Dharmahjulet - logo for Tilogaard Meditationskole - klik her for Tilogaards baggrunde og historie. Tegning af Gerard Muguet.

Tilogaard
Meditationskole

Klik her for at åbne indholdslisten

Nyhederne

Læs på dette link om redaktionen af nyhederne
Nyhederne redigeres  og skrives af Lama Tendar Olaf Høyer, med mindre andre er angivet.

17. juni - opdateret 19. juni 2018.  

Paven kalder abort for et nyt holocaust

I stedet for at få foretaget en abort bør familier ‘acceptere de børn, Gud giver dem,’ siger Pave Frans

 

 

 Jeg siger det med smerte,” sagde Pave Frans ved et møde for familier i Italien den 16. juni.   “I det sidste århundrede blev hele verden skandaliseret af det, nazisterne gjorde for at forfølge racens renhed. I dag gør vi det samme  -  med hvide handsker på.”  Han er dog også tidligere kendt for at sige om emnet abort:  “at ingen synd er så Pave Frans, foto fra Reuters ved Tony Gentilestor, at Guds barmhjertighed ikke kan nå den og tørre den væk.”

Billedet viser Pave Frans.

Så det kunne lyde som om, at den katolske Pave ikke så meget fordømmer den enkelte kvinde, som får abort udført, men diverse parlamenter i Vesten for at tillade det. Emnet er slet ikke så nemt, som denne historie kunne få det til at se ud.  ‘Bare sig nej’ er slet ikke gangbar. Slet ikke, især ikke set fra et buddhistisk synspunkt. Det er kompliceret for den enkelte, som måtte blive involveret i en abort, og det er kompliceret lov stof, når emnet udsættes for rets filosofi.

 Lama Jampa Taye skrev en bog engang om abort, hvor han når konklusionen, at set med buddhistiske øjne kan det ikke sanktioneres. Selvom det er en meget anerkendt Lama, som her udtaler sig, er også han blevet offer for simplificering af det komplekse emne. I øvrigt synes der ikke at være skrevet om emnet i de buddhistiske kredse, så man kunne få indtryk af, at der er en slags tabu.

 Så lad os afklare emnet. Fra undfangelsen af er der et bevidst  sansende væsen, et meget lille menneske barn,  i en buddhistisk forstand. Abort tager livet af fosteret, så der er tale om en slags drab. Det er også et forsætligt drab, for det er hensigten, at fosteret skal dø. Derfor vil kvinden, som får foretaget en abort, også lide under den usunde  karma, som er forbundet med et drab. Det vil det assisterende sundheds personale også.

 I en vis forstand er det den opererende læge, som må udnævnes som drabs personen i en legal betydning, nemlig individdet som fører kniven, mens kvinden i en direkte forstand jo er passiv, skønt motivet til drabet kommer fra hende. Så, det er allerede indviklet og tvetydigt, hvad angår karma. Husk også på, at lægen jo normalt vil operere udfra de bedste motiver om at forhindre lidelse. Selvom et drab er et drab, er en abort i reglen et medlidenheds drab. På den baggrund bliver den resulterende karma en noget blandet affære.

 Det er helt absurd at sammenligne legal abort med drabet på 6 milioner jøder, som nazisterne foretog under anden Verdenskrig. Der var bestemt ikke tale om ‘medlidenheds drab.’ Det var heller ikke medlidenhedsdrab, da nazisterne dræbte homo’er, roma’er, sindssyge og mentalt handikappede mennesker. Nazisterne så stort på det enkelte individ og var kun søde overfor deres egne.

 Det er noget anderledes i dag. I reglen handler abort overhovedet ikke om noget, som bare ligner ‘race hygiegne.’ Det handler om meget syge børn, eller om børn som far og mor ikke er i stand til at tage vare på af mangfoldige grunde. Så, klap lige hesten, du overdrevne pave.  I fremtiden vil man måske fremme bestemte gener og så videre, men det er jo endnu ikke emnet for den offentlige diskussion.

 Abort er ikke et simpelt drab, for man kan ikke adskille mor og foster. De udgør en enhed under graviditeten, så fosteret har ikke mere ret end mor. Derfor er de fleste buddhister tavse om emnet. Emnet er helt igennem tragisk.  For alle. Lanterner på floden Miyazu ved Kyoto; ritualet hedder: Toro Nagashi, foto Stuart Campbell.

I Japan er der en årsdag, hvor man mindes de dræbte børn ved abort i det forløbne år, ved at tænde lys for dem i lamper, der som både udsættes på floderne, foto’et her er ved Kyoto.

        Lanterner på floden Miyazu ved Kyoto.

 Imidlertid kunne myndighederne godt gøre en større indsats for at få mødrene til at gennemføre graviditeten og bortadoptere barnet efter fødslen. Den mulighed bliver der ikke slået på trommer for, så det kan høres. I øvrigt kan man ikke forbyde abort ved lov, uden at overlade det hele til kvaksalvere, når kvinderne så alligevel ønsker at abortere. Det var meget grimt, før abort blev tilladt, og det var de aborterende kvinders lidelser, som i det store hele motiverede lovgiverne til at legalisere.

 Fordi abort er kompliceret og tvetydigt, er også den usunde karma, som følger, kompliceret og tvetydig. Husk derfor at bruge beskyttelse. Får du et uønsket barn alligevel, så overvej adoption...

 Lad kvinderne i fred, som ønsker abort. Det er deres eget ansvar, om de vil give liv til barnet, som de bærer på.

            Læs om det her  (DR).

Klik her for toppen af siden
Klik her, så åbner næste side
Klik her, så åbner næste side

Mangler titel-bjælken foroven? Klik her

 Klik på ‘like’ (thumbs up billedet)  -  klik igen
 og igen  -  og igen  -  indtil du er afvænnet...
Læs mere her:  Humane Tech

Tilogaards logo

Anbefalede Dharma kursus

 

wvline


Stupaen i Vesterbølle - Karma Shedrup Ling - 'Drivhuset.'

Kursus i ‘Drivhuset’ Karma Shedrup Ling

Dubsing Rinpotje kursus 9. - 14. juli:
  Ngøndro kursus og Sangdje Menla   (Medicin Buddha)

Shangpa Rinpotje kursus 2. - 8. august:
  Lodjung kursus
 

wvline


Bodhi Path logo. bodhipath.org.

Kursus hos Renchen-Ulm Bodhi Path i Tyskland

Shangpa Rinpotje kursus om shamatha meditation  18. og 19. juli.
 

wvline

 


Karmapa's visdoms flag,

Flere Kursus på Dhagpo i Frankrig

Sommer program for Dhagpo Kadjy Ling i Frankrig - opdateret.
 Besøg af blandt andre  Thrinle Tulku,   Khenpo Tjødrak, Nendo Rinpotje og Phakchok Rinpotje. I August er der de sædvanlige kursus og retreats med  Jigme Rinpotje og Lama Jampa Taye.
 Også Kundreul Ling Kloster har udgivet deres sommer program  med blandt andre  Khenpo Tjødrak.
 

wvline


Karmapa's visdoms flag,

Njungne i Sverige  

 Solbo retreat centeret ved Fellingsbro tilbyder 8 gange Njungne retreat  den 1. - 16 juli.  Lama Tsultrim Rinpotje skal godkende din deltagelse.  Læs om det her
 

Khenpo Tjødrag om karma i Sverige

                                  Den 2. til den 7. august 2018.
 Kursus med  Khenpo Tjødrak Rinpotje i Sverige om  karma forklaret ved  Årsagskædens 12 led fra  Śalistambasūtra.
 

wvline


Gomde logo.

Tjø Dji Nyima Rinpotje og Gomde

    Tjø Dji Nyima Rinpotje kursus den 14. til og med den 22. august på Gomde. Rinpotje vil undervise om  sindets natur.
 Kyabgøn Phakchok Rinpotje forventes også på besøg hos Gomde. Der er ingen datoer endnu for dette besøg.   (Han besøger også Dhagpo i Frankrig.)
 

*****
 

Disse links fører til  artikler med detaljer om kursus.
 

Klik her for toppen af siden

Tilogaards logo, anandachakra.

Links til de seneste nyheder
 

   Tibet sagen genåbnes - aldrig er så mange tibetanske flag blevet vist i de danske medier som i de sidste 6 år

   Politiet er bange for bedeflagene på Christiania

   Dharmalæreren  Richard Arthure (Kunga Dawa) er død

   Årsdagen for Shamar Rinpotjes død - det er nu fire år siden

   Folketinget vil ikke lovgive om forbud mod omskæring af drengebørn

   Regeringen vil afskaffe lighed for loven - de fremmede skal tilsyneladende straffes for at være fremmede

Læs alle de gamle nyheder fra 2018, kapitel 5


(Læs i  indholdslisten  for de øvrige gamle nyheder.)
 

Klik her for toppen af siden

Her går stregen og slutter siden ...
        Klik her for indholdsliste, sitemap    © tilogaard   -   Tilogaard registrer ikke noget om din færden på netstedet. Ingen tracking - ingen cookies - ingenting.  Tilogaards sikring af dit privatliv er enkel: kun dine emails og breveLama Tendar Olaf Høyer CV
                                               bliver gemt.  Tilogaards internet udbyder - www.i123.dk - samler kun statistisk information om antallet af 'hits,' som Tilogaards netsted modtager.

                                               Søger du bestemte emner, kan du indtaste dine søge ord i din brawsers søgefelt,    efterfulgt af:  site:tilogaard.dk-   f. eks.: karma site:tilogaard.dk