regnbue linje
Dharmahjulet - logo for Tilogaard Meditationskole - klik her for befirelse og oplysning

Forsiden

sitemap

Tendar

De gamle nyheder

2023 - 2


de gamle nyheder fra 2023 er her stadig:  fra juni - - -

Læs på dette link om redaktionen af nyhederne

 

Indhold
 


Mette Frederiksen og aktiv dødshjælp - læs artiklen i højre spalte

Atomkraft, nej tak (juni 2023)

 
    Juli

Dalai Lama bliver 88 (juli 2023)

Vores forrige liv - Korea style (juli 2023)


Tsultrim Rinpotje underviste om bardo'erne i Sverige (juli 2023)

 
    August

Endelig retter Facebook ind efter kritik af privatlivs beskyttelse i Norge (august 2023)

Grisene dør som svin (august 2023)

Karmapa's søn bliver 5 år gammel (august 2023)

Nu må Tibet ikke hedde Tibet (august 2023)

At brænde bøger - især Koraner (juli - august 2023)

 
    September

Den 17. Karmapa Thaye Dordje besøgte Le Bost Kloster i Frankrig (september 2023)

En perle af en video fra Canada - om 'Lille Tibet' bydelen Parkdale i Toronto (september 2023)

.

.

 
Uendelig knude, traditionelt tibetansk design.

.

.

.

 

Klik her for toppen af siden

 

26. juni 2023.  

Atomkraft - nej tak

det  er  bare  for  farligt

 
Brintbombe eksplosion; ukendt fotograf.

 
Atomkraft bliver i den senere tid kommenteret af flere kendte mennesker på DR TV. Onde tunger vil kalde det for en kampagne. Men redaktionen hos DR synes formodentlig blot, at det er et interessant emne, som vi ikke har diskuteret længe. Og det er jo rigtig nok. Og grunden er enkel. Emnet er stort set uddebatteret for længe siden. Atomkraft kan gå uventet og frygteligt galt.

 
 På Zaporizhzhia atomkraftværket i Ukraine er der hele 7 reaktorer. Russerne har besat anlægget og mineret hele molevitten. Da ukrainerne for at undgå nedsmeltning ikke vil bombardere værket, bruger den russiske hær desuden anlægget som ammunitions depot og garage for tanks, artilleri og andet militært udstyr. Der er fare for, at mineringen ved et uheld vil skabe en ny Tjernobyl katastrofe. Så atomkraft - helt indlysende - nej tak. 7 Mile Island, Tjernobyl og Fukushima - nej tak.

Klik her for toppen af siden

21. juli 2023.  

 

Tsultrim Rinpotje underviser om bardo

Tsultrim Rinpotje fra Stockholm, ukendt fotograf.

 

4.  til  6.  august
 
på Solbro Retreatcenter
ved Fellingsbro  i Sverig


Tsultrim Rinnpotje, foto fra 2017

 
  Tsultrim Rinpotje  vil forklare alle  bardo'erne; livets mellemtilstand, drømmenes mellemtilstand, meditationens mellemtilstand, dødens mellemtilstande og så videre. Kort sagt er alle tilstande noget, som foregår mellem andre tilstande. Det er den generelle betydning.

 
  For de fleste er  dødens  bardo'er nok det mest spændende emne. Disse er selve dødens bardo, det vil sige døds processerne fra at hjertet holder op med at slå og vejrtrækningen ophører, til et stykke tid efter hvor også det 'indre åndedræt' stopper; det vil sige alle livs processerne i kroppen også må stoppe, før den egentlige død er indtruffet. Det kan gå ret hurtigt - men det kan også trække ud i et par timer. (Og en  yogi  kan opleve såkaldt  thugdam, så tager det endnu længere tid.) Den oplevede tilstand mens disse ting foregår, er normalt meget behagelig, fredfyldt og henrykkende. Ligesom  livets  kulmination, kunne man sige. Det skyldes oplevelsen af 'det klare lys' - tibetansk:  øsal. Derfor bliver man meget glad, sanskrit:  mahasukha.

 
  Det er det normale, selvom tilstanden på grund af  karma  også kan være noget forfærdeligt noget. Det er imidlertid ikke normalt. Men da man ikke selv forsvinder under denne tilstand, mens det er verden og de andre, som forsvinder - bemærker man normalt slet ikke, at man er død. Dødens bardo afsluttes med bevidstløshed. Så man dør uden at vide det. Normalt altså. Er du trænet til det, vil du genkende døds tegnene - og derfor også vide, at du er ved at dø. Bevidstløsheden varer normalt 3 dage, siges det.

 
  Herpå vågner man så (normalt) op til den såkaldte  dharmata  tilstand. Forbindelsen til den døde krop er nu væk og borte, så tilstanden er rent mental. I denne bardo bliver man gradvist klar over, at man faktisk allerede er død midt i en række hallucinationer eller drømmelignende tilstande, præget af uvirkelighed men med en fortsat tro på, at det man oplever er virkeligt. Og at ens fortolkninger og reaktioner på disse oplevelser også er en selv - på trods af alt det uvirkelige. Det er netop derfor, at tilstanden betegnes som drømmeagtig. Tilstanden varer (normalt) flere uger. Der er naturligvis mange flere detaljer om dette emne...

 
  Endelig er der  genfødslens  bardo. Når man er blevet rigtig træt af alle disse hallucinationer og al denne uvirkelighed, opstår der et begær efter at få en krop igen, så man kan vågne op, tak! Når dette begær overvælder, begynder genfødsels processerne. De er naturligvis også drømmeagtige, indtil genfødslen faktisk finder sted.

 
Læs om det her   (Karma Kadjy Stockholm).

Klik her for toppen af siden

30. juli, opdateret den 25. august 2023.  


At brænde bøger

 
Luftskib med besked: brænd ikke

I øjeblikket er der mange oprørte muslimer i Asien og Afrika, som fordømmer Danmarrk og Sverige, fordi vi tillader folk at brænde Koranen af. Siden nazisternes afbrænding af 'ikke-ariske' bøger tilbage i 1930'erne, er det ellers ilde set her i Norden, at folk brænder bøger af, som de ikke kan lide. Men det har jo aldrig været forbudt. De fleste anser den slags for tosse streger, som man derfor blot ignorerer. Det gør ikke indtryk.

 
  I buddhismen anbefales det at afbrænde Dharma bøger, hvis du af en eller anden grund må skaffe dig af med dem; for eksempel hvis de er skadede og ubrugelige. Så vi ønsker ikke et forbud mod at brænde religiøse bøger af. Men afbrænding af koraner er ved at antage epidemisk karakter. Der er varslet 7 afbrændinger den 1. august her i Kongeriget.
  Da disse demonstrationer kun handler om at provokere de muslimske konservative lande og fremme islamofobi i Danmark og skille folk ad og skabe fjendskab mellem indfødte danskere og indvandrere med muslimsk baggrund - bør disse demonstrationer stoppes.

 
  Afbrænding af bøger bør altså ikke i sig selv forbydes, men opfordring til had mod fremmede og minoriteter. Også ved symbolske handlinger, som kun kan forstås som en opfordring til sådant had. For at tydeliggøre dette princip, kan man i den sammenhæng godt forbyde afbrænding af bøger, flag og dukker, som forestiller eller kunne forestille personer, som der demonstreres mod - ved offentlige forsamlinger og møder. Uden at forbryde sig mod ytrings friheden, for man kan stadigvæk kritisere religion, indvandrere og så videre - men man må ikke bringe disse således kritiserede mennesker i fare for vold og overgreb ved at ophidse offentligheden mod dem. Det er især grelt, når man er villig til sådant på grund af ens eget snævertsyn og manglende medmenneskelige indføling.

 
  For os indfødte danskere provokerer afbrændingerne normalt ikke, men det ophidser virkeligt muslimer mange steder og sårer følsomme sjæle, fordi afbrændingerne handler om, at Islam bør forbydes og undertrykkes. Og at det altså er 'forkert' at være muslim. Samtidigt spreder man myten om, at muslimerne i Danmark ønsker at undertrykke de fordomsfrie danskere. Men faktisk er hensigten at undertrykke muslimer og provokatørerne håber så på selv at blive magtfulde ved at agitere for uretfærdighed - i retfærdighedens navn. Det er manipulation af den værste slags. De opsøger og opildner til konflikt, så de selv får magt.
  Afbrændings aktivisterne har samtidigt misforstået, hvad Islam handler om. I stedet spreder de misvisende myter om Islam. Derfor bør de ikke lykkes med deres skadelige forehavende. Naturligvis kan man lave en lov mod den slags.

 
Undenrigsminister Lars Løkke Rasmussen; ukendt fotograf.For en gangs skyld er vi enige her på Tilogaard med Lars Løkke Rasmussen  (se billedet); det er en virkelig nyhed. Formulerer Folketinget en lov mod at ophidse til - og fremme - had mod fremmede og minoriteter, kan vi kun støtte det. Mens det for eksempel stadigvæk må være legitimt at demonstrere mod kvinde undertrykkelse i de muslimske lande. Husk på at fremmedhad og diskriminering af minoriteter er umenneskeligt - og at ligestilling endnu ikke er opnået.

 
  Det bør således fortsat være tilladt at demonstrere mod øget indvandring til Kongeriget og EU. Men at lægge de fremmede for had, fordi de er fremmede - eller muslimer - bør ikke være tilladt, alene fordi det kan opildne folk til vold mod minoriteter og de fremmede samt ødelæggelse af privat og offentlig ejendom. Afbrænding af Koranen foran ambassader, på offentlige gader, pladser og lignende områder kan i den sammenhæng anses som en opildning til fremmedhad. Det kan man indskrive i lovgrundlaget.
  Starter du din grill med en Koran afbrænding, er det en privatsag, som ikke vedkommer politiet, med mindre du inviterer journalister og lignende til begivenheden, eller det bliver rapporteret på sociale medier og lignende af dig selv eller dine gæster. Hvis det er dine fjender, som ligger på lur og optager det på video for derefter at offentliggøre det - er det dem, som fremmer fremmedehad og overgreb på minoriteter i det offentlige.

 
  Hvis du er modstander af Islam af teologiske grunde eller fordi du anser religion for undertrykkende, er det helt legitimt. Men du behøver jo ikke at brænde bøger, flag eller dukker med fotos af kendte personer af. Der er stor forskel på demokratisk dialog og opildning til had. Husk også på, at når religion bruges til at undertrykke folk - er det jo det samme folk som lider under det. Det er forkert at lægge folk for had, når det er magthaverne i de berørte lande, som er skurkene, som for eksempel i Iran.

 
  Overtro er et generelt problem, som ikke er isoleret til de fremmede og muslimerne. Selv når folk er overtroiske, kan der sagtens være en ægte medmenneskelig kerne i deres religion. Religion generelt sigter almindeligvis på at højne folks moral, sociale ansvar og deltagelse i andres problemer. Det gør Islam også, når du forstår Muhammeds lære ordentligt. Alligevel kan alting jo fordrejes, så en angivelig god og sund religion bliver asocial, sekterisk og til overtroisk magtmisbrug af svage sjæle i visse konkrete tilfælde. Desuden kan religion bruges til politisk manipulation, ligesom alt muligt andet. Det er en personlig udfordring at afsløre løgn, manipulation og magtmisbrug samt at afdække den ægte religiøse kerne. Det er netop alt dette, som kendetegner  samsara.

 
  Og husk, at det er netop det religiøse samsara, som er det værste, fordi man ikke forventer det fra 'hellige' samfund. Fordi medlemmerne af et religiøst samfund normalt forventer det bedste af deres ledere, bliver sådanne ledere ofte selvoptagne diktatorer. Det er blevet almindeligt her i Vesten, at der mangler en gensidig social kontrol mellem medlemmer af religiøse samfund, som herved regulerer opretholdelsen af en god etik. Det er imidlertid sådanne religiøse samfunds eget problem, som de selv må løse ved deres egne reformer. Når medlemmerne er ofre for ledernes manipulation, bør kritikken først og fremmest rettes mod lederne. Og kun i anden omgang mod de medlemmer, som støtter sådanne ledere.

 
  Bemærk i øvrigt, at de fleste medlemmer af sådanne religiøse samfund simpelthen stemmer med fødderne, når deres ledere opfører sig dårligt. Det er typisk for den moderne verden, at medlemmer af en forening ikke tager ansvar, men overlader det til de mere engagerede eller aktivistiske. Når der så bliver problemer, stikker folk blot af - og overlader derved scenen til de svage sjæle og de manipulerende ledere med diktatoriske tendenser. Dette er velsagtens et resultat af individualismens fremmarch over det seneste 100 års tid.
  Dette gælder ikke kun for organisationer som Indre Mission, men også for muslimernes forhold til moskeerne i Danmark. Kristne danskere går ikke i kirke undtagen ved særlige lejligheder. Indvandrer muslimer i Danmark kommer heller ikke særlig tit i moskeerne. Religion i det hele taget er ved at blive meget privat...

 
Påbuds skilt: stop for kontrol  Bemærk også at der alt for nemt kan gå panik i denne slags forbud. For eksempel kan det være, at nogen meddeler, at de vil brænde en koran af, men at bogen i flammer så i virkeligheden er Morten Korch's 'De Røde Heste' - det kan folk på en vis afstand jo ikke bedømme. Også den slags bør være forbudt, da hensigten med handlingen må formodes at være at opildne til femmedhad eller overgreb på minoriteter. Undskylder bogbrændings aktivisten sig med, at det ikke var hensigten, må det alligevel være forbudt, da det sandsynligvis vil blive virkningen. Og aktivisten burde vide det eller kunne forudse det.


Uendelig knude, traditionelt tibetansk design.

  Oluf Jørgensen skrev den 1. august på Altinget:
"Det er besynderligt, at nogle betragter afbrænding af koranen som udtryk for ytringsfrihed. Bogbrænding signalerer tværtimod – nu som tidligere – at ytringsfriheden skal undertrykkes."

Læs hele artiklen her  (Altinget).

Uendelig knude, traditionelt tibetansk design.

  Claus von Barnekow skrev den 5. august på Altinget, at koran afbrænding allerede kan forbydes efter den Europæiske Mekkeskerettigheds konventions bestemmelser. Konventionen blev i 1992 en del af dansk lov.
  Skribenten har muligvis ret i, at blot politi vedtægten er tilstrækkeligt grundlag for at skride ind mod den slags, hvis politiet tog sig sammen og anvendte de allerede eksisterende bestemmelser om den offentlige orden. Det har politiet jo nok hidtil afholdt sig fra, fordi nogle vil mene at et forbud indskrænker ytrings friheden i en sådan grad, at Grundloven brydes. Så for tydelighedens skyld kan man vedtage en ændring af racisme paragraffen i straffeloven, så den kommer til at indeholde de her diskuterede principper. Altså forbud mod at opildne til - eller at fremme had mod minoriteter og fremmede, også ved symbolske handlinger med en passende straf ramme. For eksempel kan straffen være bøde og ved gentagelser: fængsel.

Læs hele artiklen her  (Altinget).

Uendelig knude, traditionelt tibetansk design.

  "Der er en masse helt fredelige og almindelige muslimer i Danmark, som ikke føler, at deres religion bliver behandlet med respekt og tolerance, når der bliver brændt koraner af." Sagde Christian Friis Bach fra Det Redikale Venstre til Altinget.

Læs hele artiklen her  (Altinget).

Uendelig knude, traditionelt tibetansk design.

  Den danske imam Naveed Baig er ked af, at koranafbrændingerne har udviklet sig til at blive en højspændt sag på internationalt niveau. Han opfordrer politikerne til at tale til de danske muslimer.

Læs hele artiklen her  (Altinget).


Uendelig knude, traditionelt tibetansk design.

  Nu den 25. august er regeringen klar med sit lovforslag, som dog ikke er en præcisering af racisme paragraffen i Straffeloven, men en slags genindførelse af blasfemi forbuddet. Det kunne de godt have gjort bedre, men de er måske forsigtige med at ville beskytte mindretal og fremmede generelt. Måske er man bange for at skræmme vælgerne, som måtte ønske færre fremmede i Kongeriget. Det ville ellers have været progressivt at understrege, at alle skal behandles ordentligt i Danmark. Men det er da et fremskridt, at folks religiøse følelser respekteres ved lov. Så får vi se om loven vedtages uden ændringer; det gør den jo nok.

Læs hele artiklen her  (Altinget).

Læs lovteksten her  (Justitsministeriet).

 
Læs også artiklen om Buddha og Islam på dette link.


Klik her for toppen af siden

10. september 2023.  

 

En perle af en video fra Canada

om 'Lille Tibet' bydelen Parkdale i Toronto

Kort over 'Lille Tibet' i Parkdala, Toronto, Canada; udsnit fra video.

 
  En stor gruppe tibetanske flygtninge bor nu i byen Toronto i Canada, hvor en hel bydel er domineret af dem. Fordi så mange er koncentreret i et relativt lille område, har de været i stand til at bevare mange aspekter af deres kultur og sprog - og ikke mindst deres buddhistiske arv. Den arabiske TV kanal Al Jazeera har lavet en lille perle af en video om disse mennesker og deres bydel.

 
  Denne del af Toronto kaldes Parkdale; her er mange immigranter i nabolaget, men bydelen er også centralt placeret, så der er stærke kræfter, som prøver at presse alle disse mennesker ud, så mere velstående or rigere folk kan flytte ind i stedet. Hus priser og husleje stiger i en ond spiral. Om 20 år er dette kultur fænomen måske historie, ligesom det gamle feudale  TibetKham  og  Amdo.

 
Læs om det her   (Al Jazeera).

Læs også den tidligere artikel   (december 2019).

Klik her for toppen af siden

Mangler titel-bjælken foroven? Klik her

 Klik på ‘like’ (thumbs up billedet)  -  klik igen
 og igen  -  og igen  -  indtil du er afvænnet...
Læs mere her:
Humane Tech


Data Ethics
er en dansk tænke-tank
om etisk    
behandling 
af alle data

18. juni 2023.  

 

Mette Frederiksen og aktiv dødshjælp

hun luftede muligheden  i en tale  på Bornholm

 

 

 
Ligbrænding i ovn; ukendt fotograf

 

 

 

 Statsminister Mette Frederiksen foreslog ved Folkemødet på Bornholm, at vi bør indføre aktiv dødshjælp. Nogle gange bliver vores statsminister sentimental ved ganske særlige problemstillinger. For eksempel ved emnet samspilsramte børn - bortset fra hvis de danske børn opholder sig i fangelejre i Syrien - og nu også aktiv dødshjælp. Det er et svært emne; meget problematisk. Der bør nok ske noget her; det har hun sikkert ret i. Men sandsynligvis har hun noget med et særligt nævn i tankerne, som måtte kunne tillade aktiv dødshjælp under særlige omstændigheder. Men det ville være en halv løsning og en ivitation til magt misbrug hos embedsværket. Aktiv dødshjælp bør kun kunne tillades af en almindelig domstol.

 
 Det er ikke godt at dø i utide af flere grunde. Men det anses almindeligvis i buddhismen for uden  skade, hvis det kun er et spørgsmål om kort tid, før døden alligevel vil indtræde. Hvis man begår assisteret  selvmord, fordi man derved kan dø i fred og med et afklaret sind, kan det faktisk være en god ide - også med henblik på genfødsels processen, tibetansk:  bardo  - og med henblik på en god  genfødsel.


Læs om det i Ordforklaringen.

 

Klik her for toppen af siden

7. juli 2023.  

Dalai Lama bliver 88

Dalai Lama bliver 88 år gammel, juli 2023; foto fra hans netsted.

 

 

Dalai Lama, 2023

 

 
Dalai Lama er blevet 88 år gammel. Til lykke med det, og må han blive meget ældre, altid sund, rask og ung i sindet. Dalai Lama har jo truet med at blive langt over 100 år gammel for at komme kineserne i forkøbet om hans reinkarnation, som den kommunistiske imperialistiske kinesiske regering i Kina meget gerne vil bestemme over. Så held og lykke til Dalai Lama.

 
Læs også:  Dalai Lama vil nedlægge Tulku traditionen   (2019).

Klik her for toppen af siden

9. juli 2023.  

 

Vores forrige liv - Korea style

 
Filmplakat for 'Past Lives' - udsnit

 

 
Ny film fra Korea: Forrige Liv. Kan man lave film om kærlighed, som varer ved over flere inkarnationer?
Ja, i Korea - og nu også USA - overskrider kærligheden død og mange tidligere liv. Filmen Past Lives er en film om kærlighed og dybtfølt tiltrækning mellem mennesker, som angiveligt kun kan skyldes mange tidligere livs kærligheds historie mellem de samme to sjælevenner.
  Det er stadigvæk en ret fremmed tanke i Kongeriget Danmark, at folk  genfødes  i en uendelighed, indtil  Nirvana  sætter en stopper for det...

 
Læs om filmen her
(A24 Film, USA).

Klik her for toppen af siden

4. august 2023.  

 

Endelig retter Facebook ind


En anonym person læser noget på Facebook i hans telefon. Ukendt kunstner og fotograf.
  Norge har tvunget Facebook til endelig at følge EU reglerne for private data (GDPR). Det skyldes angiveligt, at selvom Norge ikke er medlem af EU, har de norske data beskyttelses myndigheder stået fast på, at Facebook skal overholde loven. Tilsyneladende har de forskellige europæiske landes tilsvarende myndigheder ikke insisteret som Norge. Det har så angiveligt fået Facebook til at rete ind, ikke kun i Norge men over hele Europa.

Tommeltot peger opad med plaster på tommeltetten; ukendt kunstner.
Det er et betydeligt fremskridt hen imod et endeligt ophør af lovligheden ved overvågnings kapitalismen. Men bemærk venligst, at private firmaers indsamling af private data, fortsat er lovligt, når blot du tillader firmaerne at gøre det. Dette sker normalt ved en lille dialog boks, hvor du kan klikke ja eller nej til 'cookies' eller anden data indsamling eller blot til firmaets privatlivs politik.

 
Tommeltot peger nedad med plaster på tommeltetten; ukendt kunstner.Det burde ikke være lovligt. Der er andre måder at tjene penge på. Og folk er jo nærmest tvunget til at tillade overvågnings kapitalismens datahøst for at kunne modtage internet tjenesters ydelser. Der er ingen alternativ andet end så ikke at deltage i den slags. Dette sidste er naturligvis også værd at overveje; mange har oplevet en befrielse ved at undlade brug af Twitter (som nu hedder X), Facebook, Tik-Tok og så videre.

Læs om det her   (Wired Magazine).

Læs også den tidligere artikel   (september 2021).

Klik her for toppen af siden

18. august 2023.  


Grisene dør som svin

Gris i hop; ukendt fotograf.
 

Stor overdødelighed i de danske stalde

 
  Næsten 24% af alle pattegrise dør i staldene hos bønderne under deres opvækst. Og næsten 15% af pattegrisenes mødre dør også i staldene i utide. Vi skal alle dø og nogle af os i utide, men disse tal for staldgrisene er alt for høje. Der bør reguleres til gavn for grisene.


 Både bønderne og politikerne er i tvivl om årsagerne til denne utilsigtede død for dyrene i vores varetægt. Lidt fantasi kan sandsynligvis hjælpe. Når de stakkels dyr dårligt kan bevæge sig i deres bure på grund af jernstænger og alt for lidt plads i øvrigt til at boltre sig på, og når dyrene skal leve hele deres liv smurt ind i deres egen afføring, uden at se solens lys eller smage på det friske græs - så kunne årsagen jo ligge der. Selv for et svin er det ikke et godt liv.


 Direktør Britta Riis fra 'Dyrenes Beskyttelse' tordner mod landbrugets avlsprogrammer, der gør, at soen har fået større kuld af pattegrise, skrev Altinget. "Det er forbundet med det ekstremt hårde pres, de er udsat for, og det er symptom på en industri, der er løbet amok uden, at nogen har grebet ind,” sagde hun til Altinget.


 Så slip grisene løs. Ud af staldene med dem; lad dem boltre sig på markerne og lave reder i små skure, som de økologiske landmænd for længst har fundet ud af. Fremtiden hedder økologisk landbrug. Nedlæg industri landbruget helt ved lov og stop dyre mishandlingen hurtigt. Samtidigt kan vi så slippe for forgiftningen af vores fælles miljø og grundvand ved sprøjtning med giftstoffer mod skadedyr og så videre.


 Det er ikke vanvittigt dyrere med økologisk kød for den almindelige forbruger. Og med grise på markerne med krølle på halen, får landmændene oven i købet en mere profitabel drift. Det plejer økologisk omlægning at medføre, i hvert fald hidtil. Mangler der motivation til alt dette, kan man jo sænke momsen - og over få år helt fjerne den - for kun økologisk mad. Der er faktisk ingen undskyldning for ikke at gøre det her. Vi kan vise vejen for hele verden.


 Det er en 'alle vinder' situation med obligatorisk økologisk landbrug på alle markerne i hele Kongeriget. Vil bønderne fortsat dyrke landbrug, må de omstille til økologi. Det er der naturligvis mange, som ikke ønsker at kaste sig ud i af flere grunde. Det er forståeligt, hvis vi hurtigt glemmer dyrenes lidelser, forurening og forgiftning med mere. Men det bør vi bestemt ikke. Vi bør være et foregangsland.


 Det bliver meget nemmere at regulere landbruget, når alle er blevet økologiske. Det bliver meget nemmere at regulere bøndernes udslip af kvælstoffer i vores vandløb, fjorde og have. Det bliver meget nemmere at beskytte vores grundvand (hvis det ikke allerede er for sent). De uvillige bønder må gå på pension. Nye kooperative landbrug kunne tilbydes en chance for statslig finansiering, så også unge landmænd og andre interesserede økologer og dyreværns folk kan være med uden at risikere deres personlige frihed ved dyre lån i bankerne. Vi kunne undgå flere aktieselskaber, som driver landbrug uden følelse for dyrene og miljøet. Det er bare om at komme i gang. Både for miljøets og tamdyrenes skyld. Der er et meget stort potentiale i økologi, både herhjemme og som eksport. Og tilsvarende er der ingen fremtid i at forurene, forgifte og plage grisene. Vel?

 

Læs om det her   (Altinget).

Læs også den forrige artikel   (maj 2023).

Klik her for toppen af siden

9. august 2023.  

 

Karmapa's søn bliver 5 år gammel

 

Thugsela, Karmapas søn er blevet 5 år gammel; fotograf ukendt.

 
Karmapa Thaye Dordje's søn Thugsela er blevet 5 år gammel. Han anses for Shamar Rinpotje's nye inkarnation, men det er naturligvis ikke blevet officielt endnu. Karmapa har lagt dette billede ud samen med flere andre af sønnike som 5 årig. Til lykke med dagen!

Se flere billeder her   (Karmapa's netsted).

Klik her for toppen af siden

19. august 2023.  

 

Nu må Tibet ikke hedde Tibet

 
Det  kommunistiske kinesiske imperium  vil have os
til  at  kalde  Tibet  for  Xizang  for  bedre  at  afspejle
Kinas holdning til landet som en koloni, lader det til

3 tibetanske flag ved en demonstration i København i 2012; ukendt fotograf.

 
Kinesificeringen af  Tibet  sættes ind på alle niveauer af kommunist partiet i Kina. Skolebørn i Tibet skal nu på kostskole, hvor de kun må tale mandarin - og bestemt ikke tibetansk. Kommunisterne mener også at det gavner at få børnene væk fra deres tibetansk talende forældre i nogen tid.
Som tidligere rapporteret prøver kommunisterne at undertrykke både tibetansk sprog og kultur, mens man samtidigt prøver at få de buddhistiske traditioner i Tibet til at  underlægge sig de kinesiske  i selve Kina. Dette sidste sker ved forskellige initiativer indenfor fagforeningerne [United Front Work Department, afdeling for religion: Patriotic Buddhist Association of China - eller: BAC] for religion. Ja du læste rigtigt; der er en religiøs fagforening for religiøse ledere, som er en underafdeling af kommunist partiet i det kinesiske imperium. Lama'er skal være medlem af fagforeningen, hvis de vil have en aktivitet i Tibet og selve Kina. Ellers er der ingen adgang til imperiet.

  Men alt dette er slet ikke nok, lader det til. Nu må Tibet ikke hedde Tibet længere; det går altså ikke, når det 'rigtige' navn jo er Xizang. Ingen har ganske vist hørt om Xizang før, men det er ganske vist. Det er det gamle kinesiske navn og kan løseligt oversættes som 'vort vestlige skatkammer'. Så ingen skal være i tvivl; Tibet er en skattekiste rede til plyndring for sine ressourcer til gavn for moderlandet, som bestemt ikke er Tibet.

Læs om det her   (Tibetan Review).

Læs også den tidligere artikel   (maj 2022).

Klik her for toppen af siden

7. september 2023.  

 

Den 17. Karmapa Thaye Dordje
besøgte Le Bost Kloster i Frankrig

Den 17. Karmapa Thaye Dordje i Dhagpo Kagyu LIng august 2023; foto Khorlo Tokpa.

 
  Karmapa Thaye Dordje  nåede at besøge sit eget kloster i Auvergne ind imellem de andre programmer. Karmapa's kloster hedder  Kundreul Ling, men som mest er kendt under sit landskabs navn, nemlig Le Bost. Her er ikke blot Karmapa's residens, et stort tempel og et kloster men også flere 3 års retreat centre. Nogle kilometer borte ligger nonne klosteret, kendt som Laussedat. Besøget var af privat natur, men han modtag naturligvis munkene og nonnerne og satte sig ind i stedets udvikling og så videre. De lavede også en Pudja sammen.

 
  Herefter drog Karmapa videre til Spanien, hvor hans besøg netop i disse dage er afsluttet.

Læs om det her   (Karmapa's netsted med fotos).

Læs også den tidligere artikel   (januar - august 2022).

Klik her for toppen af siden

Her går stregen og slutter siden ...
            © tilogaard   -   Tilogaard registrer ikke noget om din færden pÃ¥ netstedet. Ingen tracking - ingen cookies - ingenting.  Tilogaards sikring af dit privatliv er enkel: kun dine emails og breve
                                               bliver gemt.  Tilogaards internet udbyder - www.i123.dk - samler kun statistisk information om antallet af 'hits,' som Tilogaards netsted modtager.

                                               Søger du bestemte emner, kan du indtaste dine søge ord i din brawsers søgefelt,    efterfulgt af:  site:tilogaard.dk-   f. eks.: karma site:tilogaard.dk