regnbue linje
Dharmahjulet - logo for Tilogaard Meditationskole - klik her for Tendar Olaf Høyers CV

Forsiden

sitemap

Tendar

Nyhederne

-  Nyhederne er ikke, hvad de har været  -

Læs på dette link om redaktionen af nyhederne

september, opdateret sidst den 28. oktober 2020.  
Tilogaard er lukket for besøg

 Tilogaard holder lukket - foreløbig frem til midt i januar 2021 på grund af corona epidemien.
 Der forekommer en ny spredning af sygdommen i Danmark for tiden, ligesom resten af Europa plages af et stigende antal smittede i alle lande. For en sikkerheds skyld modtager jeg ikke besøg frem til midt i januar 2021.

 Men telefonerne er stadig åbne, og jeg svarer på emails, hvis der er noget. Find numre og adresser på: info siden.

 
Klik her for toppen af siden

30. november, opdateret den 2. december 2020.  


Forplads til Jokhang Tempel i Lhasa lukket for tibetanere


men turister og Han kinesere må gerne besøge herlighederne

Jokhang Tempels forplads afspærret; foto RFA, fotograf ukendt.
Jokhang Tempel i Lhasa med den indhegnede forplads og to nye pavillioner i ren kinesisk stil.

 Jokhang er afspærret for tibetanere, men ikke for turister (?), selvom det lukkede område foran hoved indgangen til det berømte Tempel i Lhasa by, hovedstaden i Tibet, blev færdig renoveret for to måneder siden. Pladsen foran templet anvendes normalt af mange pilgrimme fra hele det tibetanske kultur område til bøn og glidefald. Det forhindres nu af afspærringerne. Der er også oprettet politi kontrol poster på den berømte pilgrimsrute omkring tempel komplekset.

Læs om det her  (RFA).

 

Nu er røgelse ikke længere tilladt foran Jokhang Tempel

 Den kommunistiske kinesiske imperialistiske lokalregering i Tibet forbyder nu afbrænding af røgelse foran Jokhang Templet i Lhasa. Den traditionelt afbrændte røgelse på dette sted og mange andre steder er enebær- og tuja-nåle kviste, som afgiver meget aromatiske dufte. Myndighederne siger nu, at røgen er forurening. Traditionelt anses sådan røg for rensende af luften, men først og fremmest er røgelsen en ofring til Buddha'erne og Bodhisatva'erne.

Røgelse foran Jokhang Tempel i Lhasa; foto fra RFA, fotograf ukendt.

 De to store røgelses brændere, en slags krukke formede beholdere med skorsten, som står foran indgangen til templet, har fået åbningerne til brændkammeret lukket med hængelåse og må ikke bruges. Tiltagene menes at være en del af den imperialistiske politik, som sigter på at sækularisere tibetansk kultur, sprog og religion.
 Denne politik har to hovedspor. For det første tilstræber præsident Xi Jiping, at den tibetanske buddhisme underordnes de kinesiske traditioner. For det andet skal al religion læres som overtro og både barnlig og middelalderlig. Så glem alt om religions frihed i Kina. Det er kun tilladt at være overtroisk, når man vel at mærke holder det privat for sig selv. Denne tankegang og politik er meget fremmed for Buddhadharma's virkelige væsen som en erfarings religion - og ikke en trosretning.

Læs om det her  (RFA).

Læs om nogle tibetaneres absurde forhåbninger til præsident Tumpe
(The Hill, Washington USA).

Læs også den tidligere artikel

 
Klik her for toppen af siden

12. november, opdateret 27. november 2020.  
Thai munke i politisk protest i Thailand


- skønt det er forbudt ved lov -

Munke tigger i Thailand.


 Thai munke modtager mad ofring, fotograf ukendt; fra Wikipedia.Der er i længere tid foregået mange demonstrationer mod den udemokratiske regering og kongehuset i Thailand. Det almindelige ønske blandt demonstranterne er at få et ægte demokrati indført. Især blandt studenterne i Thailand er det også blevet almindeligt at kræve reform af kongehusets stilling, på grund af den kontroversielle nye konge. Han ligner slet ikke sin far, som var meget afholdt af befolkningen. Men selvom hans personlige livsførelse kritiseres af mange, er det ikke den vigtigste kritik. Det er loven om majestæts fornærmelse, som studenterne vil have afskaffet. Det er en lov, som i vid udtrækning bruges til at knægte ytringsfrihed og kritik af enhver siddende regering i Thailand. Det er en gammel skik i landet, hvorved man betvinger den politiske opposition, og lukker munden på modstandere. Det har skiftende regeringer benyttet sig af i mange år.

 Alt dette er blevet rimeligt rapporteret af medierne gennem de seneste måneder. Men nu er også især unge munke begyndt at deltage i demonstrationerne, skønt ikke i stort tal. Typisk går de i spidsen for demonstranterne, sikkert for at afholde politi og militær fra at begå vold og overgreb. Men der findes altså en lov mod munkes engagement i politik siden 1995. Desuden er der en statslig myndighed, som overser klostre, Templer og munkene. Ikke overraskende ønsker de demonstrerende munke at afskaffe denne lov, og de ønsker også en reform af den statslige myndighed. Det tilkommer ikke en verdslig myndighed at regulere munkenes liv. Sådan er den almindelige opfattelse indenfor Buddhadharma overalt i verden. Munkene skal følge deres løfter, som udtrykt i Vinaya Sutra, som Buddha Sakyamuni har formuleret for den rette livsførelse, munke og nonner bør efterstræbe og kultivere. Men Vinaya er netop et internt reglement for munke og nonner, så statslig indblanding ikke burde forkomme. I stedet skal munkene ved deres regelmæssige møder disciplinere alle brud på Vinaya, sådan som reglerne foreskriver. Der er naturligvis ikke noget i Vinaya, som forbyder politiske holdninger. Men som Buddha Sakyamunis eget liv viste ret tydeligt, er der begrænsninger ved en munks liv, som bevirker en vis afstand til almindelig politik.

Advarsels skilt: etik! Men det gælder naturligvis ikke etik, sanskrit: shila. Tværtimod har munkene en social opgave ved at demonstrere en sund etik i deres egen livsførelse og opførsel samt at instruere lægfolk i emnet. Men vold, ødelæggelse af privat eller offentlig ejendom samt krigsførelse må munkene ikke deltage i. De må ikke engang observere krigs handlinger på afstand i følge Vinaya. Altså søge at blive tilskuere til det, og møde op bare for at kigge på. Det kan godt være, at Thai munkene er lidt for aktive og engagerede, i forhold til hvad der er sundt for en munk med henblik på etik og politik. Men det er tydeligt, at det politiske liv i Thailand har store etiske problemer.

 Loven om majestæts fornærmelse er også uetisk. Og staten bør holde sig væk fra indblanding i klostrene og så videre, med mindre der er tale om kriminalitet og bedrag af betroede finansielle midler. Sådanne historier har der jo også været, hvor donationer blev misbrugt i stor stil. Den sidste demokratiske periode i Thailand var også præget af mangel på etik i politikken, hvilket kan siges at have ført til militærets overtagelse af magten. Men militæret er heller ikke kendt for høj etik. Al denne politiske uro er synd for det i øvrigt meget sympatiske Thai folk. Men problemerne er jo reelle nok og kræver løsninger, som i sagens natur vil være radikale for Thailand.

Læs om det her  (Reuters).

 

27. november 2020.  

Læs her om Sulak Sivaraksa's deltagelse i protesterne  (Buddhist Door)

 Den kendte aktivist for social og buddhistisk engagement i samfundet, Sulak Sivaraksa mødte op til demonstrationerne for at støtte bevægelsen. Han udtalte, at regeringen skulle respektere den tidligere konge og den nuværende konges ønske om ikke at misbruge loven om majestæts fornærmelse til at undertrykke befolkningen. Sulak mener, at regeringen ved sin politik faktisk undergraver kongemagten i Thailand. Derfor bør regeringen gå af, siger han. Protesterne i Thailand har stået på siden februar i år.

Se også en video om Thailands nye konge  (den 17. november i Politiken).

 
Klik her for toppen af siden

28. november 2020.  

Nyt kunst magasin hedder 'Yeshe'

- om moderne tibetansk kunst på en moderne måde -

Kunst magasinet Yeshe's logo.


Kunst magasinet skal hedde Yeshe - billedet viser navnet som tibetansk kalligrafi, som også er magasinets logo.
Yeshe: A Journal of Tibetan Literature, Arts and Humanities - er et nyt tibetansk magasin, som udkommer en gang om året. Magasinet beskriver sig selv som: "[Yeshe] is an open access, peer-reviewed annual journal that publishes academic articles, book reviews, and interviews related to Tibet, as well as poetry, prose, art, and fiction." Det er vel på tide med et moderne tibetansk kunst magasin. Tibetansk kultur i eksil og i det besatte Tibet er på trods af alt i gang med en moderne udvikling.

 Der er ikke særlig meget uafhængig journalistik endnu blandt eksil-tibetanerne, men det er begyndt at dukke op. For eksempel Lobsang Wangyals netmagasin 'Tibet Sun.' Men et magasin, som ikke udelukkende understøtter den tibetanske eksilregering eller som udelukkende beskæftiger sig med thangkha malerier og buddhistisk litteratur og kommentar, er en virkelig nyhed. Det er måske typisk, at man så kalder magasinet for 'Yeshe,' som jo betyder 'klarhedens visdom.' Altså et meget traditionelt buddhistisk fag udtryk fra Pradjñaparamita Sutra'erne. Det er lidt påfaldende i og med, at magasinet åbenbart ikke skal beskæftige sig specielt med buddhistiske temaer eller anskuelse. Men det hører naturligvis med til billedet, at tibetansk kultur i aller højeste grad er fuldstændigt indeholdt i en buddhistisk reference beholder. Indtil videre i hvert fald.

Kunst magasinet Yeshe's logo.

 I det besatte tibetanske kultur område fra Amdo, Kham til det centrale, vestlige og nordvestlige Tibet, søger det kommunistiske kinesiske imperium at fjerne de religiøse buddhistiske kendetegn på tibetansk kultur, sprog og tænkning. Disse kinesere under præsident Xi Jinping's ledelse mangler bestemt ikke ambition, men opgaven forekommer umulig og kontra-produktiv. Det kan heller ikke være et 'rigtigt' problem, at buddhismen gennemsyrer tibetansk kultur. Det må anses for en kvalitet. Det er vel blandt andet derfor, at det nye magasin kalder sig 'Klarhedens Visdom.'

Kunst magasinet Yeshe's logo.

 Kulturelt, socialt og politisk er et vigtigt problem med hele den tibetanske kultur: Tulku traditionen. Denne tradition er et levn fra middelalderen. Det betyder ikke, at alle Tulku'er er uægte. Det er netop det helt fantastiske ved denne kultur og disse folk. Der findes faktisk såkaldte 'bevidste genfødsler' af Bodhisatva'er, som i frihed har valgt deres nye inkarnation med henblik på at gavne andre. Der er blot slet ikke så mange af den slags mennesker, som traditionen gerne ville have. Så med Tulku'erne er der i årenes løb blevet opdyrket både sandhed og løgn. Løgnen om Tulku'erne er blevet brugt socialt og politisk til at manipulere befolkningen, så visse klostre og Lama organisationer (lhabrang) kunne beholde ejendomsret og politisk indflydelse i samfundet, som egentlig tilhørte en afdød helgen - som man ikke kunne finde genfødslen af. Så i stedet fandt man blot en 'egnet' kandidat, som virkede lovende nok, eller som af helt andre grunde forekom ønskelig.
 Dette er i sagens natur en uskik og overtro, som faktisk står i modsætning til Buddhadharma's generelle instruktioner om at gavne alle og ikke skade nogen. Især må vi i vore dage opfatte Tulku traditionen som en krænkelse af børns rettigheder, når og hvis mindreårige fjernes fra deres forældre i utide.

Kunst magasinet Yeshe's logo.

 Dette nye magasin handler naturligvis ikke om det emne, men nævnes skal det alligevel, fordi Tulku traditionen er hoved problemet for tibetansk kultur. Og det er meget stort og alvorligt. Blandt de mange politisk udnævnte Tulku'er er der faktisk nogle få ægte Bodhisatva'er. Og blandt de politisk udnævnte er der også nogle, som har taget udnævnelsen til sig som en personlig udfrodring og prøver at leve op til opgaven med de bedste hensigter og stor idealisme. Så måske vil det nye magasin også være et sted, hvor vi i fremtiden kan finde artikler om den tibetanske Tulku tradition, selvom det slet ikke er formålet. Faktisk må vi forvente at finde artikler, som handler om noget helt andet. For eksempel om eksil tibetanernes forvirring og fremmedgjorthed og om undertrykkelsen i det tibetanske kultur område. Men vi kan også forvente en masse god kunst - og formodentlig også noget dårlig.

Kunst magasinet Yeshe's logo.

 Redaktørerne er en blandet flok. Nogle kommer fra Tibetan Arts and Litterature Initiative samt fra Treasury of Lives samt folk, som er kendte poeter og fiktions forfattere. Magasinet præsenterer sig på både engelsk og tibetansk på sit netsted, hvor der endnu ikke er ret meget materiale. Fordi magasinet stadig er under dannelse. Det første nummer forventes udgivet til juli 2021.

"It is now perfectly fine to be both a layman (and, increasingly, a laywoman) and an author. It is perfectly fine to write novels, short stories, free verse, genres which were virtually unknown in Tibet before the late 1970s or early 1980s. It is perfectly fine to write about everyday life, love, economics, social relations, in brief, about mundane concerns, topics which are not edifying in terms of spirituality or religion. Some may resent it, but this reflects the secularization of elites in Tibet today, which does not preclude a deep concern for humans, for nature, and for life in general."

Kunst magasinet Yeshe's logo.

 Således beskriver magasinets redaktør F. Robin deres bidragydere i en åbnings meddelelse. Det er magasinets hensigt, at: "it can play a vital role in introducing and sharing with Western readers a still vibrant literary world, unknown to most of them. It has the capacity and sets as its aim to reveal the best and most exciting production of the current literary and intellectual scene in Tibet, against all odds."


Læs om det her  (Yeshe Magazine).

Læs her Dalai Lama's forslag om at afskaffe Tulku traditionen
(Gamle Nyheder 2019)

 Klik her for toppen af siden

Dharma hjulet er Tilogaards logo.

Links til de seneste nyheder


 

Karmapa inviterer til Kadjy Mønlam audio streaming fra Rumtek

Masken hjælper faktisk - men ikke som forventet

 

Dagri Rinpotje's sex skandale hos FPMT i USA - også de 'dydige' får nu en skandale om misbrug af magt, sex og tillid

Universet er blot et enkelt tilfælde i en serie, sagde Roger Penrose i en video på Aeon Magazine

 

Afskaf folkepensionen for de rige, skriver Knud Aarup på Altinget

Karmapa hylder Luding Rinpotje ved hans 90 års fødselsdag

 

Læs Alle de gamle nyheder 2020, kapitel 2.

 

(Klik for de øvrige:  gamle nyheder her.)

 

 

Klik her for toppen af siden

Mangler titel-bjælken foroven? Klik her

 Klik på ‘like’ (thumbs up billedet)  -  klik igen
 og igen  -  og igen  -  indtil du er afvænnet...
Læs mere her:
Humane Tech

Data Ethics er en dansk tænketank om etisk behandling af alle data

4. november, opdateret den 2. december 2020.  

Alle minkfarme i Danmark lukkes -
- en hel industri er under afvikling -


- en ny virus mutation truer os - måske - måske ikke -
- men hele to alvorlige brud på Grundloven truer os afgjort -


Sagen er etisk så slem, at statsministeren bør gå af


Artiklen beskriver skandalens gradvise udvikling over en hel måned - læs om nødvendigheden af regeringschefens afgang nederst

 

Minkdyret; fotograf ukendt.


 

 Alle mink skal dræbes for at forebygge corona smitte med en ny virus stamme. Den nye virus type er muligvis allerede resistent mod de slags vaccination, som er under udvikling. Det er ikke så godt nyt for de stakkels minkdyr, som nu må dø. Det er heller ikke nemt for de mennesker, som har gjort minkavl til deres forretning. For mange af disse familier er der tale om tab af en virksomhed, som flere generationer har deltaget i opbygningen af. Disse familier fra minkfarmene er på grådens rand, og millioner af kroner er på spil.
 Men det er godt for fremtiden i Danmark uden den slags smitte og uden den slags industri. Minkavl er meget dårlig karma for både dyrene og minkavlerne. Forhåbentlig kan familierne få en ordentlig erstatning, så de kan starte på en frisk med en anden slags landbrug. Det manglede bare, når deres livsgrundlag pludselig fjernes.

 Det er til gengæld et stort spørgsmål, hvorfor så mange mink blev smittede. Og hvorfor en ny og så helt anderledes corona virus mutation opstod. Det er en meget underlig historie.

Læs om det her (DR).

 

9. november 2020.  

UPS - vi glemte helt Grundloven


 Der er opstået et hovsa moment i denne sag. Regeringen har slet ikke lov til at kræve minkene slået ihjel. En ny lov skal vedtages først.

Advarsels skilt: glidebane.

 Mette Frederiksen har sagt, at regeringen af denne årsag kun har 'anmodet' minkavlerne om, at de dræber deres dyr. Minkavlerne fik dog et andet indtryk fra sundheds myndighedernes brev til dem. Det lignede en ordre. Samtidigt søger statsministeren opbakning til en haste-lov. Oppositionen er imidlertid ikke interesseret og synes, at regeringen har for travlt på et uklart grundlag. Hvilken kompensation minkavlerne skal have, er heller ikke afgjort endnu. Selvom sagen ikke kan kaldes ny længere. Alt i alt en pludselig dårlig sag for Mette Frederiksen, hvor det umiddelbart så ud som en god sag. Så måske er det slet ikke slut med minkavl i Danmark alligevel. Det er stadigvæk en meget underlig historie. Intet nyt om, hvordan smitten er opstået. Måske gemmer der sig også en skadale her, for eksempel i minkdyrenes foder, hvem ved?

Læs om det her   (Altinget).


12. november 2020.  

Nu viser det sig, at en ny vaccine mod corona virus i Danmark faktisk også virker mod den nye mink corona virus mutation.

Læs om det her  (Politiken).


 Men så alligevel: måske virker vaccine alligevel ikke mod den nye 'cluster 5' mutation af corona virus. Det føles mærkeligt med så lidt styr på fakta.

Advarsels skilt: begrebs forvirring.

Læs om det her  (DR Detektor).


 Det har medført almindelig begrebs forvirring i Folketinget. Sundheds-ministerens post er i fare og han må måske gå af. Men det lader til, at i hvert fald regeringen vil af med alle mink i Kongeriget. Det skyldes måske, at alle de lande, som vi normalt sammenligner os med, har forbudt minkavl. Danmark er faktisk sent ude med et forbud. Men det burde skulle jo kunne ske uden brud på Grundloven.

Læs om forvirringen her  (DR).


 Det rejser jo flere spørgsmål. Hvordan kan det være, at ingen myndighed bemærkede, at Grundloven blev brudt ved at kræve alle mink dræbt?

Læs om det her  (DR).


 

13. november 2020.  

Tillid til myndighederne daler


-   det er rigtig dårligt nyt for bekæmpelsen af epidemien   - og så glemte nogen lige Grundloven en gang til

Spørgsmålstegn.

 En ny undersøgelse viser, at denne sag har fået mange danskere til at tabe tillid til regeringens håndtering af corona virus epidemien. Flere partier udtrykker skepsis overfor forslag til ny epidemi lov, som skal afløse haste-loven fra foråret.
 Den 13. november skrev Altinget: "Partierne kritiserer især, at lovforslaget lægger op til, at det er sundhedsministeren, der ene og alene - udenom Folketinget - kan bestemme, hvornår en sygdom skal defineres som samfunds-kritisk. Og den definition vil efterfølgende udløse en række særlige beføjelser til resten af regeringen." Igen virker regeringen egenrådig og uvillig til at tillade gennemsigtighed i grundlaget for sine beslutninger.

 Det er slet ikke tid til forviklinger, for landet er underlagt en epidemi. Der er brug for samling og enighed. Både regering og opposition må finde hinanden og udvise både visdom og lederskab. Vi er midt i den anden bølge af sygdoms spredning i Danmark og Europa som et hele. Regeringen må åbne op for sin sagsbehandling i forvaltningen. Og Folketinget må få adgang til at overvåge sagsbehandling og eventuelle beslutninger, som kræver omvæltende indgreb som for eksempel at kræve minkdyrenes død og et helt erhvervs ophør.


- og så bryder vi lige Grundloven en gang til -

 Det nye forslag til en epidemi lov lægger også op til mange unødvendige indgreb mod den almindelige frihed, når sundhedsministeren finder anledning til det. Herunder et forslag om at tvangs vaccinere, hvis folk er modvillige. Det hører naturligvis ingen steder hjemme, og man undrer sig, hvor regeringen har hentet rådgivning henne. Det er bestemt ikke vejen frem, når opbakning til at få epidemien overstået er påkrævet. Der var derfor demonstrationer foran Christiansborg fredag den 13. november. Pludselig er Grundloven igen i spil. Staten kan ikke bestemme over den enkelte borgers krop. Den er privat. Forslaget må gå om. Hvorfor er der igen ingen, som har tænkt på, at Grundloven altid skal overholdes?

Læs om det her  (Altinget).
 

18. november 2020.  

Fortsat uenighed i Folketinget

- fødevareministeren giver op og går af -

Mette Frederiksen på en penge seddel; fotomontage af Lamaen.

 Der er så endelig opnået et flertal, men ikke enighed i Folketinget om indgrebets formulering i en ny lov. Men erstatning til minkavlerne og formulering af en ny epidemi lov kan lovgiverne ikke blive enige om. Så det er udsat til senere. Oppositionen er meget utilfreds. Alt imens minkavlerne dræber alle deres dyr for i det mindste at få del i den udlovede bonus betaling. Regeringen er virkelig på slap linje.

Rigspolitiet fik at vide, at masseaflivning var ulovlig: Skjulte det for minkavlere  (DR).

 Minkavlerne må formodes at have ret til fuldstændig erstatning for både dyr, stalde, foder og så videre, fordi regeringen har krævet indgreb uden at have lov til det. Var det blot en ekspropiation på lovligt grundlag, ville minkavlerne ikke kunnne kræve mere, end erstatning for de døde dyr. Men da der er begået overlagt brud på Grundloven ved faktisk at kræve alle raske minkdyr overalt i Danmark dræbt, har avlerne krav på erstatning for alt, som de har haft investeret. Det er vel også meget rimeligt, når et helt erhverv lukkes og slukkes.
 Det er en rigtig dårlig historie for regeringen med mangel på rettidig omhu, som den sikkert får lov at betale for senere i meningsmålingerne.

 En ny epidemi lov til erstatning for den midlertidige, som blev vedtaget i foråret, skal senest vedtages til marts 2021. Så det kan jo ske, at der er nogen, som opdager, at regeringens lovforslag er i strid med Grundloven i mellemtiden. Det har man da lov at håbe.

Seks ministre blev advaret om det ville være ulovligt at aflive alle mink  (DR).

Crime Scene.Regeringen har forhalet forhandlingerne om erstatning til minkavlerne med argumenter om, at EU regler for erhvervsstøtte forhindrer en total erstatning. Imidlertid må det formodes, at et brud på Grundloven ændrer alting. Det er nu en tiltrængt erstatning for et overlagt og Grundlovs stridigt overgreb.
 Det er faktisk rigtig godt for Danmark at dette erhverv lukker og slukker ud fra en enkel karma betragtning om farlig smitte risiko, uetisk massedrab og manglende dyrevelfærd. Men det kunne godt være gjort meget mere elegant og med følelse.

 Det overlagte brud på Grundloven er dybt problematisk, og det nye epidemi lov forslag om endnu et brud på forfatningen er uforståeligt.
 Det handler om Grundlovens paragraf 71 stk. 1: Den personlige frihed er ukrænkelig. Sådan lyder teksten. Den kan kun betyde, at det er den enkelte person, som frit bestemmer over sin egen krop, med mindre man er dømt til fængsel eller lignende som kriminel af en lovlig domstol. Herved kan en persons bevægelses frihed med sin krop begrænses lovligt. Men heller ikke en kriminel kan tvangs vaccineres. Ligesom et sygt menneske kan afslå at lade sig behandle af en læge, sygeplejerske og lignende for sin sygdom.
 Man kan isolere de syge, men ikke tvangs vaccinere.

Minkforløbet er ikke en retsstat værdig  skrev Bent Ole Gram Mortensen - Professor ved Juridisk Institut Syddansk Universitet - i en kronik på Altinget, som analyserer sagens udvikling fra begyndelsen. 

19. november 2020.  

Tid til en eftertanke og et par overvejelser

Denne miserable historie giver anledning til flere overvejelser, i og med at den socialdemokratiske mindretals regering har udvist egenrådighed og tillukkethed. Og hvor regeringen ingen tøven havde med at overtræde Grundloven samt at foreslå at overtræde den også i sit epidemilovs forslag. Men opmærksomheden samler sig næsten for meget om socialdemokratiet, selv om den seneste historie har været rigtig slem.

Retfærdigheden er blind; fotograf ukendt.

 Spørgsmålet er afgjort også: hvorfor sov oppositionen i timen? Hvad tænkte regeringens støtte partier på, mens Grundloven blev brudt? Var der kaffe pause? For det er en ting, at en selvoptaget regering udviser selvtilstrækkelighed og magtfuldkommenhed. Men det er Folketinget, som er lovgivere. Så Folketinget burde også være den institution, som holder øje med, om for eksempel Grundloven overholdes. Naturligvis skal forvaltningen overholde landets love, herunder Grundloven, men det betyder ikke, at Folketinget bare skal sove videre. Bemærk også, at de få egentlig hummanistiske partier i det nuværende Folketing, ikke udgør et flertal og står i ideologisk modsætning til både regeringen og oppositionens ledende partier.

 Så kan det indvendes, at Folketingets fornemmeste opgave er at udforme nye eller ændre gamle love og vedtage dem. Men bemærk, at allerede her er der mangler. Folketinget er næsten ude af stand til at udfærdige love selv, hvis ikke lov forslagene først er formulerede af forvaltningens jurister og embedsmænd og kvinder. Hele den juridiske ekspertise til formuleringer og efterprøvning af konsekvenserne af lovene, ligger i ministerierne. Så det er måske på tide at overveje, at oprette et lovformulerings kontor hos Folketinget, så også oppositionen kan lave ordentlige lovforslag med ordentlig rådgivning og vejledning. Det burde ikke være et regerings monopol. Men det er det i dag.
 Rent praktisk kunne det ske ved, at lægge Justitsministeriet ind under Folketinget. Og definere institutionen som et Folketings organ i stedet for et ministerium. Kontoret burde ledes af en embedmand eller-kvinde som direktør med status ligesom en departementchef. Politi, fængselsvæsen og lignende udøvende magt organer kunne så lægges ind under Indenrigs ministeriet. For eksempel.

 Folketinget burde også etablere et juridisk kontor og et parlementarisk styrings udvalg for kontoret, som overvåger forvaltningens brug af sin magt. Udvalget og dets kontor skulle derfor have en øget ret til akt indsigt - også i statens direktioner og styrelser. Det synes nødvendigt med den slags kontrol, fordi Folketingets partier åbenbart ikke af sig selv er tilstrækkeligt på mærkerne.

 Man kan også opfatte disse tiltag og denne kritik som et skridt på vejen til en indførelse af magistrats styring i Danmark i stedet for den nuværende regerings form. Schweiz har klaret sig fint i rigtig mange år med magistrats styring. Fordelen er, at politikerne så ikke har så travlt med at kæmpe for at få regerings magten, eller med at vælte regeringen.

Retfærdigheden er blind; fotograf ukendt.

Hvis styrings formen i Danmark således reformeres, kunne man samtidigt indføre en egentlig forfatnings domstol i Grundloven, som kan rejse sager på eget initiativ. Denne domstol kunne have underafdelinger, som på eget initiativ forfulgte sager om misbrug i forvaltningerne. Med en magistrats regering, domstols overvågning og et mere magtfuldt Folketing, ville Kongeriget Danmark være bedre sikret mod dens slags tyrani, som vi har set tendenser til i minksagen. Med USA og præsident Tumpe in mente er det sikkert også på tide at indføre flere demokratiske magt elementer, så et tyrani forhindres, før det er kommet i gang. De nuværende tendenser til tyrani og mangel på hummanisme i politik er meget problematiske. Disse tendenser gjorde sig også gældende under den forrige regering under Lars Løkke Rasmussens ledelse. Det er pinligt for etikken i vores demokrati, fordi fokus i disse år er på simpel magtkamp.


 

22. november 2020.  

Også embedsværket svigtede - departementchef mister sandsynligvis jobbet

Rigsvåbnet; fotograf ukendt.

 Fødevare ministeriets redegørelse om mink skandalen rejser spørgsmål om embedsmændenes svigt i sagen og om mulige strafbare forhold. Især departementchefen i fødevare ministeriet, Thomas Lekfeldt synes at have svigtet på en meget problematisk måde. Sandsynligvis vil det koste ham jobbet. Den vigtigste nyhed her er dog, at tilsyneladende optager det ikke embedsværket i overdrevet grad, at Grundloven altid overholdes. Det hører ellers med til job beskrivelsen, at embedsmænd og kvinder skal overholde loven i deres udøvelse af forvaltnings magt og bekendtgørelser.

Læs om det her   (Altinget).

 

Sagen er etisk så slem, at statsminsiteren bør gå af

 Ingen fra regeringen har endnu undskyldt for brud på Grundloven. Det er ret underligt. Betyder det, at det er i orden at bryde Grundloven? Når og hvis Mette Frederiksen er bange for folkesundheden? Hun slår det hen som en beklagelig fejl, og bevares; det var det da.
 Men fejleslutningen var så grov, at regeringen bør gå af for brud på Grundloven. Socialdemokraratiet bør vælge en ny leder. En ny leder af en sådan karakter, som ikke bare bryder Grundloven, når det skal gå stærkt. Socialdemokraterne vil måske ikke af sig selv gøre noget. Det er derfor sandsynligvis op til støttepartierne at få gang i tingene. Brud på Grundloven bør altid have alvorlige konsekvenser. Det er naturligt at Mette Frederiksen tager ansvaret og overlader sin post til en ny socialdemokratisk leder.

 

 

28. november 2020.  

Mette Frederiksen lyttede ikke nok, så styringen blev for stram

- og fejlede kolosalt - og derfor bør hun gå af -

 Hvorfor kunne Mette Frederiksen ikke styre udviklingen ordentligt?

Mette Frederiksen med muskler.Hvor gik det galt? Hvorfor blev brud på Grundloven gjort underordnet en kun tilsyneladende trussel mod folkesundheden? Hvordan kunne man i det hele taget opstille et valg mellem folkesundhed og rets sikkerhed? Disse to slags sikkerhed burde være uadskillelige søskende, ikke sandt? Jakob Nielsen prøver at besvare disse spørgsmål i en artikel på Altinget: Mette Frederiksen er svækket på grund af hendes ledelse, som ellers til at begynde med var hendes styrke. Tilsyneladende ligger det politiske ansvar for skandalen hos Mette Frederiksen. Derfor bør hun trække sig.

Læs artiklen på dette link   (Altinget).

Læs også om socialdemokraternes forrige lov forslag, hvor Grundloven også skulle brydes ved indskrænning af religions friheden.

Klik her for toppen af siden

Her går stregen og slutter siden ...
            © tilogaard   -   Tilogaard registrer ikke noget om din færden på netstedet. Ingen tracking - ingen cookies - ingenting.  Tilogaards sikring af dit privatliv er enkel: kun dine emails og breve
                                               bliver gemt.  Tilogaards internet udbyder - www.i123.dk - samler kun statistisk information om antallet af 'hits,' som Tilogaards netsted modtager.

                                               Søger du bestemte emner, kan du indtaste dine søge ord i din brawsers søgefelt,    efterfulgt af:  site:tilogaard.dk-   f. eks.: karma site:tilogaard.dk