regnbue linje
Dharmahjulet - logo for Tilogaard Meditationskole - klik her for Tendar Olaf H√łyers CV

Forsiden

sitemap

Tendar

Tilogaard Meditationskole


P√• denne side finder du skolens vedt√¶gter og en opfordring til st√łtte. Er du elev eller st√łtter du Tilogaard Meditationskole, kan du blive medlem. Send en email om det med navn, adresse og gerne telefon, s√• bliver du registreret som nyt medlem: info-snabelA-tilogaard.dk - 'snabelA' er: @.

Tilogaard Meditatioskole er den formelle institution bag Tilogaard’s  virksomhed og den fremtidige ejer af husene og jorden.

Dharmahjulet på Tilogaard. Design Gerard Muguet.

 

Vedtægt

                Klik her for artiklen som PDF fil for optimal udskrift p√• din printer. P√• PDF filerne er der blandt andet side tal. Teksten er den samme som her p√• siden, men med et lidt andet design med henblik p√• udskrift p√• papir i A4 st√łrrelse.

 

 

¬ß1.   Tilogaard Meditationskole er en buddhistisk institution oprettet for at formidle og opdyrke Buddha’s L√¶re, kaldet Buddha Dharma p√• sanskrit, blandt interesserede, is√¶r danskere. Tilogaard Meditationskole f√łlger den klassiske Karma Kadjy tradition fra Indien og Tibet, som kan f√łres tilbage til  Buddha Sakyamuni, den historiske Buddha, som levede for 2600 √•r siden. Skolen b√•de formidler Buddha Dharma ved sine tilknyttede Lama’er og Dharmal√¶rere og organiserer sine tilh√¶ngere, elever, brugere og st√łtter i et f√¶lles religi√łst samfund. Tilogaard Meditationskole skal f√łrst og fremmest formidle og opdyrke viden om - og erfaring i Buddhistisk meditation og anskuelse, som med tid og tr√¶ning f√łrer til  Nirvana, den fuldst√¶ndige oplysning og befrielse. Skolen skal ogs√• formidle og opdyrke generel viden om Buddha Dharma, foretage buddhistiske ritualer, vejledning, r√•dgivning og j√¶vnligt samle medlemmerne om f√¶lles praksis i overensstemmelse med traditionen i Karma Kadjy. Skolen skal facilitere s√•dan virksomhed ved at opbygge passende rammer for den, herunder Tempel, retreathytter og s√• videre. Kernen i s√•dan formidling og opdyrkning er tilstedev√¶relsen af  en autentisk  Lama  eller  Dharmal√¶rer, som har modtaget myndighed til formel undervisning, ritual, instruktion og tr√¶ning af elever fra Shamarpa, Karmapa, Lama Kollegiet p√• Kundreul Ling Kloster  (ogs√• kaldet Le Bost) i Frankrig eller fra tilsvarende institutioner. Tilogaard Meditationskole s√łrger derfor for en bolig til en s√•dan, helst dansk Lama eller Dharmal√¶rer. Den 14. Shamarpa, Mipham Tj√łdji Lodr√ł er Skolens  Protektor.

Klik her for toppen af siden

 

Anandachakra - logo for Tilogaard

 ¬ß2.a.    Tilogaard Meditationskole bor p√• Bulbrovej 28, 4913 Horslunde p√• nordvest Lolland indtil videre.
 

 ¬ß2.b.    Skolen ledes uomtvisteligt af Lama Tendar Olaf H√łyer som  Skoleleder, s√• l√¶nge han lever. Herefter udpeges en ny, helst dansk Lama eller Dharmal√¶rer  til at lede Skolen. I tidsrummet, hvor der ikke er nogen Skoleleder, ledes Skolen af  Forvalteren  (se  ¬ß3 og  ¬ß4). Er der ingen Forvalter, udpeger Protektor en midlertidig Forvalter, indtil den nye Skoleleder overtager myndigheden. Den nye Skoleleder  udpeges af Protektor blandt de anbefalede kandidater, som Skolens medlemmer har vedtaget p√• et  F√¶llesm√łde (se  ¬ß5¬ß6). √ėnsker Protektor ikke at f√łlge anbefalingen, kan Protektor forsl√• andre kandidater til F√¶llesm√łdet, som derp√• tager stilling til forslaget. F√¶llesm√łdet sender derp√• deres beslutning til Protektor for godkendelse. Hvis Protektor ikke godkender beslutningen, gentages processen som ovenfor beskrevet.
 

 ¬ß2.c.    N√•r den nuv√¶rende 14. Shamarpa Mipham Tj√łdji Lodr√ł d√łr, overg√•r retten som Protektor til den 17.  Karmapa Thinle Taye Dordje. N√•r den 17. Karmapa Thinle Taye Dordje udpeger den nye 15. Shamarpa inkarnation, og han bliver myndig, overg√•r retten som Protektor til den nye 15. Shamarpa. N√•r han har udpeget en ny 18. Karmapa, bliver han den n√¶ste med denne ret, n√•r den nye 15. Shamarpa d√łr, og s√• fremdeles. N√•r og hvis denne spirituelle arvef√łlge af en eller anden grund brydes, tr√¶ffer medlemmerne beslutning om den fremtidige Protektor p√• 2 lovligt indkaldte F√¶llesm√łder med mindst ¬Ĺ √•rs mellemrum. Ved afstemning om ny Protektor, kr√¶ves et flertal p√• 60% blandt de fremm√łdte stemmeberettigede medlemmer for at tr√¶ffe beslutning.

 

 

Anandachakra - logo for Tilogaard

 ¬ß3.    Hvis medlemmerne bliver utilfredse med en udpeget Skoleleder, kan de anmode Protektor om at udpege en anden Skoleleder, som medlemmerne beslutter at anbefale p√• et F√¶llesm√łde. √ėnsker Protektor ikke at f√łlge anbefalingen, kan han forsl√• andre kandidater til F√¶llesm√łdet, som derp√• tager stilling til forslaget og s√• videre, i samme proces som i  ¬ß2.b. Udpeger Protektor derp√• en s√•dan anbefalet Skoleleder, skal udskiftningen finde sted efter 3 m√•neder, regnet fra det tidspunkt, hvor bekendtg√łrelsen af den nye Skoleleder er modtaget af Tilogaard Meditationskole, og den fravalgte Skoleleder skal straks flytte v√¶k fra Tilogaard Meditationskole efter disse 3 m√•neder er g√•et. N√•r F√¶llesm√łdet har vedtaget at  s√łge en ny Skoleleder, ledes Skolen af en midlertidig Forvalter, udpeget af Protektor, indtil sagen er afgjort. Skolens kontor, arkiv, aktive og passive midler og s√• videre overg√•r i s√• fald til den midlertidige Forvalter, som ogs√• overtager alle Skolelederens bef√łjelser, herunder tegningsretten, indtil sagen er afgjort. Udpeges en ny Skoleleder som resultat af denne proces, overtager vedkommende myndigheden med det samme.

 

 

Anandachakra - logo for Tilogaard

 ¬ß4.a.    Tilogaard Meditationskole bestyres af Skolelederen  (se ¬ß2.b)  sammen med en Forvalter, bortset fra tilf√¶ldet n√¶vnt i  ¬ß3. Forvalteren udpeges og afskediges af Skolelederen, bortset fra tilf√¶ldet n√¶vnt i  ¬ß3. Skolenlederen tegner Tilogaard Meditationskole, bortset fra tilf√¶ldet n√¶vnt i  ¬ß3. Bestyrelsen konstituerer sig selv med passende bef√łjelser til Forvalteren, bortset fra tegningsretten, ved skriftlig fuldmagt. Skolelederen kan inddrage en s√•dan fuldmagt, bortset fra tilf√¶ldet n√¶vnt i  ¬ß3. Skriftlig fuldmagt kan ogs√• gives til en eventuel kasserer, bortset fra tegningsretten, som kan deltage i bestyrelsen uden stemmeret. Bestyrelsen udpeger en bilagskontrollant, som gennemg√•r √•rsregnskabet og rapporterer. Ingen i ledelsen h√¶fter personligt for Skolens forpligtelser.  (Denne noget us√¶dvanlige konstituering skyldes, at Tilogaard Meditationskole er et meget lille sted, og at medlemmerne er spredt over hele Danmark og andre steder).
 

 ¬ß4.b.    Regnskabs√•ret er kalender√•ret. Regnskabet g√łres offentligt tilg√¶ngeligt, senest i maj m√•ned hvert √•r med bilagskontrollantens notat.

Klik her for toppen af siden
 

 

Anandachakra - logo for Tilogaard

 ¬ß5.   Tilogaard Meditationskole inviterer alle elever, brugere og st√łtter til at s√łge medlemskab i Skolen. Medlemmerne indkaldes af bestyrelsen med mindst to m√•neders varsel til F√¶llesm√łde, n√•r der er grund til det. √ėnsker en tredjedel af medlemmerne at udskifte Skolelederen, kan de selv indkalde til F√¶llesm√łde. N√•r Skolelederen oph√łrer som Skoleleder, indkaldes F√¶llesm√łdet af Forvalteren. Er der heller ingen Forvalter, kan medlemmerne selv indkalde til F√¶llesm√łde. F√¶llesm√łdet tager da stilling til, hvem de vil anbefale som ny Skoleleder overfor Protektor  (se ¬ß2.b). Forvalteren leder Skolen med alle Skolelederens bef√łjelser, indtil en ny Skoleleder er udpeget. Er der ingen Forvalter, udpeger Protektor en midlertidig Forvalter, som ud√łver alle Skolelederens bef√łjelser, indtil den nye Skoleleder overtager myndigheden  (se ¬ß2.b).


Anandachakra - logo for Tilogaard

 ¬ß6.    Medlemmernes F√¶llesm√łde tr√¶ffer beslutniger ved almindeligt flertal. I sager om udskiftning af Skolelederen eller √¶ndring af Vedt√¶gten anvendes afstemningsreglen i ¬ß7.a. Kun myndige medlemmer, som har modtaget formel buddhistisk Tilflugt og som i forvejen er blevet officielt bekr√¶ftede af bestyrelsen, har stemmeret. Ved m√łdets begyndelse v√¶lges en dirigent, som leder m√łdet. Herefter vedtages en dagsorden, som skal indeholde bestyrelsens beretning, indkomne forslag fra medlemmerne samt en fri debat.

 

 

Anandachakra - logo for Tilogaard

 ¬ß7.a.    Denne vedt√¶gt kan kun √¶ndres af en enig bestyrelse, som indstiller √¶ndringsforslag til et f√¶llesm√łde af medlemmerne, som skal godkende √¶ndringerne med 60% flertal blandt de fremm√łdte. √Ündringerne tr√¶der ikke i kraft, f√łr endnu et f√¶llesm√łde, tidligst ¬Ĺ √•r senere, har bekr√¶ftet beslutningen med 60% flertal som f√łr.
 

 ¬ß7.b.    ¬ß1  og  ¬ß2.b  og  ¬ß2.c  og  ¬ß7.b  kan dog ikke √¶ndres.

 

 

Anandachakra - logo for Tilogaard

 ¬ß8.     Tilogaard Meditationskole kan nedl√¶gges, hvis der ikke kan findes en egnet Lama eller Dharmal√¶rer, eller hvis Skolens medlemmer bliver alt for f√•, eller hvis √łkonomien bryder sammen. Opl√łsningen af Tilogaard Meditationskole kan kun gennemf√łres, hvis Skolelederen indstiller til nedl√¶ggelse og 2 F√¶llesm√łder med ¬Ĺ √•rs mellemrum vedtager det. De 2 m√łder skal v√¶re enige. Er de ikke det, gentages proceduren. Er der ingen Skoleleder eller Forvalter, kan medlemmerne selv indkalde til disse m√łder. Eventuel l√łs og fast ejendom og formue gives bort ved opl√łsning af Skolen til andre Dharma organisationer. Finder F√¶llesm√łdet ikke v√¶rdige Dharma organisationer at give ejendom og formue til, gives v√¶rdierne i stedet til v√¶rdige almennyttige form√•l. En midlertidig Forvalter udpeges af Protektor til at forest√• den praktiske del af nedl√¶ggelsen  (se ¬ß2.b). Er der ingen Protektor, v√¶lger F√¶llesm√łdet en midlertidig Forvalter.

 

 

Anandachakra - logo for Tilogaard

 ¬ß9.     Denne vedt√¶gt er oprettet og formuleret p√• Tilogaard Meditationskole, Bulbrovej 28, 4913 Horslunde,  den femte oktober 2012 af Lama Tendar Olaf H√łyer. F√łrste salen p√• hovedhuset, Bulbrovej 28, 4913 Horslunde, stilles til r√•dighed for Skolen uden betaling, indtil ejendommen kan gives til institutionen i evig eje. Lama Tendar Olaf H√łyer forhandler med ejendommens kreditgivere om en s√•dan overdragelse p√• en passende m√•de p√• et passende tidspunkt.


Klik her for toppen af siden

Mangler titel-bjælken foroven? Klik her

 

 

Udvikling

 Institutionen  Tilogaard Meditationskole  skal overtage ejerskabet  af ejendommen  Bulbrovej 28  i fremtiden, n√•r jeg har betalt g√¶lden ned til et lille bel√łb. Jeg h√•ber p√•  - og regner med -  at det sker f√łr 2030.
Lama Tendar Olaf H√łyer, februar 2021. Foto af Tendar Olaf HH√łyer.
Lama Tendar Olaf H√łyer, february 2021.
 
 
 
 

Som selvejende institution h√•ber jeg at Dharma virksomheden kan forts√¶tte med en anden dansk Karma Kadjy Lama i spidsen, efter min d√łd. Den nye Lama skal ogs√• godkendes af Tilogaard’s protektor   (den nuv√¶rende protektor efter Shamar Rinpotje’s d√łd er Karmapa Thinle Taye Dordje). Derfor beskriver jeg min efterf√łlger som  ‘udvalgt’.
 

 Jeg tror, at danskerne vil have godt af sm√• virksomheder som denne, som ikke er direkte  afh√¶ngige  af store netv√¶rk, eller er i lommen p√• tibetanske eller andre politiske interesser, som intet har med Danmark og danskere i deres hverdag at g√łre. Til geng√¶ld er Tilogaard afh√¶ngig af  den gamle klassiske buddhistiske tradition fra Karma Kadjy  med Karmapa Thinle Taye Dordje i spidsen, som Buddha Dharma arvef√łlgens autoritet. Det er jo netop denne uforfalskede og uovertrufne Dharma, som Skolen √łnsker at formidle. Denne Dharma er netop uforfalsket og uovertruffen p√• grund af  Karmapa’ernes og Shamarpa’ernes  indsats i over 900 √•r.
 

 Tilogaard er en uafh√¶ngig dansk institution  i en s√¶rlig forbindelse med det internationale   Bodhi Path netv√¶rk.  Jeg blev i √•renes l√łb til en Bodhi Path Dharmal√¶rer, s√• det er forbindelsen. Bodhi Path konceptet har jeg taget til mig,  dels fordi jeg st√łtter min mester  Shamar Rinpotje, som stiftede netv√¶rket,  dels fordi  Bodhi Path L√¶replanen  er rigtig god for moderne mennesker. Den er et godt koncept for en sammensat, men alligevel enkel og vedvarende tr√¶ning i - og udvikling af  Buddha’s Dharma, mens du lever et almindeligt liv. 
 Jeg h√•ber, at dansk Dharma gror sine r√łdder i enkle meditationskoler som denne og glimrende progressive l√¶replaner som Shamar Rinpotje’s.

 

 Tilogaard deltager ikke i diverse Dharma netv√¶rk med den konformitet og ensartede organisations form, som s√•danne netv√¶rk forventer af deres deltagere. Tilogaard er ikke et ‘franchise.’ Det er p√• mange m√•der en uskik med uniformitet, rent bortset fra at s√•danne netv√¶rk ganske ofte  virker som blot en slags ‘missions stationer’ for Dharma, fordi disse centre ikke har hverken akademiske Acharyas eller rigtige Lama’er med stor meditations erfaring, som bor og underviser i centeret. I stedet pr√¶ges s√•danne centre af ‘ildsj√¶le’  - og al respekt for det, men jeg beh√łver jo ikke at deltage. Mit arbejde best√•r i at undervise i Buddha’s Dharma - ikke i at tilpase mig til en organisation.
 

 Jeg deltager i den generelle Karma Kadjy formidling af Buddha Dharma som en traditionel  Kadjy Lama. Derfor er jeg stadig forbundet med Dhagpo Mandala’en i Frankrig, som organiserede min traditionelle meditative 3 √•rs tilbagetr√¶kning, sk√łnt det er sj√¶ldent, at vi m√łdes og er sammen.

 

 

St√łt udviklingen

 St√łtte til Tilogaard Meditationskole vil b√¶re denne udvikling igennem og hj√¶lpe til, at danske Lama’er f√•r fodf√¶ste og basis i deres eget land og bevirke, at eleverne kan modtage og tr√¶ne den √¶gte og uforfalskede Dharma p√• dansk i et dansk milj√ł - oven i k√łbet langt ude p√• landet i fred og ro, ved skov og strand og med h√łjt til himlen. Du opfordres derfor til at yde st√łtte, hvis du kan lide hensigten og den generelle virksomhed.
 

 Den s√•kaldte tibetanske Buddhisme er f√łrst og fremmest indisk, og den handler om noget universelt i mennesker overalt i verden. Buddha bor ikke i Asien. Buddha er i hjertet hos alle mennesker,  og alle mennesker er  i  Buddha’s hjerte.
 

 Det er derfor en kunst i sig selv, at holde den tilb√łrlige afstand til de traditionelle organisations former for Dharma fra Tibet og Indien. Det er √łnskeligt med en vis afstand, fordi de tibetanske Lama’er er involveret i politik, hvad enten de √łnsker det eller ej. Der er flere kulturelle og sociale √•rsager fra det gamle Tibet og omegn til dette religi√łse  samsara. Da det kulturelle og sociale landskab ser meget anderledes ud i Danmark, er det n√łdvendigt med en passende afstand og ikke for t√¶t netv√¶rk med Karma Kadjy i Indien,  Nepal, Tibet og Kina.  I Europa er der opst√•et flere forskellige Dharma netv√¶rk, som endnu ikke har f√•et en fast form. De har dog i reglen en medlems repr√¶sentation.
 

 Indtil videre er der ikke noget alternativ til Karmapa som den bedste sikring af Dharma arvef√łlgen eller transmissionen. Derfor tages de vigtige beslutninger p√• Tilogaard af Lama’en, mens det overlades til Karmapa og Shamarpa at f√łre tilsyn med, at det er den √¶gte Karma Kadjy transmission, som formidles p√• Tilogaard. Det er det, som menes med udtrykket ’protektor’. Senere skal den femtende inkarnation af Shamar Rinpotje blive ‘protektor.’
 Derfor har Karmapa en ‘veto ret’, n√•r der skal v√¶lges en ny Lama  (
¬ß 2.b). Medlemmerne - og i fremtiden bestyrelsen - kan ikke blot v√¶lge en eller anden. Karmapa skal godkende valget - ellers m√• udn√¶vnelses proceduren g√• om. Bortset fra denne lidt exceptionelle begivenhed, kan Karmapa ikke blande sig direkte uden opfordring fra Lama’en  (Skolelederen).
 

 I hovedsagen er det Lama’en og Forvalteren, som driver Skolen og tr√¶ffer de fleste beslutninger uden at involvere medlemmerne. Det er en praktisk foranstaltning, fordi medlemmerne bor spredt ud over hele Danmark.

 

 Disse regler tr√¶der dog f√łrst i kraft efter min d√łd  (¬ß 2.b). Institutionen er jo endnu ikke konsolideret. Tilogaard’s huse og jord ejes indtil videre af mig, fordi selvom jeg gerne gav ejendommen bort til institutionen med det samme, s√• vil kreditforeningen ikke g√• med til det, n√•r g√¶lden stadig er s√• stor (g√¶lden er p√• 420.000 kr. i 2021). Heldigvis vil g√¶lden langsomt forsvinde af sig selv, s√• mit √łnske og min hensigt kan virkeligg√łres.
 

 

 

Nye medlemmer er på venteliste

 Da der her i juli 2021 kun er fem registrerede medlemmer af Skolen, har jeg foresl√•et til F√¶llesm√łdet den 29. august 2021, at Tilogaard Meditationskole nedl√¶gges i sin nuv√¶rende form. I stedet laves et nyt s√¶t vedt√¶gter, hvor visse paragraffer er √¶ndret, som ikke kunne √¶ndres i den gamle vedt√¶gt. Fordi de ikke kunne √¶ndres, nedl√¶gger vi skolen og lader den genopst√• p√• samme tid med et nyt s√¶t vedt√¶gter. De nye vedt√¶gter fjerner medlems demokratiet, som der ikke er grund til med s√• f√• medlemmer. ¬ß8 i den nuv√¶rende vedt√¶gt sanktionerer, at Skolen nedl√¶gges, hvis der er for f√• medlemmer. Samtidigt har vi f√•et nogle bedre formuleringer i ¬ß1 og ¬ß2. De nye vedt√¶gter skal vedtages p√• to m√łder. M√łde nummer to finder sted den 27. marts 2022. De nye vedt√¶gter offentligg√łres p√• den dag.

 

 Fordi disse vedt√¶gts √¶ndringer er under behandling helt frem til den 27. marts 2022, bliver nye medlemmer ganske vist optaget i Skolen, men p√• en venteliste, indtil de nye vedt√¶gter er tr√•dt i kraft. Det er kun de nuv√¶rende registrerede medlemmer, som kommer til at deltage i de to m√łder. Nye medlemmer p√• venteliste, bliver f√łrst almindelige medlemmer, efter den 27. marts 2022. Denne beslutning er vedtaget den f√łrste juli 2021 - for at foregribe uheldige misforst√•elser.

 

Klik her for toppen af siden

Her går stregen og slutter siden ...
            © tilogaard   -   Tilogaard registrer ikke noget om din f√¶rden p√• netstedet. Ingen tracking - ingen cookies - ingenting.  Tilogaards sikring af dit privatliv er enkel: kun dine emails og breve
                                               bliver gemt.  Tilogaards internet udbyder - www.i123.dk - samler kun statistisk information om antallet af 'hits,' som Tilogaards netsted modtager.

                                               S√łger du bestemte emner, kan du indtaste dine s√łge ord i din brawsers s√łgefelt,    efterfulgt af:  site:tilogaard.dk-   f. eks.: karma site:tilogaard.dk