regnbue linje
Dharmahjulet - logo for Tilogaard Meditationskole - klik her for befirelse og oplysning

Forsiden

sitemap

Tendar

Lama Tendar Olaf Høyer
  Forfatter  til  denne side
  Tendar Olaf Høyer  er en
  dansk  Lama  fra Karma
  Kadjy traditionen  siden
  1994,  hvis ekspertise er
  klassisk   meditation  og
  buddhistisk anskuelse.

Klik her for artiklen som PDF fil for optimal udskrift på din printer. På PDF filerne er der blandt andet side tal. Teksten er den samme som her på siden, men med et lidt andet design med henblik på udskrift på papir i A4 størrelse.

 

 

Oplysningens - eller Bodhi vejens - 37 faktorer

fra Nagardjuna’s værk: Maha-pradjñaparamita-shastra
  udarbejdet til dansk af Lama Tendar Olaf Høyer   
 

Der findes 7 sæt faktorer, som i alt indeholder 37 omstændigheder,  
som er befordrende for oplysningen:  

 

 

I)  Fire fæstelser af vågent nærvær, smrityupasthana  (link),
                         anvendelse af smriti  [som skal foretages]
      1  vågent nærvær om krop, skt.:  kayā-nupasthāna
      2  vågent nærvær om følelse, skt.:  vedanā-nupasthāna
          [i Shamarpa’s artikel ‘4 fæstelser for vågent nærvær’ omtales
           dette punkt som ‘sansning.’ Pointen er, at sansning og følelse
           hænger sammen i et hele, som sindet så (under det næste
           punkt) fortolker og reagerer på.]
      3  vågent nærvær om sind, skt.:  citta-nupasthāna
      4  vågent nærvær om begivenheder (fænomener), skt.:
                                                                          dharma-nupasthāna
 

 

II)  Fire gennemførte bestræbelser, skt.: samyakprahāṇa 
                                                                    [som man må tilstræbe]
      5  at forhindre usunde tilstande i at opstå  [skt.: anuppādāya]
      6  at opgive [skt.: pahānāya] allerede opståede usunde tilstande
      7  at fremelske fremkomst [skt.: uppādāya] af sunde tilstande
      8  at fastholde og forøge  [skt.: ṭhitiyā,  pleje] fremkomne sunde
                                                                                                  tilstande
 

 

III)  Fire særlige  indre rigdomme - eller magiske evner,
         skt.: riddhipada, [som du medfødt og helt ufortjent
                                                           besidder som menneske]   

       9  beslutsomhedens magt, skt.: chanda
     10  magten fra inspiration eller  iver, skt.: virya
     11  sindelagets magt, skt.:  citta
     12  magten ved (sin egen) efterforskning, skt.: mimāṃsā
 

 

IV)  Sindets fem [befordrende] evner, skt.: indriyas   (link)
             [som du medfødt og helt ufortjent besidder som menneske]   

     13  evne til hengivenhed og tillid, skt.:   śraddā
     14  evne til inspiration eller iver, skt.: virya
     15  evne til vågent nærvær, skt.: smriti  [smṛti]
     16  evne til yoga trance eller meditativ fordybelse, skt.:  samādhi
     17  evne til klarhedens vished, skt.:   pradjñā
 

 

V) [De 5 indriyas medfører] fem slags [virksom og selvforstærkende]
                                           styrke, skt.: bala
     18  kraften fra hengivenhed og tillid, skt.: śraddā
     19  kraften fra  inspiration eller iver, skt.: virya
     20  kraften fra vågent nærvær, skt.: smriti  [smṛti]
     21  kraften fra yoga trance eller meditativ fordybelse, skt.: samādhi
     22  kraften fra klarhedens vished, skt.: pradjñā

Click here to get to the top

VI)  Oplysningens syv bestanddele, skt.: bodhyanga  (link)
     23  vågent nærvær, skt: smriti  [smṛti]
     24  efterforskning, skt.:  dharmapravicaya
     25  inspiration eller iver, skt.: virya
     26  spontan glæde. skt.:  prīti
     27  fred og ro, skt.: prashrabdhi   [praśrabdhi]
     28  yoga trance eller meditativ fordybelse, skt.:  samādhi
     29  ligelighed og lighed, skt.:  upeksha [upekṣā]

 


VII)  Den otte foldige vej, skt.: astrangamarga (link)
     30  korrekt opfattelse eller anskuelse, skt.:  samyak-dṛṣṭi
     31  gennemført analyse (årsagen) og ret hensigt (virkningen),
           skt.:  samyak-saṃkalpa  [- eller vel informeret intention]
     32  korrekt tale, skt.:  samyak-vāk
     33  rigtig handling, skt.:  samyak-karmānta
     34  korrekt livsførelse, skt.:  samyak-ājīva
     35  rigtig indsats, skt.:  samyak-vyāyāma
     36  korrekt vågent nærvær, skt.:  samyak- smriti  [smṛti]
     37  gennemført yoga trance eller meditativ fordybelse,
                                                                              skt.:  samyak-samādhi.

Click here to get to the top

Mandjusri Bodhisatva.

 

 
 
De første tolv faktorer ellr aspekter  angår Dharma’ens første vej: samling – de to slags samling af dyder (skt.:  punyas) og erfaring om klarhedens vished (skt.: pradjña).
De næste ti faktorer angår Dharma vejen: forberedelse eller anvendelse.
De næste syv hører til Dharma vejen:  indsigt, og de sidste otte angår Dharma vejen til:  dhyana, mesterskab i meditation eller samadhi.
(Denne Dharma-vej kaldes for:  bhavana-marga, vejen hvor man  træner meditation. Inddeling i følge Tulku Thondrup Rinpotje i hans bog:  Buddhist Civilisation in  Tibet,  side: 101.)
 

Læs på dette link om: Dharma’ens 5 veje.

 

Mangler titel-bjælken foroven? Klik her

Nagardjurna, udsnit fra tangkha. Ukendt kunstner og fotograf.

Nagardjuna

 

Mindfulness’ eller ‘vågent nærvær’ - forklares detaljeret i  Shamar Rinpotje’s artikel:

De 4 fæstelser for ‘mindfulness’ eller vågent nærvær.

 Emnet de 37 faktorer beskrives i sin sammenhæng i K. Venkata Ramanan’s bog: Nagarjuna’s Philosophy, as presented in the Maha-Prajñaparamita-Sastras, udgivet af: Motilal Barnarsidass i Delhi, Indien, 1978.
 Beskrivelsen af de 37 faktorer findes på  side: 290.
Der findes ikke noget ISBN nummer til denne bog.

Her går stregen og slutter siden ...
            © tilogaard   -   Tilogaard registrer ikke noget om din færden på netstedet. Ingen tracking - ingen cookies - ingenting.  Tilogaards sikring af dit privatliv er enkel: kun dine emails og breve
                                               bliver gemt.  Tilogaards internet udbyder - www.i123.dk - samler kun statistisk information om antallet af 'hits,' som Tilogaards netsted modtager.

                                               Søger du bestemte emner, kan du indtaste dine søge ord i din brawsers søgefelt,    efterfulgt af:  site:tilogaard.dk-   f. eks.: karma site:tilogaard.dk