Dharmahjulet - logo for Tilogaard Meditationskole - klik her for Tilogaards baggrunde og historie. Tegning af Gerard Muguet.

Tilogaard
Meditationskole

Klik her for at åbne indholdslisten

ORD

Ordbog eller forklaring
Ordbogen er ikke komplet,
men stadig under opbygning.

 

Om Ordbogen

 Bemærk venligst:
  Ordbogen er for det meste forfattet af  Lama Olaf Høyer, som også har lavet research, layout o. s. v. Ordbogen understøtter artiklerne på  Tilogaards Netsted, som baserer sig på  Mahamudra  anskuelsen fra  Karma Kadjy traditionen
 Der lægges især vægt på den psykologiske forståelse af Dharma begreberne samt filosofisk korrekthed. I øvrigt tilstræbes præcision i definitionerne, emnernes omfang og fagudtrykkenes forhold til andre fagudtryk, samt hvordan fagsproget normalt anvendes og oversættes. Definitionerne prøver ikke på, at  'vestliggøre'  asiatisk tankegang, men at præsentere Buddha's Dharma i forhold til sit eget udgangspunkt, som er  de 4 ædle sandheder. Dette udgangspunkt er ikke i sig selv spor asiatisk, men angår den enkeltes eksistentielle situation og sindstilstand, uanset hvor på Jorden, man kommer fra.
 På mange måder handler Dharma om sindstilstande.  Samsara er en sindstilstand, og det er Nirvana også  - eller i det mindste er Nirvana tilstanden, hvor enhver sindstilstand ikke kan dominere sindet, lige meget hvor meget en sådan tilstand fylder i sindets rummelighed. På denne måde er Ordforklaringen ikke så meget en ordbog som et leksikon.

 Ordbogen er endnu ikke komplet. Den bliver jævnligt redigeret og får tilføjet og defineret flere og flere Dharma fagudtryk efterhånden. Du er velkommen til at foreslå rettelser og tilføjelser eller til at stille spørgsmål.

 Bemærk også:
Forkortelsen:  tib.: ... betyder, ordet hedder på tibetansk: ...  / tilsvarende  skt.: ... betyder, ordet hedder på   sanskrit: ... 
 (tib.) og  (skt.)  betyder blot henholdsvis  (tibetansk) og  (sanskrit).

  Forkortelserne FVT og EVT betyder henholdsvis Før Vores Tidsregning og Efter Vores Tidsregning.

 Bemærk i øvrigt:

At i engelsk transkribering af  DJ konsonanten på sanskrit, bruger man bogstavet  J fordi det udtales  DJ på engelsk. Jeg har valgt at bruge DJ i min transkribering til danskere, fordi det forekommer mig mest naturligt og tro mod både dansk og sanskrit. Vær opmærksom på, at mange andre følger den engelske tradition for at skabe en international standard (eller fordi de aldrig har tænkt over det). Læg mærke til, at Y bruges på sanskrit i stedet for den danske  J -lyd.
 Det tibetanske er skrevet som lydskrift. Visse ord er desuden skrevet efter Wylie’s system, så de er nemmere at slå op i andre ordbøger  [disse ord optræder i denne slags parenteser]
.
 Sanskrit udtrykkene er i hovedsagen  såkaldt ‘buddhistisk hybrid sanskrit’. Det vil sige en særlig type sanskrit, brugt af de buddhistiske Pandit’ter fra århundrederne før  vores tidsregning og så videre. Buddhistisk hybrid sanskrit adskiller sig betydeligt fra klassisk sanskrit ved en vis blanding med sproget i  Magadha, kaldet prakrit, som det blev brugt for omkring 2000 år siden.

Click here to get to the top

Klik her for den næste side

Ordbogen

er inddelt i 21 alfabetisk ordnede kapitler. Klik på links til de enkelte  sider nedenfor:
 

A  Ord som starter med
    A

B Ord som starter med
    B

C  Ord som starter med
    C

D  Ord som starter med
    D

E  Ord som starter med
    E

F Ord som starter med
    F

G  Ord som starter med
    G

H  Ord som starter med
    H

I - J  Ord som starter med
   I og J

K  Ord som starter med
    K

L  Ord som starter med
    L

M Ord som starter med
    M

N Ord som starter med
    N

O Ord som starter med
   O

P  Ord som starter med
    P

R  Ord som starter med
    R

S  Ord som starter med
    S

T  Ord som starter med
    T

U  Ord som starter med
    U

V - W Ord som starter med
   V og W

Y - Å Ord som starter med
   Y-Z-Æ-Ø-Å

 

        Der er ingen ord på listen,
    som starter med Q eller X.
 

 

Klik her for den næste side

 Mangler titel-bjælken foroven?  Klik her.

Buddha statue fra Sarnath ved Varanasi i Indien. Ukendt fotograf.

 

 Links:  

 På Tilogaards Netsted er links
til hjemmesidens andre artikler og til eksterne netsteder markeret med  røde bogstaver, som er understregne. Når de understregne ord er farvet  blå, optræder de i ordbogen, og når du venstre klikker  på det blå ord  åbner den respektive beskrivelse. Bemærk venligst, at sådanne links normalt kun findes første gang  ordet optræder i en paragraf. Se et eksempel i klummen yderst til venstre her på siden, hvor der både er røde og blåt understregne links. Denne farve konvention om rød og blå er ikke helt gennemført alle vegne. Nogle gange vil også røde links henvise til ordbogens kapitler. Det skyldes tekniske begrænsninger i det computer program, som strikker Tilogaards hjemmeside sammen.

 Da ord skrevet i  kursiv  i reglen ikke fungerer så godt, hvis computer skærmen eller tabletten ikke er af tilstrækkelig kvalitet, bliver tekst fremhævet ved bordeaux-rød farve af bogstaverne, eller med grøn, ligesom denne tekst.

 Ord eller sætninger optræder kun i kursiv form på Tilogaards netsted, når din finger berører  -  eller muse-markøren befinder sig oven over links i teksten.
 

Click here to get to the top

Sædstavelsen Hung i 5 farver.Hung er ofte sædstavelsen hos Yidam'mer fra Vadjra familien.

Sædstavelsen  HUNG i 5 farver
‘Hung’ er ofte sædstavelsen hos Yidam’mer fra
 Vadjra familien blandt de  5 Buddha familier

Her går stregen og slutter siden ...
        Klik her for indholdsliste, sitemap    © tilogaard   -   Tilogaard registrer ikke noget om din færden på netstedet. Ingen tracking - ingen cookies - ingenting.  Tilogaards sikring af dit privatliv er enkel: kun dine emails og breveLama Tendar Olaf Høyer CV
                                               bliver gemt.  Tilogaards internet udbyder - www.i123.dk - samler kun statistisk information om antallet af 'hits,' som Tilogaards netsted modtager.

                                               Søger du bestemte emner, kan du indtaste dine søge ord i din brawsers søgefelt,    efterfulgt af:  site:tilogaard.dk-   f. eks.: karma site:tilogaard.dk