Dharmahjulet - logo for Tilogaard Meditationskole - klik her for Tilogaards baggrunde og historie.

Tilogaard
Meditationskole

sitemap

Nyhederne

Læs på dette link om redaktionen af nyhederne
Nyhederne redigeres  og skrives af Lama Tendar Olaf Høyer, med mindre andre er angivet.
 

7. december 2019.  
  

Stort flertal for klimalov i Folketinget

 

Climate is changing - why are we not. Fotograf ukendt.

Billedet viser en demonstration i Dharamsala i Indien, december 2019.


De fleste partier i Folketinget er blevet enige om en klimalov for Danmark. CO2 udledningen skal sænkes med 70% inden 2030. Umiddelbart lyder det vældigt lovende. Og der skal jo ske meget, hvis FN’s klima mål skal nås.
 

 Loven er nærmest en hensigts erklæring, selvom loven arbejder med begrebet om ’bindende mål’ og ’kontrol’ af opfølgning på opnåelse af dette mål. Tidligt næste år skal en egentlig handlingsplan formuleres og starte overgangen til ny teknologi og vedvarende energi.
 

Vending forbudt Men udfordringen er meget større, end det lyder. Der er nogle grundlæggende forhold, som må og skal ændres, hvis det skal blive til noget. Og det er ikke bare noget med vindmøller og el-biler. For eksempel er der ingen grund til – set fra et økologisk synspunkt – at køleskabe skal laves i Kina, når de skal bruges i Danmark. Laves de i Danmark, sparer vi transporten – og besværet med et diktatorisk imperium og alle deres løgne og selvmodsigelser. Og får kontrol med køleskabs produktionens aftryk på miljøet. Samt med, hvorledes produktionen kan foregå energi rigtigt.

 I fremtiden kan det ikke være rigtigt, at konkurrere på arbejdsløn og arbejds forhold og arbejdsmiljø samt naturligvis miljøet generelt.  Traditionelle punkt afgifter kan regulere disse ting, så global konkurrence bliver mere jævnbyrdig. Det er ikke kun noget med økologi, men i høj grad også noget med liberalisme. For så vidt at liberalisme virker bedst, når der konkurreres på lige vilkår. Når det ikke er tilfældet, hvad angår løn for det samme arbejde, og den samme beskyttelse af miljøet, er konkurrencen jo ikke på lige vilkår.
 

 Der er naturligvis en grund til at Atlas fabrikken på Lundtoftesletten lidt nord for København blev lukket, så Atlas køleskabe i dag laves i Kina. (Hvis de stadig laves.) Dels er der lavere løn i Kina og dårligere arbejdsforhold for arbejderne. Med andre ord en politisk og social dimension, som kapitalister leger med for at kunne sælge billigere køleskabe end konkurrenterne. Denne årsag er ikke længere god nok, når vi tænker økologisk, forureningsfrit og klima neutralt. Og liberalt.
 

    Der skal nødvendigvis en afgift på disse varer fra Kina, som svarer til hvad det ville koste, hvis varerne blev lavet herhjemme. Man kan jo meget nemt beregne forskellen i løn og besparelserne ved de dårligere arbejdsforhold. Det må kunne gøres op i kroner og ører. Denne værdi kan man så pålægge produkterne fra Kina i en særlig klima-økologisk afgift. Det burde bringe både skibsbygning og køleskabs produktion tilbage til Danmark. Denne produktion kan vi så bedre sikre bliver udført efter nye og vedvarende principper angående klima aftryk, udslip, forurening og samfunds ansvar.
     

Vending forbudtTilsvarende enkle principper kunne anvendes ved rejser, som baserer sig på afbrænding af kulbrinter, for eksempel fueloil, flybrændstof, benzin, diesel og gas. Man kunne sætte afgiften efter hvor hurtigt man forventer, at alternative bæredygtige teknologier kan afløse de forurenende og klima belastende teknologier. Afgiften på flyrejser kunne for eksempel sættes til prisen på billetten. Det vil bevirke en øjeblikkelig forbedring af udslip, men samtidigt kan det betyde konkurs for mange flyselskaber. Så kan det gøres gradvist. Men vil politikerne foretage denne slags valg? Der vil komme et modtryk, så det bliver meget svært at ændre på noget som helst. I stedet for jetfly, skal vi måske til at rejse med luftskibe...

 For enkelhedens skyld kunne man implementere sådanne regler og afgifter samtidigt over hele Europa. Det ville nok være for ambitiøst at forvente, at hele verden vil være med. Og selv om hele verden gerne ville være med, så må resten af verden kunne gøre det regionalt, ligesom Europa er en passende størrelse for denne slags politik og regulering.
 

 Meget mere kunne nævnes, men alene disse to punkter viser ret klart, hvor store de virkelige problemer egentlig er. For at gennemføre den her omtalte politik, må den vilde kapitalisme tåle kraftig regulering, meget kraftig endda. Olieselskaberne vil i det store hele blive ødelagte, ligesom førhen damplokomotiv fabrikkerne måtte indstille, da verden moderniserede. Det kommer ikke til at gå stille af. Netop ’Big Oil’ vil slå igen, for lige nu tjener de styrtende med penge, og selv pensions selskaberne tjener rigtig godt på spekulation i olie priserne.
 

 Men det er da godt, at vi er kommet i gang med en hensigts erklæring. Resten bliver meget svært. Og måske et farvel til kapitalismen, sådan som vi kender den.
 

Læs en oversigt over lov forslaget her hos Berlingske Tidende.

Klik her for toppen af siden

Dharma hjulet er Tilogaards logo.

Anbefalede Dharma kursus
 

wvline


Karmapa's visdoms flag,

Flere kursus hos Dhagpo i Frankrig

                                   Program frem til maj 2020
       

wvline


 

(Når et Dharma centers program ikke befinder sig på listen med anbefalinger, betyder det ikke, at det er et dårligt eller ‘forkert’ program. Når der er en anbefaling, skyldes det at kursus er ganske særligt interessant eller ligger i forlængelse af undervisningen her på Tilogaard.)
 

Klik her for toppen af siden

Mangler titel-bjælken foroven? Klik her

 Klik på ‘like’ (thumbs up billedet)  -  klik igen
 og igen  -  og igen  -  indtil du er afvænnet...
Læs mere her:  Humane Tech

Playing  
  for      
 change: klik på billedet og lyt og se.

4. december 2019.  

600 vagabonderende tibetanske flygtninge flyttes
Frankrig er blevet flygtningenes foretrukne asyl land

 

Midlertidig flygtninge lejr ved Acheres i Frankrig; foto: Christophe Archambault for AFP.

 

 

En improviseret flygtningelejr lidt nord for Paris i Frankrig, hvor tibetanere venter på at få asyl behandling af myndighederne, er blevet tømt for beboere. (Se billedet.)
 Myndighederne mener at forholdene i lejren var helt igennem utilstrækkelige. Så kan man jo undre sig over, at Frankrig tillader, at disse lejre opstår mange steder i landet. Der burde være bedre midlertidige boliger også i Frankrig for asyl søgere.
 

 Frankrig og Svejts er blevet nogle af de foretrukne lande for tibetanere at søge asyl hos, efter de er flygtet fra Tibet til Nepal og Indien.
 Det skyldes, at både Nepal og Indien ikke tilstår disse flygtninge asyl efter de internationale konventioner. I stedet får de tilbudt midlertidigt ophold i Indien uden rettigheder. Da det gør livet meget besværligt for eksil tibetanerne, er mange søgt væk blandt andre steder til Frankrig, men også USA. Fordi reglerne for asyl er blevet strammere i Svejts for nylig, er det nu Frankrig, som de fleste søger til.
 

 Omkring 800 tibetanere fra lejren har fået deres forhold ordnet af myndighederne tidligere. I den nuværende lejr opholdt sig omkring 600 mennesker, som nu flyttes til et bedre opholdsted.
 De tibetanske flygtninge har fået midlertidigt bolig på lokale skoler. Myndighederne har til hensigt at sprede dem i private boliger i de franske provinser før foråret kommer. Man ønsker ikke, at lejren genopstår næste år.
 

 Vi er vant til at høre om flygtninge fra Afrika og Mellemøsten i disse antal i Frankrig, hvor de lever et usselt liv afhængig af private hjælp og gavmildhed. De franske myndigheder vil ikke tage sig af sådanne mennesker, før deres sag bliver behandlet officielt. Men der kan gå et halvt år, før det sker. Det er noget nyt, at så mange tibetanske flygtninge findes koncentreret på et enkelt sted i Europa, nærmest overladt til sig selv. Heldigvis er der mange katolske hjælpe organisationer i Frankrig, som i nogen grad tager sig af alle flygtninge.
 

 Der forlyder ikke noget om, at franske buddhister eller eksil tibetanere bosiddende i Frankrig har organiseret noget for disse mennesker. Men nogen hjælp fra diverse eksil grupperinger i Frankrig synes at foregå 'under jorden.' AFP rapporterer, at mange af disse tibetanere får tilbudt arbejde i Kinesiske restauranter rundt omkring i Frankrig.
 

Læs om det her (AFP - på fransk).
Eller her (Yahoo News).

Læs også den tidligere artikel.

Klik her for toppen af siden

6. december 2019.  

Lumbini i Nepal får ny international lufthavn
med navnet 'Gautam Buddha International Airport'

 

Lumbini Gautam Buddha International Airport åber midt 2020. Foto The Daily Mirror.

 

 

 

 

 

Den 3 kilometer lange landings-bane er allerede bygget. I øjeblikket foregår konstruktionen af køreveje, administrations bygninger, kontroltårn og passager haller. Lufthavnen bliver kun til dels bygget for at gøre det nemmere for turister og pilgrimme, som ønsker at besøge  Lumbini. Som international lufthavn kan den også både aflaste lufthavnen i Kathmandu til daglig og fungere som alternativ destination, hvis og når Kathmandu lukker ned på grund af jordskælv eller ugunstigt vejr.
 

 Lumbini,  Buddha Sakyamuni’s fødested, befinder sig 24 kilometer fra lufthavnen. Men også andre berømte destinationer findes i nærheden. For eksempel Pokhara, Chitwan National Park og visse hindu pilgrims steder i det sydlige Nepal.
 

Læs om det her (Daly Mirror, Sri Lanka).

Klik her for toppen af siden

Dharma hjulet er Tilogaards logo.

Links til de seneste nyheder
 

   14. Dharma konference i Dharamsala afholdt - intet nyt om at afskaffe Tulku traditionen

   Troen på det magiske pengetræ er ikke en videnskab

   Den 15. Shamarpa video fra besøget hos Le Bost i september

   Det hårde problem med bevidsthed -  nu på video

   Dalai Lama vil afskaffe eller reformere Tulku traditionen

   Kadjy Mønlam 2019 afholdes 15 - 21 december

Læs alle de gamle nyheder fra 2019


(Læs i  indholdslisten  for de øvrige gamle nyheder.)
 

Klik her for toppen af siden

Her går stregen og slutter siden ...
            © tilogaard   -   Tilogaard registrer ikke noget om din færden på netstedet. Ingen tracking - ingen cookies - ingenting.  Tilogaards sikring af dit privatliv er enkel: kun dine emails og breveLama Tendar Olaf Høyer CV
                                               bliver gemt.  Tilogaards internet udbyder - www.i123.dk - samler kun statistisk information om antallet af 'hits,' som Tilogaards netsted modtager.

                                               Søger du bestemte emner, kan du indtaste dine søge ord i din brawsers søgefelt,    efterfulgt af:  site:tilogaard.dk-   f. eks.: karma site:tilogaard.dk