Dharmahjulet - logo for Tilogaard Meditationskole - klik her for Tilogaards baggrunde og historie. Tegning af Gerard Muguet.

Tilogaard
Meditationskole

Klik her for at åbne indholdslisten

Nyhederne

Læs på dette link om redaktionen af nyhederne
Nyhederne redigeres  og skrives af Lama Tendar Olaf Høyer, med mindre andre er angivet.

21. januar 2019.  

Se og lyt med dit hjerte:  folk drukner på flugt

Karmapa Thaye Dorje har lagt følgende meddelelse på sit netsted den 20. januar 2019:

Karmapa i Nalanda; december 2018 - foto Norbu Zangpo.

 

 

 

 

 

 

 

"Kære Dharma venner.

 I de sidste par dage er omkring 170 mennesker omkommet ved skibbrud i Middelhavet. Disse mennesker søgte et sikkert sted for dem selv og deres familier. På flere måder er dette en velkendt historie. Flere end 2200 mennesker er døde i deres forsøg på at krydse Middelhavet i 2018.

 Vi må altid tænke på, at ethvert menneskeliv er værdifuldt. Ethvert menneske fortjener venskabets kærlighed og medfølelse.  [Maitri  og  karuna.]  Og ethvert tabt liv er en alvorlig overvejelse værd. Uanset hvor de kommer fra. Uanset omstændighederne omkring deres bortgang. Uanset deres religion, race eller baggrund.Det hjerte formede Bodhi blad fra Bodhi træet.

 Lad os også huske på de muligheder, som hvert eneste øjeblik tilbyder os. Mange af os lever i lande, hvor vi har føde, ly og vores liv er ikke i umiddelbar fare. Lad os værdsætte dette med hele vores hjerte og udnytte denne værdifulde mulighed til sit yderste. Når vi beder, ønsker vi, at alle sansende væsner opnår oplysning. Lad os derfor alle sammen bede for alle, som søger et liv i sikkerhed, og for alle ofre for andre tragedier rundt omkring i verden.

 Med følelse, Karmapa Thaye Dordje."

Kilde:   Karmapa’s netstedBilledet viser omridset af et blad fra Bodhi træet i Bodhgaya. Bladene fra det hellige træ er formet som hjerter.

Klik her for toppen af siden
Klik her, så åbner næste side
Klik her, så åbner næste side

Mangler titel-bjælken foroven? Klik her

 Klik på ‘like’ (thumbs up billedet)  -  klik igen
 og igen  -  og igen  -  indtil du er afvænnet...
Læs mere her:  Humane Tech

Klik her for at åbne den velgørende organisation for musik i hele verden: 'Playing for change.'  Billedet viser logo.Playing  
  for      
 change 

Tilogaards logo

Anbefalede Dharma kursus

 

wvline


Karmapa's visdoms flag.        KIBI  i New Delhi, Indien

 

den 11. til den 18. marts 2019
Kursus med Karmapa - instruktioner og indvielse.
Læs om det her.

 

wvline


Karmapa's visdoms flag,

Flere kursus på Dhagpo i Frankrig

                        Det nye program august 2018 til maj 2019
                      for Dhagpo Kadjy Ling i Frankrig - opdateret.
    2019:    Thrinle Tulku  laver et interessant kursus  den 8. - 12. maj 2019Han vil undervise om bogen: 'Middelvejens smykke' af  Shantarakshita (725–788), hvorved han vil forklare både  Cittamatra  og  Madhyamaka  anskuelserne udfra tesen: 'hverken én eller mange.'

wvline

 

Klik her for toppen af siden

Tilogaards logo, anandachakra.

Links til de seneste nyheder
 

   Vinter i Kham (foto)

   Tilogaards nyheds tjeneste indskrænkes i 2019, fordi jeg ikke har tid til det

   Tal grønt i telefonen - mens du deltager i velgørenhed

   Biens nødvendige bevidsthed

   Dalai Lama kom til Bodhgaya og jokkede i det

   Nyingma’s overhoved Kathok Getse Rinpotje er død

Læs alle de gamle nyheder fra 2018, kapitel 10.


(Læs i  indholdslisten  for de øvrige gamle nyheder.)
 

Klik her for toppen af siden

Her går stregen og slutter siden ...
        Klik her for indholdsliste, sitemap    © tilogaard   -   Tilogaard registrer ikke noget om din færden på netstedet. Ingen tracking - ingen cookies - ingenting.  Tilogaards sikring af dit privatliv er enkel: kun dine emails og breveLama Tendar Olaf Høyer CV
                                               bliver gemt.  Tilogaards internet udbyder - www.i123.dk - samler kun statistisk information om antallet af 'hits,' som Tilogaards netsted modtager.

                                               Søger du bestemte emner, kan du indtaste dine søge ord i din brawsers søgefelt,    efterfulgt af:  site:tilogaard.dk-   f. eks.: karma site:tilogaard.dk