regnbue linje
Dharmahjulet - logo for Tilogaard Meditationskole - klik her for Tendar Olaf H√łyers CV

Forsiden

sitemap

Tendar

Klik her for artiklen som PDF fil for optimal udskrift p√• din printer. P√• PDF filerne er der blandt andet side tal. Teksten er den samme som her p√• siden, men med et lidt andet design med henblik p√• udskrift p√• papir i A4 st√łrrelse.

Hjertesutra’en

MAHA PRADJ√ĎA PARAMITA HRIDADJA SUTRA

Hjerte Sutra'en om stor fuldst√¶ndig f√¶rdighed i klarhedens vished  (pradj√Īa)
oversat fra tibetansk og kommenteret af Tendar Olaf H√łyer


Buddhainden Pradjnaparamita; statue fra Java. Fotograf ukendt.
Billedet viser Buddhainden Pradj√Īaparamita,  mor til alle  Buddha’er. Bodhisatva’en Avalokiteshvara, som ses til h√łjre, befandt sig engang sammen med sin Dharma-ven Sariputra, da han pludselig fik indsigt i tomhedsnaturen, sanskrit: sunyata. Om Avalokiteshvara mediterede p√• Pradj√Īaparamita som  en Yidam, eller om han reflekterede over klarhedens visdom direkte, fremg√•r ikke af historien, som den fort√¶lles i Sutra’en. Herunder f√łlger den ber√łmte tekst med mine kommentarer og tilf√łjelser i  [firkantede parenteser].

 

Hyldest til dejlige og hellige Pradj√Īaparamita.

  Avalokiteshvara, den barmhjertige Bodhisattva, inds√• klart, mens han var fordybet i  Pradj√Īaparamita, at de  5 skandha'er  er  sunyata [tomhedsnaturen], og s√•dan overskred han al ulykke og elendighed  [lidelse].
 

[Han sagde:]

  Lyt,  Sariputra,  form er ikke andet end sunyata; sunyata er ikke andet end form. Form er n√łjagtigt sunyata; sunyata er n√łjagtigt form [sanskrit:  rupa, uden sunyata er der ikke plads til nogen form - uden form og de andre skandha’er er der ingen erfaring af sunyata]. F√łlelse, opfattelse, reaktion og bevidsthed  [de 4 andre skandha’er] er lige s√•dan.

    [Oplevelser af ’form’ og s√• videre er ikke egentlig  stoflige  og heller ikke uafh√¶ngige af skandha’erne. I stedet er de  sindets  indtryk, sanskrit:  dj√Īeya, og fortolkning, sanskrit:  vidj√Īapti, og sindets reaktion, sanskrit:  caitasika. S√• n√•r oplevelser opleves, er det sindet, som ser p√• sindets virksomhed. Sindets karakter er imidlertid sunyata; derfor er form ikke andet end sunyata og s√• videre.]


  Lyt, Sariputra, [og] husk:  dharma'erne  [oplevelsernes enkeltdele  eller begivenheder]  er grundl√¶ggende sunyata. Ingen f√łdsel, ingen d√łd. Intet bliver forurenet, intet er rent. Intet kan √łges, intet bliver formindsket.

    [Ting forekommer blot at v√¶re mindre eller st√łrre, n√•r  vi  begriber dem. Men sindet og sindets virksomhed har ingen egentlig st√łrrelse eller omfang. Der er blot plads til alle begivenhederne og stor klarhed.]


  Derfor er der ingen form i sunyata, ingen f√łlelse, ingen opfattelse, ingen reaktioner, ingen bevidsthed  [de 5 skandha’er]. Der er ingen √łjne, ingen √łrer, ingen n√¶se, ingen tunge, ingen krop, intet sind [de 6 sanse evner]. Der er intet at se, intet at h√łre, intet at lugte, intet at smage, intet at m√¶rke, intet at fatte [= verden er ikke virkeligt  stoflig; sanse genstandene  eksisterer ikke uafh√¶ngigt af sindet  - sansning er noget, som foreg√•r i sindet]. Der er ingen verden at se, ingen verden at h√łre, ingen verden at lugte, ingen verden at smage, ingen verden at m√¶rke, ingen verden for sindet at besk√¶ftige sig med [for de 6 slags sanse bevidsthed, sanskrit:  vidj√Īana, herunder n√¶vnt til sidst, sinds-bevidstheden, sanskrit:  mano-vidj√Īana].

    [N√•r den verden, som vi tager for givet, er uvirkelig, er ogs√• de 18 omr√•der, sanskrit:  dhatus, for oplevelse af denne verden uvirkelig. Paragraffen for oven beskriver de 18 dhatus og de 5 skandha'er som de illusoriske skabere af illusionerne. I stedet for en egentlig virkelig verden, ser vi sindet arbejde med sind. Det, som bearbejder, og det, som der arbejdes med, er identisk. Sindet og sindets oplevelser har tomhedsnaturen i og med, at sindet ikke er noget fysisk, men s√•dan noget som g√łr oplevelse muligt. Og oplevelser er ikke noget i sig selv, sanskrit:  svabhava, men identisk med sindet, som frembringer dem, og som har tomhedsnaturen.]


 Der er ingen uvidenhed og ingen ende p√• uvidenhed. Der er ingen alderdom og d√łd og ingen ende p√• alderdom og d√łd. Der er ingen elendighed, ingen gr√•dighed, intet oph√łr, ingen vej; der er ingen visdom, ingen f√¶rdighed, ingen uf√¶rdighed.

    [Essensl√łsheden, sanskrit:  nairatmya, frav√¶ret af enest√•ende uafh√¶ngig selvst√¶ndighed og stoflighed er strukturel, altomfattende og vedvarende. Den verden, sanskrit:   samsara, som du oplever, er ikke virkelig. Verden som oplevelse best√•r lige s√• meget af sind, som sindet, der oplever den. Sindets omskiftelige tilstande, sanskrit: caitasikas, er ogs√• uvirkelige, fordi de er mentale indtryk, fortolkninger og reaktioner p√• en uvirkelig verden. S√•ledes er selv uvidenheden om sindet og dets virksomhed, sanskrit: avidya, illusorisk. Derfor  er der kun brug for at opdage pradj√Īa. Pradj√Īa, klarhedens  visdom, er allerede naturligt og medf√łdt til stede som sindets iboende klarhed eller  skelne evne i alle slags bevidstheds forme, sanskrit:  vidj√Īana.]


  Derfor er der intet at opn√•   [= man skal ikke udvikle noget, som man ikke allerede har]  og Bodhisatva’en forlader sig p√• Pradj√Īaparamita uden at lade sig hindre af noget i sindet. Uden forhindringer  er der ingen angst. Alt, som man kan rystes af, er overst√•et, og  Nirvana  n√•s til sidst.


  Alle fortidens, nutidens og fremtidens  Buddha’er og Bodhisatva’er forlader sig p√• Pradj√Īaparamita og n√•r s√•ledes den endelige, fuldst√¶ndige og f√¶rdige  oplysning.


  Derfor b√łr du vide: Pradj√Īaparamita er det st√łrste dharani, det mest str√•lende dharani, det h√łjeste dharani, det uforlignelige dharani. Det afhj√¶lper fuldst√¶ndigt al elendighed. Det er sandt, for hvad kan der v√¶re i vejen med det? S√• v√¶rds√¶t dette dharani fra  Pradj√Īaparamita og syng det:

OGate Gate  Paragate  Parasamgate Bodhi Sv√•ha
(Om Overstået Overstået Helt overstået Helt og aldeles overstået Bodhi Svåha)

[Om  er en  mantra  s√¶dstavelse eller lyd, som manifesterer rumme-sindet, sanskrit:  alaya  i bevidstheden.  Bodhi betyder oplysning  eller det at v√•gne op. Det manifesterer sindets klarhedsnatur og dermed klarhedens visdom (pradj√Īa). Sv√•ha  betyder  s√•dan. Hele dharani’et kunne s√•ledes forkortes til:  V√•gn op, s√•dan er det overst√•et.]   Dette var Hjertesutra’en.

Klik her for at komme √łverst p√• siden

L√¶s ogs√• om begrebet:  asunya. L√¶s videre i  artiklen:  Hvad er en oplevelse?
 

Mangler titel-bj√¶lken foroven?  Klik her

Pradj√Īaparamita betyder fuldst√¶ndig f√¶rdighed eller fuldkommenhed i klarhedens vished -  den sidste af de 6 fuldst√¶ndige f√¶rdigheder, sanskrit: paramitas.

Statue af Bodhisatva Avalokitesvara fra Sri Lanka, det 11. århundrede; fotograf ukendt.
Avalokiteshvara
- tibetansk: Tjenresig  - K√¶re √ėjne

Lyt til buddhister fra Java, som synger Hjertesutra’en p√• sanskrit, mens der vises en flot rundtur p√•  Borobodur, det store  Mandala formede tempel p√• Java:  Klik her.

Her går stregen og slutter siden ...
            © tilogaard   -   Tilogaard registrer ikke noget om din f√¶rden p√• netstedet. Ingen tracking - ingen cookies - ingenting.  Tilogaards sikring af dit privatliv er enkel: kun dine emails og breve
                                               bliver gemt.  Tilogaards internet udbyder - www.i123.dk - samler kun statistisk information om antallet af 'hits,' som Tilogaards netsted modtager.

                                               S√łger du bestemte emner, kan du indtaste dine s√łge ord i din brawsers s√łgefelt,    efterfulgt af:  site:tilogaard.dk-   f. eks.: karma site:tilogaard.dk