Dharmahjulet - logo for Tilogaard Meditationskole - klik her for Tilogaards baggrunde og historie. Tegning af Gerard Muguet.

Tilogaard
Meditationskole

Klik her for at åbne indholdslisten

Nyhederne

Læs på dette link om redaktionen af nyhederne
Nyhederne redigeres  og skrives af Lama Tendar Olaf Høyer, med mindre andre er angivet.

8. december 2018.  

Besat af en telefon

om gaven ved at give slip på en slags nærmest fysisk bekræftelse

 

Dear iPhone — It Was Just Physical, and Now It’s Over. Nautilus Magazine.

 

 

Katie Reid er skribent hos online magasinet 'Nautil.Us' i USA. Hun beretter om hendes erkendelse af sin iPhone's magiske besættelse, da hun endelig opgav at bruge den.

Hun skriver:  ”Denne pludselige og overvældende bevidsthed om fraværet af min iPhone påviste, at den var blevet lige så vigtig for min krop som for mit sind. Hvis jeg skal være ærlig, det meste, som jeg brugte min iPhone til, kan karakteriseres som bevidstløst. Jeg kan ikke tælle det antal gange, som jeg trak min smartphone op ad lommen, blot for følelsen af at låse skærmen op og swipe gennem apps, hvad enten det var for behovs opfyldelse som en baby, der sutter på tommelfingeren, eller af kedsomhed som en teenager i skole, som trommer med sine fingre på bordet. I de tilfælde søgte jeg ikke mental stimulation men en fysisk forløsning.”

     (Så kan man jo spørge, hvor fysisk hendes trang til at berøre sin telefon og lege med den egentlig var. I hvert fald må  'behovs opfyldelse' og 'kedsomhed' betegnes som mentale størrelser. At noget er smukt, lækkert og rart at berøre eller på andre måder sanseligt behageligt er netop udtryk for både følelse og  begreb  - altså manifestationer af sind.)

Læs videre i hendes artikel på Nautilus.

Klik her for toppen af siden

8. december 2018.  

Update: Dalai Lama til Bodhgaya lidt senere

Dalai Lama; foto af Luca Galuzzi 2007.

 

 

 

Dalai Lama forventes først til Bodhgaya efter den 26. december. Det er således usandsynligt, at han mødes med Karmapa Thaye Dordje ved denne lejlighed. Den 'alternative' Karmapa Ogyen Dordje's organisation afholder deres ceremonier i Bodhgaya fra den 10. til og med den 24. januar 2019. Det er samtidigt med Dalai Lama's ophold, men det vides ikke om Ogyen Dordje vil være til stede. Sandsynligvis holder han sig væk, fordi han endnu ikke har etableret det forhold til Indiens regering, som han ønsker sig. Så han bliver nok i USA også denne gang.

Læs den tidligere meddelelse her.

Klik her for toppen af siden

Tilogaards logo

Anbefalede Dharma kursus

 

wvline


Karmapa's visdoms flag.Kadjy Mønlam i Bodhgaya, Indien

den 16. til den 22. December 2018.
Der er Lama danse et par dage forinden.
Læs om det her.

 

wvline


Karmapa's visdoms flag,

Flere kursus på Dhagpo i Frankrig

                        Det nye program august 2018 til maj 2019
                      for Dhagpo Kadjy Ling i Frankrig - opdateret.
    2019:    Thrinle Tulku  laver et interessant kursus  den 8. - 12. maj 2019Han vil undervise om bogen: 'Middelvejens smykke' af  Shantarakshita (725–788), hvorved han vil forklare både  Cittamatra  og  Madhyamaka  anskuelserne udfra tesen: 'hverken én eller mange.'

wvline


 

Klik her for toppen af siden

Tilogaards logo, anandachakra.

Links til de seneste nyheder
 

   Dzongsar Khyentse går amok på ‘Vesten’

   Film skaberen Bernado Bertolucci er død

   Tulku konference udsættes indtil videre

   Nyingma’s overhoved Kathok Getse Rinpotje er død

   Dalai Lama i Bodhgaya under Kadjy Mønlam

   Koncentrationslejre i Uighurland fyldes til bristepunktet

   Kadjy Mønlam i Bodhgaya, Indien afholdes i december

   De to Karmapa'er mødtes i Frankrig for at lære hinanden at kende

Læs alle de gamle nyheder fra 2018, kapitel 9


(Læs i  indholdslisten  for de øvrige gamle nyheder.)
 

Klik her for toppen af siden
Klik her, så åbner næste side
Klik her, så åbner næste side

Mangler titel-bjælken foroven? Klik her

 Klik på ‘like’ (thumbs up billedet)  -  klik igen
 og igen  -  og igen  -  indtil du er afvænnet...
Læs mere her:  Humane Tech

Klik her for at åbne den velgørende organisation for musik i hele verden: 'Playing for change.'  Billedet viser logo.Playing  
  for      
 change 

2. december - opdateret 8. december 2018.  

Forslag til finanslov i strid med Grundloven

flygtninge og immigranter på sultekur for at få dem til at forlade landet

Kirsten Ketscher. Foto fra Printerest.

 

 

Regeringen og Dansk Folkeparti er blevet enige om at sænke ydelsen til flygtninge og immigranter, som ikke kan forsørge sig selv. Professor i socialret ved Københavns Universitet Kirsten Ketscher  (se billedet)  mener, at ydelsen dermed muligvis er i strid med Grundloven, fordi den ved en sænkning på 2000 kroner om måneden ikke er tilstrækkelig til at leve et anstændigt liv.

 En reduktion af den størrelse vil sandsynligvis komme til at stride mod grundlovens paragraf 75 stk. 2. Det er ifølge min vurdering ikke et beløb, der gør, at den enkelte kan have til det nødvendige som mad, tøj og et sted at bo,” siger Kirsten Ketscher til DR.
 

Forslaget ligner en uværdig indespærring

 Samtidigt protesterer Amnesty International over, at afviste tidligere straffede flygtninge og immigranter, som ikke kan udvises af Danmark, skal anbringes på Lindholm ved Møn. De mener, at en anbringelse på denne måde, er en form for fængsel.

Man kan jo indvende, at det ikke blot er en dårlig ide ud fra mange Oplysnings tavle: færge.betragtningsmåder, her under flere praktiske og finansielle. Men de stakkels mennesker risikerer at få  ‘ø kuller.’ De kan tage skade på deres sind. Det er en meget dårlig ide, som rammer folk, som i forvejen lever under et stort pres. Nogle af denne gruppe mennesker er tidligere straffede, men de har altså udstået deres domme. Både disse og de øvrige, som af flere grunde ikke kan hjemsendes, straffes allerede hårdt ved at være frataget almindelige friheder og rettigheder, som alle vi andre nyder som en selvfølge.

Klik her for toppen af siden

 Dette forslag ligner en interneringslejr, uden dog at isolere ‘fangerne’ helt. Vi er som nation på vej mod at gentage den elendige behandling, som den danske stat udsatte de tyske flygtninge for efter anden verdenskrig.  Det bragte stor skam over Danmark, fordi flygtningene for eksempel blev nægtet lægehjælp, så de døde i stort antal som følge. Nu vil et flertal i Folketinget lave psykiatriske tilfælde på stribe. Det er ikke hæderligt og heller ikke sundt for danskernes moral. Det er et overlagt forsøg på, at gøre folk afstumpede og hjerteløse. Både danskerne og staklerne, som ikke kan hjemsendes. Det er på tide at sige fra og stoppe denne usunde udvikling.

 Socialdemokraterne er glade for at få adskilt de tidligere straffede med en dom om udvisning fra de almindelige men altså afviste flygtninge på tålt ophold. Det virker ikke som om, at de er helt overbeviste om, at Lindholm er en god ide. Det er i hvert fald en meget dyr ide at lave foranstaltninger for blot 125 personer til en pris på næsten en halv milliard kroner. Tilhængerne af en næsten lukket flygtninge lejr på Lindholm er glade for, at det er en isoleret ø. Nu viser det sig imidlertid, at vandet kun er ½ meter dybt mellem øen og fastlandet. Det hele ligner altså et ønske om at straffe folk for at søge asyl i Danmark.
 

Billigere løsninger

 Der findes utvivlsomt andre og langt billigere løsninger, hvis det handler om at adskille de tidligere straffede og formelt udviste fra de afviste andre flygtninge på tålt ophold. Staten ejer mange andre bygninger over hele landet. Hvis man synes, at de tidligere straffede flygtninge udgør en potentiel trussel mod værts områderne, hvor de bor, så kunne man jo sprede dem over flere ‘udrejse centre,’ så de ikke Sparegris fra tyske Haspa bank omkring 1970 foto GeorgHH på Wikimedia_250pxforefindes i stort tal i et enkelt område. Er der tale om 120 personer, kan man altså lave 10 centre med 12 personer i hvert center. Det skulle forekomme at være nemmere at overvåge fremfor 120 på en gang. Også for politiet i området.

 DTU har hidtil brugt øen til overvågning og prøvetagning af smitsomme husdyr sygdomme som for eksempel mund og klovsyge. Imidlertid har institutionen tabt en udlicitering under lidt tvivlsomme omstændigheder til konkurrenter, som flytter laboratorierne til Amager og Nordtyskland i 2021. Der forestår derfor en omfattende rengøring og desinficering af alle bygningerne på øen, som bliver meget dyr og omfattende.  Læs om Lindholm faciliteterne her  (Ingeniøren).

 Begge forslag til Folketinget er altså ikke blot symbol lovgivning. Det er forslag til at lovgive om, at staten overlagt skal påføre mennesker skade, medmennesker som vi som samfund burde beskytte og tage vare på. Hvordan kan de social-liberale partier i regeringen hoppe med på den slags? Det går stik imod deres egen ideologi og værdi grundlag.
 

Vær ikke hjerteløs

 De er helt igennem dårlig ideer, ligesom det er en yderst dårlig ide, hvis flygtninge til Danmark ikke tilbydes et nyt liv her. Det er jo det, som de har brug for, når de har mistet deres oprindelses lande. Hvis de ikke  kan se frem til at forblive i Danmark, falder de aldrig til ro og får ikke fred. Som flygtninge har de netop mistet den fred, som de førhen nød, før de blev tvunget til at flygte. Skal vi hjælpe flygtninge, må vi håndtryk.tilbyde dem varigt ophold i Danmark. Ellers får de ikke fred i sindet og hjertet. Vi danskere bør leve os ind i disse menneskers situation og derfor tilbyde dem netop fred og varigt ophold. Bliver deres oprindelses land senere frie og uden krig, er der mange af dem, som af sig selv vil rejse hjem igen. Som det for eksempel er sket for mange bosniere. Men det er umenneskeligt at stille krav om at flygtninge skal rejse ‘hjem,’ når og hvis deres oprindelses land gør det muligt. Det må de selv bestemme. Herved får de ikke blot fred, men også frihed. Husk på, at dette er præcist, hvad du selv måtte ønske, hvis du var i samme situation.

 De bør integreres, når de kommer til Danmark. Sidenhen kan de så frit vælge, hvad de vil, hvis situationen ændrer sig. Når vi modtager flygtninge, bør vi anerkende, at de med tiden vil blive danske statsborgere. De mennesker, som arbejder med integration af flygtninge, fortæller at det går rigtig godt med integrationen nu til forskel fra tidligere. Man kan jo tro, at Dansk Folkeparti netop er kommet op af stolen, fordi det går så godt med integrationen. De er bange for at miste vælgere til det endnu mere yderliggående politiske parti ‘De nye Borgerlige.’ Så nu skal flygtningene ha’ da da, lader det til. Men vi danskere har slet ikke brug for ekstreme holdninger til fremmede. Vi har brug for at styrke vores medmenneskelighed og evne til deltagelse og sympati med folk i nød og store vanskeligheder.

 Det er på tide, at også de borgerlige vælgere viser deres medfølelse.  Vi kan ikke billige den småborgerlige moral i Danmark, som fremelsker fremmedhad. Vi kan ikke tillade, at flygtninge skal hensmægte i flygtninge lejre uden fremtid, uden et ordentligt liv og uden vores håndtryk.deltagelse og sympati. Når flygtninge typisk har boet i Danmark i 10 år, vil de være fremmede i deres oprindelses land, selvom de returnerede. De ville ikke kunne genkende noget, og føle sig fortabte. Det er typisk, at der mindst går 10 år, før det på nogen måde er muligt at vende hjem. Ofte går der længere tid. Vender de hjem, vil de være landflygtige igen på en ny måde. Det er en ganske særlig slem karma at være flygtning. Det betyder almindeligvis at blive rodløs resten af livet. Vær ikke hjerteløs. Disse mennesker fortjener vores hjælp, sympati og deltagelse.

Læs om det her (DR)   -   eller her  (Altinget).

Klik her for toppen af siden

Her går stregen og slutter siden ...
        Klik her for indholdsliste, sitemap    © tilogaard   -   Tilogaard registrer ikke noget om din færden på netstedet. Ingen tracking - ingen cookies - ingenting.  Tilogaards sikring af dit privatliv er enkel: kun dine emails og breveLama Tendar Olaf Høyer CV
                                               bliver gemt.  Tilogaards internet udbyder - www.i123.dk - samler kun statistisk information om antallet af 'hits,' som Tilogaards netsted modtager.

                                               Søger du bestemte emner, kan du indtaste dine søge ord i din brawsers søgefelt,    efterfulgt af:  site:tilogaard.dk-   f. eks.: karma site:tilogaard.dk