regnbue linje
Dharmahjulet - logo for Tilogaard Meditationskole - klik her for Tendar Olaf Høyers CV

Forsiden

sitemap

Tendar

De gamle nyheder

2022 - 2


de gamle nyheder fra 2022 er her stadig:  fra april -

Læs på dette link om redaktionen af nyhederne

 

Indhold
 

 
        - April -

Det nye Tilogaard Meditationskole er oprettet den 3. april - læs artiklen i højre spalte.

Ny redaktion af Tilogaards Ordbog afsluttet.

5 uskyldige danske børn stadig i fængsel i Syrien.

Jamgon Kongtrul Karma Mingyur Dragpa Senge Rinpotje afslutter 3 års retreat.

Samadhi samadhi - kursus om Mahamudra meditation.

 

 
        - Maj -

Karmapa Thaye Dordje bliver 39.

Løvebrølet - film om den 16. Karmapa i USA 'remastered'.

.

.

.

 
Uendelig knude, traditionelt tibetansk design.

.

.

.

.

 
Uendelig knude, traditionelt tibetansk design.

.

.

.

.

 
Uendelig knude, traditionelt tibetansk design.

.

.

.

.

 

 

Klik her for toppen af siden

9 april, opdateret den 20. april 2022.  

5 uskyldige danske børn stadig i fængsel

 

Bodhisatva Kshitigarbha passer på børn; kinesisk statue; fotograf ukendt.

 

 

 
 

14 børn og deres mødre blev tidligere bragt hjem fra Syrien, men der er stadig 5 udsatte lidende børn tilbage;
disse børn krænkes af staten

 

 

Bodhisatva Kshitigarbha passer på børn; kinesisk statue.

 

 
 "Der er stadig fem danske børn tilbage i de syriske fangelejre. For hver dag, der går vokser risikoen for, at de dør af underernæring eller sygdom." Således skrev 'Repatriate the Children' på deres netsted. Børnene har ikke begået noget kriminelt - alligevel er de anbragt i fængsel. Alligevel vil 'børnenes statsminister' Mette Frederikssen stadigvæk ikke kendes ved dem.

 
 'Repatriate the Children' vil nu lægge pres på regering og Folketing for at ændre denne umenneskelige politik, som helt mangler hjerte og indlevelse. Man kan ikke bare glemme og fortrænge 5 udsatte børn i udlandet, fordi det er et følsomt politisk spørgsmål. Det handler altså ikke om politik, men om børns liv. Det handler om samvittighed og ansvar. DE, som ikke vil bringe børnene hjem, mangler begge to kvaliteter.

Læs mere her   (Repatriate the Children DK).

 
Professor emeritus Eva Smith skrev på Altinget den 20 april:
"Jeg tror ikke, udenrigsministeren er et ondt menneske, men har han
helt forstået,   hvilket djævelsk valg  han  præsenterer  for mødrene?"
Læs artiklen her   (Altinget).

 
Læs også den forrige artikel   (januar 2021).

 

Klik her for toppen af siden

27. april 2022.  

Jamgon Kongtrul  Karma Mingyur Dragpa Senge Rinpotje  afslutter  3  års  retreat

 

Den 4. Jamgon Kongtrul Rinpotje, 2018; fotograf ukendt.

 

 

 

 

Jamgon Rinpotje og hans tilbagetræknings kammerater forlader deres retreat den 4. maj

 

 

Den 4. Jamgon Kongtrul

 
 

 
 Onsdag den fjerde maj 2022 afslutter  Jamgon Rinpotje  en 3 år og seks måneders traditionel  Karma Kadjy  lukket retreat.

 
 Begivenheden fejres i Sangye Zhepa Ling Retreat Centre, hvor tilbagetrækningen har foregået, når de glade  yogi'er  forlader den lukkede retreat den 4. maj. Den 9. maj fejres begivenheden oppe ved  Swayambhu Stupa'en  i det nye Karma Raj Tempel. Den 11. maj fejres det hele i Khyenkong Labrang ved  Bodhanath Stupa.

Læs mere her   (Beru Khyentse Rinpotje på Facebook).

 
Læs også den forrige artikel   (september 2018).

 

Klik her for toppen af siden

6. maj 2022.  

Karmapa Thaye Dordje bliver 39

 
 

Den 17. Karmapa Thaye Dordje; foto fra hans netsted 2020; fotograf ukendt.

Til lykke med fødselsdagen; foto viser Den 17. Karmapa Thaye Dordje

 

 
 Karmapa  Thaye Dordje  bliver i dag 39 år gammel. Han er søn af den store Lama Mipham Rinpotje fra Lhasa i  Tibet, hvor han kom til verden. I stor hemmelighed flyttede både Mipham Rinpotje og hele familien ud af Tibet i 1994 og slog sig ned i Kalimpong i Nordøst Indien, hvor de stadig bor for det meste. På grund af covid-19 har Karmapa ikke rejst meget i de sidste to år og det forventes heller ikke, at han kommer til Europa i år. Ulig de fleste  Karmapa'er  i tiden løb, er Thaye Dordje lykkeligt gift og har en lille søn, som mange mener er den nye inkarnation af  Shamar Rinpotje.

 Så stor til lykke til Karmapa Thaye Dordje i dagens anledning.

 

Klik her for toppen af siden

7. maj 2022.  

Løvebrølet
 

 

16. Karmapa Rangdjung Rigpæ Dordje velsigner lille pige ; klip fra filmem 'Lions Roar'

 
Den gamle film om den 16. Karmapa i USA remastered i 2021 og nu tilgængelig hos Tricycle Magazine

 

 

 

 
 

 
Billedet viser den 16. Karmapa Rangdjung Rigpæ Dordje velsigne en lille pige; et klip fra filmen.

 
Den berømte film 'Lion's Roar' om den 16. Karmapa Rangdjung Rigpæ Dordje's besøg i USA i slut halvfjerdsserne, er blevet 'remastered' - altså genskabt i digitalt format med opgraderet film kvalitet i 2021. Det færdige resultat kan for tiden ses hos Tricycle Magazine bosiddende i New York, hvis du abbonnerer.

 
Læs om det her   (Tricycle Magazine, New York).

 

Klik her for toppen af siden

Mangler titel-bjælken foroven? Klik her

 Klik på ‘like’ (thumbs up billedet)  -  klik igen
 og igen  -  og igen  -  indtil du er afvænnet...
Læs mere her:
Humane Tech

 
Data Ethics
er en dansk tænke-tank
om etisk    
behandling 
af alle data

3. april 2022.  

 
Dharmahjulet på Tilogaard. Design Gerard Muguet.

Det nye Tilogaard Meditationskole

Tilogaard blev nedlagt - og genopstod straks med ny vedtægt

 
 Tilogaard Meditationskole afholdt et lovligt indkaldt Fællesmøde den 2. april 2022, som bekræftede det forrige Fællesmødes beslutning fra den 29. august 2021. Beslutningen i 2021 var at nedlægge Skolen. Så det blev bekræftet.
  Herefter oprettede vi den nye Tilogaard Meditationskole med en revideret vedtægt. Det var nødvendigt helt at nedlægge Skolen, før den nye vedtægt kunne gennemføres, fordi der blev ændret i nogle af paragrafferne, som i følge den gamle vedtægt ikke kunne ændres. Hele øvelsen skyldes, at der kun er 5 registrerede medlemmer af Skolen. Det er for få at basere noget på. I hovedsagen er intet ændret, bortset fra at medlemmernes Fællesmøde er fjernet. Fællesmødets beslutningskraft er nu overført til en bestyrelse. Bestyrelsen består nu af Lamaen, Tendar Olaf Høyer og Christian Ahner, som blev udnævnt til 'forvalter'. Den daglige ledelse har Lama'en.

 
 Der var kun tre til stede ved mødet. Fremtiden for Tilogaard er blevet noget usikker, fordi Lama'en er handikappet. Den oprindelige plan var at gøre Tilogaard som institution selvejende med sit eget hus og jord her på Lolland. Men det kan endnu ikke lade sig gøre, fordi der er for stor gæld i huset. Og måske bliver Lama'en nødt til at flytte til en mere handikap venlig bolig, før gælden er nedbragt til nul kroner. I så fald må huset sælges, og institutionen har derefter ikke udsigt til at eje ejendom i fremtiden. Hvis det går så galt, fortsætter institutionen naturligvis på Lama'ens nye adresse, men kan næppe fortsætte efter Lama'ens død. Institutionens opgave vil i så fald være, at finde en værdig aftager til Lama'ens Dharma ting, bibliotek og lignende. Disse ting er dags dato foræret til Tilogaard Meditationskole af Lama'en.

 
 Den nye organisering sigter på at kunne håndtere begge to situationer, hvor enten Skolen ender med at overtage ejendommen på Bulbrovej, eller den flytter med Lama'en ved et salg.

 
 Forhåbentlig kan Skolen fortsætte her som planlagt. Forhåbentlig kommer der mange flere nye medlemmer. Forhåbentlig bliver det ikke nødvendigt for Lama'en at flytte. Forhåbentlig tilføres Skolen store donationer, så den hurtigt kan overtage ejendommen og renovere huset.

 
 Tilogaard Meditationskole er oprettet for at tage sig af Lama'ens virksomhed. Så det giver god mening, så længe denne virksomhed foregår. På længere sigt kommer Skolen til at tage sig af Lama'ens ting og bøger og så videre. I bedste fald bliver den som planlagt ejer af ejendommen på Bulbrovej. I bedste fald kan en større Dharma virksomhed udvikle sig her. Den nye organisering er et forsøg på rettidig omhu, hvor forvalterens fornemmeste opgave bliver at varetage institutionen, når Lama'en er død og borte.

Læs den nye vedtægt her.

Klik her for toppen af siden

16. april 2022.  

 
Dharmahjulet på Tilogaard. Design Gerard Muguet.

Ny redaktion af Tilogaards Ordbog afsluttet

Design, opsætning og redaktion af Tilogaards
Ordforklaring / Dharma Leksikon er afsluttet

 
 Tilogaard's netsted har i åresvis haft et ret stort Dharma Leksikon. Men da dette ordforklarings projekt blev lanceret for over ti år siden, blev der ikke tænkt specielt på at understøtte Google søgninger eller lokale søgninger. Det gøres ellers ret nemt ved brug af 'tags' som for eksempel 'Overskrift 1' - 'Overskrift 2' og så videre. Så HTML syntaksen var noget rod til at begynde med og op til nu.

'Klik Ord' ikonet, som du finder for oven til venstre på alle siderne på netstedet 
Det lyder måske ret nemt at rette på noget sådant, men det er det på ingen måde, når teksterne har nået det omfang, som det efterhånden er blevet til. Skulle alle paragrafferne i Ordbogen udskrives på papir, vill det fylde 312 A4 sider. Så blot at redigere teksten har taget godt to måneder, fordi jeg jo også har andet at lave. Men nu er det gjort, og det er blevet nemmere at finde rundt, hvilket du kan se ved, at der er kommer en regnbue linje mellem hver paragraf. Overskriften på de enkelte peragraffer er også blevet en anelse større; men ellers skal du være en søgemaskine for at kunne se forskel.

 
 Det er dog tydeligt, at der er sket noget, fordi der er kommet en ny liste på hver side i Ordbogens anden spalte med alle de enkelte ord, som forklares længere nede på siden i hver sin paragraf. Ordene på listen er også links til deres respektive paragraf, så det er nemmere at finde det ord, som du måtte lede efter ved blot at læse listen, i stedet for at scrolle hele teksten.

'Klik Ord' ikonet, som du finder for oven til venstre på alle siderne på netstedet 
Jeg håber, du bliver glad for den nemmere tilgang. Nu er Ordbog / Dharma Leksikon i hvert fald blevet noget fremtids sikret, så søgemaskinerne måske også finder frem til disse forklaringer. Det er dog ikke sikkert, fordi søgemaskinerne helst vil have hver paragraf for sig på hver sin side som i en database. Og naturligvis vil en sådan redaktion gøre det nemmere for Google, Bing og de andre, men så er det blevet til en database - og ikke et leksikon, som du kan bladre i som om det er en almindelig bog. Tilogaard er designet til en sådan slags bruger venlighed, og så må Google og kompani indrette sig efter det - ikke omvendt. (Der er virkelig meget web design, som således er blevet bestemt af Google, fordi man jo gerne vil optimere sit netsted, så søgemaskinerne katalogiserer netstedet højt. Men ikke på Tilogaard. Google må nøjes med overskriften!)

 
 Du kan dog også tilgå Ordbogen som en database: skriv ordet, som du leder efter i søge feltet i din browser - efterfulgt af: site:tilogaard.dk - for eksempel: karma site:tilogaard.dk - så vises en liste med alle de steder på Tilogaards netsted, hvor ordet 'karma' findes, herunder: tilogaard.dk/html/karmaord_k.html (netsteds adressen til Ordbogen med paragraffen om karma).

'Klik Ord' ikonet, som du finder for oven til venstre på alle siderne på netstedet 
I øvrigt er der naturligvis også blevet redigeret i rigtig mange paragraffer under dette arbejde, ligesom billederne er blevet redigeret og nye er kommet til. Jeg fandt også mange fejl, selvom jeg ikke har gennemgået alle teksterne. Så hele Ordbogen skal gennemgås endnu en gang, for at finde flere fejl. Men det kommer henad vejen. Der er noget med netsteder: det er som om, at de aldrig bliver gjort helt færdige. Der er altid noget at rette på.

 
Læs Ordbogen fra en begyndelse af på dette link.

Klik her for toppen af siden

9. april, opdateret den 16. april 2022.  

Samadhi - samadhi

Tilopa; udsnit af tangkha fra Rumtek; ukendt fotograf.

Mahasiddha Tilopa, forfar til Mahamudra. Overskriften: Samadhi er citat fra Samadhiraja Sutra.
 
 

 
Kursus om Mahamudra meditation

Lama Tendar Olaf Høyer  underviser og demonstrerer  Mahamudra
meditations stilling, holdning, procedurer og tilhørende anskuelse
 

I Pinsen den 5. og 6. juni 2022

hos Karma Shedrup Choeling (Drivhuset) i Himmerland

 
 
 Kursus vil gennemgå  Mahamudra  meditation fra a til z. Mahamudra efter  Tantra  metoden og efter  Sutra  metoden. De mange forskellige hjælpe discipliner  Ngøndro  (forberedende parksis), Guruyoga  (hengivenhed til  Lama), Yidam  (Buddha aspekter), hemmelige  yoga’er  samt  Lodjung  (udvikling af forståelse med hjertet midt i  samsara) forklares ikke. Det forklares, hvorfor disse hjælpe discipliner anvendes. Men hver disciplin fortjener sit eget kursus. Og Yidam og de hemmelige yoga’er anvendes kun i en  retreat sammenhæng.

 
 Så det er den essentielle Mahamudra meditation, som gennemgås. Det vil sige  Shamatha  (fred ved et punkt) og  Vipashyana  (indsigt). Desuden forklares  samadhi  (meditativ trance) og mesterskab i samadhi, de fire  dhyanas.

 
 For at deltage i vipashyana delen af kursus er det nødvendigt at have modtaget formel  Tilflugt. Læs i den lange artikel om hvorfor. (Link for neden.) Ønsker du at søge formel Tilflugt, giver jeg det gerne under kursus. Meddel venligst dit ønske til arrangørerne.

 
 Der bliver to sessioner om dagen, formiddag og eftermiddag. I forlængelse af sessionerne bliver der lejlighed til spørgsmål om Mahamudra meditation og  anskuelse. Om aftenen bliver der lejlighed til intens shamatha meditation i forlængelse af Shedrup Choelings traditionelle fælles praksis.

 
 Andre spørgsmål end direkte angående Mahamudra besvares ved individuelle møder udenfor sessionerne. Aftal med Shedrup Choeling om sådanne private møder. Det vil typisk kunne ske om eftermiddagen og aften.

 
 De praktiske detaljer, overnatning, bespisning og så videre tager Karma Shedrup Choeling sig af. De er iniativtagerne og arrangørerne af dette kursus. Alle detaljer på linket nedenfor.
 

Læs videre her hos Drivhuset om praktiske detaljer
(Karma Shedrup Choeling - 'Drivhuset')

Læs introduktion til kursus her   (PDF fil; artikel af Tendar Olaf Høyer - 14 sider)


Klik her for toppen af siden

Her går stregen og slutter siden ...
            © tilogaard   -   Tilogaard registrer ikke noget om din færden pÃ¥ netstedet. Ingen tracking - ingen cookies - ingenting.  Tilogaards sikring af dit privatliv er enkel: kun dine emails og breve
                                               bliver gemt.  Tilogaards internet udbyder - www.i123.dk - samler kun statistisk information om antallet af 'hits,' som Tilogaards netsted modtager.

                                               Søger du bestemte emner, kan du indtaste dine søge ord i din brawsers søgefelt,    efterfulgt af:  site:tilogaard.dk-   f. eks.: karma site:tilogaard.dk