regnbue linje
Dharmahjulet - logo for Tilogaard Meditationskole - klik her for Tendar Olaf Høyers CV

Forsiden

sitemap

Tendar

De gamle nyheder

2021 - 1


de gamle nyheder er her stadig: januar og frem...

Læs på dette link om redaktionen af nyhederne

 

Indhold
 

 Nytårs hilsen 2021 (1. januar); se artiklen til højre.

 Børnene i Syrien blev glemt i Mette Frederiksens nytårs tale.

 Tibet sagen starter atter op i Tibetkommisionen - (januar).

 Eksiltibetanerne afsluttede første runde i deres præsidentvalg.

 Social merit for firmaer på vej i Kina.

 Danmark flager fortsat for Tibet - igen og igen.

 Kør langsomt og red liv - lovgivningen halter bagefter.

 Tibetansk sprog aktivist løsladt fra fængsel i Amdo.

     Februar:

 Den engelske Anglikanske Kirke protesterer mod dansk lov om tvungne oversættelser af prædikener til dansk

 Regeringen har stadigvæk ingen klima politik.

 Upright Go - en dims til at holde ryggen lige.

 Ko undslipper fra slagteri i USA - koen har det godt

 Og nu er det nye Jern koens år begyndt

 Lama Tønsangs helbred skranter igen

 Touch screens i biler er farlige

 Facebook, Google og avisernes manglende annonce indtægter - nye love på vej i mange lande

     Marts:

 Refoulement - betyder fordrivelse på fransk - nyt lovforslag om deportation af flygtninge til Nordafrika

 Rygter om seksuelle krænkelser i Dhagpo - Lama Puntso beskyldes og har forladt alle sine tillids poster

 Levende organers bioelektriske kraftfelter er ikke bevidsthed som sådan

 Lama Ole Nydahl bliver 80 år gammel

 Claudine Ledroit fra Dhagpo / Dzambhala i Frankrig er død

 Lama Tønsangs helbred i bedring

 Pandemiens tredje bølge er på vej, marts 2021

     April:

 Nye designs og billeder på netstedet

 

Den uendelige knude- et lykketegn.

 

 

 

 

 

 

Den uendelige knude- et lykketegn.

 

 

 

 

 

 

Klik her for toppen af siden

3. januar, opdateret den 7. januar 2021.  


 

Børnene i Syrien blev holdt udenfor og glemt

- i Mette Frederiksens nytårs tale den første januar -

Mette Frederiksen - billedet er manipuleret af Tendar Olaf Høyer; fotograf ukendt.

 

Rasmus Grue Christensen og Helena Lund, som er direktør og psykolog i Dignity (Dansk Institut mod Tortur), skrev i Altinget den 27. december 2020: "Center for Terroranalyse (CTA), der har adresse hos PET, slog i marts 2020 fast, at det er: 'usandsynligt, at der udgår en aktuel terrortrussel' - fra de danske børn [i fangelejre i Syrien], men - 'at risikoen for indoktrinering og påvirkning som udgangspunkt forøges, jo længere tid børnene opholder sig i et radikaliseret miljø herunder i lejrene i det nordøstlige Syrien'."
 De skrev videre: "Konsekvensen af rådgivningen fra CTA burde være ligefrem: Både børn og mødre bør hentes hjem hurtigst muligt, så børnene får en chance for en nogenlunde normal barndom."

 "Når vi siger, at kvinderne skal til Danmark, indebærer det, at de naturligvis ville skulle stilles for retten og straffes for de forbrydelser, som de måtte have begået i Islamisk Stats mørke tjeneste. Men skal børnene virkelig straffes for deres (endnu ikke dømte) mødres handlinger ved at være tvunget til at leve i en fangelejr? Danmark må ikke se passivt til, mens danske børn går til grunde eller radikaliseres i fangelejre i Syrien."

 

Ananda chakra - logo for Tilogaard meditationskole

- Danske børn som krigsfanger i Syrien er en underlig tanke og virkelighed -

 Så det er en bizar undladelse for Mette Frederiksen, ikke at sørge for de danske børn i Syrien og heller ikke nævne dem i hendes 'moderlige' tale til landet ved nytår. Hendes stædige selvmodsigelse som 'børnenes statsminister' fortsætter. Hun er tydeligvis ikke alle børns minister. Men det holder ikke. Det er på tide at hente børnene hjem. Og måske skal børnene skilles fra deres uansvarlige forældre. Det mener regeringen jo skal ske så hurtigt som muligt - altså i alle andre tilfælde af unødvendig lidelse for danske børn i uansvarlige forældres varetægt...

 Det er utvivlsomt sandt, at mange danskere - inklusive mange indvandrere - ikke ønsker alt for mange 'fremmede' til landet - især ikke fra lande som Syrien. Fordi det betyder problemer og udgifter for alle. Men husk, at på nydansk hedder problemer udfordringer. Og kom så igang. Vi må ikke svigte vores egne statsborgere i udlandet, heller ikke selvom deres forældre er landsforrædere og har kæmpet imod Danmark i en fjern borgerkrig.

Advarsels skilt: Broen er oppe...Forældrene var sikkert ikke klar over, at de ved at støtte Islamisk Stat i Syrien og Irak blev landsforrædere i Danmark. Det var der sikkert ikke nogen, som fortalte dem. De vidste ikke nødvendigvis, at de fly, som fløj over dem i Syrien, var danske. Nogle af disse 'frivillige' blev måske dræbt af bomber fra danske fly. Men husk på, at de var forførte og hjernevaskede. De var ofre for propaganda. De faldt for løgnen om en religiøs og kulturel sammensværgelse mod muslimer i Europa. Og forstod ikke, at religionen Islam er ret fremmed for de fleste danskere, så det påhviler muslimer i Danmark som en religiøs udfordring at vokse ind i dansk kultur og frisind. Når muslimerne i Danmark nu engang er i et definerende mindretal.

 Men dette var jo ikke et salafistisk politisk islamisk synspunkt. Og mange slags salafister har virkeligt slået på tromme i lang tid for deres ekstreme fortolkning af politisk og kulturelt Islam. De fremmedgjorte islamister ønskede Middelalderen genindført. Og det prøvede de så på i Syrien og Irak med vilkårlig vold, drab, slaver og så videre. Heldigvis blev det stoppet i tide. Skønt det ikke er helt slut endnu.

Advarsels skilt: Broen er oppe...Og det var ret dumt at falde for sådan propaganda og den slags illusioner. Og disse forældre var sikkert ikke helt uskyldige. Men det kan de danske domstole jo udrede. De fleste lande ønsker at dømme deres landsforrædere. Ikke mindst for at undgå gentagelser. Og jihadhi-turisternes børn havde intet valg. Hent børnene hjem nu. Lad ikke dit hjerte forstene. Det er ikke kun børnene, som skal reddes. Det gælder også din medmenneskelighed. Og staten Danmarks anstændighed.

 Begrænsning af indvandring til Danmark er et helt andet spørgsmål. Det her handler om danske børn, født og i reglen også opvokset i Danmark.

 

Læs hele artiklen med 'Dignity' hos Altinget her.

Læs her om Dignity   (Dansk Institut mod Tortur, før 2012 kendt som: Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre).

 

7. januar 2021.  


 Anne Sofie Allarp skrev på Altinget den 7. januar: "Når statsministeren formulerer sig illoyalt overfor objektive fakta og målbare forhold, så må man sp'rge sig selv hvorfor. Ved hun ikke bedre? Eller er det en del af den strategi, der er tilrettelagt, og som har været succesfuld indtil videre? "

Læs Anne Sofie Allarps artikel her   (Altinget).

Læs også den forrige artikel   (januar 2020).

Klik her for toppen af siden

11. januar, opdateret den 5. februar 2021.  


 

Social merit for firmaer på vej i Kina

 

Præsident Xi Jinping junglerer med økomærke  og en ræv bag øret. Fotograf ukendt; billedmanipulation Tendar Olaf Høyer.

 

Michael Schuman skrev i The Atlantic den 11. januar 2021: "Hans [præsident Xi Jinping's kommunistiske imperialistiske kinesiske] regering forbereder et 'social kredit system for firmaer' [social merit], som skal forløbe parallelt til de kinesiske borgeres [sociale merit system]. Meningen er [angiveligt], at få styr på miljø forurenere, skattesnydere og andre erhvervslivs banditter. I praksis bliver [systemet] opfattet som endnu et statsligt indgrebs værktøj til at trænge ind på private entreprenører."

Stop for kontrol. Det nye system ligger i forlængelse af en ny økonomisk politik, som skal udvikle Kinas erhvervsliv i et 'dobbelt spor.' Det er ikke helt klart, hvad det kommer til at betyde i hverdagen, bortset fra mere stats kontrol. Og en automatisk 'social merit' score, som hvert firma vil få tildelt som resultat af deres 'opførsel.' Hvilke punkter, man vil måle på, er heller ikke klart endnu, men pointen er, at det skal ske digitalt og automatisk, så scoren ikke kan udsættes for korruption. Det er i hvert fald tanken, selvom der utvivlsomt vil være smuthuller, når man kender nogen i systemet eller data centralerne. Alt i alt betyder det sikkert hårde tider for den private sektor i Kina. For de danske virksomheder, er alt dette endnu et tegn til at se at komme ud af Kina, flytte investeringer og finde andre steder og firmaer at handle med.

Læs om det her    (The Atlantic).

Læs en uddybende analyse af 'dobbelt sporet' i Kinas økonomiske politik for de næste 15 år    (China Leadership Monitor).

Læs også den forrige artikel.

 

13. januar 2021.  


Sandhed er en mangel vare - forvent løgne i Kina

 Yanzhong Huang skrev på South China Morning Post's netsted den 10. januar 2021: "Fødevare sikkerheden trues af det ikke-gennemsigtige politisk system i Kina."
 Intet tyder på, at firmaernes sociale merit score vil hjælpe på troværdigheden, når systemet måtte blive indført. Der mangler jo i sagens natur et uafhængigt forbruger værn og nævn, som ikke styres af kommunist partiet. En eventuel mærkning af sunde og økologiske fødevarer kan forbrugerne derfor heller ikke stole på. Fordi det kunne stride mod, hvad kommunist partiet måtte opfatte som de bedste informationer for folket at få. Når der nu er gift i de fleste madvarer. Det kunne jo 'misforstås' som en kritik af myndighederne, som jo ideelt burde forebygge forurening og forgiftning af borgerne.

Kreaturer på vejen!

 Forbrugerne mangler således pålidelig information om deres mad. Fødevarer er ikke, hvad de har været i Kina. Der er i årtier sket en omfattende forurening af markerne med tungmetaller som bly og cadmium samt en meget stor spredning og ophobning af pesticider i jorden. Her er ingen nemme løsninger. Artiklen indeholder ikke informationer om Tibet, men den overordnede situation må formodes at være den samme.

Læs om det her    (South China Morning Post).

 

18. januar 2021.  


Ingen merit i Vesten for slavearbejdere

 Læs også om kendte tech firmaer, som førhen var fra USA, men som nu ejes af firmaer i Kina med tætte forbindelser til den kommunistiske kinesiske imperialistiske regering. Nogle af disse firmaer bruger slavearbejdere fra Uighurland (Xinkiang).

Læs også Human Rights Watch' årsrapport 2021 her    (HRW).

 

23. januar 2021.  

Læs også om hvad Kina har tænkt sig i Tibet i 2021    (Rokor.org).

 

 

Lyn nedslag. Fotograf ukendt. 5. februar 2021.  


Rapport om voldtægt i Uighurland chokerer verden

En BBC rapportage afslører systematisk voldtægt i koncentrationslejrene i Uighurland (Xinjiang). Det kinesiske kommunistiske imperiums regering kalder påstandene for ubegrundede. Engelske politikere beder om adgang til det besatte land for FN's udsendinge, hvis Kina vil modbevise anklagerne. BBC siger, at de står ved deres rapport, som er udført professionelt og journalistisk korrekt.
 Rapporten har givet anledning til internationale protester mod den kinesiske besættelsesmagt.

Læs rapporten her    (BBC).

Læs også den forrige artikel.

Klik her for toppen af siden

1. februar, opdateret den 3. februar 2021.  


 

Den engelske Anglikanske Kirke protesterer

mod regeringens nye lovforslag om tvungne oversættelser til dansk af prædikener


Sankt Albans Kirke (den engelske kirke) København; fotograf ukendt.

 

Lovforslaget strider mod Grundloven som tidligere beskrevet. En anden ting er, at lovforslaget angiveligt sigter på at modvirke islamistisk ekstremisme. (Selvom lovforslaget i sin hensynsløshed fremmedgør og provokerer danske lovlydige muslimer.)
Billedet viser den engelske St. Alban Kirke i København.

 En tredje ting er, at englænderne - i forlængelse af Brexit - nu også føler sig forfulgte i Danmark på grund af denne sag. Det er desværre en utilsigtet virkning af lovforslaget, som egentlig ikke var tænkt skulle genere englænderne. Ved nærmere overvejelse var det vel heller ikke meningen at genere almindelige danske og lovlydige muslimer. Det har man trods alt svært ved at tro. Men tankeløshed, lovsjusk og Grundlovsbrud er nu ved at blive hverdag i Danmarks Folketing, så man virkelig græmmer sig. Den anglikanske kirkes overhoved i Europa, Biskoppen Robert Innes med hjemsted i Brusselles, har henvendt sig til regeringen om kirkens betænkeligheder. Han føler sig oprørt over det 'overdrevent indskrænkende' lovforslag, skrev The Guardian.

Storm på vej.

 London avisen fortsætter: "De århundrede gamle friheder, som anglikanerne har nydt i Danmark, trues af et lovforslag om, at alle prædikener skal oversættes og indleveres til den danske stat."

 The Guardian fortsætter: "en række europæiske kirker har også givet udtryk for deres bekymringer, herunder Folkekirken i Danmark, Det Lutheranske Verdensforbund, den katolske kirkes kommision af bskoppelige konferencer i EU og de europæiske kirkers konference."

 Lovforslaget kommer til behandling i Folketinget i den kommende tid på trods af mange protester fra mange sider, ikke mindst fra biskopper og præster i Folkekirken. Regeringen har tilsyneladende et yderst afslappet forhold til gentagne brud på Grundloven, som giver anledning til dyb bekymring. Så får vi se, hvad Folketinget foretager sig i den kommende tid.

Pas på: indsnævring!

Det undrer meget, at Socialdemokraterne kan fremsætte et så diskriminerende lovforslag. Forslaget udviser ringeagt for især muslimer. Og så rammer det bredt, så mange andre religiøse samfund bliver omfattede af lovforslaget og derfor føler sig diskrimenerede. Der findes meget klogere måder til at bekæmpe islamisk ekstremiske. Man får i hvert fald ikke bekæmpet islamisk ekstremisme ved at fornærme sådanne religiøse grupper, som man ønsker at alliere sig med. Dette er ikke metoden til at vinde hjerter og sindelag blandt muslimer, så de energisk og inspireret modarbejder islamisk ekstremisme i Danmark og omegn. Her på Tilogaard håber vi på, at der dukker omsorgsfulde politikere op, som vil på pege det grundlæggende problem ved lovforslaget: det strider mod Grundloven. Derfor bør forslaget afvises af Folketinget.
 Det var ret forudsigeligt, at der ville blive ballade med englænderne. Vågn op og opgiv dette lovforslag.

 Findes der sager, hvor prædikanter i moskeer i Danmark har opfordret til vold og oprør, bør de anmeldes til politiet. Og sagerne bør føres for domstolene i Danmark. Ligesom de danske krigsfanger i Syrien bør sigtes for landsforræderi, hvis de har begået sådant. Hverken de eller deres børn bør rådne op i kurdiske fangelejre. Tingene bliver ikke tydeliggjort ved at få prædikener oversat. Tingene bliver tydelige ved at sagerne bliver opklaret og retsforfulgt. Hvis der altså er sager. Lovforslaget om tvungne oversættelser af prædikener sigter på at løse et 'problem,' som slet ikke eksisterer. Der opfordres ikke til ekstremisme i moskeerne i Danmark. Hvis der gjorde, ville der være sager for domstolene. Imamer vill blive udviste af Kongeriget. Men der er ingen sager. Lovforslaget er en opfordring til mistillid mod danske mindretal, som ikke har gjort noget forkert.

Læs om det her   (The Guardian).

Læs også  den forrige artikel.

Klik her for toppen af siden

7. februar 2021.  


 

Ko stikker af fra slagteri

 

Venskab mellem ko og kat i stalden. Fotograf ukendt. 

En stakkels ko kom til et slagteri på Rhode Island i USA. Det brød den sig slet ikke om. På en eller anden måde formåede den at stikke af og kunne ikke indfanges igen. Dyret er jo noget tungt, omkring 700kg. Så det var ikke ligetil. Politiet kunne heller ikke rigtig stille noget op. Så der er en glad ko, som løber omkring i landskabet. Koen blev set ved et vejkryds af en bilist. Den ventede for det røde trafiklys. Koen fortsatte, da det blev grønt. God ko. Den er så vidt vides, endnu ikke fanget. Det er så lidt synd, at hun skal mistrives i kulden, og historien ender nok tragisk.
 Sidste nyt fra 'The Land of the Free.'

Læs om det her    (ABC News, USA).

 

Klik her for toppen af siden

11. februar 2021.  


 

Lama Tønsangs helbred skranter igen


 

Lama Tønsang, februar 2021. Fotograf ukendt. Lama Tønsangs helbred er ikke så godt. Han fik åndenød i januar og blev indlagt i nogle dage. Nu tager han det roligt hjemme igen og har genoptaget sine daglige rutiner. Men han vil ikke undervise mere. Jeg går ud fra, at det betyder, at han ikke vil lave kursus og seminarer. Han beklager, at han er blevet gammel, husker dårligere og lider under kroppens naturlige forgængelighed.

Læs mere hos Montchardon's netsted.

Læs også den forrige artikel.

 

Klik her for toppen af siden

27. februar 2021.  


 

Touch screens i biler er farlige

 

Touch screen på en Tesla 3. Fotograf ukendt.Den store touch screen på en Tesla 3.

  Det er med god grund forbudt at læse og skrive sms beskeder, mens man kører en bil. Men på mange af de nye biler er der nu installeret ret store touch screens, hvor mange af bilens funktioner styres fra. Se billedet med et eksempel fra en Tesla 3. Bemærk at der på netop denne touch screen vises et billede af bilen set fra oven ved siden af en GPS funktion med et stort kort. Ved at vise dette billede af bilen i fugle perspektiv kan man observere om dørene er åbne eller låste og så videre. Men bemærk også, hvad der mangler. Der er ikke et video billede af vejen foran bilen, som fartøjet befinder sig på.

 

Advarsel: kvæg på vejen.Hvordan forestiller bil producenten sig, at man kan betjene touch screen funktionerne eller læse vejledning på det viste kort - uden at lade være med at holde øje med vejen, som du kører på. Det går jo slet ikke. Man er nødt til at bruge øjnene for at se, om man trykker på den rigtige knap eller trækker en skyder korrekt. For eksempel blæser styrke. Øjnenes fokus og opmærksomhed kan ikke være to steder samtidigt.
 Men med et lille video kamera på bilens forude kunne et billede af vejen jo vises, så man ikke helt mister orienteringen, når man kigger på skærmen.

 

Advarsel: stenskred på vejen.Denne udvikling er muligvis en større fare for trafik sikkerheden end at tale i mobil telefon, mens man styrer bilen. Det er tydeligt, at software ingeniører og geniale computer teknikere har tænkt computer, hvor de burde have tænkt bil. Jaguar og Honda er derfor ved at gå bort fra touch screens på deres nye modeller. I stedet får du knapper, som du kan trykke på eller dreje på uden at skulle rette dine øjne mod instrumentet for at se, om du rammer rigtigt, fordi du kan føle dig frem.

 

Advarsel: fly i luften.Et tilsvarende problem gør sig gældende for de nye jagerfly F35, som Danmark snart skal til at benytte sig af i stedet for de gamle F16 fly. Ja, de nye jagerfly har også touch screens, hvor erfarne piloter skriger efter mekaniske knapper til at betjene flyets funktioner og våben. Fordi touch screens ikke er designet til kraftige loops, stærke rystelser og G kræfter i sving under enormt høje hastigheder. I sådanne ekstreme situationer vil piloterne gerne have hånden på en mekanisk kontakt, som de kan føle. Og de vil helst være sikre på, at funktionen virker med det samme, når de aktiverer den. Touch screen knapper virker ofte ikke umiddelbart, fordi de er virtuelle. Nogle gange skal du trykke flere gange, før du får resultat. Og det duer ligesom ikke i et farligt jagerfly. Så det smarte er slet ikke så smart. Nogen har sovet i timen, da de designede dette fly. Så, pas på derude...

 

Klik her for toppen af siden

22. februar, opdateret den 2.marts 2021.  


 

Facebook, Google og avisernes manglende annonce indtægter - nye love på vej i mange lande


men problemet ligger et andet sted og markedet er ikke frit

 

 

Tommeltotten vender nedad. Forbyd overvågnings kapitalismen!I øjeblikket arbejder lovgiverne i Australien og New Zealand med at lovgive om, at tvinge Google og Facebook til at betale for links til nyheder i andre medier. Også mange andre steder i verden - herunder Danmark - arbejder politikerne med lignende ideer. Det virker som om, at mange politikere vil omfordele internet giganternes annonce indtægter til de 'gamle' medier, som tidligere nød godt af sådanne reklame penge som indkomst.

 

Tommeltot nedad!Problemet er imidlertid noget helt andet. Nemlig, at Google og Facebook ikke har redaktionelt ansvar for de nyheder, som de formidler. Samtidigt fungerer deres annonce programmer således, at der gives betaling for antallet af besøgende og klik, som de enkelte besøgte sider får. Mange netsteder, som får indtægter fra sådanne annoncer, der bliver udbetalt via Facebook og Google, har derfor udviklet mange metoder til at tiltrække besøgende. Denne udvikling favoriserer netsteder med ekstremt indhold, vold, naturkatastrofer, sex misbrug og andet opsigts vækkende indhold, som naturligt tiltrækker nysgerrighed hos folk. Den slags er imidlertid næppe, hvad folk virkelig har brug for. Og det er heller ikke nødvendigvis, hvad de søger information om. Men når de nu er der, bruger de tid på det, fordi nysgerrigheden er vakt. Så folk får slet ikke, hvad de søger, men manipuleres til at bruge deres tid på ting og sager, som internet firmaerne tjener annonce penge på.

Artiklen blev for lang til nyheds siden. Der er mange aspekter i sagen. Så den har fået sin egen side. Læs hele artiklen på dette link.

 

Læs eventuelt også den forrige artikel.

 

Klik her for toppen af siden

10. marts, opdateret 16. marts 2021.  


 

Rygter om seksuelle krænkelser i Dhagpo

Lama Puntso blev anklaget og forlod alle sine tillids poster

Lama Puntso fra Dhagpo Kagyu Ling. Fotograf ukendt; klip fra en video. 

Lama Puntso, klip fra en nyere video.

 
Lama Puntso er kendt som det officielle og venlige ansigt for Dhagpo Kagyu Ling i Dordogne i Sydfrankrig. Han har også i en år række stået i spidsen for Dhagpo centeret i Bordeaux. Nu har han forladt det hele og fortalt om sit brud på munke disciplinen og god Dharma etik overfor medlemmer af Dhagpo Mandala'en. Han har skrevet en slags bekendelse til sine kollegaer i Dhagpo Mandala'en og Lamarådet i Le Bost Klostrene. Her meddeler han at have brudt sine munke løfter gentagne gange, da han var munk i halvfemserne og nullerne. I 2010 fralagde han sin ordination som munk, men tog igen løfter i 2017.

 Så Lama Puntso historie er, at han har haft erotiske forbindelser med flere kvinder i en periode over de sidste 24 år, selvom det var et brud på hans løfter og hensigten med disse løfter. Han brød også løfter om indtagelse af alkohol, hvilket dog ikke anses for alvorligt i Vinaya. Han beklagede meget i sin meddelelse, og følte han ikke længere kunne bære ansvar for at skulle repræsentere en 'ren' opførsel, i og med han ikke formåede at leve sådan selv. Det er så Lama Puntso's udlægning af sagen.

 

Advarsel: kviksand.Hertil kommer, at Vinaya's forordninger for munke og nonners opførsel fastslår brud på cølibat som en ødelæggelse af roden til løfterne. Det betyder, at løfterne ikke kan repareres eller genoprettes. Munkene, som gav nye løfter til Lama Puntso i 2010, vidste sandsynligvis intet om dette brud på roden. Men selvom han modtog en officiel ordination, betyder denne regel i Vinaya, at han faktisk ikke blev ordineret alligevel, fordi det ikke lader sig gøre igen i dette liv. Det lader dog til, at Lama Puntso ikke vidste dette, men han burde vide det. Så han har altså udført et dobbelt bedrag af omverdenen og skadet sig selv. Hvis en munk ønsker at have sex, skal han blot opgive sine løfter. Og få sin partners samtykke, naturligvis. Så er alt fjong. Lama Puntso forklarer ikke, hvorfor han ikke opgav sine løfter, da han ikke længere ønskede at opretholde disciplinen.

 

Advarsel: kviksand.Desværre for Lama Puntso er der også fremlagt en anden historie om det samme forløb af begivenheder. Historien stammer fra folk omkring centeret i Bordeaux, som er oprørte over hans opførsel, som de mener har været manipulerende, hjernevaskende, overlagt forførende, erotisk misbrugende, undertrykkende, hemmelighedsfuld, og at flere af forholdene var direkte kriminelle (et tilfælde af vold og et overgreb mod en mindreårig). Disse mennesker har krævet, at alle informationer om Lama Puntso's opførsel skal offentliggøres på Dhagpo's netsteds forside.
 Det mente Lama Jigme Rinpotje ikke kunne lade sig gøre, fordi det kunne opfattes som krænkende af Lama Puntso og medføre en retssag om injurier. Hvilket er korrekt. I øjeblikket er der kun rygter, som ikke dokumenteres af nogen. Men klagerne mener altså, at der er foregået noget kriminelt.
 Lama Jigmela har opfordret til, at de mennesker, som måtte opfatte sig som ofre for noget kriminelt ved Lama Puntso's opførsel og handlinger, henvender sig til den franske undersøgelsesdomstol, som der er tradition for i Frankrig til at foretage kriminel efterforskning, formulere anklager og starte retssager. Så må en dommer afgøre, hvorvidt noget kriminelt har fundet sted eller ej, mener Jigme Rinpotje.

Klik her for toppen af siden

 

 

 Hvorfor rapportere om udokumenterede rygter?

Advarsel: kviksand.Problemet for Lama Puntso's gode eller blakkede rygte og for klagerne og ofrene - hvis der faktisk findes ofre - er, at kun Lama Puntso lægger navn til sagen. 'Ofrene' var muligvis nydende deltagere i erotiske lege, som de frivilligt deltog i. Det aner vi ikke, når ingen 'ofre' tør stå frem og beklage sig. De officielle klagere fra Bordeaux er indtil videre anonyme. De er kendte af ledelsen i Dhagpo Mandala'en, men de har muligvis krav på tavshed, mener ledelsen. Klagerne har i hvert fald valgt kun at henvende sig til ledelsen - og ikke offentligheden. Ofrene er helt ukendte og har ikke indgivet klager eller anklager til hverken politi, Dhagpo's ledelse eller Lama Jigme Rinpotje.
 Så nu er der en masse larm og støj, mens meget alvorlige kriminelle anklager svirrer gennem luften. Men der er ikke noget #metoo over sagen, for ingen vedstår anklagerne.
 Alligevel har klagerne ikke problemer med at ødelægge Lama Puntso's offentlige persona blandt medlemmerne af Dhagpo Mandala'en. Mens Lama Puntso selv siger, at han godt nok har gjort noget forkert. Skønt han åbenbart ikke mener, at der var tale om misbrug af hans position eller om noget kriminelt. Det har han ikke tilstået. Nu er han altså en person, som er mistænkt for kriminalitet. Og vi ved ikke, om det er selvfortjent.

Advarsel: kviksand.Så det er en mærkelig sag, indhyldet i rygte smederi. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at afgøre, hvad der er op og ned. Når folk gerne vil anklage, men ikke vil have deres navn nævnt. Når de mennesker, som det er gået ud over, ikke selv vil klage. Når ledelsen af Dhagpo er i tvivl om, hvad der bør ske. Så har vi et værre rod. Og naturligvis lækker rygterne til udenfor stående mennesker, sponsorer, Buddhismens venner generelt i samfundet og familier til alle deltagerne i Dhagpo. Det er rygter, som vi i princippet ikke kan fæste lid til. Der er muligvis foregået noget kriminelt, som imidlertid ikke kan efterforskes, fordi der ikke er anlagt sager ved politi eller domstole. Så sagen burde måske slet ikke omtales offentligt, når der tydeligvis er tale om rygte smederi, og det ikke er muligt at fastslå fakta.
 Her på Tilogaard i det fjerne Danmark føler jeg dog, at det er nødvendigt at omtale sagen, fordi jeg ikke ønsker at fremstå som medskyldig i at hemmeligholde skandaler i organisationen, som jeg som Lama i 1994 stammer fra - og siden 1990 har associeret mig med.

 

 

 Rygter - reaktioner og ny organisering

Advarsel: kviksand.Det gode ved historien er naturligvis, at Dhagpo Mandala'en er i stand til at diskutere sådan noget og forholde sig til det. Ligesom de gjorde ved Lama Yeshe skandalen for en del år siden. Der er således nu taget initiativer med henblik på at oprette en slags ombudsmands institution til at behandle klager over Dharmalæreres opførsel og ledelsen i øvrigt. Ombudsmands institutionen er dog endnu ikke oprettet, men man har inddraget mange flere mennesker i ledelsen af Dhagpo Kagyu Ling, så indspisthed og hemmelige agendaer får meget svært ved at udfolde sig.

Advarsel: kviksand.Lama Puntso sagen er dog på ingen måde afklaret eller opklaret. Ingen har heller - indtil videre - skrevet om det på officielle medier, fordi sagen baserer sig på rygter. Alligevel føler Tilogaard sig forpligtet til at omtale sagen, fordi rygterne svirrer og ingen ved, hvad der er sandt. Så folk skal vide, hvad vi ved - og hvad vi ikke ved - i hvert fald fra den officielle kilde, som Tilogaard er. Folk skal også vide, at vi ikke prøver at fortie noget eller at skjule pinlig opførsel hos kollegaerne. Lama Puntso er i sagens natur uskyldig, indtil noget andet er bevist. Og hans mulige ofre er naturligvis også uskyldige, fordi det er pinligt for dem at fremstå offentligt - og muligvis professionelt ødelæggende for dem. Vi ved ikke, hvem de er, eller hvad deres sociale og professionelle situation måtte være. Desuden legede de måske med som indforståede og på en måde ligestillede, frivillige og villige partnere - i hvert fald dengang det foregik. Måske har de senere fortrudt. Og måske får vi aldrig mere at vide.

 

Advarsel: kviksand.Sagen startede i sidste halvdel af 2020. Der blev afholdt flere møder i Dhagpo's ledelse og i Lamarådet på Le Bost Kloster. I februar i år meddelte Lama Puntso sine kollegaer skriftligt om hans brud på munke disciplinen og Dharma etikken. Og senest her i marts måned har Lamarådet og Dhagpo's ledelse fortalt om hele sags forløbet i en intern meddelelse.
Jeg var i gamle dage en god ven af Lama Puntso og har gode minder om ham fra firserne og halvfemserne. Da jeg selv boede i Dhagpo og Le Bost i halvfemserne, var Puntso enten i retreat - eller også var jeg. Så jeg kender ham ikke som deltager i fællesskabet. Og jeg har ikke haft kontakt med ham i mange år nu og er derfor et dårligt karakter vidne (Lama Tendar Olaf Høyer). Lama Puntso er belgisk statsborger med det borgerlige navn Pierre Haenen. Han er født i 1961, kom til Dhagpo først i firserne og har sidenhen gennemført to tre års retreats i Le Bost. Både før og efter sine retreats havde han fremtrædende roller i Dhagpo Mandala'ens ledelse. Han har oven i købet fået en side på Wikipedia. Hvad der skal ske med ham i hans høje alder af 60 år er meget usikkert. Det er en moderne tragedie, uanset hvad der er foregået.

 Lamarådet for Le Bost klostrene afholder et møde for at tage formel stilling til sagen i slutningen af marts måned. Lama Puntso vil angiveligt deltage. Lamarådet vil også tage initiativ til foranstaltninger til støtte for ofrene for misbrug, bedrag og vildledning.

Læs artiklen på engelsk.

Læs også artiklen: sex med Lama'en.

 

Klik her for toppen af siden

20. marts, opdateret den 28. marts 2021.  
Pandemiens tredje bølge er på vej

Glas model af corona virus lavet af Luis Jerram.

 

Corona virus epidemien synes at aftage i Danmark med stadigt færre smittede og indlagte. Det har rigtig mange mennesker i hvert fald fået indtryk af. Foråret er på vej, og restriktionerne slækkes, skoler åbner - og helt op til ti personer kan nu tillade sig at samles på offentlige steder. Efter påsken åbner endnu flere typer forretninger, foreninger og forsamlings steder. Det er der mange, som har ventet på ville ske. Alle er trætte af restriktionerne. Og med foråret burde skulle smittefaren sænkes, forventer de fleste.

Glas model af corona virus lavet af Luis Jerram. 

 Men i vores nabo lande Polen, Tyskland og Frankrig lukker de ned i stor stil. Smittekruven stiger eksponentielt i Tyskland. Og den nye spredning sydpå betegnes som den tredje bølge af infektion. Traditionelt i pandemier er den tredje bølge den værste med den højeste dødelighed. Som det for eksempel skete under den 'spanske syge' i 1918 og 1919. Forskellen på dette skræk billede er selvfølgelig, at der også er en bølge af vaccinationer under vejs. Men det er stadig under 10% af befolkningerne i Europa, som er vaccinerede.

Glas model af corona virus lavet af Luis Jerram. 

 Og vi bør også vænne os til, at der faktisk er nogle, som vil blive syge, selv efter de er blevet vaccineret to gange. Det er meget forventeligt. Det er derfor vaccinationerne siges 'kun' at være 90% sikre. Dog synes de smittede, som var blevet vaccineret i USA tidligere i år og alligevel senere blev ramte - ikke at blive særligt syge af covid. Så der har alligevel været en virkning, lader det til. Læs om det her.

Klik her for toppen af siden

 

 

Skilt: emergency! 

Glas model af corona virus lavet af Luis Jerram. 

 Desværre tyder data fra udlandet på, at smitten i den tredje bølger spredes mere og nemmere end den forrige bølge formåede. Og at dødeligheden også er større end de tidligere 2 spredninger. Men hvor slemt det måtte blive i Danmark, ved vi naturligvis ikke endnu. Den tredje bølge er sandsynligvis ankommet til Danmark, men vi ser endnu ikke høje smittetal, bortset fra nogle forstads kommuner i København. Samtidigt har man fundet de nye mutationer af virus i Danmark, skønt der kun er få tilfælde. Så den tredje bølge er endnu blot et skvulp. Men det kan pludseligt gå meget galt, og smitten sprede sig meget hurtigt.

Glas model af corona virus lavet af Luis Jerram. 

 Og der er nogle foruroligende omstændigheder. Førhen sagde sundheds myndighederne, at det såkaldte 'kontakt tal' helst skulle være på under 1. Da så corona virus mutationer fra Sydafrika og England dukkede op i januar 2021, sagde man, at tallet nu helst skulle være på højest 0,7. Det lykkedes ikke rigtig at komme så lavt indtil videre. Nu er tallet 1,1 og af uransagelige grunde synes både politikere og embedsfolk i administartionerne at acceptere dette niveau - samtidigt med at der lukkes op for liberale erhverv, skoler og så videre. Det betyder, at man spiller højt spil og beder til, at smitten ikke bliver for stor. Det betyder også, at man forventer at der kommer mere udbredt smitte. Så der er ikke kontrol med smitten i Danmark. Og man har heller ikke styr på smitte opsporingen, som ellers skulle have været det nye stærke våben mod mere spredning. Så faktisk ser situationen ikke spor god ud, selvom alle udviser optimisme i Kongeriget.

Glas model af corona virus lavet af Luis Jerram. 

 Desværre ligner det ønsketænkning og et urealistisk håb. Så vi bør som enkelt personer og familier tage fornuftige skridt til forebyggelse som for eksempel masker og fysisk afstand til andre, som eventuelt kunne være smittede. Det var danskerne ret gode til sidste år. Så pas på derude. Epidemien er stadig farlig og kan begynde en ny smitte spredning meget hurtigt. Vaccinationerne vil måske først gøre en virkelig forskel en gang i juli måned. Samfundet trues med en ny nedlukning, endnu før denne sidste åbning er kommet i gang. Men der er ingen realistiske prognoser endnu. Og de høje kontakt tal findes kun i København og det sydlige Jylland her den 27. marts. Det kan hurtigt ændre sig. Så igen igen: tag vare på dig selv, dine kære og alle andre. Hold ud. Det er ikke overstået endnu.

Glas model af corona virus lavet af Luis Jerram. 

 Må epidemien slutte hurtigt. Må alle forblive raske og sunde. Må alt gå godt. En stor tak til alle de, som uselvisk bekæmper epidemien ved at yde transport, assistance, medicin, lægehjælp og behandling. Tak til alle jer, som yder meget mere, end I er forpligtet til. Tak til jer, som holder samfundet kørende. Må ondskab tabe og medfølelse sejre over alt.

Læs også den forrige artikel.

Klik her for toppen af siden

Mangler titel-bjælken foroven? Klik her

 Klik på ‘like’ (thumbs up billedet)  -  klik igen
 og igen  -  og igen  -  indtil du er afvænnet...
Læs mere her:
Humane Tech

Data Ethics er en dansk tænke tank om en etisk behandling af alle data

1. januar 2021.  


Godt nytår

Dansk Dharma flag med nytårs hilsen 2021. 

 

 Godt nytår. Må det nye år bringe velsignelse og fremskridt. Må epidemien snart overstås. Må alle få den hjælp og støtte, som de har brug for.
 Må din meditation blive dyb. Må din forståelse blive omfattende. Giv ikke op, men mediter uden hverken håb eller frygt.
 Kærlig hilsen, Lama Tendar Olaf Høyer.

Klik her for toppen af siden

7. januar 2021.  


Tibet sagen starter atter op i Tibetkommisionen

 

Tibets national flag. 

 

 Så kører Tibet kommisionen igen. Kommisionen er atter en gang startet op og stiller atter spørgsmål om politiets overgreb mod demonstranter i 2012 ved statsbesøget fra Kina i København. Det er over 8 år siden, og sagen er endnu ikke opklaret. Det er ret skandaløst, faktisk.
 Nå, demonstranternes Tibet flag blev beslaglagt af politiet ved lejligheden. Politiets ønskede ikke, at det kommunistiske kinesiske imperiums repræsentanter, herunder Kinas præsident, skulle se demonstranter og Tibet flag i gadebilledet. Det skyldtes, at Udenrigsministeriets havde sendt følgende besked, at: "den kinesiske ambassade igen havde indskærpet overfor Danmark, at man ikke ønskede demonstranter ved præsidentens besøg." Citatet var beskeden fra Udenrigsministeriet til Københavns politi. Men efterfølgende er det blevet svært for alle beslutningstagerne - både i ministerierne og hos politiet - at huske, hvad der blev sagt af hvem og hvornår.

Tibets national flag - udsnit.

 Det er et Grundlovsbrud at knægte lovlige demonstranters ytringsret ved for eksempel at flage med Tibets national flag, som det skete dengang. Denne sag har givet enorm gentaget omtale og visning af Tibets flag mange gange i medierne i over 8 år. Stik mod de kinesiske kommunistiske imperialisters ønske. Hvis blot det kan fortsætte, så ingen ansvarlige findes, kan omtalen måske gentages endnu mere og endnu flere Tibetanske flag vises, så danskerne virkelig kan huske det. Til lykke til både Tibet, Kina og lille Danmark. Det er godt gået. Selvom der skal mere til for at frigøre Kina og Tibet. Det begynder jo altid i det små med symbolske tiltag og begivenheder.
 Desværre finder denne begivenhed ikke megen omtale i disse dage, hvor både præsident Tumpe og Mette Frederiksen stjæler opmærksomheden. Men kommisionen er jo kun lige begyndt. Så vi skal nok høre mere også i de store medier.

Læs om det her    (Kristeligt Dagblad).

Læs også: Departementschef afhøres for anden gang
(Jydske Vestkysten).

 

Tibetkommisionens netsted
(Tibetkommissionen blev igen nedsat den 4. juli 2018).

Læs her Politikens samlede præsentation af sagen hidtil    .

 

Læs også den tidligere artikel.

.
Klik her for toppen af siden

18. januar 2021.  


 

Den første valgrunde for den næste Sikyong slut

- Penpa Tsering er favorit til at vinde næste runde til april -

 

Penpa Tsering, favorit til at blive eksil tibetanernes næste præsident (Sikyong); fotograf ukendt.

 

Lobsang Wangyal skrev på online magasinet 'Tibet Sun,' at Penpa Tsering (se billedet) og Kelsang Dorjee Aukatsang har udkonkurreret de andre kandidater til præsident embedet (tibetansk: Sikyong) i den første valgrunde blandt eksil-tibetanerne. Så disse to kandidater fortsætter til den næste runde, som foregår til april. Penpa Tsering fik langt de fleste stemmer, så han er favorit til at vinde den næste valg runde. Samtidigt er der en del ballade omkring ham. Han var tidligere formand for eksil-parlamentet i Dharamsala, Indien og efterfølgende Dalai Lamas repræsentant i USA, men blev fjernet fra sin post og bagtalt af den nuværende præsident Lobsang Sangay. Tenpa Tsering blev således nødt til at anlægge en retssag om injurier mod eksil regeringen, hvilken han vandt. Eksil regeringen blev nødsaget til at undskylde ham offentligt.

Afbrændings forbud. Fare for brand. Men folk rejser tvivl om hans karakter på grund af druk. I artiklen på Tibet Sun kan du læse mere om valget. I den lange kommentar stribe under artiklen kan du læse interessante betragtninger om valgets og kandidaternes forskellige støtter, modstandere og kontroverser. Samtidigt står det ret klart, hvor lille en befolkningsgruppe, som eksil regeringen repræsenterer. Der var kun 60.000 registrerede vælgere i valghandlingen ud af de godt 150.000 eksil tibetanere fordelt over hele Jorden.

Læs om det her   (Tibet Sun).

Læs også  den forrige artikel.

 

Klik her for toppen af siden

24. januar 2021.  


 

Danmark flager for Tibet - igen og igen

- bliv ved med det, tak -


Tibets national flag. 

 Information skrev den 22. januar 2021: "Ifølge den 65-årige oberst Steffen Wied modtog FE's ledelse [FE er en forkortelse for Forsvarets Efterretningstjeneste] i 2012 en skrivelse, der rystede tjenesten: Demonstranter skulle skjules og Tibet-materiale gemmes væk før det kinesiske statsbesøg samme år. Den direkte ordre til ulovligheder kom angiveligt fra politiets topledelse."
 Oberst Steffen Wied var dengang ansat i Forsvarets Efterretningstjeneste og udtalte sig således til Berlingske Tidende den 21. januar 2021. Han sagde også, at han burde have sagt noget tidligere. Oberst Steffen Wied blev pensioneret i 2016. Tibetkommisionen er netop begyndt på en række nye afhøringer i Tibet-sagen, hvor gode danske medborgere ulovligt blev forhindret af politiet i at vise det tibetanske flag ved lovlige demonstrationer mod et kinesisk statsbesøg i København i 2012.

Udsnit af Tibets national flag.Embedsmændene og -kvinderne er ikke glade for at angive hinande i ministerierne. De har åbenbart hele tiden håbet på at kunne tørre skandalen af på Københavns politi. Københavns politi's ledelse har hele tiden prøvet at tørre sagen af på underordnede poltifolk på gaden.
Derfor kører sagen nu på sit ottende år,
og vi flager ofte og gentagne gange for det besatte Tibet i de danske medier.

 Tak til alle embedsmændene, embedskvinderne, politidirektører, efterretningsfolk og politi betjente. Uden jeres hjælp ville danskerne ikke kunne genkende Tibets flag. Uden jeres frivillige støtte var det kommunistiske kinesiske imperiums regering ikke blevet ydmyget flere gange om året i de danske medier. I hele 8 år. Bliv venligst ved med at skjule ansvaret for skandalen. Så vi kan blive ved med at flage for Tibet. Så Xi Jinping bliver ved med at tabe ansigt. Tak, tak og igen tak. Jeres støtte har været uvurderlig og fuld af fortjeneste.

Læs om det her   (Information).

Besøg også Støttekomiteen for Tibet her.

Læs også den forrige artikel.

 

Klik her for toppen af siden

26. januar 2021.  


 

Kør langsomt - red liv

- lovgivning forhindrer lavere hastigheds grænser i byer -


Skynd dig langsomt vejskilt.

 

Netstedet 'Den Offentlige' skrev den 26.
januar 2021:
"I Gladsaxe Kommune har man fået politiets ja til en række 30 og 40 km-zoner, og i dag må der kun på en fjerdedel af kommunens veje kø¸res med 50 km/t. Det har gjort en enorm forskel for cyklisters trafiksikkerhed i de berørte omrÃ¥der: Antallet af personskader er faldet med 77%."

Børn på vejen!

Det vil være meget fortjenestfuldt, hvis kommunerne fik lov og lejlighed til at nedsætte farten på veje og gader med mange fordgængere, børn og cyklister. I stedet for 50 km i timen, bør hastigheden i de fleste beboede bydele sættes ned til 40 km. I egentlige bolig kvarterer bør hastigheden nok sættes ned til 30 km. Først og fremmest naturligvis for at spare liv og lidelser. Men også for at reducere stress hos bilisterne og bringe ro til bybilledet.
 Der er også en psykologisk dimension til en grænse på 40 km i timen. Folk vil blive tvunget ned i tredje gear. Det vil give en bedre forbrænding af benzin eller diesel i motoren med en mindre røg udvikling og motorslid. Men først og fremmest reduceres bremse længderne naturligvis. Og det redder liv.
 Der er i øjeblikket meget forskellig praksis hos de lokale politi kredse omkring hastigheds grænser på vejene. Politiet skal i følge loven godkende kommunernes ønsker om at sænke hstighederne. Cyklistforbundet ønsker nu praksis ændret. Alle mulige andre trafikanter burde være ligeså interesserede.

Læs om det her   ('Den Offentlige').

Klik her for toppen af siden

31. januar 2021.  


 

Tibetansk sprog kriger løsladt i Amdo

 

Sprog aktivisten Tashi Wangchuk løsladt fra fængsel i Amdo. Fotograf ukendt; billedmanipulation Tendar Olaf Høyer.

 

Den unge tibetanske forretningsmand Tashi Wangchuk, berømt for sin kamp for det tibetanske sprog, er løsladt fra kinesisk fængsel i Amdo. Han er nu tilbage i sin hjemstavn. Tashi Wangchuk blev berømt over hele verden, fordi han forgæves havde søgt at fåå udviddet undervisning i tibetansk i skolerne i Amdo. Tibetansk er jo modersmålet, men i skolerne undervises der meget lidt i dette sprog. Børnene skal i stedet lære at tale og skrive mandarin kinesisk. Det kinesiske kommunistiske imperiums besættelses myndigheder i de besatte lande forfølger en sådan politik. Altså ikke kun i de tibetanske kultur områder, men også i Uighurland (Xinkiang) og det indre Mongoli.

 Tashi Wangchuk prøvede at tale med myndighederne. Han prøvede at rejse en sag ved domstolene, fordi sprog politikken stred mod den kinesiske Grundlov. Men ingen gad høre på ham, og alle mente, at man blot skulle ignorere ham. Hvad kan en enkelt person udrette, ikke? Men så blev han interviewet af New York Times, som lavede en video om hans rejse til Beijing for at starte en retssag. Så vågnede myndighederne op. Tashi Wangchuk blev arresteret, dømt og sat i fængsel i 5 år for at splitte de nationale mindretal fra 'moderlandet' - altså besættelsesmagten, det kommunistiske kinesiske imperiums besættelses myndigheder for de tibetanske lande.

Stop for kontrol.


 Nu er han så fri igen. New York Times rejser derfor spørgsmålet om, hvor fri han mon egentlig er. Med en dårlig social merit score kan han næppe rejse særlig langt omkring. Han får måske ingen kredit i banken. Og han bliver sikkert overvåget. Desuden er han blevet frataget sine 'politiske rettigheder,' hvad det så end betyder i et besat land. Med kinesisk 'new speach' betyder det vel, at folk har ret til at indordne sig og lade være med at protestere imod at være besat af 'Moderlandet.' Politiske rettigheder er vist en by i Uighurland, Kinas svar på Sibirien - eller et gratis ophold i en koncentrationslejr.

 Tashi Wangchuk er den sjældne ener, som formår helt alene at skabe røre i andedammen derhjemme, samtidigt med at han kommer på forsiden af alverdens aviser. Det er ikke tit, at løsladelse af en boghandler fra et fængsel i Centralasien laver overskrifter over hele verden. Tashi Wangchuk har ikke demonstreret eller opfordret til ulydighed. Han har ikke været voldelig. Ikke engang urimelig. Han synes blot, at børn skal lære deres eget sprog i skolerne.

Læs om det her    (New York Times).

 

Læs også den forrige artikel.

Klik her for toppen af siden

4. februar 2021.  


 

Regeringen har stadigvæk ingen klima politik

- i halvandet år har man begrænset sig til hensigts erklæringer -


Oliepumpe i solskin. Fotograf ukendt. Billedmanipulation: Tendar.

 

På trods af sine gode hensigter, som regeringen proklamerede ved sin tiltrædelse, er der ikke opstået nogen konkret politik. Det tyder ikke så godt. Der er kun 9 år til at opfylde de grønne løfter. I år 2030 skulle burde Danamrk have reduceret CO2 udslippet med 70%. Uden konkret politik forekommer det illusorisk. Men det er jo ikke så godt at bryde sine valgløfter, så man må jo gøre noget. Men regeringen vil helst have nogle andre til at gøre det. Det er jo ikke ligefrem at tage ansvar. Så i stedet ønsker regeringen at dele ansvaret ud til alle Folketingets partier. Med den plan opnås der næppe 70% reduktion af CO2 udledningerne i Danmark.

 Så regeringen ønsker angiveligt at invitere alle partierne i Folketinget til en forhandling om en ny klimelov. Alle skal høres. Mange spørgsmål stilles. Regeringen er blevet angst for sine egne angivelige hensigter. Så Socialdemokraterne havde en drøm, men nu er de ved at vågne op. Omlægningen fra olie, kul og gas baseret energi til grønne kraft kilder kommer til at gøre ondt.
 Men man er da begyndt at tænke på at bygge hav vindmøller i stor stil. Og det er en god ide at flytte dem ud på havet. Men man kunne jo også tænke dyre velfærd. Nedlægge grise fabrikkerne. Sende kvæg ud på markerne og lovgive om åbne stalde. Forbyde hønsefabrikker. Ultimativt indføre obligatorisk økologi i landbruget; efter en passende lang omstillings periode. I så fald stopper forgiftningen så endelig også. Regeringen er simpelthen ikke ambitiøs nok. Skal bønderne ikke snart bruge elektriske traktorer? Og så videre...

Læs om det her   (Altinget).

Læs også den forrige artikel.

Klik her for toppen af siden

6. februar 2021.  


 

Upright Go - en dims til at holde ryggen lige

Upright Go - en dims til at holde ryggen lige. Fotograf ukendt.

 

Du har måske problemer med at holde ryggen helt lige. Måske ikke kun når du mediterer, men også foran computeren eller rattet i din bil. Hvis du hele tiden glemmer at rette op, kan denne dims muligvis hjælpe. Den fås til at klistre på ryggen eller fæstet på et halsbånd. Den koster typisk 700 til 800 kroner. Den vibrerer, når du ikke holder ryggen ret. Men den laver ikke larm, når du læner tilbage.
 Hvor brugbar denne dims egentlig er, er naturligvis tvivlsomt. Men hvis du ofte har rygsmerter på grund af ryggens holdning, eller du ønsker at holde stillingen helt ret, når du mediterer, for at kunne mestre samadhi - så kunne dimsen måske være en hjælp. Jeg ved det ikke. Man kan også spørge, om ikke prisen er lidt for høj for en minimal vibrator. Men det er da interessant, at nogen har lavet noget, som eventuelt kunne bruges af folk, som mediterer med henblik på at opnå resultater. Uden en helt ret ryg opnås de ønskede resultater ikke. Der er to modeller af den dyre dims.

Læs om dimsen her.

Klik her for toppen af siden

5. februar 2021.  


 

Og nu det nye Jern koens år

- vi begynder at okse derudaf den 12. februar 2021 -


En 'dri' okse fra Tibet - det er tyren som kaldes en yak. Fotograf ukendt.

 

Jernkoens år - eller året for den kvindelige (yin) metal okse - er et godt år for dem som arbejder hårdt og målrettet. Så nu skal vi til at sige farvel til stål-musens år, som rinder ud i følge den tibetanske kalender. Det er nymåne den 11. februar - den sidste dag for den stakkels stålmus. Det var et hårdt år for rigtig mange mennesker og dyr. Tibetanerne renser traditionelt ud i denne tid op til nymånen. De plejer at gøre hovedrent indendørs og skifter bedeflagene i haven.
 De plejer også at udføre forskellige ritualer, som nok ikke helt er buddhistiske, men tilhører den folkelige religion, som kaldes 'menneskers eller folkets religion eller Dharma.' Ritualerne er for afslutning af alt ondt og dårligt og for en god høst og et godt helbred, stor lykke og en ende på lidelser.
                   Læs også Karmapa's nytårs hilsen her.

Læs også om det forrige losar.

Klik her for toppen af siden

11. februar 2021.  


 

Om anvendelse af vågent nærvær ved den hellige Dharma

Saddharmasmṛtyupasthāna

དམ་པའི་ཆོས་དྲན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ།

Logo for institutionen 84.000.

 

Khyentse Rinpotje's oversættelses projekt '84.000' har netop offentliggjort en oversættelse af en sjælden Sutra, som ikke har været oversat til europæiske sprog før nu. Sutra'en handler om vågent nærvær, bedst kendt i Danmark som 'mindfulness.' Selvom mindfulness er en temmelig dårlig oversættelse til engelsk af sanskrit: smriti, vågent nærvær. Anyway, som det hedder på nydansk, er emnet vældig interessant og relevant for moderne mennesker. Denne oversættelse kan hentes som PDF fil hos netstedet for 84.000 institutionen.

 Sutra'en introduceres således:
"En gruppe nyligt ordinerede munke var på vej til Rajgir for at tigge, da de mødte nogle ikke-buddhister, som mente, at deres Dharma var identisk med Buddha's; fordi alle var enige om, at usunde handlinger med krop, tale og sind bør opgives. Munkene vidste ikke rigtig, hvad de burde svare. Så da de senere kom tilbage til brahmin landsbyen Nalati, hvor Buddha [Sakyamuni] opholdt sig [på det tidspunkt], opfordrede Sharavatiputra [en anden munk] derfor munkene til at søge afklaring fra 'Den Velsignede ' selv. Som svar på munkenes opfordring gav Buddha herefter et omfattende foredrag om virkningerne ved dydige [sanskrit: punya] og udydige [eller skadelige] handlinger [karma]. [Han] forklarede disse ting udfra erfaringen hos en dygtig udøver af hans Lære, som indser og forstår disse ting i et forløb ved sin egen [undersøgelse og] opdagelse."

Sutra'er på hylder i Tibet. Bøgerne ligger omviklet af brokade silke. Bøgerne er regtangulært aflange og består af løsblade; det er bøgernes korte 'gavl,' som synes, mens de aflange sider strækker sig ind på hylden. 

 "Efterhånden som foredraget udvikler sig, tager Buddha [tilhørerne med på] en storslået rundvisning i Kama-rupa [sanskrit for: det lidenskabelige begærs verden] - fra den yderste lidelses helvedes verden til himlen fri for strid [og besvær]. Samtidigt påpeger [Buddha] de særlige menneskelige handlinger og holdninger, som bevirker oplevelser af sådanne verdener. [Og] samtidigt påpeger han [virksomme] metoder [sanskrit: upayas] til at få dem overstået. Sutra'ens afsluttende del fremstår som et selvstændigf skrift; heri lægges hovedvægten på vågent nærvær [sanskrit: smriti] om kroppen og frugten af karma, som især mennesker oplever."
 God læsning.

Du kan hente eller læse Sutra'en online her.    (84.000).

 

Klik her for toppen af siden

6. marts 2021.  


 

Refoulement

- betyder fordrivelse på fransk -

Koncentrationslejr i Uighurland med vejskilt: Tilogaard 3000km. Fotograf ukendt; billedmanipulation: Tendar Olaf Høyer.Koncentrationslejr i Uighurland (Xinjiang). Måske vil kineserne hjælpe regeringen?

 
 I følge flygtninge konventionen er det forbudt de forpligtede stater at fordrive flygtninge, som måtte have krav på asyl. Traktaten er indgået mellem mange FN nationer efter folkedrabet på jøderne og deres mange følgende lidelser i kølvandet på Anden Verdenskrig. Jøderne kunne ikke flygte fra Nazi Tyskland, fordi ingen ville modtage dem i de andre vestlige lande. Da nazisterne ikke kune eksportere jøderne, beslutede de at slå dem ihjel i stedet. 6 millioner døde som bekendt.
 Alligevel er der nu mange mennesker i Europa, som ønsker at fordrive de fremmede. Fordi de føler, at europæisk kultur er truet af de fremmedartede skikke, som de fremmede bringer med sig. Naturligvis vil kulturene brydes, når normerne er så forskellige. Derfor bør indvandring begrænses til overkommelige størrelser, for eksempel ved FN's kvote flygtninge ordning.

 

Advarsel: kvæg på vejen.For at imødekomme de manges bekymring over de fremmede, fremsætter regeringen derfor forslag om at visse asyl ansøgere skal kunne fordrives fra Danmark til et tredjeland. Hvis altså et villigt tredjeland kan findes, som måtte ønske at spille denne modtager rolle. Hvis der følger mange penge med kunne det jo være? Men endnu har regeringen ikke kunnet finde nogen, som de kan danse med. Ingen stat i Nordafrika er interesseret indtil videre. De har problemer nok i forvejen. Hvorfor så fremsætte et lovforslag om en hypotetisk fremtid, som ikke synes realistisk? Burde regeringen ikke lige finde en samarbejdende stat i Afrika først?

 

 

Øvelsen er slet ikke nødvendig

Advarsel: glat vej. Det lader til, at lovforslaget skyldes, at regeringen ønsker at fremstå som stærk, beslutsom og afvisende overfor folkevandrings forsøg fra folk i Afrika og Asien. Det vil man vise ved et sådant slag i luften med et stykke skarpt papir. Så regeringen er virkelig en papirtiger, lader det til.

 

Advarsel: fare for oversvømmelse.Danmark trues ikke af oversvømmelse ved folkeslag på vandring. Og der findes i det nuværende systems EU love en bestemmelse om, at regeringen kan lukke græsen for asyl ansøgere og andre indvandrere, når de dukker op ved grænsen, ved færgen eller i lufthavne, og sende dem tilbage til de andre EU lande, som de udrejste fra. Det er muligt i følge 'Dublin ordningen,' som er det gældende traktat system til regulering af asyl ansøgere og ulovlige indvandrerer i hele EU. Dublin ordningen gør det lovligt for Danmark at afvise sådanne fremmede, hvis det er åbenbart, at der er en krise i blandt EU landene om overholdelse af ordningen. Og en sådan krise har gennemsyret EU i snart 10 år uden udsigt til en løsning indenfor en overskuelig fremtid. Så Danmark kan blot lukke grænsen, indtil der findes en fælles EU politik på området.

 

 

 

Forbyd rygning på Månen i stedet

Advarsel: vejarbejde. Det nye lovforslag er altså unødvendigt og lettere vildledende. Det er vel heller ikke nødvendigt at forbyde rygning på Månen, eller er det? Måske får Danmark en koloni deroppe snart? Der kunne være tale om rettidig omhu, ikke sandt?
 Nå, det er ganske åbenbart på høje tid, at hele EU fik lavet en fælles politik til afløsning for Dublin ordningen. Når noget sådant er på plads, kan man derpå lave national lovgivning, som tilpasser sig til en sådan ny situation mellem alle landene. Det der sker nu, er tilsløring og propaganda.
 Regeringen burde i stedet være mere skrap med at afvise tydeligt uretmæssige asyl ansøgere ved grænsen. Hvis de kommer fra Tyskland eller Polen for eksempel, kan de passende søge asyl der. Indtil en ny EU ordning er kommet på plads. Det er nok også mere realistisk, at EU som en blok af nationer kan oprette flygtningelejre i Nordafrika og motivere de berørte lande til et fornuftigt samarbejde.
 Kære socialdemokrater: drop venligst dette lov forslag. Det er overflødigt. Og alle jer andre i Folketinget: nedstem dette papirtigeri. Og vær lidt flinke overfor de fremmede...

Læs også den forrige artikel.

 

Klik her for toppen af siden

19. marts 2021.  


 

Levende organers bioelektriske kraftfelter

spiller en stor rolle i kroppens integritet

Filosoffen Descartes med teksten: Jeg tænker, altså er der bevidsthed - men hvordan og hvor henne? Billedmanipulation: Tendar Olaf Høyer. 
Billede af filosoffen Descartes, berømt for sit slogan: Jeg tænker, altså er jeg til (cogito, ergo sum). Teksten kunne mere rettelig lyde: jeg opfatter, så må jeg jo også eksistere. Men hvad er opfattelse? Hvordan foregår det? Og hvor henne sker det? Det er det klassike 'hårde' problem med bevidsthed i al erkendelses teori. Nu er der nyt om emnet. Bevidsthed er ikke en ting, men et felt - er flere forskere nu overbevist om.

 
 Filosoffen Tam Hunt skrev på net-magasinet Nautilus: "Den fremherskende anskuelse har nu i en rum tid været, at hjernen frembringer bio-elektriske og -magnetiske felter i forkellige fysisk skala som en interessant bivirkning - eller epifænomen - af aktiviteten i hjernen, men ikke nødvendigvis noget, som har forbindelse med selve bevidstheds funktionen."

 

Advarsel: elektrisk spænding. 
Men mange tror nu, at bevidsthed opstår ved disse kraft felter. Det har i mange år været et problem for biologien som videnskab, hvad præcist bevidsthed er i forbindelse med hjernen og sanserne. Mange har ment, at bevidstheden på en eller anden måde bliver til inde i hjernens celler som en biologisk proces. Men det har altid været en teori uden fakta til at understøtte antagelsen. Det har blot været behændigt for biologer og hjerneforskere, at tænke på denne måde, så de ikke måtte beskæftige sig med metafysik - i og med at bevidsthed så åbenbart ikke er et fysisk fænomen: bevidsthed er netop noget sindsligt. Så nyheden er, at bevidsthed i stedet for at være selve fysikken i de biologiske celler i hjernen, nu formodes at være et fænomen opstået i cellernes kraftfelter.

 

Advarsel: elektrisk spænding. 
Hvordan det skulle forklare bevidsthed som noget sindsligt forekommer ikke indlysende for en buddhist. Der er jo ikke sind overalt, hvor der elektricitet. Men det er da et forsøg på at gøre bevidsthed til noget ikke-fysisk, ved at fænomenet finder sted på et bestemt sted, som er et slags fysisk opholds sted, men som ikke er en samling atomer og molekyler direkte. I stedet er tanken, at bevidsthed eksisterer parallelt i det elektromagnetiske kraftfelt. Så hvor meget fremskridt, der egentlig er i disse nye tanker, er ret begrænset. Til gengæld kan det jo være, at det er gennem disse kraftfelter, at det er muligt for sindet at inkarnere i kroppen. Og det kunne da være sådan, men vi ved stadig ikke, hvad bevidsthed er som sådan, skønt vi alle formodentlig godt ved, at vi har bevidsthed ikke desto mindre.
 Den mest nærliggende opfattelse må imidlertid være, at kraftfelterne ikke nødvendigvis er identiske med bevidsthed, men snarere har noget med bevidsthedens indhold at gøre. Det vil sige oplevelserne. Mens bevidsthed vil sige 'agenten' som opfatter oplevelserne. Det er en anden dimension end det oplevede og sansning. Selvom bevidsthed og bevidsthedens indhold udgør en helhed. (Læs mere i Ordforklaringen om bevidsthed: sanskrit vidjñana.)

 

Advarsel: elektrisk spænding. 
Den nyere forskning i kroppens kraftfelter viser, at de betyder temmelig meget for sundhed, heling og de biologiske systemers samklang eller samarbejde. Det har fået forskere til at antage, at der måske er en slags bevidsthed alle vegne i kroppen - også hvor der ikke er nerveceller eller nervetråde. Diskusionen kunne her blive semantisk, men som buddhist vil jeg nok indvende, at man ikke kan antage noget sådant, når man ikke ved, hvad bevidsthed er, men i stedet for bevidsthed kunne der jo være tale om sansning via disse kraftfelter. Mens vi som udgangspunkt vil holde bevidstheden udenfor, når vi ikke ved, hvad den er eller hvor den bor.

 

Advarsel: elektrisk spænding. 
Til gengæld åbner forskning i biologiske kraftfelter nye tilgange til behandling af sygdom og kræft. Det er måske godt nyt for lægevidenskaben, men endnu har denne type forskning ikke bragt nye terapi former på bane. Til dags dato har lægerne kun anvendt elektrochok behandling for meget svær depression - med en noget blandet succes - og uden ordentlig viden om indgrebets virkninger og bivirkninger. Eller om den biologiske betydning af hjernens samlede elektromagenetiske kraftfelt.
 Vi vil helst ikke se nye terapier, som ikke har et ordentligt videns grundlag. Der er forsket meget lidt i bioelektriske kraftfelter indtil nu. Men det er da forfriskende med noget ny tænkning.
 

Læs om det her  (Nautilus).

Læs også artiklen: Hjerne og bevidsthed.

Læs også den forrige artikel.
 

Klik her for toppen af siden

19. marts 2021.  

 

Lama Ole Nydahl bliver 80 år

Lama Ole Nydahl; foto: Jonathan Wong.Ole Nydahl bliver i dag 80 år gammel. Ole Nydahl har været en ganske særlig drivkraft i udbredelsen af Buddhadharma i Danmark ved sin ganske særlige nærmest magnetiske missionær personlighed. Ikke alene har han stiftet centeret på Svanemøllen i København og holdt det kørende i mange år. Han har også startet omkring 600 andre centre overalt på Jorden, bortset fra Afrika.

 
 Lama Ole Nydahl (se billedet) er en meget kontroversiel mand. Dels på grund af sin promiskuitet, dels sit enevældige styre af hans organisation, Diamondway Buddhism - samt ikke mindst er han ilde berømt - eller rettere berygtet - for sine anti-Islam holdninger, som ikke er begrundet i Buddhas Lære overhovedet. Hans fordom overfor muslimer er simpelthen en fordom og et minus på hans karakter. Man kan også spørge, hvor god hans forståelse af Buddhadharma egentlig er, når han kan kultivere den slags modsigelser af Buddhas Lære. Men det er naturligvis hans eget problem - og sandsynligvis også noget af et problem for hans tilhængere og elever. Så det er firs år med både godt og skidt.

Læs mere i artiklen om ham her.

Klik her for toppen af siden

24. marts 2021.  
Claudine Ledroit er død

Claudine Ledroit. Ukendt fotograf..

 

Claudine Ledroit er måske ikke et navn, som du genkender. Det tilhører den søde og dygtige dame, som siden begyndelsen på Dhagpo i Sydfrankrig har stået for butikken og forlaget Dzambhala på stedet. Hun fik det hele til at køre og skaffede alt muligt, som besøgende buddhister havde brug for. Herunder utallige bøger på både fransk og engelsk. Hun var gift med Gerard Muguet, som har leveret illustrationer til nogle af bøgerne, samt til Tilogaards designs. Claudine ophørte med arbejdet for nogle år siden, og nu er det altså helt slut. Hun døde mandag den 22. marts.
 

 I Dhagpo har de lavet Amitabha pudja for hende. Hun vil blive savnet af alle, som kendte hende. Ære være hendes minde.

 

Klik her for toppen af siden

28. marts 2021.  
Lama Tønsang har det efter omstændighederne godt

Lama Tønsang, marts 2021. Ukendt fotograf..

 
 Lama Tønsang (se billedet) i Montchardon ved Grenoble i Frankrig lider af flere livstruende sygdomme. På det seneste er hans hjerte begyndt en fortykkelse af sin muskulatur (kardiomyopati), som kan medføre forkalkning, nedsat hjerte funktion og pludselig død.
 Men han har reageret godt på den medicinske behandling og har nu begyndt at gå ture uden hjælp. Han har også fået corona vaccine to gange, hvilket har lettet folks bekymring for ham. Lama Tønsangs liv hænger ikke desto mindre i en tynd tråd.
 

Læs om det her
(Monchardon's netsted; teksten på link'ket er til en begyndelse på fransk, så rul ned til den engelske tekst, som følger efter den franske).

Læs også den forrige artikel.

 

Klik her for toppen af siden

6. april 2021.  
Nye designs og billeder på netstedet

Buddha Sakyamuni statue, virtuelt rekonstrueret af Tendar Olaf Høyer, marts 2021.

 De nye designs fra marts og april måned er ved at blive en tradition. Næsten hvert år i netstedets historie er der kommet flere nye designs og layout i denne periode. Måske fordi senvinter tilbringes meget indendørs. Denne gang har jeg sat ind med at skabe større dybde, skarphed og klarhed i billederne. Billedet som du ser for oven, er rekonstrueret med mit gamle foto redigerings program fra 'Serif' i England, som ikke fås i handlen mere. Men det er et rigtig godt program. Det tog mange timer at genskabe et godt, skarpt og stærkt forbedret udtryk i dette billede. Den originale statue ser faktisk helt anderledes ud, men jeg tror, at den oprindelige kunstner ville være glad for at se statuens udtryk forstærket, renset og afklaret. Det er ikke kun dette billedet, som er nyt på netstedet. Der er også flere nye baggrunds billeder, som erstatter tidligere knapt så skarpe baggrunde - og med nye motiver. Jeg håber, at du kan lide de nye tiltag..

Æbler på himmel. Fotomontage af Tendar Olaf Høyer.


 Et af de nye baggrunds billeder er æblerne for oven, som svæver på himlen. Fotografiet af himlen med skyer er taget her på Tilogaard for et par år siden. Jeg kan ikke huske, hvor æblet stammer fra.

 Og nu en opmuntring i form af en video. Lyt til Pharrell Williams' Happy. (Sang teksten findes her.)

Klik her for toppen af siden

Her går stregen og slutter siden ...
            © tilogaard   -   Tilogaard registrer ikke noget om din færden pÃ¥ netstedet. Ingen tracking - ingen cookies - ingenting.  Tilogaards sikring af dit privatliv er enkel: kun dine emails og breve
                                               bliver gemt.  Tilogaards internet udbyder - www.i123.dk - samler kun statistisk information om antallet af 'hits,' som Tilogaards netsted modtager.

                                               Søger du bestemte emner, kan du indtaste dine søge ord i din brawsers søgefelt,    efterfulgt af:  site:tilogaard.dk-   f. eks.: karma site:tilogaard.dk