regnbue linje
Dharmahjulet - logo for Tilogaard Meditationskole - klik her for befirelse og oplysning

Forsiden

sitemap

Tendar

 

Ordbogen  

 

er inddelt i 21 alfabetisk ordnede kapitler. Klik på links til de enkelte  sider nedenfor:
 

A  Ord som starter med
      A

B  Ord som starter med
      B

C  Ord som starter med
      C

D  Ord som starter med
      D

E  Ord som starter med
      E

F  Ord som starter med
      F

G  Ord som starter med
      G

H  Ord som starter med
      H

I - J  Ord begynder med
       I og J

K  Ord som starter med
      K

L   Ord som starter med
      L

M  Ord som starter med
      M

N  Ord som starter med
      N

O  Ord som starter med
     O

P  Ord som starter med
      P

R  Ord som starter med
      R

S  Ord som starter med
      S

T  Ord som starter med
      T

U  Ord som starter med
      U

V-W Ord begynder med
       V og W

Y - Å Ord begynder med
Y-Z-Æ-Ø-Å

 

Der er ingen ord  på listen,
som starter med  Q eller X.
 


ORD

 Mangler titel-bjælken foroven?  Klik her.

Et Dharma leksikon


Om Ordbogen
 

      Bemærk venligst:
Ordbogen er for det meste forfattet af  Lama Olaf Høyer, som også har lavet research, layout o. s. v. Ordbogen understøtter artiklerne på  Tilogaards Netsted, som baserer sig på  Mahamudra  anskuelsen fra  Karma Kadjy traditionen
 Der lægges især vægt på den psykologiske forståelse af Dharma begreberne samt filosofisk korrekthed. I øvrigt tilstræbes præcision i definitionerne, emnernes omfang og fagudtrykkenes forhold til andre fagudtryk, samt hvordan fagsproget normalt anvendes og oversættes. Definitionerne prøver ikke på, at  'vestliggøre'  asiatisk tankegang, men at præsentere Buddha's Dharma i forhold til sit eget udgangspunkt, som er  de 4 ædle sandheder. Dette udgangspunkt er ikke i sig selv spor asiatisk, men angår den enkeltes eksistentielle situation og sindstilstand, uanset hvor på Jorden, man kommer fra.
 På mange måder handler Dharma om sindstilstande.  Samsara er en sindstilstand, og det er Nirvana også  - eller i det mindste er Nirvana tilstanden, hvor enhver sindstilstand ikke kan dominere sindet, lige meget hvor meget en sådan tilstand fylder i sindets rummelighed. På denne måde er Ordforklaringen ikke så meget en ordbog som et leksikon.

 Ordbogen er endnu ikke komplet. Den bliver jævnligt redigeret og får tilføjet og defineret flere og flere Dharma fagudtryk efterhånden. Du er velkommen til at  foreslå rettelser og tilføjelser eller til at stille spørgsmål.

 

      Bemærk venligst også:

At i engelsk transskribering af  DJ konsonanten på sanskrit, bruger man bogstavet  J fordi det udtales  DJ på engelsk. Jeg har valgt at bruge DJ i min transskribering til danskere, fordi det forekommer mig mest naturligt og tro mod både dansk og sanskrit. Vær opmærksom på, at mange andre følger den engelske tradition for at skabe en international standard  (eller fordi de aldrig har tænkt over det). Læg mærke til, at Y bruges på sanskrit i stedet for den danske  J -lyd.
 Det tibetanske er skrevet som lydskrift. Visse ord er desuden skrevet efter Wylie’s system, så de er nemmere at slå op i andre ordbøger  [disse ord optræder i denne slags kantede parenteser - ligesom sanskrit bogstavering].
 Sanskrit udtrykkene er i hovedsagen  såkaldt ‘buddhistisk hybrid sanskrit’. Det vil sige en særlig type sanskrit, brugt af de buddhistiske Pandit’ter fra århundrederne før  vores tidsregning og så videre. Buddhistisk hybrid sanskrit adskiller sig betydeligt fra klassisk sanskrit ved en vis blanding med sproget i  Magadha, kaldet prakrit, som det blev brugt for omkring 2000 år siden.

Click here to get to the top
Buddha statue fra Sarnath ved Varanasi i Indien; virtuel rekonstruktion af Tendar Olaf Høyer.

 

 Mere om Ordbogen

 Da ord skrevet i  kursiv  i reglen ikke fungerer så godt, hvis computer skærmen eller tabletten ikke er af tilstrækkelig kvalitet, bliver tekst fremhævet ved  bordeaux-rød farve af bogstaverne, eller med grøn, ligesom denne tekst.

 Ord eller sætninger optræder kun i kursiv form på Tilogaards netsted, når din finger berører  -  eller muse-markøren befinder sig oven over links i teksten.
 

        Forkortelser:
Forkortelsen:  tib.: ... betyder, ordet hedder på tibetansk: ... / tilsvarende:  skt.: ... betyder, ordet hedder på   sanskrit: ... 
         (tib.) og  (skt.)  betyder blot henholdsvis 
          (tibetansk) og  (sanskrit).


Forkortelserne FVT og EVT betyder henholdsvis ‘Før Vores Tidsregning’ og ‘Efter Vores Tidsregning.’ Med andre ord: før og efter år nul.


Click here to get to the top
Sædstavelsen Hung i 5 farver. Hung er ofte sædstavelsen hos Yidam'mer fra Vadjra familien.

Sædstavelsen  HUNG i 5 farver
‘Hung’ er ofte sædstavelsen hos  Yidam’mer fra
 Vadjra familien blandt de  5 Buddha familier

Her går stregen og slutter siden ...
            © tilogaard   -   Tilogaard registrer ikke noget om din færden på netstedet. Ingen tracking - ingen cookies - ingenting.  Tilogaards sikring af dit privatliv er enkel: kun dine emails og breve
                                               bliver gemt.  Tilogaards internet udbyder - www.i123.dk - samler kun statistisk information om antallet af 'hits,' som Tilogaards netsted modtager.

                                               Søger du bestemte emner, kan du indtaste dine søge ord i din brawsers søgefelt,    efterfulgt af:  site:tilogaard.dk-   f. eks.: karma site:tilogaard.dk