer mødtes 2018 i Frankrig.

Nu har de gjort det igen
de to Karmapa'er har udsendt en fælles bøn for den nye Shamarpa Tulku

 

Klik her, så åbner artiklen som PDF filDer er flere nyheder i denne begivenhed.  De to  Karmapa'er har mødtes igen. Det er deres andet møde, så vidt vides, siden sidste års meget omtalte første møde, også i oktober måned. Der har ellers ikke været nyt om deres forhold til hinanden siden det møde.
                        (Læs om det første møde her)

 Karmapa Thaye Dordje har åbenbart også overbevist Ogyen Dordje om, at den lille dreng Thugsey, Thaye Dordje's søn, er den faktiske   Tulku  af  den 14.  Shamar Rinpotje.
                        (læs om den nye Shamarpa her)

 Og de to Karmapa'er har i fællesskab skrevet en langt livs bøn for den lille dreng.

 Endelig kan man sige, at Ogyen Dordje tilsyneladende har det godt. Mig bekendt er denne begivenhed den første, som Ogyen Dordje har deltaget i, siden februar 2019. Han har altså også været i Europa uden at lave et program for sine tilhængere noget sted i vores verdensdel. (Det kan vi så undre os lidt over.)

Læs hele artiklen på dette link

Klik her for toppen af siden

Read this paper in English                                      28. oktober, opdateret 4. november 2019.

Dalai Lama vil nedlægge Tulku traditionen
eller i hvert fald reformere den

Dalai Lama; fotograf ukendt.

 

 

I en rapport fra magasinet Tibetan Review citeres  Dalai Lama for at have sagt, at tiden er løbet fra  Tulku traditionen.
          Billedet viser Dalai Lama

 Disse ånds fyrster og deres rolle i samfundet er tæt forbundet med middelalder og feudal systemet, citeres han for at have sagt. Selvom tibetanerne har stor respekt for Dalai Lama, har de næppe tilbøjelighed til at følge denne anvisning. Det er nok for radikalt i denne tid.
 

 I Vesten vil vi give ham ret. Det er på tide at demontere Tulku traditionen med sine politiske udnævnelser. Til gengæld vil vi gerne bevare de ‘ægte’ Tulku’er. Men de er måske begrænset til  KarmapaShamarpa og nogle få andre?
 

Læs hele artiklen på dette link
 

Klik her for toppen af siden

15. november 2019.  

Ny video om Karmapa familien hos Le Bost

Karmapa og hustru Yangzom's søn Thugsey, som angiveligt må være den 15. Shamarpa, sammen med sin mor i Le Bost, Frankrig, september 2019.

Karmapa Thaye Dordje og  hustru Yangzom's søn Thugsey, som angiveligt må være den 15. Shamarpa, Mipham Gargyi Wangtjuk, hos Le Bost, Frankrig, september 2019.
 

 En video om den 17. Karmapa Thaye Dordje's besøg i Køndrøl Ling  (Le Bost) i Frankrig i september 2019, er blevet offentliggjort på Karmapa's netsted. Den er ganske kort, men giver et glimt af den nye 15. Shamar Rinpotje, Karmapa og hans hustru Rintjen Yangzom's søn. Hidtil har vi kun set fotografier; det giver lidt mere med film og bevægelse og lyd.
 

 Kort tid efter denne begivenhed mødtes de to Karmapa'er, sandsynligvis i Frankrig, hvor de i fællesskab skrev en langt livs bøn for den nye Shamarpa. Det er i denne bøn, at Shamarpa's nye navn angives. Den 15. Shamarpa er kun lidt over et år gammel, så der er ikke noget officielt om den nye  Tulku. Det kommer sikkert først om nogle år, når han er gammel nok og kan tale.

Se videoen her (Karmapa.org)  -  eller på You Tube her.

Læs om Karmapa's antydning af sin søns særlige kvalitet her.

Læs om de to Karmapa'ers langt livs bøn for den nye Shamarpa her.
 

Klik her for toppen af siden

19. november, opdateret den 23. november 2019.  

Troen på penge - en materialistisk religion
eller måske blot et sæt af begreber, som foregiver at kende til penge
uden at blande moral ind i det i nogen overdrevet grad

 

Robert Skidelsky, 2013; foto: Richard Saker.

 

 Robert Skidelsky

 

David Graber har skrevet en anmeldelse til ‘The New York Review of Books’ af Robert Skidelsky's nye bog om økonomiske teorier og dermed politiske holdninger gennem de seneste tre hundrede år. Økonomerne har gennem århundrederne været meget dygtige til at se bort fra den virkelige økonomi i samfundet. Det er egentlig besynderligt, at samfundet har overlevet økonomernes magt og evne til politisk handling. Bogen hedder: 'Money and Government: The Past and Future of Economics,' af Robert Skidelsky; forlag: Yale University Press. Bogen er på 492 sider.
 

  [Citat fra anmeldelsen:]   "Nutidens fremherskende økonomer er muligvis ikke specielt gode til at forudsige finans krak, eller til at hjælpe med til alment velfærd, eller gode til at fremstille modeller til at forhindre klima forandringer. Men når det kommer til kunsten selv at bringe sig i stilling som intellektuel autoritet, uforstyrret af sådanne mangler, er deres succes uden sidestykke. Vi må tænke på religion for at finde noget tilsvarende." Måske fordi økonomi er en religion.
   

Pengetræet; latin: pachira aquatica, stammer fra Sydamerika og bruges ofte som stueplante. Nogle tror, at træet bringer held og lykke, og det er nok træets magiske værdi. Træet selv laver ikke penge, men troen på det kan godt - i visse tilfælde og under gunstige omstændigheder.Jeg har ikke læst bogen; men blot David Grabers anmeldelse er al læsning værd. Økonomi er en religion, som beskæftiger sig med det magiske pengetræ. Økonomi er ikke blot  IKKE  en eksakt videnskab; økonomi er tilsyneladende endnu slet ikke en videnskab. Uanset sin religiøse karakter som en tro på Mammon, er økonomi dog stadigvæk et fag.

Billedet viser pengetræet; latin: pachira aquatica. Det stammer fra Sydamerika og bruges ofte som stueplante. Nogle tror, at træet bringer held og lykke, og det er nok træets magiske værdi. Træet selv laver ikke penge, men troen på det kan godt  - i visse tilfælde og under gunstige omstændigheder. Uden tro fungerer national økonomien ikke. Ej heller international handel og vandel. Pengetræet laver nye penge ved hjælp af gæld.  David Graber forklarer mekanismen i sin anmeldelse af Robert Skidelsky’s bog.
 

 Men teologien for dette fag er faktisk flere teologier, og de færreste forstår disse tros retninger. Denne anmeldelse giver dig, kære læser, et indblik i et overset fag, som faktisk har stor indflydelse på vores samfunds udvikling og fremskridt. Men husk det nu: det er overtro det hele. Det er kun din tillid og tro på penge, som får systemet til at køre.
 

David Graber. Ukendt fotograf.David Graber (se billedet) er professor i antropologi ved London School of Economics. Han er også kendt - eller berygtet - som en deltager og aktivist i 'Occupy Wallstreet' bevægelsen for nogle år siden i New York. Hans anmeldelse er dateret til december 2019. Så artiklen findes åbenbart kun online i øjeblikket.

 Forfatteren Robert Skidelsky blev født i Manchuriet  (Kina), fik træning i Oxford universitetet, blev professor i politisk økonomi ved Warwick universitetet og vandt berømmelse som forfatter til en tre binds biografi om John Maynard Keynes, den indflydelsesrige efterkrigstids økonom. Robert Skidelsky har i de sidste 30 år siddet i 'House of Lords,' det britiske overhus som Baron af Tilton. Han har altid fulgt sin egen overbevisning og støttet både konservative og Labour. Åbenbart en klassisk gentleman.
 

 Læs anmeldelsen her  - og bliv klogere på dit eget samfund og kultur.

Læs om David Graber på Wikipedia.

Læs også den tidligere artikel om David Graber  (om ulighed, 2018).
 

Klik her for toppen af siden

29. november, opdateret den 2. december, 2019.  

14. Dharma konference i Dharamsala afholdt
Intet nyt om at afskaffe Tulku traditionen

 

Dalai Lama, 2019; fotograf ukendt.

 

 

 

 

 

Dalai Lama, 2019.

Repræsentanter for nogle af de tibetanske  Buddhadharma traditioner deltog i et tre dages møde, som sluttede den 29. november. De holder normalt sådanne møder hvert tredje år. Denne konference skulle have været  afholdt for et år siden, men blev udskudt, fordi  Nyingma traditionens overhoved  uheldigvis døde lige før, de skulle mødes.
 

 Den ’alternative’ 17. Karmapa  Ogyen Dordje sendte Gyaltsab Rinpotje til at repræsentere ham ved mødet. Der forlyder intet om, at Ogyen Dordje har forsøgt at få et visa til Indien for at kunne deltage selv. Muligvis ønskede han slet ikke at være til stede.  Sidste år fik han visa problemer, som ingen rigtig har forstået sammenhængen i. Det var angiveligt derfor, at han blev i USA.
 

 Den ’klassiske’ 17. Karmapa  Thaye Dordje var så vidt vides ikke inviteret, og han ville sandsynligvis ikke have deltaget, selvom de havde været så høflige at bede ham komme. Man kan undre sig over, at organisatorerne ikke havde inviteret Karmapa, men konferencen var organiseret af den tibetanske ‘eksil regering,’ som siden Karmapa besteg sin trone, har ignoreret ham.
 

 Det har de gjort, fordi  Dalai Lama allerede havde anerkendt Ogyen Dordje som Karmapa i 1992. De tibetanske eksil politikere tør ikke lægge en anden linje, før Dalai Lama har godkendt den, i hvert fald hvad angår de gamle religiøse traditioner  i  Tibet. Dalai Lama er ganske vist  ikke længere Tibets stats overhoved, men han lever jo stadigvæk og bliver ved med at være  Tibets ekskonge.
 

 Så Karmapa Thaye Dordje står helt udenfor disse begivenheder. Han har intet med denne konference at gøre. Hvis Dalai Lama og ‘eksil regeringen’ virkeligt ville samle alle eksil tibetanere i deres organisation, burde de have inviteret Karmapa Thaye Dordje til at deltage i konferencen. Denne berøringsangst kendetegner de indbyrdes forhold mellem  Tulku fyrsterne. De er som om, at de ikke kan tale sammen direkte, med mindre en masse protokol og diplomati har brolagt kommunikationen i forvejen. Det tydede selve konferencen da også på. Og sådan foregik det også i Tibet siden 1642, hvor den 5. Dalai Lama blev konge i landet.
 

 

Det interessante var det, som ikke skete

 Dalai Lama deltog i mødets sidste dag, hvor han overraskede ved sin tale til forsamlingen. Han omtalte nemlig ikke sit eget forslag om at Advarsels skilt: farlig rabat, du kan ikke parkere her.afskaffe  Tulku traditionen eller i det mindste at reformere den, som  han fremsatte for kort tid siden.
  At Dalai Lama slet ikke omtalte sit forslag ved denne lejlighed er meget påfaldende. Han må vel have forventet, at hans forslag ikke ville møde velvilje. Eller måske skal forslaget lige modnes i en periode først. I stedet sagde han, at spørgsmålet om hans egen genfødsel ikke var aktuelt.

 

   Måske knapt så overraskende omtalte de andre religiøse ledere heller ikke forslaget om reform af Tulku systemet. Til gengæld vedtog de en resolution, som opfordrer Dalai Lama til at fortsætte sin egen Tulku linje af genfødsler også i fremtiden.
 

 Alt i alt tyder det på, at dette var en kedelig konference, hvor ingen turde tage fat på problemerne. De kunne jo for eksempel have udtrykt deres støtte til  forbrødringen mellem de to  Karmapa’er. De kunne jo også have udtalt sig om Dalai Lama’s forslag om i hvert fald en reformation af Tulku traditionen. Men det ligger i Tulku’ernes DNA så at sige, at man ikke kritiserer hinanden, så hvordan kan man så lægge afstand til de skandaløse eksempler, som for eksempel  Sogyal Rinpotje? Kun Dalai Lama har udtalt sin kritik af Sogyal Lakar tidligere.
 

  Og det er jo blot de åbenbare afvigere, inklusive  Sakyong Mipham. Det bliver helt uhåndgribeligt for Tulku’erne, når det kommer til de såkaldte ‘politiske’ udnævnelser. Problemet omhandler ikke blot de udnævnte ‘bekevemmeligheds’ Tulku’er. Det angår naturligvis også de Tulku’er, som har udnævnt dem.
 

Advarsels skilt rundkørsel. Dette efterlader et indtryk af ekstrem konservatisme og stilstand. Det lover faktisk ikke godt, men på den anden side er der jo netop ikke sket noget.
Det kan så til gengæld betyde, at fornyelse ikke kommer fra denne type møder, men vil komme et helt andet sted fra.

 

 Problemet er, at tibetanerne er organiseret religiøst omkring de fyrstelige Tulku’er. Fjerner man alle Tulku’er, er der ikke meget organisation tilbage. Ingen eksil tibetaner eller tibetaner i det tibetanske kultur område, som i disse år er besat af Kina, har endnu forestillet sig en anden måde at organisere sig på.
 

Udråbstegn. Et sted at starte kunne være at overveje, at en  Bodhisatva ikke behøver at blive ’genkendt’ som en reinkarnation af en tidligere kendt Bodhisatva. Er der tale om en Bodhisatva fra det syvende trin, sanskrit:  bhumi, og opefter, skal vedkommende nok demonstrere sit mesterskab og talent helt af sig selv uden en støtte organisation fra fortiden.

Læs om mødet her (Tibet Sun).
Læs også om Dalai Lama’s tale her  (eksil tibetanske ’regering’).

Læs her om Dalai Lama’s forslag til at afskaffe Tulku traditionen.
 

Klik her for toppen af siden

16. december 2019.  

En illusorisk spøgelses historie om bevidstheds biologi

Massimo Pigliucci; foto fra Wikipedia.

 

 

 

 

Billedet viser professor Massimo Pigliucci.

 

Moderne mennesker forventer en biologisk forklaring på bevidsthed. Videnskaben har dannet dette indtryk. Ikke på grund af gennemførte filosofiske og biologiske analyser, men fordi det er den fremherskende hypotese. Imidlertid indrømmer alle videnskabs folk, at der er det ’hårde problem med bevidsthed.’ Vi forstår ikke, hvad bevidsthed egentlig er, og vi ved ikke, hvor bevidstheden befinder sig.
 

 Og 'bevidsthed' kan stadigvæk ikke forklares, selvom det kræver bevidsthed for at kunne opdage, at bevidsthed ikke kan forklares.  Sindets klarhed er ikke en ting men en kvalitet.
 Problemet er naturligvis dels, at bevidsthed mangler egen-natur, sanskrit:  svabhava, dels at vi i moderne tid også mangler et sted til at kunne placere bevidsthed.  Vi vil gerne have den i hovedet, men det ligner faktisk ønske tænkning. Vi tænker, at bevidstheden befinder sig i  hjernen, for hvor skulle den ellers være?
 

 Det moderne problem er, at man i natur videnskaberne helst vil tilkende eksistens til fysiske ting. Men bevidsthed har hverken nogen  Forbuds skilt: ingen kørsel.essens eller noget andet sted at opholde sig end sammen med oplevelserne, som jo er bevidsthedens indhold.
Kort sagt, problemet er, at man forventer noget fysisk, hvor der faktisk kun er noget  sindsligt. Og man er ikke spor glad ved at skulle kunne forstå emnet på andre måder, fordi man derved fornemmer, at videnskab ikke længere er muligt, når der ikke er noget, som man kan måle, veje, analysere og fastslå helt bestemte og afgrænsede egenskaber ved.  (Læs mere under: stoflighed.)

 Derfor bliver de kloge ved med at vende og dreje dette problem. Sidste skud på stammen er en artikel på Aeon Magazine af filosofi professor Massimo Pigliucci fra New York. Artiklen hedder:  
    "Bevidsthed eksisterer"
  "Bevidstheden er hverken en spøgelses historie eller en illusorisk tro. Den er en gyldig og årsags bestemt virkningsfuld biologisk virkelighed"
(Consciousness is neither a spooky mystery nor an illusory belief. It’s a valid and causally efficacious biological reality.)
 

[Citat:]   "I disse tider er det på mode at betegne bevidsthed som en  illusion," skrev han i artiklen.
Advarselsskilt: udråbstegn, undertavle: illusion.Så kan man jo spørge ind til, hvad en sådan illusions virkelighed mon er? Oplever du en illusion, fremstår den jo som om, at den har en form for virkelighed, sensuelt eller begrebsmæssigt. Men selvom denne virkelighed sensuelt og begrebs mæssigt, er illusorisk, må illusionen i så fald blot være noget andet? Hvad er så det?
Og hvilken samlet virksomhed er det, som frembringer illusionen? (De 5 skandha’er.)
 Og kan illusionen virkelig blot være gnister og hormoners forvandlinger i  hjernen? Hvordan det, når gnist og hormon bestemt på ingen måde blot ligner 'bevidsthed’? På alle måder er sådanne hypoteser misvisende, fordi man ikke kan behandle oplevelser og det, som oplever, på samme niveau. Det er to forskellige begivenheder, sanskrit:  dharmas, selvom de indtræffer samtidigt. Også når man inddeler bevidsthed i to kategorier, som  Massimo Pigliucci gør. Han skelner mellem sanse bevidsthed og abstrakt bevidsthed.
  (Buddhadharma skelner vi mellem  otte bevidstheds former.)
Klik her for toppen af siden

 Moderne videnskab mangler tilsyneladende et passende  begreb  for bevidsthed, sanskrit:  vidjñana. Hvis bevidsthed får lov til at få sine egne dimensioner, så det tillades, at der er flere end 3 dimensioner plus tid. En femte dimension eller endnu flere  – til sindet, hvorved vi får et sted til bevidsthed. Og en kanal til inkarnation. Og hvor den manglende essens forekommer naturlig, fordi der ikke er noget direkte fysisk i denne eller disse dimensioner. Men alt det er videnskaben endnu ikke beredt til at acceptere. Måske bortset fra videnskabs folk, som beskæftiger sig med  kvantemekanik. Her er felter også vigtige og underlige.
 

 Men vi er heldige, at der er tapre sjæle, som vil diskutere det 'hårde' problem med bevidsthed, også blandt akademikere. Det er et helt grundlæggende problem for alle former for videnskab, filosofi og religion. I videnskab er bevidsthed normalt betegnet som 'observatøren’ i den forkortede udgave. Uden en observatør, kan der ikke foretages observationer. Men videnskaben aner ikke, hvad bevidstheden egentlig er.  Eller en observatør. Det er derfor, at problemet betegnes som ‘hårdt.’

 Typisk for mennesker, griber man derfor til spekulation. Man forestiller sig, at bevidstheden er et produkt af biologiske processer. Man forestiller sig også, at videnskab med tiden bliver bragt i stand til at forklare, hvorledes en biologisk proces kan frembringe bevidsthed.
 Desværre glemmer man at pointere, at man stadigvæk ikke ved, hvad bevidsthed er – eller hvor bevidstheden befinder sig. Og at deres ide om 'biologisk' bevidsthed er en hypotese. Og at man foretrækker denne forventning, simpelthen fordi der ikke findes andre hypoteser, som man synes kan forsvares, når man anlægger en videnskabelig synsvinkel på emnet.
 Det er lidt ligesom, at det man kalder for den ‘nuværende viden’ ganske enkelt betyder den nuværende uvidenhed.
 

 I Buddhadharma forstår vi bevidsthed som  betingelse for  oplevelse. Desuden kan vi finde bevidsthed alle vegne, hvor oplevelser udfolder Advarselsskilt med udråbstegn; undertavle: Årsager og Betingelser.sig, fordi oplevelserne er bevidsthedens indhold. På denne vis fungerer bevidsthed ligesom et felt – eller flere felter. Almindeligvis omtales der 18 sådanne felter, sanskrit:  dhatus, områder eller dimensioner, hvor de forskellige slags oplevelser befinder sig. Helheden for disse 18 bevidstheds felter er  Dharmadhatu, dimensionernes dimension. Bevidstheds formen, som opfatter Dharmadhatu, er  alaya-vidjñana, ’beholder-bevidstheden.’

 Desværre er videnskaben endnu ikke rede til at benytte sig af Dharma’ens begreber, hvor sindets dimension får 18 under-dimensioner. Det biologiske befinder sig tilsyneladende iblandt oplevelserne, mens opleveren eller observatøren netop ikke kan findes eller fastslås, bortset fra som en betingelse for oplevelsen.
 

Læs artiklen her  (Aeon Magazine).
Læs også den tidligere artikel.
 

Klik her for toppen af siden

18. december 2019.  

Flere nyheder om din ufrivillige gave
til data høsterne, som du ikke engang ved, at du giver

Facebook Thumbs Down; blå neon. Fotograf ukendt.

 

Alle vil have dine data. Men ikke mange fortæller, hvordan det foregår. Og der er gang i den rundt omkring. Det mest ubeskyttede og problematiske sted er USA. Og diverse diktatur stater. Læs links'ene nedenunder for de overraskende detaljer.
 

    Hack din bil og lær, hvad den indsamler af data og sender videre.
                              (Wasington Post)

Programmet, som angiveligt giver dig dit privatliv tilbage - fra din bil.
        (Programmet er ikke afprøvet og testet her. Du får et link alene for at vise,
        at der findes sådanne programmer. Programmet sponsorer ikke Tilogaard.)

          Dit Mastercard er en spion - i hvert fald i USA.
                              (Wasington Post)

    Hvem taler din iPhone med om natten, når du selv sover?
                              (Wasington Post)

 Om overvågnings kapitalismens ukendte data høstere og hvad de uhyggelige sammenkørte data samlinger kan bruges til
                              (New York Times)
 

Læs også den tidligere artikel


Klik her for toppen af siden

21. januar 2019.  

Se og lyt med dit hjerte:  folk drukner på flugt

Karmapa i Nalanda; december 2018 - foto Norbu Zangpo.Karmapa Thaye Dorje har lagt følgende meddelelse på sit netsted den 20. januar 2019:

 

 

"Kære Dharma venner.

 I de sidste par dage er omkring 170 mennesker omkommet ved skibbrud i Middelhavet. Disse mennesker søgte et sikkert sted for dem selv og deres familier. På flere måder er dette en velkendt historie. Flere end 2200 mennesker er døde i deres forsøg på at krydse Middelhavet i 2018.

 Vi må altid tænke på, at ethvert menneskeliv er værdifuldt. Ethvert menneske fortjener venskabets kærlighed og medfølelse.  [Maitri  og  karuna.]  Og ethvert tabt liv er en alvorlig overvejelse værd. Uanset hvor de kommer fra. Uanset omstændighederne omkring deres bortgang. Uanset deres religion, race eller baggrund.

 Lad os også huske på de muligheder, som hvert eneste øjeblik tilbyder os. Mange af os lever i lande, hvor vi har føde, ly og vores liv er ikke i umiddelbar fare. Lad os værdsætte dette med hele vores hjerte og udnytte denne værdifulde mulighed til sit yderste. Når vi beder, ønsker vi, at alle sansende væsner opnår oplysning. Lad os derfor alle sammen bede for alle, som søger et liv i sikkerhed, og for alle ofre for andre tragedier rundt omkring i verden.

 Med følelse, Karmapa Thaye Dordje."

Kilde:   Karmapa’s netsted

Klik her for toppen af siden

29. januar 2019.  

2019 er Kvinde Jord Grisens år.

Kvinde Jord Grisens År er begyndt den 6. februar i følge Tsurphu kalenderen. Må det nye år bringe glæde, lykke,  overskud, hensyn, medfølelse, indsigt og lighed.

Den yndige  lille  gris er en særlig mini race, som avles for sit nusede udseende. Tsurphu kalenderen kan afvige fra både den kinesiske tradition samt  de øvrige tibetanske.

Klik her for toppen af siden

3. marts 2019.  

Forbyd burhøns ved lov

Dyrenes Beskyttelse logo.

 

 

De økologiske æg udgør nu en større del af æg produktionen i Danmark end de industrielle burhøns æg, fordi flere store supermarkeds kæder i de senere år har fjernet burhøns æg fra hylderne i butikkerne. Men burhøns indgår i høj grad i industriel produktion af fødevarer, for eksempel kager fra industri bagerier. I flere lande i Europa er burhøns simpelthen forbudt, fordi det anses for uetisk. Nu skal Danmark være med.

 Organisationen Dyrenes Beskyttelse har startet en kampagne for at få burhøns forbudt også i Danmark ved lov. Du kan deltage ved at underskrive en protest på organisationens hjemmeside:
                        https://www.dyrenesbeskyttelse.dk/aegtivist

 Dyrenes Beskyttelse skriver på deres netsted:
“Mere end 40.000 ægtivister har allerede fået fjernet buræggene fra butikkerne. Forbrugere, detailhandlen, og Food Service vender i stor stil ryggen til æggene. Men der er stadigvæk mange skjulte buræg i vores fødevarer og dermed høns i bure.”
 “Dyrenes Beskyttelse ønsker et stop for burhøns i Danmark. Med et forbud mod burhøns, vil også de skjulte buræg snart være fortid. Flere af vores nabolande har allerede valgt at sige nej til burhøns ved lov. Nu er det Danmarks tur.”

 Læs også om den vildledende mærkning af ‘dyrevelfærd’ fra 2017.

Klik her for toppen af siden

10. marts - opdateret den 13. marts 2019.  

Nu er det 60 år siden at ‘oprøret’ i Lhasa fandt sted

 

Dalai Lama ankommer til Indien 1959. Fotograf ukendt.

 

 

 

Dalai Lama som en ung mand ankommer til Indien i 1959. Klik på billedet for en film om oprøret.

 

For 60 år siden  var  Tibet i oprør. ‘De 4 bjergkæder og 6 floder’ var navnet på et organiseret oprør mod den kinesiske besættelse af de tibetanske områder. Oprørs bevægelsen bestod hovedsagligt af folk fra  Kham. De havde med stor succes fordrevet kineserne fra det meste af Kham og blokeret vejen til det centrale Tibet fra Sichuan provinsen i det Vestlige Kina. Den eneste åbne vej til Lhasa by og det centrale Tibet var via Xijiang provinsen mod nord, via det aller vestligste Tibet og videre mod Øst til Lhasa. Noget af en omvej. Oprørerne stod også stærkt i Khongpo og langs grænsen til Indien og Nepal.

 Imidlertid var denne situation kun et midlertidigt tilbageslag for kineserne. De havde med held samarbejdet med det ‘gamle’ Tibet, aristokratiet, de store klostre ved Lhasa, kongen  Dalai Lama og hans regering i uskøn alliance via et nyt kommunistisk parti, som var blevet oprettet i Tibet i 1950. Men med oprørerne tæt på, ønskede kineserne at flyve Dalai Lama til Beijing. Det ville befolkningen i Lhasa by ikke finde sig i. Så over 30.000 mennesker slog lejr omkring Norbu Linka, Dalai Lama’s sommer slot lidt udenfor byen i en dejlig park. Dels forhindrede folk simpelthen kongen i at forlade slottet, dels forhindrede 'Chushi Gangdruk' 4 bjergkæder og 6 floder brugte dette flag.de kineserne adgang.

'Chushi Gangdruk’ - ‘4 bjergkæder og 6 floder’ oprørshæren brugte dette flag. De 4 floder og 6 bjergkæder hentyder til både Kham og Amdo, også kaldet Dokham. Klik på billedet for Wikipedia artiklen.

 Da situationen således var gået i hårdknude den 10. marts 1959, overtalte oprørerne Dalai Lama til at flygte under deres beskyttelse til Indien. Dagen efter begyndte kineserne at beskyde slottet, hvor Dalai Lama lige havde været, med artelleri. I den følgende uge blev alle demonstranter fjernet, skudt eller arresterede, mens Dalai Lama drog længere og længere ind i de oprørs kontrollerede områder. Efter et par uger ankom han i sikkerhed til Indien, hvor han blev budt velkommen af den daværende premierminister Nehru.

 Det anslås, at i hvert fald 87.000 tibetanere blev dræbt i Lhasa i denne periode. Langt de fleste var ubevæbnede demonstranter. Oprøret var begyndt allerede i 1952, men det var den 10. marts 1959 på sit højeste. I de følgende år ebbede det ud, fordi det kinesiske militær indsatte de nødvendige styrker til at bekæmpe de dårligt organiserede oprørere. I 1978 var det helt slut, og de sidste oprørere blev dræbt i  Dolpo i det nordlige Nepal, eller overgav sig, mens et fåtal nåede til Indien. Her dannede de et nyt millitært korps for Indiens hær. Det eksisterer stadig. Men håbet om et væbnet oprør er i dag dødt og borte...

Dalai Lama på forsiden af Time Magazine. Foto: Ruven Afanador.Også i København blev der afholdt en demonstration foran den kinesiske ambassad den 10. marts. Man protesterede mod den fortsatte kinesiske besættelse af de tibetanske lande og knægtelse af menneske rettighederne. Der var åbenbart meget få mennesker til stede, eller også skete der bare ikke noget særligt, selvom der blev holdt taler, for pressen har ikke rapporteret om det - slet ingen rapporter. På trods af den ret historiske dato. Det eneste internationale nyheds medie, som har gjort noget i dagens anledning, er Time Magazine i USA, som skriver om Dalai Lama. Han er oven i købet på forsiden (klik på billedet: link til artiklen).

 I Tibet, Kham og  Amdo er undertrykkelsen i de senere år blevet ganske masiv. Dels på grund af de snart 200 selvmord ved selvantændt afbrænding, som desperate mennesker har grebet til som protest våben, dels fordi en ny politik søger at gennemføre en gennemgribende Uighur koncentrationslejre er 'kostskoler' påstår Xijiangs guvernør. Foto: Thomas Peter.kontrol af al slags religion i hele det kinesiske imperium. Det går ikke kun ud over tibetanerne. Især Nord for Tibet i Xijiang provinsen er den helt gal.  En million Uighurer befinder sig i dag i koncentrations lejre. I ægte ‘new speech’ påstår myndighederne, at der er tale om ‘kostskoler’  (se billedet).

Læs her om den systematiske undertrykkelse.

Læs her om den kinesisk ‘softpower’ strategi.

 Det ser kort sagt meget sort ud for alle i hele det kinesiske imperium. Økonomien skrumper, en gigantisk ‘bolig boble’ puster sig op, mens den almindelige velfærd indskrænkes og land befolkningen undertrykkes. Også i Kina indskrænkes frihederne, og et nyt social kontrol system er sat i værk, som dog først slår helt igennem næste år.

Læs om det her.

Klik her for toppen af siden

19. marts opdateret den 21. marts 2019.  

Dalai Lama vil genfødes i Indien
rapporterer Reuters

 

På anledning af 60 års dagen for  Dalai Lama’s flugt fra  Tibet den 10. 14 Dalai Lama på stor trone. Fotograf ukendt.marts i 1959 har Reuters været på besøg i Dharamsala i Indien og interviewe Tibets landflygtige ekskonge. I dette interview antyder Dalai Lama, at han muligvis vil søge genfødsel i Indien.

Folk skal ikke lytte til kineserne, siger han. Kineserne vil sandsynligvis udpege deres egen nye inkarnation. Glem alt om en sådan ny Dalai Lama, siger ekskongen.

  Dalai Lama siger videre:
"De  [kinesiske kommunister] er mere optaget af den næste Dalai Lama end mig....Hvis der kommer en  [næste inkarnation af Dalai Lama], vil han ikke have politiske pligter.”  (Dalai Lama nedlagde kongemagten i 2011.)

 Dalai Lama tror ikke, at en kinesisk udnævnt Dalai Lama vil få respekt. Han siger videre: "Kina er et storartet land, et meget gammel land, men dets politiske system er totalitært - ingen frihed. Så derfor vil jeg foretrække at forblive her i dette land  [Indien]."

Læs om det her (Reuters).

 Den 20. marts reagerede Kinas udenrigs ministerium med en udtalelse om, at de forbeholdt sig ret til at definere, hvad religions frihed og lov og orden betyder i hele det kinesiske imperium  - også hvad angår en ny Dalai Lama. De har med andre ord faktisk tænkt sig at udnævne en ny, når den gamle er død og borte. Bare så vi andre ikke skal være spor i tvivl om emnet. Udnævnelsen skal ske efter en lodtræknings metode, som det tidligere Manchu Kejserrige foreslog den tibetanske stat i en turbulent periode i 1700 tallet. Det var en afvigelse fra den traditionelle måde at finde Dalai Lama’er på, så hvorfor ateistiske kinesiske kommunister insisterer på, at en sådan antikveret kejserlig metode anvendes, forekommer lettere mystisk. Især fordi myndighederne samtidigt udtaler, at de beskytter religions friheden. Men de føler nok, at de også har lov til at afgøre, hvad religions frihed betyder. I denne sag betyder det den imperiale regerings frihed til at bestemme over religionen. Det kinesiske imperium kan ikke acceptere magt faktorer udenfor partiets kontrol. Det er det enkle princip. Religions frihed betyder, at folk har lov til at være overtroiske. Det betyder ikke, at de har ret til at bestemme noget om deres egen religion.

 Det er netop denne mangel på religions frihed i Kina og kommunisternes stædige insisteren på, at de har en ret til at bryde religions friheden, som har fået Dalai Lama til omsider at udtale sig om sin fremtidige genfødsel.

 John Oliver lavede en interessant udsendelse i sit show om dette emne. 
                        Se den her.   Læs også tidligere historier.

Klik her for toppen af siden

5. april - opdateret 9. april 2019.  

Folk drives til vanvid i udrejse center Sjælsmark

Røde Kors  rapport  om børnenes lidelser på centeret. Den er helt gal.

 

Robot hånd slukker stearinlys; fotomontage Edmon de Haro.

 

 

 

 

 

Røde kors har lavet en analyse af livet og miljøet for børn på udrejse centeret, kendt som 'Sjælsmark' - som om der er sjæl i foretagendet. Rapporten konkluderer, at over 60% af børnene har PTSD eller psykiske lidelser. Der var ikke psykiatere med til undersøgelsen, så kun psykologernes vurdering er rapporteret. Psykologer burde kunne spotte psykiske lidelser, skønt det ikke er deres job at stille diagnoser om psykiske sygdomme.
 Antallet af børn med sår på sjælen svarer til, at 15 børn ud af en gruppe på 25 er i store vanskeligheder. Sådan er det heldigvis ikke i folkeskolerne rundt om i Danmark, men det er den grusomme virkelighed i udrejsecenteret. De lidende børn er ikke blot ofre for et stort negativt socialt samspil, men i højeste grad af menneskeligt svigt.
 Det er ikke forsvarligt med børn på det sted. Når stedet og forholdene er uegnede for børn og familier, bør regeringen skaffe ordentlige forhold for dem et andet sted.

 Mens denne skandale udspiller sig, er myndighederne i gang med at nedlægge to flygtninge centre andre steder. Man kunne jo i stedet bruge et af disse ‘almindelige’ flygtninge centre til disse familier og deres børn. Desuden på baggrund af rapporten, bør børnene tilses af en psykiater.

  Røde Kors siger, at:
      “61 procent af børnene sandsynligvis kan opfylde kriterierne
        for en psykiatrisk diagnose.
      Halvdelen af de 11-17 årige har symtomer på PTSD
        - posttraumatisk stressforstyrelse
      Mange af børnene lider af nedsat appetit, hyppige mareridt
        og problemer med at sove. “

 Den uansvarlige minister for området, Inger Støjberg siger, at forholdene for børnene på Sjælsmark skyldes forældrenes modvilje mod at forlade Danmark og returnere til deres hjemlande. Logikken er, at hvis de afviste flygtninge og immigranter bare tog hjem, ville lejren jo tømmes, og problemet ville være lige så meget væk. Men ministeren ved jo godt, at disse mennesker ikke tør tage tilbage til jeres hjemlande. I hvert fald ikke lige nu. Og af flere årsager kan ministeren ikke blot tvinge dem ud af Danmark. Så det virker jo som om, at ministeren billiger, at børn udsættes for overlagt lidelse, som kunne undgås uden det store besvær. Måske burde ministeren have tænkt på, at man jo også bare kan anbringe disse familier med lidende børn et helt andet sted i Danmark indtil videre. Under alle omstændigheder duer Sjælsmark ikke til denne gruppe mennesker. Det er jo helt tydeligt.

Sjælsmark busstoppested. Fotograf ukendt.De afviste flygtninge og asyl ansøgere siger som regel, at de af forskellige grunde ikke tør returnere - grunde som myndighederne i Danmark ikke har lov til at anse for lovlige eller gyldige til at give dem ophold i Danmark.  For eksempel flygter folk fra gangstervælde, korruption og fattigdom, som sagtens kan skræmme og sende folk på flugt. Under alle omstændigheder kan disse afviste flygtninge og immigranter ikke sendes hjem med det næste fly af flere grunde. Så deres ophold i Danmark bliver langvarigt. Det bør vi forholde os til på en positiv måde.

 Hele det danske folk har et ansvar for disse børn, fordi de bor hos os. Det er vores valgte repræsentanter, som for eksempel ministeren, som skal virkeliggøre vores medmenneskelighed i handling. Ministeren henviser til den lokale kommune, hvad angår opsyn med børnenes mentale sundhed. Kommunens borgmester siger til Politiken, at stedet skulle lukkes med det samme, hvis det stod til ham.
 Det kan vel ikke være rigtigt, at staten kan tillade sig at konstruere så indskrænkende forhold for disse mennesker, at de får psykiske problemer. Og så overlade det til kommunerne at gribe ind til forsvar for børnenes livs vilkår. Det må være statens opgave, at fremskaffe sådanne forhold for de afviste flygtninge og immigranter, at de ikke drives til vanvid.
 Mange af disse familier er blevet traumatiserede af de forhold, som de er flygtet fra. De har virkelig ikke brug for at få deres privatliv stærkt indskrænket under disse omstændigheder. Det gælder jo også for fattigdoms flygtninge, selvom deres fattigdom ikke er gyldig grund for indrejse i Kongeriget. Kort sagt: disse mennesker har ikke brug for straf  -  de har brug for hjælp.

 Det er en skandale og en plet på Danmarks gode ry, hvis vi stadig har et sådant. Og et groft eksempel på ansvars forflygtigelse hos regeringen. Man kan ikke tillade sig, at drive folk til vanvid. Og da slet ikke børn. Det er for vildt, at denne situation er opstået i Danmark. Det handler ikke om rød blok eller blå. Det handler om at lade  medfølelse med de lidende familier strømme, og om at stoppe de hjerteløse mennesker, som har ladet dette ske. Og om at få tømt det helt utilstrækkelige udrejse center for børn og deres familier.

 I stedet må der fremskaffes ordentlige forhold for disse mennesker i et andet immigrant center, hvor de får mulighed for at kunne fungere som de private familier, som de jo vitterlig er. De har for eksempel brug for et privat køkken til sig selv, hvor de kan lave deres egen mad. De har brug for at kunne putte børnene i seng i et andet værelse. De mangler tryghed. De er bange for, hvad der kan ske. Deres fremtid er meget usikker og muligvis farlig.

Læs om det her  -  og  -  også her  (Politiken).

Læs også den tidligere artikel om flygtninge lejren på øen Lindholm.
 

Klik her for toppen af siden

26. april - opdateret den 27. april 2019.  

Problemet med 'mindfulness'

 

Brian Gallagher. Fotograf ukendt.

 

 

 

Brian Gallagher (se billedet)  er redaktør af 'Facts So Romantic, the Nautilus blog.' Han har nys skrevet en artikel til videnskabs magasinet Nautilus om vågent nærvær eller 'mindfulness.'

 Her beskriver han en række problemer, som almindeligvis ikke omtales i feltet for 'mindfulness' og klassisk  shamatha meditation, som  Buddha Sakyamuni anviste det. Problemerne opstår, når folk får en krise, som de så sætter i forbindelse med deres træning. Hvis folks hensigt med praksis ikke direkte er  Nivana, men måske blot at tømme deres sind eller få deres eksistens til at slappe af, så vil de jo få overraskelser. Ved vågent nærvær træning slapper man af i sit eget væsen eller sin blotte væren i  det bevidste øjeblik. Man kan derfor pludselig få øje på fejl og mangler ved ens nuværende livsførelse og livs stil. Den buddhistiske vej sigter på konfrontation med alle fordomme om livet  og  sindet. Derfor vil folk efterhånden blive klar over deres eksistentielle problemer, når de dyrker vågent nærvær, hvad enten de er buddhister eller på terapi. Så der er udfordringer, som man bør kende til.
Brian Gallagher citerer for eksempel  Peter Harvey fra hans bog 'An Introduction to Buddhist Ethics:'
 "At være et godt menneske er ikke hensigten  [med buddhistisk praksis], det er forudsætningen."

 Selvom vågent nærvær som en enkelt stående disciplin bestemt kan bruges terapeutisk og som en slags mental afstressning, så indgår denne type praksis i en større buddhistisk sammenhæng. I stedet for at udelade Buddha helt, bør folk nok forstå denne større sammenhæng. Ikke mindst, at shamatha meditation med sin indbyggede disciplin med vågent nærvær, i en buddhistisk sammenhæng jo kun er en forberedende praksis til indsigts meditation, sanskrit:  vipashyana.

Læs artiklen på dette link  (Nautilus).

 Bemærk at de sædvanlige former for mindfulness, som folk dyrker uden buddhismen, har sine rødder hos Goenka, mesteren fra Burma, som gav  transmissionen til Goldstein i USA. Herfra har det spredt sig. Grundlaget er altså fra  Theravada traditionen. 'Mindfulness' er ikke problematisk i sig selv. Men det bliver til et problem, hvis det forventes, at man dyrker vågent nærvær træning, for eksempel som en del af ens job eller ansættelse. Det er også problematisk på skoler, hvis en halv times træning bliver obligatorisk, eller hvis folk i øvrigt presses til det. Hvis træningen i stedet etableres som et tilbud, der foregår et andet sted, er det en helt anden historie.

Klik her for toppen af siden

1. maj 2019.  

Folketinget ønsker flere organ donationer

DS Smidt papir ligkiste eksempel.

 

 

Et flertal i Folketinget vil lægge mere vægt på 'hjertedøds kriteriet' - hjertedød som begreb er dog ikke noget nyt. Problemet er jo netop stadigvæk 'hjernedøds kriteriet' - som jeg kalder for 'hjernedøs kriteriet’  - folk er ikke nødvendigvis helt døde, selvom der ikke kan konstateres livstegn i hjernen. En artikel her på Tilogaards netsted gør rede for problematikken:  Organdonor (tag stilling til dit eget lig).

 Hvad der efter de nye udmeldinger fremstår ret uklart er, at man ikke vil afskaffe 'hjernedøs kriteriet' - man vil blot lægge vægt på at anskaffe flere organer fra de utidigt døde. Hvis 'hjertedøds kriteriet' er sådan en god ide, hvorfor så ikke afskaffe 'hjernedøds kriteriet'?

Læs historien her  (Jyllandsposten).

Klik her for toppen af siden

17. maj 2019.  

Vesak var i år den 18. maj

Buddha Sakyamuni, forgyldt statue nepalesisk stil. Fotograf ukendt.

 

Billedet viser Buddha Sakyamuni’s Nirvana.

 

Den årlige Vesak eller Buddha Djayanti dag falder på lørdag den 18. maj. Dagen markerer  Buddha Sakyamuni’s fødsel,  oplysning og  parinirvana, som traditionelt anses for at have fundet sted på denne dag i året.
  Karmapa skrev på sit netsted ved den forrige Vesak i 2018:
"Vesak er en anledning til refleksion, ikke blot over Buddha's liv men over den rejse, som vi alle er på,  Bodhisatva'ens vej, og de praktiske trin, som fører til  [befrielse og]  oplysning. Det er ikke et spørgsmål om at tro på det. Prins  Siddhartha blev ikke til en  Buddha ved en slags trolderi eller mystik. Han blev til en Buddha ved ivrig praksis, ved at være et eksempel med stort mod. Og dette er, hvad jeg opfordrer os alle til at overveje på denne lykkebringende dag."
 På anledning af Vesak i år holder  Karmapa Thaye Dordje en ceremoni på  KIBI institutet i New Delhi, Indien.

Læs om det her (Karmapa’s netsted).

Klik her for toppen af siden

31. maj 2019.  

En politisk Dalai LamaTenzin Gyatso, den 14 Dalai Lama. Fotograf ukendt.

 

 

 

Dalai Lama har besøgt Rusland. Som eks-konge uden politiske ambitioner synes han alligevel fuld af interessant politik.
 Dalai Lama har blandt andet udtalt i et interview med det russiske medie 'Sputnik,' at Rusland bør melde sig ind i EU. Det er et yderst interessant forslag, som faktisk giver god mening på længere sigt. Men det er nok ikke lige der, at politik i øjeblikket er muligt, fordi Rusland på trods af sine garantier om ukrænkelige nationale grænser til Ukraine, da Sovjetunionen blev opløst, alligevel ved simpel vold og magt anekterede halvøen Krim. Måske burde Krim tilhøre Rusland, men da ikke på den måde. Det er ikke til at få øje på, hvornår og hvordan denne hæmsko for samarbejdet mellem EU og Rusland skal kunne fjernes og reguleres. For eksempel ved at Krim blev et selvstændigt land. Det vil Rusland sikkert ikke bryde sig om. Men Rusland kan ikke blive medlem af EU, sålænge landet opfører sig som et klassisk imperium. Det er ikke en god ting at mene, at man skal herske over andre folkeslag, bare fordi man magter det.

 Dalai Lama udtaler også, at monarki som statsform ikke duer i vore dage. Man må jo mene, at den gamle eks-konge helt klart stadig er politisk. Når en super-Lama og Nobel Pris holder udtrykker sin mening, forklarer han ikke blot sin holdning. Han laver politik, når hans besked er politisk.

Læs om det her.    Læs også den tidligere artikel om Dalai Lama.

Klik her for toppen af siden

10. juni  - opdateret den 3. juli 2019.  

Karmapa kommer til Frankrig
den  20. - 22.  september

 

Den 17. Karmapa, Thinle Thaye Dordje. Foto fra hans netsted.

Den 17. Karmapa Thinle Thaye Dordje

 

Den 17. Karmapa  Thaye Dordje kommer til  Dhagpo Kagyu Ling i Dordogne, Frankrig. Besøget varer kun tre dage, men det er da en lejlighed til at møde ham. Forberedelserne er endnu ikke på plads, så arrangørerne frabeder sig henvendelser til centeret angående Karmapa's besøg  -  indtil videre.
 Karmapa vil undervise i  Avalokitesvara praksis og give indvielsen.  Læs om programmet her.

(Kilde:  Dhagpo Kagyü Ling.
                        Læs mere på Karmapa programmets netsted.

Klik her for toppen af siden

3. juli 2019.  

Going bananas

Bananas_350px

 

 

 

Botanister plejer at være enige om, at planter ikke besidder bevidsthed, fordi de mangler nerver og hjerne. Imidlertid reagerer planter typisk på forandringer i miljøet, som om de opfatter forandringerne ligesom os andre med sanser, lidenskaber og selv følelse. Hvordan planter reagerer afhænger ikke af nerver og hjerne, men biokemi. Så selv om der er liv, er der ikke bevidsthed, for der er ikke basis for bevidsthed i planters opbygning. Men planter er naturligvis levende  - de er blot ikke sansende. Derfor defineres planter i  Buddhadharma  ikke  som  sansende væsner.
 Men der er faktisk botanister, som godt kan lide at sige, at planter skam har noget, som kunne opfattes som sansning, selvom de ikke har sanser. Det reageres der nu imod blandt de andre botanister. Forskellen på flora og fauna er netop sansning, følelser, mentale opfattelser, mentale reaktioner og bevidsthed  (de fem  skandha'er).

Læs om dette interessante emne her (The Guardian).
Læs også den forrige artikel.
 

Klik her for toppen af siden

12. juli, opdateret den 13. juli 2019.  

Overvægt er overset som sygdom
de tykke patienter må klare sig selv

Drage fra Temple Bar området i London. Fotograf ukendt. Dragen er altid sulten og kender ikke til at være mæt.

Dragen er sulten, men kan ikke blive mæt.

 Overlæge Jens-Christian Holm langer kraftigt ud mod den gængse opfattelse af sygelig overvægt. Ansvar for behandling af den alvorlige sygdom overlades til patienterne, skriver han på Altingets netsted.
 Overlæge Jens-Christian Holm er leder af enheden for overvægtige børn og unge på Holbæk Sygehus.

 Han skriver også:
“Der er nu mere end 1.000 videnskabelige studier, der viser entydige sammenhænge mellem svær overvægt og 20 kræftformer, men vi gør ikke rigtig noget ved det.”

 “I princippet tillader vi i stedet, at de hundredtusinder af mennesker og patienter med svær overvægt bliver mere syge og dør tidligere.
 Det er ikke værdigt. Det er ikke i orden. Det er en sundhedskatastrofe.”

 “Vi kan ikke være det bekendt over for hinanden. Det har ikke noget med et medmenneskeligt velfærdsdemokrati at gøre.
 Det er også dumt, fordi det betyder mange flere udgifter til både direkte og indirekte sundhedsrelaterede udgifter.”

Overlægen skriver meget mere.  Læs om det her  (Altinget).
 

[13. juli:]  Gitte Laub Hansen, projektchef for forebyggelse af kræft inden for kost, fysisk aktivitet og overvægt hos Kræftens Bekæmpelse,  skriver også om det tunge emne på Altinget.
 

Klik her for toppen af siden

29. juli 2019.  

Månestråler

en ny oversættelse af Tashi Namgyal’s berømte Mahamudra bog af Elizabeth M. Callahan

 

Månestråler, oversat af Elisabeth Callahan

 

 

Elizabeth M. Callahan har lavet og udgivet en ny oversættelse af Tashi Namgyal’s berømte bog om  Mahamudra. Elizabeth Callahan er elev af Khenpo Tsultrim Gyamtso. Hun har også gennemført den klassiske  tre års retreat. Hun er altså ikke kun akademiker, men har 30 års erfaring i meditation. Hvorvidt hendes oversættelse er bedre eller ringere end  Lhalungpa’s tidligere oversættelse  (“Mahamudra, The Quintessence of Mind and Meditation”), kan jeg ikke sige, fordi jeg ikke har læst hendes bog endnu. Det er et stort værk på 856 sider.

 Det er interessant, at der pludselig dukker en ny oversættelse op. Man kan jo kun tro, at flere er bedre end en oversættelse, fordi man med god grund kan oversætte fagudtrykkene med forskellig vægt på særlige betydninger. Det plager jo alle oversættelser. Så det bliver interessant at sammenligne de to oversættelser. Vi finder en lignende rigdom i flere oversættelser af  Vasubandhu’s vigtigste bøger.

 Elizabeth M. Callahan udgiver som et tillæg til Månestråler også den  Niende Karmapa’s bog: “Elliminating the Darkness of Ignorance.” Det er den korte Mahamudra forklaring, hvor den Niende Karmapa skrev en længere udredning, som kendes i oversættelse som  “Mahamudra, The Ocean of True Meaning.”  (Oversat af Henrik Havelat, forlag:  Edition Octopus; ISBN: 978-3-86582-901-6. Den tibetanske titel er: Tjak tjen gñedjyn gyamtso.)  .
 Så Elizabeth Callahan’s oversættelse af den Niende Karmapa har ikke direkte noget med Månestråler at gøre, bortset fra naturligvis emnet. Den Niende Karmapa’s bøger er praktiske manualer til Mahamudra meditation, mens Tashi Namgyal’s  Månestråler en en teoretisk forklaring med mange henvisninger til  Sutra og  Abhidharma.
 Alex Berzin har for mange år siden oversat “Eliminating the Darkness of Ignorance.” Så igen kan man nu sammenligne denne bogs to oversættelser.  Tak for denne rigdom, skønt jeg ikke ved, om den nye oversættelse er den bedste eller lige så god som Alex Berzin’s.

 Jeg ved ikke med dig, men jeg tror, at jeg bliver nødt til at købe bogen for at se nærmere på oversættelsen, og hvad Elizabeth Callahan synes at fremhæve. Og hvor hun vælger alternative oversættelser til Lhalungpa’s arbejde.

  “Moonbeams of Mahamudr, bBy Dakpo Tashi Namgyal”
  Oversat, redigeret og kommenteret af Elizabeth M. Callahan, forlag: Snowlion  (ejet af:  Shambhala Publications).  ISBN: 9781559394802.

                  Læs om bog udgivelsen her  (Buddhist Door Magazine).
                         Læs her om bogen fra forlaget.

 

Klik her for toppen af siden

8. august 2019.  

Ladakh adskilles fra Kashmir
ved en ny indisk lov for Kashmir regionen

 

Ladakh; Området er tegnet op med en brun dobbelt streg.


Kortet viser det meste af Jammu-Kashmir delstaten. Ladakh er optegnet med en dobbelt brun streg.  Med den nye lov deles  delstaten, så det største område udskilles. Skønt Ladakh er et stort land, bor der ikke ret mange mennesker. Det meste er øde. Mens der bor godt 12 millioner i Jammu-Kashmir, efter adskillelsen fra Ladakh. Det tyrkis grønne område for oven og til venstre er Pakistansk Kashmir. Det lysebrune område er den ekstreme højslette uden mennesker, som kaldes Aksai Chin. Dette område har Kina annekteret. Det mørkere brune område er Tibet. Det lyse område for neden er den indiske delstat Himachal Pradesh. Området yderst til venstre er Pakistan. Den røde streg angiver det tidligere kongerige Kashmir’s angivelige territorium. Med dette tiltag skabes en naturlig grænse mellem meget forskellige kulturer og folk. Herefter er det gamle kongerige Kashmir effektivt delt op i fire administrationer. En pakistansk, en kinesisk, en indisk delstat og et Unions område styret fra New Delhi.  Det kunne blive til den endegyldige deling, men Indien, Kina og Pakistan er ikke spor instillet på at anerkende grænserne, som de foreligger nu. Imidlertid er alle tre magter udstyret med atomvåben, så ingen har lyst til at gå i krig, og sammenstød ved grænserne standses hurtigt.

Ladakh skal nu være et 'Unions territorie' i den Indiske Union. En ny lov i Indien fratager delstaten Kashmir sit hidtidige særlige selvstyre. Nu bliver delstaten ligestillet med de øvrige delstater i Unionen. Den nye lov har tiltrukket kritik fra tilhængere af selvstyret, især de regionalt baserede Kashmir politiske partier.
 Det ret særlige ved Kashmir er de tre distinkte områder i staten. Kashmir dalen har et flertal af muslimer, mens Jammu har flest hinduer og Ladakh har flertal af buddhister. Jammu og Kashmir dalen fortsætter som delstat, mens Ladakh udskilles fra delstaten. I stedet bliver Ladakh nu et 'Unions Territorie' - det vil sige, at området fremover regeres direkte fra New Delhi af Unions regeringens repræsentant. Der bor kun små 400.000 mennesker i Ladakh. Ladakh'ierne mener selv, at de fortjener en lokal regering og håber på at få det med tiden.

 I Ladakh er folk glade for adskillelsen fra Kashmir. Ladakh var kun en del af staten Kashmir, fordi landet blev erobret af kongen af Kashmir for små 200 år siden. Landet kaldes for 'Lille Tibet,' fordi befolkningens flertal er af tibetansk afstamning.  Ladakh’ierne håber nu på udviklings hjælp fra Unions regeringen. Staten Kashmir synes ikke at have sat gang i særlig meget, mens de havde magten i landet. Ladakh blev forsømt, fordi Kashmirs lokal regering hellere ville udvikle lavlandet og anså Ladakh for et slags 'Sibirien' for lavlandets embedsmænd og politikere.

Læs om det her (Reuters)  -  og her (Times of India).

Læs her om baggrund  (The Hindu).

 Læs her om Ladakh’s problemer  (The Hindu).

Klik her for toppen af siden

16. august 2019.  

Lama Tønsang fik en blodprop
men er nu udenfor fare

Lama Tønsang. Fotograf ukendt.

 

 

 

 

Den store tibetanske  Mahamudra mester og  Tjødmester Lama  Tønsang (se billedet) i Montchardon ved Grenoble i Frankrig  fik den 14. august en blodprop  i underlivet. Han har fået intensiv behandling på hospitalet og er nu uden for fare. Han ligger dog stadig på den intensive afdeling, fordi de havde lagt ham i kunstig koma. Det skal han lige komme sig over. Hjerte og nyrer fungerer igen på den gamle mand. “En sej fyr,” sagde en af lægerne.
 Det er anden gang i år, at Lama Tønsang bliver meget alvorligt syg. I marts fik han konstateret en kræftknude - dog uden metastaser - som nemt kunne fjernes.

Læs den forrige artikel her.
 

Klik her for toppen af siden

28. august 2019.  

Den skandaløse Sogyal Rinpotje er død af kræft

 

Sogyal Rinpotje i Thailand. Fotograf ukendt.

 

 

I kølvandet på den skandaliserede Sogyal Rinpotje's ret omfattende sex skandale, som blev  afsløret sidste år, blev Sogyal Rinpotje diagnosticeret med kræft. Han opholdt sig i Thailand, hvor han fik behandling. Imidlertid døde han af sin sygdom den 28. august. Han blev 72 år gammel.

 Han er kendt for sin bog: The Tibetan Book of Living and Dying, som han ikke selv har skrevet.
 Han startede en ret stor international organisation under navnet Rigpa. Men hans eftermæle er tilsølet af hans dårlige menneskelige karakter og både magt- og erotisk misbrug af mange af sine elever over en periode på 30 år. En uafhængig rapport om disse misbrug blev offentliggjort sidste år af et advokat firma, som Rigpa organisationen havde hyret til det. Det fik Sogyal Rinpotje til at trække sig som leder af Rigpa og forlade sin post som denne organisations vigtigste Dharmalærer.

Læs om det her  (Tibet Sun). 

Læs artiklen om Sogyal Rinpotje's skandaler her
(Artiklen omhandler især skandalen om Lama Norlha, men også Sogyal Rinpotje).

 

10. september 2019.  

Sogyal’s ofre protesterer mod forherligelse
og mangel på omtale af hans overgreb ved diverse nekrologer fra tibetanske organisationer især

 Sogyal Rinpotje's ofre har protesteret højlydt mod diverse organisationers lovprisning af Sogyal Lakar efter hans død. I disse nekrologer omtales ikke hans omfattende misbrug af menneskers tillid og hans omfattende sex skandaler.
 Det er naturligvis ikke godt at tale ondt om de døde. Men det er virkelig heller ikke godt at tilkende en overgrebsmand en kvalitet, som han så åbenbart manglede, og ignorere hans forbrydelser. Han døde i skam og skændsel som en bedrager. Hvis han havde ønsket sig et andet eftermæle, burde han have levet på en anderledes sund måde, end tilfældet var. Han blev eksemplet på, hvordan ting ikke skal gøres.

Læs om det her  (Tricycle Magazine).
 

Klik her for toppen af siden

31. august 2019.  

Jamgon Kongtrul Lodrø Taye
ny biografi og et biografi projekt

Jamgon Kongtrul Lodrø Taye. Ukendt kunstner.

Web magasinet Buddhist Door i Hongkong har offentliggjort et interview med Alexander Gardner, en tidligere munk og ikke den tidligere fotograf fra den amerikanske borgerkrig. Alexander Gardner har udgivet en omfattende biografi af  Jamgon Kongtrul Lodrø Taye, kaldet den store, som levede og virkede i det nittende århundrede i det tibetanske kultur område, dog mest i  Kham. (The Life of Jamgon Kongtrul the Great. Udgiver: Snow Lion; 520 sider. ISBN: 9781611804218.)
 Alexander Gardner har også startet et projekt med at udgive biografier af andre berømte  meditations mestre  (https://treasuryoflives.org).

 Læs interviewet her.    Læs en anmeldelse af bogen her.     Læs også et interview i Tricycle.    Bogen kan købes her  (Amazon UK).

Klik her for toppen af siden

18. september 2019.  

Tummo - den indre ild og Bokar Tulku

Bokar Rinpotje, 1987. Fotograf ukendt.

 

 

 

Bokar Rinpotje

Se denne interessante film på blot syv minutter om  tummo, en af  Naropa's 6 doktriner. Denne film er særlig interessant for os gamle buddhister, fordi den blandt andre viser  Bokar Rinpotje lave tummo. Bokar Rinpotje er forlængst død og borte, men han fortalte mig dengang, hvor filmen blev lavet, at film folkene var dybt overeasskede over hans mesterskab over den indre ild. 'Jeg var den bedste,' sagde han, 'til at hæve min krops temperatur.' Det skulle også vise sig, at han var et godt eksempel på dyb meditation.

 

Bokar Rinpotje i samadhi med ilt målings udstyr_350pxBilledet viser Bokar Rinpotje i   samadhi  under målingerne.

En hjertelæge fra Harvard, Herbert Benson, kom til Indien i 1981 for at studere disse meditative teknikker og åndedræts øvelser, som  yogi'er var blevet berømte for i Vesten. Herbert Benson forventede at kunne modbevise disse historier, og ville udsætte yogi'erne for alle mulige målinger. Han blev ganske grebet af sine undersøgelser, fordi disse yogi'er kunne hæve deres krops temperatur til feber grader. Bokar Rinpotje overraskede også, fordi de kunne måle helt usædvanlige hjerne bølger ved hans meditation.

Læs om det her og se filmen  (Aeon Magazine).

            Læs også her om film mageren 
        (Russ Pariseau fra England, som har lavet filmen).

Klik her for toppen af siden

25. september 2019.  

Lama Wangdor er død

 

Lama Wangdor; fotograf ukendt.

Billedet viser et nyere foto af Lama Wangdor

 Min lærer  Lama Wangdor døde den 18. september i Zigar Kloster ved Tso Pema (på hindi: Rewalsar, beliggende i Himachal Pradesh, Indien). Han blev 94 år gammel. Det forventes, at han senere bliver dehydreret i en saltkasse og derved mumificeret. Men lige nu ligger han i 'Parinirvana' stillingen, fordi man ikke vil gøre noget, før der er tegn på forfald af hans krop. Selvom der er gået over en uge, er det endnu ikke sket.

 Lama Wangdor var en meget kendt skikkelse, både blandt tibetanere, indere og vesterlændinge, fordi han boede i  Guru Rinpoje’s grotte højt over Tso Pema søen (Lotus søen) ved byen Rewalsar. Han var den øverste leder af de folk, som boede i andre huler omkring Guru Rinpotje's. Desuden forestod han opførelsen af et  Drukpa Kadjy kloster nede ved søen, hvor han blev  khenpo, da det var færdigt. Lama Lama Wangdor i Guru Rinpotje's grotte; foto Lama Tendar Olaf Høyer 1982.Wangdor fik også opført den enorme Guru Rinpotje statue, som overser Tso Pema.

Tso Pema er et vigtigt pilgrims sted i Himalaya's forbjerge. Det var her, at Guru Rinpotje levede med sin ledsagerske  Mandarava, før han tog til  Tibet.

Lama Wangdor, 1982.

Lama Wangdor inviterede mig til at bo i en af disse huler tilbage i 1982. I alt opholdt jeg mig i 6 måneder på stedet og følte mig overordentligt  velsignet af Lama Wangdor. Lama Wangdor er en af de rigtig gamle Lama'er fra det middelalderlige Tibet, som hjalp både sig selv og sin Guru Thugsey Rinpotje fra Drukpa Kadjy at flygte fra de kinesiske ødelæggelser og forfølgelser i 1959, hvor de havde held til at komme til Indien. Lama Wangdor slog sig efterfølgende ned i Tso Pema.
 Han vil blive savnet af mange, for den slags  Lama'er er sjældne. Han havde et åbent, lysende, varmt og empatisk sindelag.  Lama Wangdor besad både Drukpa Kadjy,  Karma Kadjy  og  Dzogtjen  transmissioner.
 Lama Wangdor var ikke nogen  Tulku, men mange mener, at han nåede de højere  bhumi’er ved sin praksis i dette liv.

Læs om det her (Hillpost i Indien).
  Og her (Buddhist Door Magazine, Hongkong).
 

Klik her for toppen af siden

2. oktober 2019.  

Mahatma Gandhi har fødselsdag
i den anledning har Karmapa Thaye Dordje
sendt et brev til os alle

Den 17. Karmapa Thaye Dordje i Dhagpo, 2019. Fotograf ukendt. Foto fra Karmapa's netsted.

 

 

 

 


 

Billedet viser den 17. Karmapa Thrinle Thaye Dordje
 

Kære Dharma venner.

 I dag fejrer vi 150 året for  Bodhisatva Gandhi-ji  [Gandhi]. Gandhi's liv og eftermæle gav mange anvisninger, som er gavnlige for os at tænke over i dag.

 På mange måder synes menneskeheden at have travlt i dag. På grund af hastigheden ved globaliseringen, de teknologiske forandringer
og andre nutidige fænomener, er vi konstant i fare for at blive distraherede og miste forbindelsen til det vigtigste.
 Gandhi levede et enkelt liv. Når han bad, bad han blot. Når han gik sig en tur, gik han blot. Når han indtog et måltid mad, spiste han blot.
Vi er mange, som i det moderne samfund kan lære af hans bevidste  vågne nærvær  i nu'ets  øjeblik, hvor han ikke blev forstyrret i sin beskæftigelse.

Billedet nedenfor viser et portræt af Gandhi.

Gandhi, Indiens friheds helt og egentlige grundlægger af den indiske Union i 1947. Ukendt kunstner og fotograf. Han undgik yderlighederne og levede et liv med styr på sig selv, venlighed og respekt  [overfor andre].  Denne venlighed og respekt udstrakte han til alle mennesker, uanset deres sociale status eller baggrund. Når Gandhi talte med en politiker, gjorde han det med venlighed og respekt. Når Gandhi talte med et gadebarn, gjorde han det med venlighed og respekt.  Som buddhister, mener vi  [også], at der ikke er nogen grundlæggende forskel på folk. Gandhi levede [inkarnerede] denne tanke. Hans liv var en 78 år langvarig bøn for lighed, kærlighed og sandhed.

 'Satyagraha,' det at holde fast i sandhed, er måske det mest relevante  [for os]  i dag, [nemlig]   den globale bevægelse for ikke-vold, som han satte i gang, født ud ad hans tillid til  ahimsa  (respekt for alle levende væsner og det at undgå vold).  At leve et liv uden vold i tanke, ord og handling, et en af vores største udfordringer i dag. Sandheden, som Gandhi demonstrerede hele sit liv, er ofte helt enkel. At leve enkelt. At undgå yderligheder. Og handle med venlighedens kærlighed. At behandle andre, som man selv helst vil behandles. At blive dygtig til spirituel praksis. At være et eksempel på sandhed og retfærdighed ved ikke-vold [eller ikke-skade].

 Disse sandheder bringes til live ved handling, ved at være et eksempel. Der er få større eksempler og rolle modeller i historisk tid end Bodhisatva Gandhi. Må vi også blive eksempler på sandhed, venlighed og ikke-vold på denne dag, hvor vi reflekterer over Gandhi's eftermæle.

Med følelse, Den 17. Karmapa Thaye Dordje.

Læs om det her  (Karmapa's netsted).
 

Klik her for toppen af siden

11. oktober 2019.  

Google Chrome browser under pres

 

Google logo, foto Mike Blake, 2017 - tilføjet: Hall computer øjne, som overvåger.

 

Google's browser mister markeds andele, fordi browseren ikke har den samme grad af privatlivs beskyttelse som konkurenterne Firefox og Apple's Safari browsere.
 Google har tøvet med at gøre tracking på internettet umuligt, mens konkurenterne udvidder deres beskyttelse af brugernes private data. Der er visse tracking cookies, som Google åbenbart endnu ikke ønsker at blokere for, selv om det teknisk er ganske enkelt og effektivt at gøre. Men Google er måske selv den største tracker og høster private oplysninger overalt på internettet hele tiden. Der spekuleres nu, om Google vil ændre sin politik på browser området, for at beholde sin store markeds andel. Chrome browseren holder stadigvæk 59% af verdens markedet for browsere, men det er faktisk en nedgang fra 65%, skriver Reuters.

Firefox ikon.
Her fra Tilogaard skal jeg samtidigt meddele, at Firefox browseren er blevet hurtigere end Chrome, ud over at Firefox også blokerer tracking tredie parts cookies. Eller alle cookies, hvis du ønsker det.
 Det store sikkerheds problem for øjeblikket med tracking af dine aktiviteter på internettet, er såkaldte 'fingeraftryk' (fingerprint). Denne type aftryk  - et elektronisk spor -  som du efterlader overalt på nettet, hvor du bevæger dig, stammer fra din computers særlige identifikations nummer, som den oplyser frit - sådan er den sat op for at kunne kommunikere med andre maskiner - til alle, som spørger om det.
 Det er lidt ligesom, at dit telefon selskab ved, hvem du har ringet til, fordi de kender dit nummer og det nummer, som du bliver forbundet med. Det skal de jo vide, for at kunne sende dig en regning og så videre.

Safari ikon, logo for Apple's browser.
Dit elektroniske aftryk på internettet kan derfor ligeledes spores sammen med den internet adresse, som du går på nettet fra. Nu er din computers 'nummer' ikke vigtigt på samme måde som dit telefon nummer, for at du kan få forbindelse på internettet. Der skal egentlig blot opgives et eller andet nummer, mens det er din internet adresse, som er nødvendig.
 Programmet ‘Track Off' er det enste program - mig bekendt - som hvert andet øjeblik komponerer et nyt nummer til denne sekvens, mens internet adressen forbliver uændret. De, som lytter med og overvåger, hvilket i reglen er et computer program, forstår det nye nummer som en ny computer. Herved bliver deres data høst korumperet, og dit spor forsvinder som en sværm af forskellige spor på alle mulige andre.
 Og det er jo godt, at der findes et sådant program, men funktionen kunne jo lige så godt være indbygget i browseren. Så måske er der noget sådant på vej for Firefox og Safari.

Google chrome logo.
Om du vil benytte dig af programmet 'Track Off,' kan du jo overveje. Jeg får ikke penge for at anbefale det. Men du kan også forvente, at der sker noget udvikling i selve browserne, vil jeg formode.
 Så lige nu og her kan du jo bidrage til Google browserens faldende markeds andel. For de fortjener at tabe på at ville overvåge. Firefox og Safari er ikke blot bedre end Chrome men langt sikrere.

DuckDuckGo — Privacy simplified, logo.
Det er en stor skam, at dette emne overhovedet skal bringes på bane. Dit privatliv burde være sikret af Grundloven. Imidlertid beskytter Grundloven kun borgerne mod staten. At private firma'er laver massiv overvågning på internettet er i klar strid med  HENSIGTEN  med Grundloven i Danmark. De nye europæiske regler forhindrer ikke denne type overvågning. De gør det blot mere besværligt for overvågnings kapitalismen. Så man kan træffe alle mulige forholdsregler selv, for eksempel bruge en VPN, men hvorfor en denne type overvågning ikke simpelthen forbudt? Den burde være forbudt udfra etiske overvejelser.  Og strafbar.

Apple logo.
Denne enkle sandhed er årsag til denne artikel på et fredeligt buddhistisk netsted.

Læs om det her  (Reuters).
Læs også den tidligere artikel  (november 2018).

 

Klik her for toppen af siden

23. oktober 2019.  

Buddha Expres

 

Buddha Expres; fotograf ukendt.

 

 

De indiske jernbaner tilbyder nu en rundtur til de fire vigtige  pilgrims steder på Ganges sletten i Indien med et førsteklasses tog. Du får en samlet pakketur for omkring 850 kr. om dagen. Du skal ikke skifte tog. Du forbliver i den samme togvogn, undtagen på udflugter  og nogle hotel ophold. Der er en spisevogn på toget. Prisen er alt inklusive.

 Det er en lidt små dyr rejse form, og der er kun ganske kort tids ophold de forskellige steder. Men for en speed pilgrims rejse kan det jo være en god ide. Rejsen begynder i New Delhi og tager dig til  Bodhgaya, hvor du bor på et luksus hotel. Herefter besøges de andre steder plus Shravasti, hvor Buddha Sakyamuni opholdt sig i lang tid. Før retur til Delhi besøges også Tai Mahal i Agra.

Læs om det her.

Klik her for toppen af siden

24. oktober 2019, India Times  

Den halve stupa faldt sammen

Thotlakonda Stupa'ens delvise kolaps. Fotograf ukendt.

 

 

 

Den store  stupa på den indiske delstat Andra Pradesh's Nordlige kyst, hvilket vil sige på det indiske subkontinents Øst kyst, er brast delvist sammen på grund af en angivelig uforsvarlig genopbygning i de senere år. Stupa'en er kendt som  Thotlakonda, opkaldt efter nogle store gamle cisterner med dette navn lige i nærheden. Den nærmeste større by hedder Visakhapatnam.  Det menes, at rekonstruktionen var blevet gennemført af delstatens Turist Ministerium på arkæologisk uforsvarlige måder med moderne byggematerialer. Stupa'en er 2000 år gammel og indgik i et  Hinayana kloster kompleks, hvor kun grundmurene findes i dag. En bidragende årsag til kolapset var et voldsomt skybrud.
 

 Det var åbenbart ønsket om at kunne præsentere en hel og fuldstændig oldtids stupa for turisterne, som fik myndighederne til at gennemføre den kritiserede genopbygning. Tilsyneladende kunne katastrofen være undgået ved en mere omhyggelig og respektfuld rekonstruktion. Det får myndighederne nu på hatten for.
 Oprindeligt indgik denne del af Indien i Oldtidens kongerige Kalinga, som er kendt for  Ashoka's krig mod dette land. For 2000 år siden var dette sted en blomstrende buddhistisk kultur, som siden bredte sig helt til Sri Lanka herfra. Selvom stupa’en er stor, indgår den ikke i rækken af berømte buddhistiske lokaliteter som for eksempel de  8 pilgrims steder.

Læs om det her (Times of India).
 

Klik her for toppen af siden

2. november 2019.  

Lama Tønsang er i bedring

Lama Tønsang. Fotograf ukendt.

 

 

Lama Tønsang har været alvorligt syg i foråret med flere komplikationer .  Først fik han blodmangel  (anæmi). Ved behandlingen fik han konstateret kræft i sin mave. Kræft knuden blev opreret væk, og lægerne kunne ikke finde metastaser.
Så det ser ud til at være en vellykket operation. Men den gamle Lama er nu på kemo terapi for at forhindre usete metastaser i at udvikle sig.
 

 I august fik Lama Tønsang så en blodprop. Den seje mand har overlevet det hele. I ugevis fik han sondemad, men kan nu godt spise selv. Hans stemme er blevet ændret på grund af rør og slanger, som ved hans behandling blev lagt i luftrøret. Disse ting har påvirket stemmelæberne. Han prøver nu at genfinde sin stemme.
 

 Lama Tønsang ser ud til at være i kraftig bedring. Men endnu underviser han ikke og modtager heller ikke folk til interview. Vi må så håbe på, at vi får lov til at beholde den store mester lidt endnu. Han er en af de sidste overlevende fra det gamle middelalderlige Tibet, hvor han voksede op og fik sin uddannelse, før han måtte flygte til Indien i 1959.

Læs også den forrige artikel fra august
 

Klik her for toppen af siden

13. november 2019.  

Det hårde problem med bevidsthed

 

Donald Hoffman, 2019. Portræt fra videoen.

 

 

 

 

Donald Hoffman

 

Æblets rødmen og smagen af vanilje er universets byggesten, og ikke kvantemekanik og den generelle relativitets teori. Vores barnetro om, hvad der er virkeligt er fundamentalt forkert, siger den kognitive videnskabsmand Donald Hoffman i et meget usædvanligt interview om det hårde problem ved bevidsthed.
 

 Donald Hoffman forklarer den neurologiske - og filosofiske - indsigt, han efterhånden er nået frem til, i en video på Aeon Magazine. Donald Hoffman er kognitiv videnskabsmand  - og ganske meget filosof vil du se -  han er ikke buddhist og kender tilsyneladende ikke til Buddhas anskuelse om sindet og bevidsthed.
 Og det er egentlig i sig selv interessant, for i hans forklaringer kommer han meget tæt på de buddhistiske opfattelser. Æblets rødmen og smagen af vanilje, altså vores oplevelser, er noget, vi alle kan opleve. Sådanne oplevelser kalder vi i  Buddhadharma  for 'dharma'er' eller begivenheder i et oplevelses forløbBuddha Sakyamunis Nirvana med Maras døtre og hær om kring ham. Ukendt kunstner og fotograf.. Herfra slutter vi, at der også er et medie, som frembringer og holder lidt på oplevelser, og det medie kalder vi for  sind, som har samme natur som   oplevelser  i sine momentane manifestationer.

Buddha Sakyamuni’s Nirvana, hvor han holdt op med at tage sine oplevelser bogstaveligt og i stedet tog dem alvorligt.

Men for at få det hele med, må der også være betingelsen bevidsthed  (sanskrit: vidjñana), for ellers oplever vi ikke noget. Ellers er betingelsen ubevidsthed, hvilket vil sige: ingen oplevelse. Derfor udleder vi, at vi er oplevere af vores oplevelser som om, at de er forskellige fra bevidsthed. Men ved en nærmere undersøgelse finder vi, at vi selv  som vidne eller oplever er en abstraktion, mens vi samtidigt forstår, at der må være det, som kaldes for bevidsthed, fordi vi ellers ikke kan tale om noget, som vi erfarer.  Vores oplevelser er bevidsthedens indhold. At få oplevelser er en given ting  (dharma), og al forståelse udvikler sig herfra.
 

 Donald Hoffman siger det samme med så mange andre ord. Det er Færdsels tavle: sammenfletning.faktisk vældig interessant. Ligesom han godt og rigtigt forstår  hjernen  som først og fremmest en samling sanse organer, herunder til behandling af sprog og dermed begreb. Men hvad neuronerne laver i hjernen, ved vi ikke. Og det er umuligt at sige, hvad bevidsthed egentlig er.
  Ligesom det ikke lader sig gøre, at placere bevidstheden andre steder end sammen med oplevelserne. Derfor taler Donald Hoffman om 'sammenhængende forhold' mellem bevidsthed og sansninger, mellem hjerne og sind, uden at vi dermed kan forklare forholdet udtømmende.

 Donald Hoffman tager interessant nok udgangs punkt i Darwins udviklings teori. Og ender alligevel med en opfattelse af tomhedsnaturen, sanskrit:  sunyata, uden dog at bruge det ord, men det er det, som han har fat i.
 

 Her på Tilogaards netsted har du sikkert mødt begrebetAdvarselsskilt udråbstegn med undertavle BEVIDST REALISME.psykologisk realisme.'  Donald Hoffman foreslår betegnelsen 'bevidst realisme.' Dermed mener han både, hvad der forklares som 'psykologisk realisme' her på Tilogaards netsted, og at vi bør tage vores  oplevelser alvorligt  - men ikke bogstaveligt. Vores måde at opleve på har gjort det muligt for vores art at overleve og få børn. Vi lever ganske vist i en illusion, og kender ikke den egentlige virkelighed, men vi har overlevet illusionen, når vi har taget den alvorligt.

 Donald Hoffman taler også hen mod slutningen af interviwet om at 'bevidsthed inkarnerer i krop’  ('embodiment’).  Donald Hoffmen er også en behagelig mand at lytte til. Se og lyt selv.
 

Du kan se hele interviwet på Aeon her.
(Et interview fra: HowTheLightGetsIn Festival, the Institute of Arts and Ideas, 2019.)

Eller her på You Tube.

Klik her for toppen af siden

 Der har været flere forsøg på at knække spørgsmålet om det 'hårde problem med bevidsthed.' Den italienske filosof Riccardo Manzotti har forsøgt at give svaret med sin 'spread mind' teori. Han pointerer, at oplevelsen af æblets rødmen og smagen af vanilje  ER  bevidstheden. Og så går han i og for sig ikke videre med ideen, men har skrevet nogle bøger og lavet semainarer om sit enkle synspunkt. Imidlertid forklarer han blot, at den direkte oplevelse af sansninger  ER  bevidsthedens indhold. Men hvad er det, som kan have et sådant indhold? Det har Manzotti ikke svar på. Og hermed har han jo egentlig ikke forklaret noget, som vi ikke vidste i forvejen. Naturligvis har bevidstheden indhold. Naturligvis tager bevidstheden skikkelse af sit indhold. Men hvad er bevidsthed? Hvad er det at kunne opleve?
 

 I Buddhadharma er det faktisk det første skridt mod  indsigt. At erkende, at alting starter med at kunne opleve, at kunne vide og erfare. Resten er bevidsthedens indhold. Da  betingelsen  for alt andet er bevidsthed, så bliver alt andet meget relativiseret. Det betyder nemlig, at når vi ikke ved, hvad bevidsthed egentlig er, så kan vi heller ikke vide noget om alt det andet. Det er derfor, at det 'hårde' problem med bevidsthed er et kæmpe problem for al videnskabelig tænkning samt for enhver personlig selverkendelse og nysgerrighed om verden.
 

                  Besøg Manzotti's netsted her.

           Læs også den tidligere artikel om det hårde problem.
 

Klik her for toppen af siden

20. november 2019. 

Round Up skal rundes ned

Round Up; foto Yves Herman.

 

Altinget skriver: “Diskussionen om verdens mest anvendte sprøjtemiddel – Roundup – er blusset op igen, efter et borgerforslag om forbud til privat brug og på offentlige arealer netop har nået 50.000 underskrifter, og derfor skal behandles i Folketinget. Sprøjtemidlet bliver især brugt i landbruget, hvor det er godkendt i EU-regi frem til 2023. Sprøjtemidlet er kontroversielt, fordi aktivstoffet glyfosat er blevet koblet til udvikling af kræft. Men EU's fødevareagentur, EFSA, har senest konkluderet, at der ikke er dokumentation for den sammenhæng.” 
             Men det skulle aldrig have været tilladt. 

Læs om det her.
 

Klik her for toppen af siden

28. november 2019. 

Pas på i trafikken!

 

Thailands fodgængerfelt i 3D får trafikken til at sætte farten ned 28 november 2019. Fotograf ukendt.

 

 

I Bangkok, Thailand har aktivistiske unge malet nogle fodgænger felter op i tre dimensioner, så de hvide regtangulære felter synes at svæve over vejen og lave skygger. Folk, som går over fodgænger feltet synes på afstand at svæve oven over selve kørebanen. Det får trafikken til at bremse op på afstand, mens illusionen forsvinder på nært hold.
 Lad os håbe, at det ikke får trafikanterne til at køre ind i hinanden eller op på fortovet.

Læs om det her  (Reuters).

Klik her for toppen af siden

4. december 2019.  

600 vagabonderende tibetanske flygtninge flyttes
Frankrig er blevet flygtningenes foretrukne asyl land

 

Midlertidig flygtninge lejr ved Acheres i Frankrig; foto: Christophe Archambault.

 

 

En improviseret flygtningelejr lidt nord for Paris i Frankrig, hvor tibetanere venter på at få asyl behandling af myndighederne, er blevet tømt for beboere. (Se billedet.)
 Myndighederne mener at forholdene i lejren var helt igennem utilstrækkelige. Så kan man jo undre sig over, at Frankrig tillader, at disse lejre opstår mange steder i landet. Der burde være bedre midlertidige boliger også i Frankrig for asyl søgere.
 

 Frankrig og Svejts er blevet nogle af de foretrukne lande for tibetanere at søge asyl hos, efter de er flygtet fra Tibet til Nepal og Indien.
 Det skyldes, at både Nepal og Indien ikke tilstår disse flygtninge asyl efter de internationale konventioner. I stedet får de tilbudt midlertidigt ophold i Indien uden rettigheder. Da det gør livet meget besværligt for eksil tibetanerne, er mange søgt væk blandt andre steder til Frankrig, men også USA. Fordi reglerne for asyl er blevet strammere i Svejts for nylig, er det nu Frankrig, som de fleste søger til.
 

 Omkring 800 tibetanere fra lejren har fået deres forhold ordnet af myndighederne tidligere. I den nuværende lejr opholdt sig omkring 600 mennesker, som nu flyttes til et bedre opholdsted.
 De tibetanske flygtninge har fået midlertidigt bolig på lokale skoler. Myndighederne har til hensigt at sprede dem i private boliger i de franske provinser før foråret kommer. Man ønsker ikke, at lejren genopstår næste år.
 

 Vi er vant til at høre om flygtninge fra Afrika og Mellemøsten i disse antal i Frankrig, hvor de lever et usselt liv afhængig af private hjælp og gavmildhed. De franske myndigheder vil ikke tage sig af sådanne mennesker, før deres sag bliver behandlet officielt. Men der kan gå et halvt år, før det sker. Det er noget nyt, at så mange tibetanske flygtninge findes koncentreret på et enkelt sted i Europa, nærmest overladt til sig selv. Heldigvis er der mange katolske hjælpe organisationer i Frankrig, som i nogen grad tager sig af alle flygtninge.
 

 Der forlyder ikke noget om, at franske buddhister eller eksil tibetanere bosiddende i Frankrig har organiseret noget for disse mennesker. Men nogen hjælp fra diverse eksil grupperinger i Frankrig synes at foregå 'under jorden.' AFP rapporterer, at mange af disse tibetanere får tilbudt arbejde i Kinesiske restauranter rundt omkring i Frankrig.
 

Læs om det her (AFP - på fransk).
Eller her (Yahoo News).

Læs også den tidligere artikel.

Klik her for toppen af siden

6. december 2019.  

Lumbini i Nepal får ny international lufthavn
med navnet 'Gautam Buddha International Airport'

 

Lumbini Gautam Buddha International Airport åber midt 2020. Fotograf ukendt.

 

 

 

 

 

Den 3 kilometer lange landings-bane er allerede bygget. I øjeblikket foregår konstruktionen af køreveje, administrations bygninger, kontroltårn og passager haller. Lufthavnen bliver kun til dels bygget for at gøre det nemmere for turister og pilgrimme, som ønsker at besøge  Lumbini. Som international lufthavn kan den også både aflaste lufthavnen i Kathmandu til daglig og fungere som alternativ destination, hvis og når Kathmandu lukker ned på grund af jordskælv eller ugunstigt vejr.
 

 Lumbini,  Buddha Sakyamuni’s fødested, befinder sig 24 kilometer fra lufthavnen. Men også andre berømte destinationer findes i nærheden. For eksempel Pokhara, Chitwan National Park og visse hindu pilgrims steder i det sydlige Nepal.
 

Læs om det her (Daly Mirror, Sri Lanka).

Klik her for toppen af siden

7. december, opdateret den 21. december 2019.  
  

Stort flertal for klimalov i Folketinget

 

Climate is changing - why are we not. Fotograf ukendt.

Billedet viser en demonstration i Dharamsala i Indien, december 2019.


De fleste partier i Folketinget er blevet enige om en klimalov for Danmark. CO2 udledningen skal sænkes med 70% inden 2030. Umiddelbart lyder det vældigt lovende. Og der skal jo ske meget, hvis FN’s klima mål skal nås.
 

 Loven er nærmest en hensigts erklæring, selvom loven arbejder med begrebet om ’bindende mål’ og ’kontrol’ af opfølgning på opnåelse af dette mål. Tidligt næste år skal en egentlig handlingsplan formuleres og starte overgangen til ny teknologi og vedvarende energi.
 

Vending forbudt Men udfordringen er meget større, end det lyder. Der er nogle grundlæggende forhold, som må og skal ændres, hvis det skal blive til noget. Og det er ikke bare noget med vindmøller og el-biler. For eksempel er der ingen grund til – set fra et økologisk synspunkt – at køleskabe skal laves i Kina, når de skal bruges i Danmark. Laves de i Danmark, sparer vi transporten – og besværet med et diktatorisk imperium og alle deres løgne og selvmodsigelser. Og får kontrol med køleskabs produktionens aftryk på miljøet. Samt med, hvorledes produktionen kan foregå energi rigtigt.

 I fremtiden kan det ikke være rigtigt, at konkurrere på arbejdsløn og arbejds forhold og arbejdsmiljø samt naturligvis miljøet generelt.  Traditionelle punkt afgifter kan regulere disse ting, så global konkurrence bliver mere jævnbyrdig. Det er ikke kun noget med økologi, men i høj grad også noget med liberalisme. For så vidt at liberalisme virker bedst, når der konkurreres på lige vilkår. Når det ikke er tilfældet, hvad angår løn for det samme arbejde, og den samme beskyttelse af miljøet, er konkurrencen jo ikke på lige vilkår.
 

 Der er naturligvis en grund til at Atlas fabrikken på Lundtoftesletten lidt nord for København blev lukket, så Atlas køleskabe i dag laves i Kina. (Hvis de stadig laves.) Dels er der lavere løn i Kina og dårligere arbejdsforhold for arbejderne. Med andre ord en politisk og social dimension, som kapitalister leger med for at kunne sælge billigere køleskabe end konkurrenterne. Denne årsag er ikke længere god nok, når vi tænker økologisk, forureningsfrit og klima neutralt. Og liberalt.
 

  Der skal nødvendigvis en afgift på disse varer fra Kina, som svarer til hvad det ville koste, hvis varerne blev lavet herhjemme. Man kan jo meget nemt beregne forskellen i løn og besparelserne ved de dårligere arbejdsforhold. Det må kunne gøres op i kroner og ører. Denne værdi kan man så pålægge produkterne fra Kina i en særlig klima-økologisk afgift. Det burde bringe både skibsbygning og køleskabs produktion tilbage til Danmark. Denne produktion kan vi så bedre sikre bliver udført efter nye og vedvarende principper angående klima aftryk, udslip, forurening og samfunds ansvar.
   

Vending forbudtTilsvarende enkle principper kunne anvendes ved rejser, som baserer sig på afbrænding af kulbrinter, for eksempel fueloil, flybrændstof, benzin, diesel og gas. Man kunne sætte afgiften efter hvor hurtigt man forventer, at alternative bæredygtige teknologier kan afløse de forurenende og klima belastende teknologier. Afgiften på flyrejser kunne for eksempel sættes til prisen på billetten. Det vil bevirke en øjeblikkelig forbedring af udslip, men samtidigt kan det betyde konkurs for mange flyselskaber. Så kan det gøres gradvist. Men vil politikerne foretage denne slags valg? Der vil komme et modtryk, så det bliver meget svært at ændre på noget som helst. I stedet for jetfly, skal vi måske til at rejse med luftskibe...

 For enkelhedens skyld kunne man implementere sådanne regler og afgifter samtidigt over hele Europa. Det ville nok være for ambitiøst at forvente, at hele verden vil være med. Og selv om hele verden gerne ville være med, så må resten af verden kunne gøre det regionalt, ligesom Europa er en passende størrelse for denne slags politik og regulering.
 

 Meget mere kunne nævnes, men alene disse to punkter viser ret klart, hvor store de virkelige problemer egentlig er. For at gennemføre den her omtalte politik, må den vilde kapitalisme tåle kraftig regulering, meget kraftig endda. Olieselskaberne vil i det store hele blive ødelagte, ligesom førhen damplokomotiv fabrikkerne måtte indstille, da verden moderniserede. Det kommer ikke til at gå stille af. Netop ’Big Oil’ vil slå igen, for lige nu tjener de styrtende med penge, og selv pensions selskaberne tjener rigtig godt på spekulation i olie priserne.
 

 Men det er da godt, at vi er kommet i gang med en hensigts erklæring. Resten bliver meget svært. Og måske et farvel til kapitalismen, sådan som vi kender den.

Læs en oversigt over lov forslaget her hos Berlingske Tidende.

 

 

         Sidste nyt:                                                                 16. december 2019.

termometer i flammer.FN's klima konference endte uden ny aftale om CO2 kvoter. I stedet vedtog man en resolution om at søge at lukke afstanden mellem, hvad nationerne har lovet i Paris aftalen, og hvad de faktisk har gjort.
 Brasilien, Kina, Australien, Saudi Arabien og USA har modsat sig ændringer.

Læs om det her  (Reuters).
Læs om også FN's 'Emissions Gap Report’.
 

 EU har derimod vedtaget en fælles målsætning om klima neutralitet i år 2050. Aftalen kom i hus i december 2019, dog uden Polen. Til juni 2020 vil EU igen debattere Polens forbehold.
 

 Omkring 40% af Danmarks CO2 udslip stammer fra bygninger og byggeri.  Så  her er nogle lavt hængende frugter.   (Ingeniøren).
 

21. december 2019.  

 Hollands Højesteret beordrer landets regering til at få CO2 udslippet nedbragt med 25% næste år (Clean Technica). Lovgrundlaget er den Europæiske menneskerets konvention. Sagen startede i 2007, så det har været en lang tids rejse. Der er tilsvarende sager i nogle andre lande i Europa.
 

 Et vigtigt link:  Internettet og CO2 udslippet (New Republic Magazine).

 Læs også:  Klima krisen er faktisk også en global sundheds krise(Channel News, Singapore).
 

Klik her for toppen af siden

31. december 2019.  

2019 var et godt år for dyrs rettigheder
skriver The Independent i London

Afrikansk elefant. Fotograf ukendt.

 

 

 

Foie gras er blevet forbudt i New York, fordi den eksklusive leverpostej fremskaffes ved tvags fodring af gæs i Frankrig. Vilde dyr bruges ikke længere i cirkus i mange lande. Cirkus Arena's elefanter skal på pension på Knuthenborg her på Lolland. Du kan ikke længere få en ridetur på en elefant i Angkor Wat i Cambodia.
 Flere firmaer har opgivet at benytte sig af dyreforsøg, og moden går imod brugen af pelstøj. Så lidt er der sket...

Læs om det her.

Læs også den tidligere artikel.

Klik her for toppen af siden

Her går stregen og slutter siden ...
            © tilogaard   -   Tilogaard registrer ikke noget om din færden på netstedet. Ingen tracking - ingen cookies - ingenting.  Tilogaards sikring af dit privatliv er enkel: kun dine emails og breve
                                               bliver gemt.  Tilogaards internet udbyder - www.i123.dk - samler kun statistisk information om antallet af 'hits,' som Tilogaards netsted modtager.

                                               Søger du bestemte emner, kan du indtaste dine søge ord i din brawsers søgefelt,    efterfulgt af:  site:tilogaard.dk-   f. eks.: karma site:tilogaard.dk