regnbue linje
Dharmahjulet - logo for Tilogaard Meditationskole - klik her for befirelse og oplysning

Forsiden

sitemap

Tendar

Om Tilogaard

 
Tilopa, Kadjy traditionens grundlægger

Klik her for artiklen som PDF fil for optimal udskrift pĂĄ din printer. PĂĄ PDF filerne er der blandt andet side tal. Teksten er den samme som her pĂĄ siden, men med et lidt andet design med henblik pĂĄ udskrift pĂĄ papir i A4 størrelse.Den indiske mahasiddha Tilopa, grundlæggeren af alle Kadjy traditionerne. Udsnit af tangkha fra Rumtek Kloster i Sikkim, som var Karmapas officielle residens udenfor Tibet indtil 1981. Tangkha’en er i Karma Gadri stil og er et par hundrede ĂĄr gammel. Fotograf ukendt. Baggrunds billedet viser æbler pĂĄ himmel, fordi du kan finde spirituel næring og sund karma pĂĄ Tilogaard. Æblet er naturligvis økologisk.

 
 Tilogaard deltager i den indisk-tibetanske buddhistiske  Sutra  og  Tantra tradition, som hedder  Karma Kadjy, og som ogsĂĄ kaldes  Karma Kamtsang. Tilogaard er forbundet med den gren af traditionen, hvis ĂĄndelige leder er  den  17. Karmapa Thrinle Thaye Dordje  og den 14. Shamarpa Mipham Tjødji Lodrø. Tilogaard  er opkaldt efter  Tilopa, som ses pĂĄ billedet og som er alle 13 Kadjy traditioners grundlægger  (læs længere nede om de 13 skoler). Tilopa levede i  Bihar, et land pĂĄ  Ganges-sletten  i Indien, for 1000 ĂĄr siden og regnes for Ă©n af  de 84 Maha-siddha'er, det vil sige uovertruffen Tantra mester. Det er især Tilopa's transmissionen af Mahamudra, som er unik.
 

  Det hedder Tilogaard  meditationskole, fordi her foregĂĄr formel instruktion og træning i klassisk buddhistisk  meditation  og  anskuelse.  Lige nu er der kun privatundervisning; senere skal der ogsĂĄ komme kursus faciliteter. Hvis jeg finder støtte til at udvikle dem.

 

 Ordet ‘Kadjy’ er en forkortelse af betegnelsen De 4 Hemmelige Instruktioners Transmissions-linje  (hvilket hentyder til, hvad der ellers er kendt som  Naropa’s 6 doktriner). I en anden fortolkning kaldes Kadjy for Den Mundtlige Transmission  (hvilket er en hentydning til, at de 6 doktriner ikke er nedskrevne som yoga og sadhana. Transmissionen sker mundtligt og ved demonstration).
  Transmissions-linje betyder traditionens historiske række af frigjorte mestre, altsĂĄ arvefølgen, ligesom den danske kongerække. Kongekronen, som arves her, er magt over sine egne  tilknytninger  og  identifikationer og sand indsigt i sit eget sind; hvis træningen gennemføres til sin frugt.

 
 Arven fra Tilopa er bevaret og virkeliggjort i ubrudt linje gennem alle generationer op til nutiden, hvilket er vel dokumenteret i alle led. Ordet  Karma i navnet Karma Kadjy, hentyder til  Karmapa’erne, som er transmissions linjens vigtigste Lamaer. I vores tid er vi nĂĄet til den 17. inkarnation  (tibetansk: Tulku) af den første Karmapa, som levede pĂĄ Valdemar den Stores tid, og den   14. inkarnation af Shamarpa(Den første Shamarpa levede samtidigt med kong Erik Menved og marsk Stig. Den 14. Shamarpa døde i 2014.)

 

 Karmapa'erne og Shamarpa'erne menes at mestre kunsten, at lade sig genføde efter eget valg af person, tid og sted. Der  flere  Tulku'er i  Tibet, som menes at mestre det samme, men Karmapa var den første i historien til at opbygge en institution omkring sine gentagne inkarnationer. Shamarpa var den anden. 
 De 4 Instruktioner er en benævnelse for de hemmelige  yoga'er,  som  Tilopa samlede fra hidtil adskilte kilder. Disse yoga’er lærer man normalt kun om i en formel 3 ĂĄrs meditativ tilbagetrækning.

Klik her for at komme øverst på siden

 Der eksisterer en anden gren af Karma Kadjy. Den ledes af  Ogyen  [ogsĂĄ stavet: Ugyen]  Thrinle Dordje, som ogsĂĄ anses for at være den 17. Karmapa af mange.
 (Det er ikke usædvanligt med flere inkarnationer af den samme Lama, men det er ikke sket før for Karmapa. Og forskellen pĂĄ de to Karmapa’er er signifikant. Thaye Dordje har udnævnt sig selv som blot tre ĂĄr gammel baby. Ogyen Dordje har ikke selv nogen erindring om sit tidligere liv, og han blev udpeget og udnævnt af Situ Rinpotje.  Alle tidligere Karmapa’er har udnævnt sig selv som børn. SĂĄ Ogyen Dordje er en undtagelse, eller et fejlskøn fra Situ Rinpotje’s side. Ogyen Dordje er selv usikker og utryg ved sin udnævnelse i følge hans egne offentlige udtalelser i en ĂĄr række.) 
 

 Forgreningen  skete i 1992, da den store Karma Kadjy Lama  Situ Tulku brød samhørigheden med Shamarpa og udpegede  Ogyen Thrinle Dordje  som den 17. inkarnation af Karmapa. Shamarpa var betænkelig ved denne udnævnelse og bekræftede selv Thrinle Taye Dordje som den  klassiske syttende inkarnation af Karmapa.  (Udtrykket ‘klassisk’ bruges, fordi Thaye Dordje udnævnte sig selv. Shamarpa har blot bekræftet Karmapa’s erklæring.) Karma Kadjy traditionen har sĂĄledes i dag 2 grene med hver sin Karmapa institution.

 De to Karma Kadjy traditioner har startet  en forsigtig dialog.  Om det fører til noget, er det for tidligt at sige. Bortset fra at det indvarsler Tulku traditionens ophør.
 

 
 Der er flere andre  Kadjy  traditioner. De mest kendte er Drukpa-, Drikung-, Taglung-, Shangpa- og Barum Kadjy (læs mere i artiklen: KagyĂĽ Golden Rosary transmission - pĂĄ engelsk). Alle Kadjy traditionerne stammer fra Tilopa  og ligner hinanden meget. Det, som virkelig adskiller dem i de store træk, er deres forskellige  transmissions linjer  og dermed forskellig forhistorie. En følge er, at de hemmelige yoga’er er tilføjet nye yoga’er af arvefølgens eller transmissions-linjernes forskellige mestre, hvorved skolerne ogsĂĄ adskiller sig fra hinanden. Der regnes normalt med 12 Kadjy skoler, men da Karma Kadjy er splittet i to, tæller jeg 13 skoler i alt.
 

 
 Hertil kommer, at de forskellige Lama’er fra hver af Kadjy skolerne ganske ofte ogsĂĄ har transmissioner fra de andre buddhistiske traditioner i Tibet, især  Nyingma  og  Sakya. Noget tilsvarende gør sig i reglen ogsĂĄ gældende for de andre traditioners Lama’er, sĂĄ man kan ikke sige, at den ene skole er bedre end de andre, fordi værdi er relativ til den enkeltes karma. Der er simpelthen noget for enhver. Det afgørende er nok, om den enkelte Lama og Lopøn (sanskrit: Acharya, akademisk Dharmalærer) er god, og om der opstĂĄr den rigtige kemi i atmosfæren, som er gunstig for undervisning, transmission og oplæring. Tibetansk kultur er meget anderledes end den danske, sĂĄ en tibetansk Lamas evne til at indleve sig i vores kultur og relativisere den tibetanske er en vigtig kunst, som kun fĂĄ mestrer.

 
 Der er intet til hinder for at modtage Buddhadharma’en (Buddhismen) fra flere forskellige skoler, nĂĄr blot man respekterer det, man fĂĄr  - og kilden til det. Transmissionen holdes levende, nĂĄr man respektfuldt udøver den i samme ĂĄnd, som man fik den, pĂĄ samme mĂĄde og uden at trække fra eller lægge til. SĂĄ virker den ogsĂĄ som den var tænkt.

Klik her for at komme øverst på siden

 


 
 
 
 
 
 
 

Mangler titel-bjælken foroven? Klik her

 Tilogaard er et nedlagt landbrug, hvor jordene er solgt fra, pĂĄ 4600 kvadratmeter. Kun stuehuset og nogle udhuse er tilbage. Der er ogsĂĄ en lille sø. Der er en kilometer til skoven og tre til stranden og en storslĂĄet udsigt til SmĂĄlandsfarvandet, Store Bælt og Langelandsbæltet.

 

 
 

                            Tilogaard ligger pĂĄ Nord-vest Lolland nær Horslunde, 20 km. fra Maribo og 15 km. fra Nakskov.
  Foto af Adrian Gaillard.

Dharmahjul Tilogaard

 

 

Dampe stiger op fra jorden        
og bliver til skyer    
 og forsvinder derpĂĄ i himmelrummet
- det vides ikke, hvor skyerne  
 gĂĄr hen, nĂĄr de opløses.
 PĂĄ samme mĂĄde opløses              
 tanke strømmene,        
 som opstĂĄr fra sindet,  
 nĂĄr sindet  genkender  sindet.  

 
Tilopa sagde sĂĄledes til Naropa pĂĄ
bredden af floden Ganges.
Han sagde meget mere,
hvilken tale blev kendt i eftertiden
som Mahamudra ved Ganges,
selvom titlen er:
Mahamudra Upadesa,
hvilket betyder mundtlig forklaring.


Hele teksten blev oversat til
 tibetansk af Marpa, og findes
oversat til engelsk i Trungpa
Rinpotje’s berømte bog:
‘The Myth of Freedom’
- sidste kapitel.

 

Klik her for at komme øverst på siden

 

 Tilogaard sigter pĂĄ at formidle Mahamudra  og gøre folk i stand til at udøve  Mahamudra. FormĂĄlet er ikke at hylde dig ind i flere illusioner om, hvad der er virkeligt. Hensigten er, at hyle dig ud af alle illusioner ved at gøre det muligt for dig at  genkende din egen virkelighed  (psykologisk realisme).

 

Her gĂĄr stregen og slutter siden ...
            © tilogaard   -   Tilogaard registrer ikke noget om din færden pĂĄ netstedet. Ingen tracking - ingen cookies - ingenting.  Tilogaards sikring af dit privatliv er enkel: kun dine emails og breve
                                               bliver gemt.  Tilogaards internet udbyder - www.i123.dk - samler kun statistisk information om antallet af 'hits,' som Tilogaards netsted modtager.

                                               Søger du bestemte emner, kan du indtaste dine søge ord i din brawsers søgefelt,    efterfulgt af:  site:tilogaard.dk-   f. eks.: karma site:tilogaard.dk