regnbue linje
Dharmahjulet - logo for Tilogaard Meditationskole - klik her for befirelse og oplysning

Forsiden

sitemap

Tendar

Lama Tendar Olaf Høyer
  Forfatter  til  denne side
  Tendar Olaf Høyer  er en
  dansk  Lama  fra Karma
  Kadjy traditionen  siden
  1994,  hvis ekspertise er
  klassisk   meditation  og
  buddhistisk anskuelse.

Klik her for artiklen som PDF fil for optimal udskrift på din printer. På PDF filerne er der blandt andet side tal. Teksten er den samme som her på siden, men med et lidt andet design med henblik på udskrift på papir i A4 størrelse.

 

 

 

Om Buddha 2

Buddha Sakyamuni’s historie

 

 Alle kender vel lidt til  Buddha  og har også set statuer af ham.  Buddha er en titel eller beskrivelse af noget særligt og ikke kun en enkelt person. Så der har været mange  Buddha'er, skønt med lange mellemrum i tid. Denne måde at betegne  Buddha'er på kaldes 'historiske'  Buddha'er. Det 'historiske' består i, at vedkommende  Buddha genopdagede  Nirvana  på en tid, hvor det var helt ukendt at opnå  befrielse  og  oplysning. Så alle historiske  Buddha'er er opdagere. Og den seneste  Buddha var da også en bestemt mand fra omkring 2600 år siden, som gjorde denne opdagelse. Han blev kaldt  Buddha Sakyamuni  (den oplyste [Buddha] helgen [muni] fra Sakya folket). Han levede på Ganges sletten i det nordlige Indien, hvor han typisk rejste ret meget rundt og underviste, efter sit  Nirvana. Mest dog i den nuværende delstat Bihar, som betyder Klosterlandet, på grund af de mange klostre som senere opstod her. Han blev født i  Lumbini  som prins  Sidhartha Gotama  i et lille land befolket af  Sakya  folket ved Himalayas forbjerge, hvor han voksede op i byen Kapilavastu, landets hovedstad. Det vides ikke med sikkerhed, hvor stort dette folk og land var, men hele Ganges-sletten var langt ringere befolket end nu, og der var mange og store skove overalt.
 

 Historisk befinder denne periode sig i en overgang fra stamme-samfund og stamme-forbund med  folke-forsamlinger og valgte konger til enevældige kongeriger og imperier, som opstod fra oprindelige bystater. Buddha Sakyamunis far, kong Suddhodana må have været meget lig Oldtidens danske konger, som skulle vælges på tinget. Sakya’erne var ikke noget stort folk. De var sandsynligvis vasaller til den magtfulde konge af Koshala, et nabo kongerige. Buddha Sakyamuni’s samtid blev politisk domineret af rivaliseringen mellem det enevældige kongerige  Maghadha Syd for Ganges,  Vaishali forbundet af valgte småkonger på Ganges flodens nordlige bred og  Koshala  mod Vest.
 

 Den konstante magt prøve mellem landene førte i de følgende århundreder til, at Maghadha erobrede de andre lande. Men på Buddha Sakyamuni’s tid var et begrænset demokrati stadig normen de fleste steder på Ganges sletten. Folkestyret var begrænset af de herskende klassers magt, samt ved sædvane lov og ret. Mange lærde kalder denne samfunds orden for ‘republikansk’ - skønt samfundet blev styret af kongen. Årsagen er, at kongens magt afhang af Folkeforsamlingens samtykke. Indiens historie er ellers domineret af diktaturer i over 2000 år frem til 1947. Samtidens ‘republikanske’ tankegang er reflekteret i forordningerne for munke og nonner, sanskrit:  Vinaya.
 

 Prins Gotama stak af fra sit fyrstelige liv, sin familie og sit slot i en alder af 29 år. Det kommer vi tilbage til. Han blev  oplystBodhgaya som 36-årig efter et liv, først som kronprins, ægtemand og far, siden som asket,  yogi  og munk.
  Han underviste mange tusinde mennesker og demonstrerede sin lære,  Buddhadharma for endnu flere i de næste 45 år. Han efterlod en stor  munkeorden og en lidt mindre  nonneorden samt en mængde klostre på hele Ganges-sletten og et kolossalt eftermæle.
 

  Vi har meget lidt konkret viden om hans liv. Der kan ikke fastslås en tidslinje for  Buddha Sakyamunis mange taler, sanskrit:  Sutra’er. Arkæologiske udgravninger samt beretningerne om Buddha Sakyamunis gerninger giver vidnesbyrd om hovedtrækkene i hans liv og virksomhed. Beretningerne er først nedskrevet flere århundreder efter hans død, som kaldes  Pari-nirvana, det endelige Nirvana.
 

 Det gør dem dog ikke utroværdige. På Buddha Sakyamunis tid havde man større tiltro til udenadslære end skrift. Først efter nogle store epidemier, som truede med massive udryddelser af munkene og nonnerne, som havde lært bøgerne udenad, fandt man det belejligt at nedskrive de mange beretninger, som dog stadigvæk blev lært udenad i klostrene. Det er derfor, at der er så mange gentagelser i Sutra’ernes remser. Det gjorde det nemmere at huske hele teksten. Men det tyder samtidigt på, at de ordrette taler ikke er Buddha’s egne taler. Vi kan dog regne med, at meningen med ordene og talerne stammer fra Buddha Sakyamuni selv, fordi man kritisk har gentaget og gentaget Sutra’erne lige siden Sakyamuni's egen tid, og altså begyndte denne tradition, mens meningen og hans egene ord og forklaringer stadig var kendt af mange mennesker.
 

Klik her for at komme øverst på siden

 

 

 

En Buddhas karma

  Særkendet ved Buddha Sakyamunis liv og karma er først og fremmest, at her var det sidste liv, som han levede, i en lang række af inkarnationer, som leder frem til tiden for hans fuldstændige  befrielse  og  oplysning. Dette hans sidste liv er derfor kendetegnet ved en koncentration af kvaliteter. Han mangler blot at gøre nogle sidste ting, før hans endelige  frigørelse kan finde sted, og fødes derfor med usædvanlige evner og store talenter, rede til sin oplysning.
 

 Han ser ufatteligt godt ud og er altid frisk og stærk gennem hele sin opvækst og ungdom. Allerede som dreng går han spontant i  samadhi  (meditativ trance), mens han sidder under et træ ved høsten. Som ung mand er han blandt de bedste i sport og lærdom, især var han kendt som landets dygtigste bueskytte. Han bliver gift med den underskønne  Yusodhara og får den vidunderlige søn  Rahula, mens han lever et luksus-liv i sus og dus i sine pragtslotte og lysthaver, altid underholdt og stimuleret til det perfekte liv i landets overklasse-miljø, som dengang oplevede rigtig gode tider. Alt var perfekt, og livet var en fest. Prins Gotama kendte alt til det gode liv, undede sig det hele, havde godt helbred og manglede ikke noget. Senere skulle han traditionen tro arve hele kongeriget. Fremtiden var næsten sikret. Alligevel oplevede han en uro ved livet.
Prins Siddharta Gautama klipper sit hår som tegn på, at han opgiver verdsligt liv og ambition. Samtidigt bortgav han sit tøj og hvad han ellers havde til sin tjener. Frise fra Borobodur på øen Java. Fotograf ukendt.

 

 

 

 

 
 

Billedet viser prins Siddhartha skære sit hår af, efter han har forladt sit hjem og sin familie, som tegn på at han forsager verden og tilknytning til alt i verden. Udsnit af en frise fra Borobodur på øen Java.

 

 
  Legenden fortæller, at Prins Sidhartha Gotama pludseligt en dag opdager, at der findes lidelse og elendighed, hvad han åbenbart ikke havde været specielt bevidst om førhen. Han havde levet hele sit liv indtil da, afsondret fra mennesker, som var syge, gamle, døende eller døde. Da han blev født, havde en vismand forudsagt, at Prinsen ville forsage det verdslige liv, blive  yogi og aldrig blive konge efter sin far, hvis han virkelig konfronterede livets mørke side, livets uundgåelige smerte og lidelse. Alle rammes før eller siden af følelsen af elendighed. Han var opdraget til at forvente konstant nydelse ved livet, hvilket ofte opfattes som selve lykken.
 

 Prinsen bliver også opmærksom på, at der findes  hellige mennesker, som lever asketers liv og vandrer frit omkring i Indien som tiggere og  yogi’er, fordi de ikke tror, at lykken har sin årsag i  verdslighed, men i  åndelig praksis, sanskrit: sadhana, og disciplin, sanskrit:  shila, som bedst kultiveres udenfor det almindelige samfund. Det inspirerer Prins Gotama til straks at gøre det samme. Det første, han gør, er derfor at give slip på alt, sanskrit:  naishkramya.
 

  Han forlader i hemmelighed om natten sin hustru, den underskønne  Yasodhara, og søn  Rahula, giver sin trofaste tjener  Chandaka sin hest Kanthaka, sit prinselige tøj og tilbehør og drager ud i verden helt nøgen uden tøj, ejendom eller penge. Prinsen samler sig nogle klude, som er blevet smidt væk af folk, og laver sig en klædning af disse sammensyede klude (sanskrit: pamshula) for anstændighedens skyld. Det er oprindelsen til  munkes  og  nonners  sammensyede kjoler og sjaler. Han leder efter en  Guru  og lærer meditation af  2 samtidige mestre,  Arada KalamaVaisali og Rudraka i Rajagriha (Rajgir), som ellers ikke er kendte i Indiens historie. På Buddha Sakyamunis tid var  yoga-systemerne  allerede mere eller mindre udviklet. Arada Kalama lærte Prinsen de første 3  dhyana’er, det gradvise mesterskab i samadhi, og Rudraka lærte ham den fjerde dhyana. Buddha Sakyamuni mestrer hurtigt, hvad mestrene kan lære ham, men han skuffes over resultatet af sin træning.   Samadhi, den yogiske trance er ikke den fuldstændige befrielse. Samadhi giver kun frihed, så længe trance tilstanden varer. Det havde disse mestre ingen løsning på.
 

 

Klik her for at komme øverst på siden

  Han går derfor sine egne veje i sin søgen efter den ubetingede lykke, fulgt af  5 andre asketer, som sætter deres lid til ham, og lever et disciplineret og afholdende liv med megen meditation og meget lidt mad. De 5 asketer var også elever af Rudraka, men de følte sig tiltrukket af Prinsens hurtige fremskridt og mesterskab af samadhi. Buddha Sakyamuni levede i seks år på denne måde med sine ledsagere, men opgiver til slut sin askese, da han er tæt på at dø af sult og knapt nok har kræfter til at komme op af floden, hvor han netop havde fået sit bad.  (Se billedet til højre.)   Han indser, at dette ikke er vejen til al elendigheds ophør, og modtager en mad ofring af den derfor berømte hyrdinde Sudjata. De 5 asketer forlader ham ganske skuffede over hans tilbagefald til verdslighed, som de opfattede det. Hermed begyndte en af de få perioder i Sakyamuni's liv, hvor han var helt alene.
 

 

 

 

 

Nirvana

  Buddha Sakyamuni, derimod, havde indset det nyttesløse i både askese og et liv i luksus, når det er  lykken, man søger, og nu går det hurtigt. Han havde jo prøvet det hele. Han sætter sig under Bodhi-træet  i  Bodhgaya, indgår i den yderste yogiske trance, kaldet vadjra-samadhi, den særlige kvalitet ved en Buddha's samadhi. Så opdager han, at  tilknytning  til hvad som helst, for eksempel magt, ejendom, kærligheds-kilder, erotik, venskab, fjendskab og kamp, samt  identifikation med de begrænsende ego-systemer er årsagen til lidelse. Derfor opgiver han straks fuldstændigt  al tilknytning og identifikation med enhver  oplevelse.
 

 Han indser nu, at der ikke er forskel på sindets rummelighed og dets virksomhed. Sindet som en beholder for sine oplevelser, og sindet som oplevelsernes tilblivelse, ophold og forsvinden. Beholderen og dens indhold er det samme sind, som således udgør en helhed. Han overskrider  dualismen  mellem indre og ydre, mellem subjekt og objekt, mellem nydelse og nyder. Alt, som  opleves, foregår indenfor og aldrig udenfor  sindet. Den verden, som vi kender, er sindets virksomhed ved sansning. Ego’et er en abstraktion i det store altomfattende sind, hvis  essens er tomhed (sanskrit:  sunyata), og hvis natur er rigtig god plads og klarhed eller skelne evne.
 

 Både mennesker og dyr ved ikke, at de er bundet til lidelse ved deres tilknytninger og identifikationer, derfor kalder Buddha Sakyamuni dette bånd for  avidya  på sanskrit; det vil sige: uvidenhed, ukendskab eller ubevidsthed. Denne opdagelse - fremkommet i hans dybe samadhi - var ikke teori, men direkte indsigt i sindets måde at virke på. Han havde gennemskuet, hvordan avidya virker i sindet, hvorefter tilknytning og identifikation ikke længere lod sig gøre. Denne omstændighed betegnes  som, at han havde opnået de ganske særlige evner, skt.:  abhidjña, som kendetegner en oplyst. 
 

  Da indsigten om sindets virkemåde og natur nu er indtruffet, udfolder frigørelsen og oplysningen sig, som under ét kaldes  Nirvana. Frigørelsen betegner, at hans lænker brast. Uvidenhedens, lidenskabens og karmas slør  (de 3 slør), som skjuler Buddha-naturen for erkendelse, forsvandt pludselig, fordi der ikke længere er tilknytning til dem eller identifikation med dem, og Buddha Sakyamuni fik nu fuld  indsigt  i sin egen egentlige natur, sindets virkelige natur,  Sugatagarbha, som også kaldes Dharmakaya,  en Buddha’s Sandheds-krop, i betydningen en Buddha’s sind. Prinsens sind  genkendte sig selv. Oplysningen betegner, at alle hans oplevelser herefter blev afklarede, tydelige, gennemskuelige, forståelige i den store sammenhæng, omhyldet af  klarhedens vished, sanskrit:  pradjña, følsomhed og   intuitiv vished, sanskrit:  djñana. Oplysningen siges at bestå af  64 elementer, men der er også andre lister.
 

Klik her for at komme øverst på siden

 

 

 

Buddha brænder ikke for noget

  Da sådan frigørelse og oplysning er mulig, hvilket Buddha Sakyamuni demonstrerer ved sit Nirvana, synes livets højeste værdi og endemål at være netop dette Nirvana, som ordret betyder udslukning (på tibetansk: Jangdæ, som ordret betyder: tilstanden hinsides sorg). Den lidenskabelige brand, han havde levet i, var brændt op. Karma var brændt ud, og hermed var al lidelse overstået og ophørt  (sanskrit: nirodha), fordi  besættelsen eller den emotionelle grebethed ophører -  enhver besættelse af hvad som helst.
 

 Buddha brænder ikke for noget, men besidder følelsernes klare intuitive lys, som kaldes  visdomsindet (djñana). Det er noget med følsomhed uden grebethed eller lidenskabelig fordom. Eller den rene intuition.
 Besættelsens navn er  Mara, som symbolsk udtrykker hangen til at lade sig besætte eller gribe af de 3  (eller 5)  lidenskaber (klesha’er), som skaber en masse karma, hvilket så igen skaber trang til alt muligt (trishna på sanskrit - trang er ét af de 12 led i årsagskæden).
 

 Buddha Sakyamuni har en vision af djævelen Mara, som symbolsk udtrykker hans egne tilknytnings-tendenser og det på en gang skønne og forfærdelige ved verden, som inviterer til at man klynger sig til det skønne, føler afsky for det forfærdelige og ligegyldighed overfor andres lidelser. Sakyamuni overvinder det hele ved sin indsigt, mens han befinder sig i sin  samadhi, sin yoga trance, hvorefter  Nirvana, frigørelsen og oplysningen indtræffer og udfolder sig.
 

    (Theravada traditionen bruger sproget pali, hvor Nirvana hedder: Nibbana. Nibbana betyder ordret kølig i betydningen: uden feber, nemlig feberen fra  de 3 lidenskaber)
     

 Oplysningen bestod i den direkte erkendelse  af  sindets egentlige natur. Erkendelsen var af mystisk natur, for den var både med og uden  begreb. Han fik pludselig direkte indsigt og erfaring. Herved faldt alle hans  tilknytninger og identifikationer  bort af sig selv og var overstået, og han oplevede en frigørelse af hele sit følelsesliv og sin begrebs-verden. Han opdagede  De 4 Ædle Sandheder,  erkendte  karmas virkning samt  årsagskæden og forstod  hele sit eget væsen. Således blev han frigjort fra alle ubevidste tendenser og karma til fremtidig  genfødsel, og ved oplysningen af hele sit væsen fik han ubegrænset adgang til det.
 Intet, som kan erfares, var længere skjult for ham. Det kaldes Buddha-tilstanden.
 

 

 

Klik her for at komme øverst på siden

 Baggrunds billedet på denne side viser Buddha Sakyamuni, malet af Lhadipa Lama og anbragt på himlen af Tendar Olaf Høyer.

Mangler titel-bjælken foroven? Klik her

Buddha Sakyamuni; statue af træ fra Burma 18 århundrede. Fotograf ukendt

            Buddha statue fra Burma
                        - 1700 tallet.
            Fotograf ukendt.

 

 

 

 

 

Buddha Sakyamuni har svært ved at komme op af floden efter sit bad maleri af Liang Kai_500px

      Buddha Sakyamuni opgiver sin askese.
        Maleri af Liang Ka'i,
          Tokyo Nationalmuseum.
              Liang Kai var fra Kina;
                 født omkring 1140 - død
                       omkring 1210 i det
                               sydlige Song
                                      dynasti.

 

Her går stregen og slutter siden ...
            © tilogaard   -   Tilogaard registrer ikke noget om din færden på netstedet. Ingen tracking - ingen cookies - ingenting.  Tilogaards sikring af dit privatliv er enkel: kun dine emails og breve
                                               bliver gemt.  Tilogaards internet udbyder - www.i123.dk - samler kun statistisk information om antallet af 'hits,' som Tilogaards netsted modtager.

                                               Søger du bestemte emner, kan du indtaste dine søge ord i din brawsers søgefelt,    efterfulgt af:  site:tilogaard.dk-   f. eks.: karma site:tilogaard.dk