Normalt   åbent
hver dag efter 12
ring  eller  email
før du kommer

Dharmahjulet - logo for Tilogaard Meditationskole - klik her for befrielse og oplysning

Forsiden

sitemap

Tendar

Lama Tendar Olaf Høyer
  Forfatter  til  denne side
  Tendar Olaf Høyer  er en
  dansk  Lama  fra Karma
  Kadjy traditionen  siden
  1994,  hvis ekspertise er
  klassisk   meditation  og
  buddhistisk anskuelse.

 

Information


Dharmahjulet på Tilogaard. Design Gerard Muguet.
Tilogaard Meditationskole
Lama Tendar Olaf Høyer
Bulbrovej 28
DK 4913 Horslunde
 
telefon ikonTelefon:  +(45) 458 319 49
        Mobil:  +(45) 244 537 18
Telefontid mellem  kl. 12  og  kl. 18.  Ring venligst ikke på andre tider.
Hvis ingen tager telefonen, så prøv igen med mobil telefon nummeret.

Klik:   E-mail 
hvis du ønsker at sende mig en besked.
Bruger du Gmail, Hotmail eller andre internet baserede E-mail tjenester,
så må du til tasterne og selv skrive email adressen i din email klient:

info(snabel-A)tilogaard.dk  -  OBS: (snabel-A) står for: @

 


Tilogaard Meditationskoles bestyrelse er fra den 2. april 2022:
Lama Tendar Olaf Høyer  &  forvalter Christian Ahner.
Daglig ledelse: Tendar Olaf Høyer.

         Klik her for et kort  (Open Street Map)
 

regnbue linje

 

Tilogaard er ikke på Facebook  eller de andre sociale medier  og søger hverken ‘likes,’ ‘dislikes’  eller andres dom  i øvrigt.  Det er et cirkus.  Tilogaard er noget helt andet. I stedet opfordres du til at tilmelde dig ‘nyheds brevet’  - se den højre spalte.
Tilogaard's virksomhed styres af  de 10 dyder  som etisk standard.

Read about Tilogaard in English here

Tilogaards netsted  bruger 'frames'  og tabeller i sit design og layout, som gør det svært for blinde. Læs i stedet PDF filerne.

 

regnbue linje

 

 

Bank forbindelse og gavmildhed

Bank:  Danske Bank (Reg.nr. 3409)   kontonr.  000 1 93 06 05
- Tilogaard Meditationskole -

Munkens klassiske tiggerskål.

Dharma koster ikke noget, fordi spirituel værdi ikke kan handles uden at miste sin værdi. Men Tilogaard og Lama'en er afhængig af at nogen støtter med praktisk hjælp og penge. Ellers kan virksomheden ikke konsolideres, vedligeholdes og ekspandere. Men en støtte er altså ikke betaling for undervisning. Sponsorernes støtte gør det hele muligt og skaber merit, sanskrit:  punya, for støtterne. Det vil sige, at øget merit styrker din egen godhed, karakter og medmenneskelighed. At yde gavmild støtte kaldes for 'dana' på sanskrit. Men husk det nu. Transmission af Dharma og finansiering af Dharma er to meget forskellige ting. Der forventes kun lærevillighed og tålmodighed hos eleverne.

 
 

regnbuelinje

 

 

Ønsker du  undervisning, tjenester eller foredrag,
så send en   E-mail   eller ring, og lad os lave en aftale.

 

regnbue linje

 

 

Webmaster, redaktør, design og layout:  Tendar Olaf Høyer
Disclaimer, cookies og sikkerhed på internettet
[link for oven til indholds siden, klummen yderst til højre: Disclaimer.]

 

 

regnbue linje

 

 

Links om institutionen Tilogaard Meditationskole:

Baggrund og sammenhænge
Klik her for vedtægt og medlemskab
Klik her for Lama Tendar Olaf Høyers CV
Klik her for artikel om Tilogaards fremtid
Klik her om Tilogaards finansiering
Klik her for regnskabet

Klik her for toppen af siden

 

regnbue linje

 

 

 EKSTERNE LINKS:
 

Vindhesten Den 17. Karmapa Thaye Dordje
  (officielt netsted)
     Nyheder fra Karmapa
         (dokumentations projekt)
           Shamarpa’s netsted
  (officielt netsted, som nu er passivt)

Dhagpo Kagyu Ling  (Karmapas hovedsæde i EU)
   Dhagpo’s You Tube kanal
      Klosteret i Frankrig  (Kyndrøl Ling / Le Bost)
         KIBI institutet i Indien  (Akademia, New Delhi)
            Jamgon Kongtrul & Beru Khyentse Rinpotje

Karmapa Institute  (Lama Trehor, Nice)
   Montchardon  (Karma Mingyur Ling, nær Grenoble, Franske Alper)
     ‘Drivhuset’  (Karma Shedrup Choeling, Himmerland)

Marfond  (Lama Walli i Frankrig)
    Lama Jampa Thaye  (engelsk Karma Kadjy og Sakya Lama)
         Thouktchenling retreat center   (Franske Alper)

Möhra Dharma Zentrum   (Tyskland)
    Obermoschel Dharmahaus   (Tyskland)
        Freiburg Dharma Zentrum   (Tyskland)

Karma Kagyü Sangha Vienna  (Østrig)
    Karma Kadjy i Sverige   (Lama Tsultrim Rinpotje)
        Shar Minub Kloster   (Shamarpas kloster i Nepal)
            Bodhi Path  (Bodhi Path netværket)
 

 

         Andre interessante buddhistiske net steder:

Gomde på Helgenæs  (Tjødji Nyima Rinpotje)
   Dzogchen Urgyen Ling  (Gjerrild på Djursland)
      Tricycle Review  (tidsskrift i USA)
 
Tibetan Himalayan Library  (tekster & media)
   Dzongsar Khyentse’s 84.000  (Sutras & shastras)
      Malerier fra Himalayan Art   (USA)
          Kadjy Lama biografier  (Tresurary of lives)
              Book Finder  (find brugte og nye bøger fra hele verden)
 
Karma Kagyu Stiftung  (tysk Dharma fond, som støtter retreats)
    Karmapa konflikt database  (problemerne med 2 Karmapa’er)
        Karmapa profetierne  (Sylvia Wong’s bog om de 2 Karmapa’er)
 

        Sanskrit ordbøger:

Buddhist hybrid sanskrit ordbog
      Universitetet i Kölns klassiske sanskrit ordbog
            Gandhari org - flere sanskrit ordbøger
 

         Netsteder med nogen relevans:

Dyrenes Beskyttelse
    Danmarks Naturfredningsforening
       Fugleværns fonden

Kunstmaler Corinna McNeice  (bidragsyder)
   Kunstmaler Marianna Rydvald  (bidragsyder)


regnbue linje

 

      Disclaimer & private data

  Tilogaard er ikke på nogen måde nødvendigvis enig med - eller ansvarlig for - indhold, synspunkter og holdninger, som disse links har eller måtte opfattes at have. Tilogaard anbefaler sine partnere som kilde til Dharma af samme familie som på Tilogaard, mens de 'interessante steder' er interessante af mange forskellige årsager, og det er tænkeligt, at også du vil finde dem relevante på en eller anden måde,  eller i det mindste underholdende.
  Der er mange andre steder på internettet, som Tilogaard ikke link'ker til; det betyder ikke, at vi underkender andre steder med upåklagelig Dharma og så videre. Naturligvis findes der mange andre gode kilder til information, for eksempel Wikipedia.
 

  Tilogaard indsamler ikke private data om folk og heller ikke om dig, bortset fra dine emails og breve, som opbevares i vores sikre arkiv. Herunder din adresse, dit telefon nummer og lignende, hvis du har oplyst os om det. Disse data er historiske og forbliver derfor i arkivet, undtagen i ganske særlige tilfælde. Men din adresse og så videre kan du få slettet, hvis du ønsker det. Melder du dig ud, slettes samtidigt al relateret info om dit medlemskab.
 

  Læs også om:  Tilogaards web politik  (på engelsk).

 

Klik her for toppen af siden
Klik her for artiklen som PDF fil for optimal udskrift på din printer. På PDF filerne er der blandt andet side tal. Teksten er den samme som her på siden, men med et lidt andet design med henblik på udskrift på papir i A4 størrelse.

Mangler navigations bjælken foroven? Klik her

Om Tilogaard

Lama Tendar Olaf Høyer; selfie.

- Lama Tendar Olaf Høyer (2023) -

 
Tilogaard Meditationskole ligger på NV Lolland i bunden af Storebælt, et par kilometer fra kysten. Tilogaard er både navnet på mit hus og min virksomhed som Lama. Jeg underviser i  meditation  og den ledsagende  anskuelse  til brug under træning; træningen sigter på  Nirvana, intet mindre. Derfor har jeg betegnet mit sted som en meditationskole.


 Tilogaard er opkaldt efter  Tilopa  (Tilo og Tilopada på sanskrit). Tilopa betyder manden som presser sesamfrø (mere  info på de næste sider). Tilopa var forfar til alle Kadjy traditionerne. Tilogaard Meditationskole blev en selvejende institution den 5. oktober 2012.  Skolen er den formelle institution for min virksomhed som  Lama eller Dharmalærer, sanskrit:  kalyanamitra.  Virksomheden går for det meste ud på personlig instruktion i meditation og den ledsagende anskuelse for den enkelte eller få personer ad gangen. Der er i øjeblikket ikke kursus faciliteter.

 
Tilogaard Meditationskole er en selvstyrende  Karma Kadjy institutionShamar Rinpotje  var min vigtigste Lama blandt flere. Han bad mig om at undervise i  Bodhi Path Læreplanen, som er det, Tilogaard har til fælles med  Bodhi Path centrene, som Shamar Rinpotje oprettede mange steder i verden.
 
(Tilogaard var med i Bodhi Path internationale organisation fra 2007 på Shamar Rinpotje's opfordring, men forlod netværket i 2015 efter Rinpotje's død.)

 
Karma Kadjy traditionen er ikke en centraliseret og ensrettet organisation. Den 17.  Karmapa  Thaye Dordje er samlingspunkt og religiøst overhoved for den 'klassiske' gren af den oldgamle tradition for mange forskellige organisationer, institutioner og enkelt personer. Hos Tilogaard er Thaye Dordje garant eller 'protektor' for en ægte  transmission af Karma Kadjy på Skolen.

(Hermed er intet sagt om, hvordan andre indenfor de mange Kadjy traditioner er organiseret eller om ægtheden ved deres transmissioner. Her er blot meddelt, hvordan Tilogaard er opbygget og organiseret, samt hvilke andre institutioner Tilogaard samarbejder med og hvorledes. Læs mere om Karmapas rolle  som garant for transmissionen i  vedtægterne.)

regnbue linje

 

  Nyhedsbrev  

Når du klikker på  ‘Nyhedsbrev’  for oven  åbner dit email program. Skriv at du gerne vil modtage nyt og send.
 
Bruger du web baseret email, må du skrive adressen i din email klient online:    info (at) tilogaard.dk
OBS:  (at)  står for @ -  så du skal taste @   i stedet for  (at).

(Data beskyttelse:  Ingen tredje part deltager ved udsendelse af nyheds brevet. Din henvendelse til Tilogaard forbliver i vores beskyttede arkiv.)

 

Anandachakra - Tilogaard's logo


Symbolet for Tilogaard
 

 Tilogaard er stiftet for at formidle Buddha’s Lære til de virkeligt interesserede, så de kan få den ægte og uforfalskede Buddha Dharma  i hænde, både hvad angår kunsten at  meditere  og evnen til at anvende synsvinklen  (opfattelsen eller  anskuelsen), som  Buddha Sakyamuni  anviste os for så længe siden, til naturlig  befrielse.

 
Derfor er Tilogaard Meditationskole’s logo  Dharma-hjulet, symbol for  Buddha’s Lære. De fleste traditioner fra de nordlige buddhistiske skoler,  Mahayana  eller  Bodhisatvayana, bruger dette symbol for de steder, hvor man kan finde  Buddha’s Dharma. Tilogaard er i denne forstand helt traditionel.
 

Dharma hjulet er Tilogaard logo.

 Dharma-hjulet har 8 eger, hvilket symboliserer  den 8 foldige vej.  De 3 sammen-strømmende dråber i hjulets midte eller nav med de 3 farver hedder  ananda-chakra  på sanskrit  [den store glædes hjul]. Anandachakra symboliserer tre niveauer af udfoldelse for  Buddha Sakyamuni’s inkarnation, som kaldes for de tre kroppe (sanskrit: trikaya), hvilket også defineres som  Buddha Sakyamuni’s krop, tale og sind. Han brugte alle tre i sin formidling af Dharma. De 3 sammen-strømmende dråber symboliserer også  de 3 Fartøjer til befrielse. Hvor dette symbol findes, bør man også kunne finde  Buddha’s Lære.  Det er en klassisk Dharma med alle 3 fartøjer til befrielse, som du finder på Tilogaard.
 


regnbue linje

 
 

Om tilblivelsen af netstedet

Rød nøkke blomst i Dordogne, Frankrig. Foto: Lama Olaf Høyer.

 

 Netstedet var komponeret ved forskellige progressive udgaver af programmet NetObjects Fusion fra begyndelsen i 2006. Indtil den nyeste udgave af programmet gik ned i efteråret 2020. Efterfølgende har Microsofts lille, enkle og ret gamle program 'Notepad' klaret det hele uden problemer. Senest også det nyere Notepad++. Mark-up er oven i købet blevet mere præcist. Men jeg genbruger naturligvis skabeloner, design og layout, som oprindeligt blev lavet med NetObjects Fusion. Fotografierne er behandlet med programmet Serif PhotoPlus X7. Det er også gammelt og vældigt godt. PDF filerne er fremstillet med programmet Libre Office. Tak til dem alle for hjælpen.

 
Baggrundsbilledet er Dharmahjulet som symbol for Tilogaard Meditationskole på nogle af arkivets sider. Dharmahjulet er tegnet af den franske kunstner Gerard Muguet og er farvet og manipuleret af Tendar Olaf Høyer. Baggrunds billedet er ellers  en smuk statue af Buddha Sakyamuni af en ukendt kunstner (fotografen er også ukendt) på forskellige sider.  På visse andre sider er baggrunden malet af en ukendt kinesisk kunstner: Lotus og ænder. Det er malet på en silkerulle og stammer fra det 13.- eller 14. århundrede. Billedet findes på Ostasiatische Kunstabteilung, Staatliche Museum, Berlin.

 
Et andet baggrunds billede for visse andre sider er en nepalesisk statue af  Buddha Sakyamuni; og  et maleri af Rinzhin Lhadipa;  og  Pradjñaparamita, en oldgammel stenstatue fra Java, mens en  Buddha statue fra Gandhara kulturen pryder Dialog artiklerne. Fotograferne til disse billeder er ukendte. På siderne: ‘Angst for tomheden’ og andre er baggrunden  en statue af Amoghasiddhi, frygtløshedens Buddha med den altudførende  vished, fra Borobudhur på Java. Fotografen er ukendt. Baggrunds billedet på denne side, forsiden, Tilegnelsen og siden: Sunya - nulpunktet, er et af Lamaens fotos af himlen over Tilogaard. Baggrund for ‘De 6 paramitas’ er Tara som Yidam. Også oprindelsen til hende samt fotografen er ukendte.

 
Der er flere andre Buddha’er og Lama’er som baggrund her og der. På flere sider er baggrunden traditionelle  tibetanske net designs. Der er også baggrundsbilleder til lidt ‘fishy’ artikler med:  Fisks fornøjelser maleri af Zhou Dongqing, Metropolitan Museum of Art  - et udsnit. Baggrund for visse særlige sider er  vandliljer i et tapet mønster fra en gammel bog. Der er også en baggrund med iskrystal Stupa'er.

 
Grunden til at så mange billeders oprindelse og deres fotografer er ukendte skyldes, at billederne stammer fra Tilogaards store samling af fotografier og postkort, som er indsamlet over mange år. Her i blandt mange fra internettet uden at det kunne fastslås, hvor de kom fra. For det meste fordi det ikke blev oplyst på indsamlingspunktet.

 
Billed forarbejdning og manipulation: Tendar Olaf Høyer. Næsten alle billeder er bearbejdede. Almindelige fonte: Georgia og Trebuchet. Usædvanlig font: LobsterTwo. I venstre spalte på alle siderne står Tendar Olaf Høyer anført som redaktør eller forfatter til siden; det er alle sandsynligvis klar over, så det forekommer helt overflødigt at nævne det. Paragraffen er der da også kun for at gøre Google glad; Googles algoritmer elsker den slags, ligesom metatags til fotografier med forklarende tekst. Dette sidste er dog en rigtigt god ide.

 

Klik her for toppen af siden

Her går stregen og slutter siden ...
            © tilogaard   -   Tilogaard registrer ikke noget om din færden på netstedet. Ingen tracking - ingen cookies - ingenting.  Tilogaards sikring af dit privatliv er enkel: kun dine emails og breve
                                               bliver gemt.  Tilogaards internet udbyder - www.i123.dk - samler kun statistisk information om antallet af 'hits,' som Tilogaards netsted modtager.

                                               Søger du bestemte emner, kan du indtaste dine søge ord i din brawsers søgefelt,    efterfulgt af:  site:tilogaard.dk-   f. eks.: karma site:tilogaard.dk